სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23784 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. ვერულაშვილი, ო. ხაზარაძე. ლითონის შედგენილი კოჭები პორფირირებული კედლით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2014წ. N-4(35),22-25.

ო. ხაზარაძე, ა.სოხაძე, თ.გიორგაძე, ლ.ჩოფიკაშვილი. ლითონის შედგენილი შედუღბული ამწქვეშა კოჭები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი,,კერამიკა" . 2007წ. ISSN 1512-325, N1(17).

ო.ხაზარაძე, თ.გიორგაძე. ლითონის შედგენილი შედუღებული ამწქვეშა კოჭები. კერამიკა,. 2007წ. 1(17).

ზ. მიქაძე, ნ. მუსერიძე. ლითონსაჭრელი ჩარხის საიმედოობა ინსტრუმენტის მტყუნების განაწილების ჰიპერმაჩვენებლიანი კანონის შემთხვევაში. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” . 2003წ. 2(16). გვ. 82-84. ISSN 1512-0333.

ჯ. შენგელია, გ.წურწუმია, ი.სულაძე, თ.ტყეშელაშვილი, ვ.თედიაშვილი. ლითონური ვერცხლით მოდიფიცირებული ცეოლიტიანი ფოროვანი კერამიკული ფილტრის დამზადება და მისი ანტიბაქტერიული თვისებები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. 2017წ. ტ.19. 1(37)..

ი. მეტრეველი. ლილიაცეების (Lilaceae) ოჯახის დეკორაციულ მცენარეებზე გამოვლენილი სოკოები აღმოსავლეთ საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე” . 2008წ. 2007წ. #19 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 80-83..

თ. ბუაჩიძე, დ.სპარსიაშვილი, ე.კირთაძე. ლიმონმჟავას შეტვისება და გარდაქმნა საფუვრების მიერ მეორეულ სპირტულ დუღილში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ტ.26,№4-6. გვ.305-309, 2000 წ.. 2000წ. ტ,26 , №4-6, გვ.305-309.

თ. ცომაია. ლინგვისტიკის თვისება პუბლიცისტურ სტილში (ლექსიკური დამახასიათებელი თვისებები და სიტყვების გამოყენება გადატანითი მნიშვნელობით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. #3, გვ. 113-116.

რ. თაბუკაშვილი. ლინგვოკულტუროლოგია როგორც ინტერდისციპლინარული მეცნიერება და მისი ძირითადი კონცეპტები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2009წ. #3. (473) .

ლ. ჩხენკელი. ლინგვოქვეყანათმცოდნეობის ამოცანები რუსული ენის სწავლებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2007წ. შრომები, 9; 289–292.

ლ. ნადარეიშვილი. ლინზების ზედაპირულ ფენაში გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი რადიალური განაწილების შექმნა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 2002წ. ტ. 28, #3-4, გვ. 261-267.

ზ. კაკულია, ჭოხონელიძე გ., იაშვილი თ.. ლიოსისებრიგრუნტების საწყისი ჩაჯდომადი წნევის განსაზღვრის შესახებ. სამთო ჟურნალი . 2013წ. №1, თბილისი.

გ. ჭოხონელიძე, ზ. კაკულია, იაშვილი თ.. ლიოსისებრიგრუნტების საწყისი ჩაჯდომადი წნევის განსაზღვრის შესახებ.. სამთო ჟურნალი, თბილისი.. 2013წ. №1.

შ. ახობაძე, მ. ახალაია, ე. კიწმარიშვილი. ლიპოსოები და მაგნიტოლიპოსომები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2001წ. ტ.27,#1-2, 69-73.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ.გედევანიშვილი, მ. რაზმაძე. ლისის გეოთბოსადგურის პროექტი – ქ.თბილისის საბურთალოს რაიონის თბომომარაგების ალტერნატივა. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N2(58), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.32–38.

მ. რაზმაძე. ლისის გეოთესის პროექტი – საბურთალოს თბომომარაგების ალტერნატივა. ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. # 2 (58) გვ. 38–41.

გ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ., მეგრელიშვილი ე.. ლისის ტბის სარეკრეაციო ზონის საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობების შესწავლის საკითხისათვის. სსიპ ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #16, .

მ. შელეგია. ლიტერატურით წინასწარმეტყველება. კრ. კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა. 1998წ. N2, გვ.77-85.

მ. შელეგია. ლიტერატურის თანხვედრა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მეცნ. აკად. ჟ,მოამბის დამატება, შრომები,. 2008წ. ტ. 11, გვ.153-155.