სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხარხელი. ინვესტიციები სამშენებლო ბიზნესში და მისი შემდგომი მობილიზაციის ტენდენციები. ეკონომოკა. 2010წ. N10-11, 184-195.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ა. სიჭინავა. ინვესტიციები, ინოვაციები, ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ა. სიჭინავა. ინვესტიციები, ინოვაციები, ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2009წ. №3-4.

ა. სიჭინავა, შენგელია რ., წიკლაური ჟ., შენგელია ნ.. ინვესტიციები, ინოვაციები, ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა. ჟურნ. ეკონომიკა. 2009წ. # 3–4, 7 გვერდი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციები, ინოვაციები, ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა.. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 3-4.

ს. ბლიაძე, ზ. გოგილაშვილი. ინვესტიციები, როგორც წარმოების ინტენსიფიკაციის ძირითადი წყარო. თსუ. გამომცემლობა. 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIX.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციები, როგორც წარმოების ინტენსიფიკაციის ძირითადი წყარო, გამოყენების თეორიული წინამძღვრები და თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XVI. .

რ. ქუთათელაძე, გ. ყურაშვილი. ინვესტიციების ადგილი და როლი ბიზნესის ეფექტიან ფუნქციონირებაში. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #3, გვ. 76-80.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციების არატრადიციული გაგების შესახებ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“,. 2013წ. #3.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინვესტიციების არატრადიციული გაგების შესახებ. . სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. 3.

მ. მარტიაშვილი. ინვესტიციების ბიუჯეტირების პროცესში ფულადი ნაკადების შეფასება შერჩევის ალტერნატიული მეთოდები. გამომც. სამშობლო, ჟ. ,,სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 2017წ. გვ.138-141.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ბუნებრივ-ეკონომიკური გარემო (შიდა ქართლის ზონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVII.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ბუნებრივ-ეკონომიკური გარემო (შიდა ქართლის ზონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVII.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ბუნებრივ–ეკონომიკური გარემო (შიდა ქართლის ხონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII 2005 წელი. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII 2005 წელი.

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობაში. თბილისი გამომცამლობა “უნივერსალი” . 2002წ. თბილისი გამომცამლობა “უნივერსალი” .

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებელთა სისტემა და მათი განსაზღვრის მეთოდური საფუძვლები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XVII. .

ი. ამანათაშვილი, ნანა ელაშვილი, მიხეილ ამანათაშვილი. ინვესტიციების გამოყენების ეფექტურობა და მისი პროგნოზირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2018წ. N1(41),გვ.169-176 .

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების თავისებურებანი შიდა ქართლის მაგალითზე. სამეცნიერო შრომათა კრებული 2. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული 2. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .

ს. ბლიაძე. ინვესტიციების გამოყენების თეორიული საფუძვლები და მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში (შიდა ქართლის ზონის მაგალითზე). აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVII.

მ. სამადაშვილი, ბებიაშვილი. ინვესტიციების დაფინანსების წყაროები და მეთოდები . "შრომები“ საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „ მოამბის“ დამატება, . 2009წ. № 2 (14), 107–110.