სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ.პირველი, გ.გუგულაშვილი, გ.ბერუაშვილი. ინოვაციური მეთოდით ახალი საშრობი დანადგარის მუშა აგენტის შრობის უნარის აღდგენა. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2016წ. N,1(721) გვ.67-71.

გ. ბერუაშვილი, თ. მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი, თ.ისაკაძე. ინოვაციური მეთოდით ახალი საშრობი დანადგარის მუშა აგენტის შრობის უნარის აღდგენა. სტუ მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2016წ. №1(721) 67-72 გვ..

მ. მარიდაშვილი. ინოვაციური მენეჯმენტის რეგიონული ასპექტები. „სოციალური ეკონომიკა”, თბილისი . 2012წ. №1(19), 2012წ. გვ. 111-117.

ე. ბარათაშვილი. ინოვაციური მენეჯმენტის რეგიონული ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. N 1. 2012 წ. გვ. 111-117.

ლ. გაჩეჩილაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. ინოვაციური მოწყობილობები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ფიზიკის და მათემატიკის სწავლებაში. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები.„ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, გვ. 188-191.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. ბებიაშვილი. ინოვაციური პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპზე დანახარჯების განსაზღვრა. თბილისი. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2(13) 2015 წელი გვ. 152-157.

ნ. მჭედლიშვილი, სულხან ხუციშვილი.. ინოვაციური პროექტების წინასწარი შერჩევა და შეფასება.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”,. 2010წ. თბილისი.

ს. ხუციშვილი, 1. ნ. მჭედლიშვილი,. ინოვაციური პროექტების წინასწარი შერჩევა და შეფასება.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, (შრომების კრებული), გვ 278-281 .

ა. აბრალავა. ინოვაციური პროცესები და ეკონომიკურ-სტრუქტურული გარდაქმნა. თბილისის საერო ინსტიუტის "გაენათი" სამეცნიერო შრომების კრებული. 2001წ. გვ.17-19.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი ჯ. გაგლოშვილი, ს.ხუციშვილი. ინოვაციური პროცესების მართვის ამოცანების მათემატიკური მოდელირება. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

ს. ხუციშვილი, დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე გ.ჯავახაძე. ინოვაციური პროცესების მართვის მრავალკონტურიანი სტრუქტურული მოდელი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" მოხსენებათა თეზისები გვ. 105–106.

ზ. გასიტაშვილი, ს.ხუციშვილი, ჯ.გაგლოშვილი. ინოვაციური პროცესების მოდელების ევოლუცია. სტუ-ს შრომები N 4 (494). 2014წ. .

ა. გვარუციძე. ინოვაციური პროცესების სახელმწიფო რეგულირების სისტემის სრულყოფა. ჟურნალი ეკონომიკა. 2008წ. #3-4, 7 გვ..

ა. გვარუციძე. ინოვაციური პროცესების სტიმულირების საკითხები. ჟურნალი ეკონომიკა. 2008წ. #3-4, 8 გვ..

ი. გოგოძე. ინოვაციური პროცესების შეფასება და მონიტორინგი ევროპაში. მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია. 2010წ. ასოციაცია ეგსიგ.

ა. აბრალავა. ინოვაციური პროცესის მართვის მოდელები. „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. 2016წ. N2, ტ. 2, გვ. 13-17.

ა. გრიგალაშვილი. ინოვაციური საქმიანობის დაფინანსების ფორმები. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. #11-12 2008 წელი, გვ.94-99.

ლ. გვაჯაია. ინოვაციური საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2010წ. გვ.-გვ.158-162.

თ. ბერიძე, თ. როსტიაშვილი, დ. ბიბიჩაძე. ინოვაციური საქმიანობის შეფასების ინდიკატორთა სისტემა, როგორც ინოვაციის მართვის მექანიზმი . "სოციალური ეკონომიკა" საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2016წ. #3-4.

თ. როსტიაშვილი, თ.ბერიძე, დ. ბიბიჩაძე. ინოვაციური საქმიანობის შეფასების ინდიკატორთა სისტემა, როგორც ინოვაციის მართვის მექანიზმი . სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. 4.