სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი. ინოვაციები რეგიონის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 4.

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი. ინოვაციები რეგიონის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 4 გვ 137.

გ. ტაბატაძე. ინოვაციები, . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. №2, 2009, გვ. 82–89;.

ა. აბრალავა. ინოვაციების გავლენა ბიზნესსა და სოციალურ ეკონომიკაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. N6, გვ. 10-14.

ნ. მამფორია. ინოვაციების კლასიფიკაციის სრულყოფა და ორგანიზაციული ფორმები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. №1 გვ. 153-158.

ა. გვარუციძე. ინოვაციების კლასიფიკაციის სრულყოფა და ორგანიზაციული ფორმები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N1 2012 წ.. 0წ. N1 2012 წ. გვ.12.

ნ. ზაალიშვილი. ინოვაციების როლი განათლებაში. „მერმისი“. 2013წ. N7.

გ. ჭუბაბრია. ინოვაციების როლი ეკონომიკაში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2017წ. #3.

თ. აბუაშვილი. ინოვაციების როლი ეკონომიკაში. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. # 3.

ა. გვარუციძე. ინოვაციების საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 0წ. N3 2012. 12 გვ..

ლ. გვაჯაია, ჯ.კვინიკაძე. ინოვაციურ პროცესებში გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები. სტუ-ს გამომცემლობა, ჟ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. # გვ.გვ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე, კ.კუჭავა. ინოვაციურ პროცესებში ინვესტიციების გამოყენების კვლევის შედეგების თეორიული და გამოყენებითი მიდგომები. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, შრომები I . 2012წ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები I ; გვ. 304-307.

ა. გვარუციძე. ინოვაციურ საწარმოთა ორგანიზაციული ფორმები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ 'მოამბის დამატება. 2009წ. 1(13), 6 გვ..

ა. გვარუციძე. ინოვაციურ საწარმოთა როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. #6, 7 გვ..

ლ. კვარაცხელია, null. ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების ეტაპები . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, . 2015წ. .

მ.ლომიძე. ინოვაციური პროექტების შეფასების ლინგვისტიკური მეთოდები.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. N1(29) გვ. 60-66.

მ.ლომიძე. ინოვაციური პროექტების შეფასების ლინგვისტიკური მეთოდები.. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" N29 (24). 0წ. N1 (24) გვ.60-66.

გ. კიკნაველიძე, დავით ჯაბუა. ინოვაციური ანაზღაურების სისტემის მოდელი საქართველოს ენერგეტიკული კომპანიებისათვის. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. .

მ. მარიდაშვილი. ინოვაციური ბიზნესი და ინსტიტუციონალიზმი . „სოციალური ეკონომიკა”. 2015წ. 2015წ. №2, გვ. 112-115 .

ქ. ქაჯაია. ინოვაციური ბიზნესის პერსპექტივები საქართველოში. ბიზნეს-ინჯინერინგი. 2016წ. N 4, გვ.91-95.