სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნათბილაძე, გ. ხატიაშვილი. ინვერსიული გარდამქმნელი მექანიზმების კატალოგი.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ,სამ-ტექ ჟურ N2 (30). 2014წ. 6 გვ.

ნ. ნათბილაძე, გ. ხატიაშვილი. ინვერსიული გარდამქმნელი მექანიზმის რეალიზაცია ტრაფარეტული ბეჭდვით მოწყობილობებში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ,სამ-ტექ.ჟურნ N1 (32). 2015წ. 4 გვ.

ჯ. უფლისაშვილი. ინვერსიული გარდაქმნის გამოყენებითი ხასიათი. გამომცემლობა "ს.ტ.უ." ს.ტ.უ.-ს საიუბილეო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის მოხსენების თეზისები. 2002წ. გვ.95-96.

ნ. ნათბილაძე, ნ. წივწივაძე. ინვერსიული მექანიზმების სტრუქტურული სქემების კატალოგი.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ,სამ-ტექ ჟურ N1 (38). 2017წ. 6 გვ.

ა. აბრალავა, null. ინვესტირების ზოგიერთი აქტუალური საკითხი საქართველოში. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #9-10, გვ. 19-27.

ს. ბლიაძე. ინვესტირებული კაპიტალის გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლების პირობები და რეზერვები. თსუ. გამომცემლობა. 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIX.

ს. ბლიაძე. ინვესტირებული საწარმოო ფონდების სტრუქტურა და მისი მრავალფაქტორული ანალიზი (შიდა ქართლის ზონის მაგალითზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXII.

ს. ბლიაძე. ინვესტიცია და მისი გამოყენების ანალიზი მრავალწლიანი ნარგავების გაშენებასა და ექსპლოატაციისათვის. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XIX.

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. ბუთხუზი; თ. არჩვაძე. ინვესტიცია და მისი მნიშვნელობა სატრანსპორტო სისტემის რეაბილიტაცია-განვითარებისათვის. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2005წ. #4(20); გვ.50-53.

ნ. ბუთხუზი, ნ. ბუთხუზი, თ.არჩვაძე. ინვესტიცია და მისი მნიშვნელობა სატრანსპორტო სისტემის რეაბილიტაცია-განვითარებისათვის. შპს ,,ტრანსპორტი" , სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი". 2005წ. 4(20),2005წ. გვ.50-53.

ნ. კიკნაძე. ინვესტიცია როგორც ეკონომიკური კატეგორია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. შრომები№ 2(468); გვ.92-94.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიცია ხალხისთვის და არა მხოლოდ ინვესტორისა და „ ელიტისთვის “. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 3-4.

ს. ბლიაძე. ინვესტიცია, მისი გამოყენების ეფექტურობა შიდა ქართლის სასურსათო ზონის მაგალითზე . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XIX.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციათა ძირითადი მიმართულებანი (შიდა ქართლის ზონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXII.

ვ. დათაშვილი, აკაკი გვარუციძე. ინვესტიციები განვითარებად ქვეყნებში და საქართველო. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუბის აქტუალური პრობლემები". 2009წ. 1.

ა. გვარუციძე, null. ინვესტიციები განვითარებად ქვეყნებში და საქართველო. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. #1, 7 გვ..

ა. ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი. ინვესტიციები და ენერგეტიკა. ენერგია. 2008წ. #1(45) გვ.92-98.

ი. ხართიშვილი. ინვესტიციები და მათი როლი ძირითადი კაპიტალის კვლავწარმოებაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა" . 2013წ. №2(27).

ა. სიჭინავა. ინვესტიციები და ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის დონის მაჩვენებლები. ჟურნ. ეკონომიკა. 2007წ. # 10–12, 9 გვ..

მ. ხარხელი. ინვესტიციები სამშენებლო ბიზნესში და მისი შემდგომი მობილიზაციის ტენდენციები. ეკონომოკა. 2010წ. N10-11, 184-195.