სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ხუციშვილი, დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე გ.ჯავახაძე. ინოვაციური პროცესების მართვის მრავალკონტურიანი სტრუქტურული მოდელი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" მოხსენებათა თეზისები გვ. 105–106.

ზ. გასიტაშვილი, ს.ხუციშვილი, ჯ.გაგლოშვილი. ინოვაციური პროცესების მოდელების ევოლუცია. სტუ-ს შრომები N 4 (494). 2014წ. .

ა. გვარუციძე. ინოვაციური პროცესების სახელმწიფო რეგულირების სისტემის სრულყოფა. ჟურნალი ეკონომიკა. 2008წ. #3-4, 7 გვ..

ა. გვარუციძე. ინოვაციური პროცესების სტიმულირების საკითხები. ჟურნალი ეკონომიკა. 2008წ. #3-4, 8 გვ..

ი. გოგოძე. ინოვაციური პროცესების შეფასება და მონიტორინგი ევროპაში. მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია. 2010წ. ასოციაცია ეგსიგ.

ა. აბრალავა. ინოვაციური პროცესის მართვის მოდელები. „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. 2016წ. N2, ტ. 2, გვ. 13-17.

ა. გრიგალაშვილი. ინოვაციური საქმიანობის დაფინანსების ფორმები. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. #11-12 2008 წელი, გვ.94-99.

ლ. გვაჯაია. ინოვაციური საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2010წ. გვ.-გვ.158-162.

თ. ბერიძე, თ. როსტიაშვილი, დ. ბიბიჩაძე. ინოვაციური საქმიანობის შეფასების ინდიკატორთა სისტემა, როგორც ინოვაციის მართვის მექანიზმი . "სოციალური ეკონომიკა" საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2016წ. #3-4.

თ. როსტიაშვილი, თ.ბერიძე, დ. ბიბიჩაძე. ინოვაციური საქმიანობის შეფასების ინდიკატორთა სისტემა, როგორც ინოვაციის მართვის მექანიზმი . სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. 4.

დ. კვარაცხელია. ინოვაციური საქმიანობის წახალისება და ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალის ამაღლება. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ”მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“. სამეცნიერო შრომების კრებული.. 2009წ. გვ.: 220-222, ISBN 978-9941-12-577-5.

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში. ქალები და XXI საუკუნე. 2011წ. გვ.128-132.

ლ. უჯმაჯურიძე. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2013წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე, ჯაბა დუგლაძე. ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება ენერგეტიკაში. „ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“-. 2013წ. გვ.278-281. მოხსენებითი კრებული .

თ. ლაფერაშვილი. ინჟექციური კონტაქტები გალიუმის ფოსფიდზე. მეცნიერება და ტექნილიგიები. 2007წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ინჟინერინგული კომუნიკაციური თანამედროვე სოციოტექნოლოგიები და თანამედროვე ლინგვისტიკა. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #3, გვ. 59-63.

მ. ჯავახიშვილი. ინჟინრის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2014წ. №2(33), გვ.41-47.

რ. იმედაძე, მ. ჯავახიშვილი. ინჟინრის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2011წ. 2(33).

დ. კვარაცხელია. ინსტიტუტები და ეკონომიკური განვითარება. თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ლიდერთა კლუბი).. 2014წ. გვ.: 185-191, ISBN 978-9941-22-409-6.

ა. კურატაშვილი. ინსტიტუციონალიზმი და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 9, გვ. 46-49..