სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლომიძე, null. ინვესტიციური პროექტების შეფასების ლინგვისტიკური მეთოდი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. N1(29) გვ. 60-66.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე. ინვესტიციური პროცესების მოდელირება ენერგეტიკაში. -„ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2010წ. მოხსენებათა კრებული ,გვ.57-60 .

თ. ჩუბინიშვილი, ო.შატბერაშვილი. ინოვაცია და ინფორმაცია. . ჟურნ. ინოვაცია. (GEN-ის პერიოდული დამატება) ISSN 1512-0287. . 2003წ. ჟურნალ GEN-ის დამატება. 2003წ. გვ.65-69.

ე. ბარათაშვილი, კახა ციმინტია. ინოვაცია და კონკურენტუნარიანობა. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა", 0.5 ნ.თ.. 2007წ. # 5-6.

ც. ლომაია, ეკა დარჩიაშვილი. ინოვაციები ბიზნესის სფეროში. . სამცხე-ჯავახეთის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2015წ. .

ა. გვარუციძე. ინოვაციები ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პირობებში. ძირითადი ცნებები. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. #3, 5 გვ..

ნ. ჭიკაიძე. ინოვაციები თანამედროვე ბიზნესში. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2014წ. N1.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი, ი. ბრეგაძე. ინოვაციები მომსახურების სფეროში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #4–5, გვ.131–135.

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი. ინოვაციები რეგიონის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 4.

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი. ინოვაციები რეგიონის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 4 გვ 137.

გ. ტაბატაძე. ინოვაციები, . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. №2, 2009, გვ. 82–89;.

ა. აბრალავა. ინოვაციების გავლენა ბიზნესსა და სოციალურ ეკონომიკაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. N6, გვ. 10-14.

ნ. მამფორია. ინოვაციების კლასიფიკაციის სრულყოფა და ორგანიზაციული ფორმები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. №1 გვ. 153-158.

ა. გვარუციძე. ინოვაციების კლასიფიკაციის სრულყოფა და ორგანიზაციული ფორმები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N1 2012 წ.. 0წ. N1 2012 წ. გვ.12.

ნ. ზაალიშვილი. ინოვაციების როლი განათლებაში. „მერმისი“. 2013წ. N7.

გ. ჭუბაბრია. ინოვაციების როლი ეკონომიკაში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2017წ. #3.

თ. აბუაშვილი. ინოვაციების როლი ეკონომიკაში. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. # 3.

ა. გვარუციძე. ინოვაციების საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 0წ. N3 2012. 12 გვ..

ლ. გვაჯაია, ჯ.კვინიკაძე. ინოვაციურ პროცესებში გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები. სტუ-ს გამომცემლობა, ჟ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. # გვ.გვ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე, კ.კუჭავა. ინოვაციურ პროცესებში ინვესტიციების გამოყენების კვლევის შედეგების თეორიული და გამოყენებითი მიდგომები. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, შრომები I . 2012წ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები I ; გვ. 304-307.