სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში. ქალები და XXI საუკუნე. 2011წ. გვ.128-132.

ლ. უჯმაჯურიძე. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2013წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე, ჯაბა დუგლაძე. ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება ენერგეტიკაში. „ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“-. 2013წ. გვ.278-281. მოხსენებითი კრებული .

თ. ლაფერაშვილი. ინჟექციური კონტაქტები გალიუმის ფოსფიდზე. მეცნიერება და ტექნილიგიები. 2007წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ინჟინერინგული კომუნიკაციური თანამედროვე სოციოტექნოლოგიები და თანამედროვე ლინგვისტიკა. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #3, გვ. 59-63.

მ. ჯავახიშვილი. ინჟინრის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2014წ. №2(33), გვ.41-47.

რ. იმედაძე, მ. ჯავახიშვილი. ინჟინრის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2011წ. 2(33).

დ. კვარაცხელია. ინსტიტუტები და ეკონომიკური განვითარება. თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ლიდერთა კლუბი).. 2014წ. გვ.: 185-191, ISBN 978-9941-22-409-6.

ა. კურატაშვილი. ინსტიტუციონალიზმი და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 9, გვ. 46-49..

დ. იაკობიძე. ინსტიტუციონალიზმი-ახალი გამოწვევები. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #4 .

რ. ოთინაშვილი. ინსტიტუციონალური კორუფცია, . საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2000წ. 2000, #45, გვ.3-36.

ც. ლომაია, ვალერი კატუკია. ინსტიტუციურ-მმართველობითი ტრანსფორმაციები ბიზნესის სფეროში,. ჟ.ბიზნესინჟენერინგი, . 2014წ. გვ. 16-30.

ვ. კატუკია. ინსტიტუციურ-მმართველობითი ტრანსფორმაციები და ქართული რეალობა. . 2015წ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა N2 გვ.133-139.

გ. ჭუბაბრია. ინსტიტუციური ტრანსფორმაცია და ახალი რეალობა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. #3.

თ. იაშვილი, ჟ. თაბაგარი. ინსტიტუციური გადაწყვეტილებები ძლიერი საზოგადოებრივი სექტორისათვის. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. #4 (28) გვ. 51-57.

ვ. კატუკია. ინსტიტუციური ცვლილებების გავლენა ბიზნესზე. . ჟურნალი მაცნე . 2014წ. N7 გვ.103-107.

ნ. ყავლაშვილი. ინტეგრალურ-ოპტიკური კომუტატორი 4X4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2012წ. #16 ქ. თბილისი. 71-73.

ო. ნამიჩეიშვილი, შ. ბებიაშვილი, დ. გასკაროვი , ვ. გოფმანი , ჯ. გუგუშვილი , გ. კუჭავა , ნ. ქობულაძე . ინტეგრალური მიკროსქემების საიმედოობის პროგნოზირება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, სერია: ფიზიკა, ტ.209, №8. 1979წ. გვ.127-128.

რ. ესიავა. ინტეგრალური მიკროსქემების სასწავლო, კვლევითი და საწარმოო ავტომატიზირებული დაპროექტების სისტემების რეალი¬ზაცია პერსონალური კომპიუტერების ბაზაზე; . თეზისების კრებული, . 1995წ. გვ. 146 –147; .

მ. ბერუაშვილი, თ. ლაგვილავა. ინტეგრაციული პროცესები ბიზნესის კლასტერიზაციის კონტექსტში. ჟ.ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა. ბათუმი. 2016წ. #2, 35-38 გვ.