სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გვარუციძე. ინოვაციურ საწარმოთა ორგანიზაციული ფორმები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ 'მოამბის დამატება. 2009წ. 1(13), 6 გვ..

ა. გვარუციძე. ინოვაციურ საწარმოთა როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. #6, 7 გვ..

ლ. კვარაცხელია, null. ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების ეტაპები . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, . 2015წ. .

მ.ლომიძე. ინოვაციური პროექტების შეფასების ლინგვისტიკური მეთოდები.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. N1(29) გვ. 60-66.

მ.ლომიძე. ინოვაციური პროექტების შეფასების ლინგვისტიკური მეთოდები.. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" N29 (24). 0წ. N1 (24) გვ.60-66.

გ. კიკნაველიძე, დავით ჯაბუა. ინოვაციური ანაზღაურების სისტემის მოდელი საქართველოს ენერგეტიკული კომპანიებისათვის. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. .

მ. მარიდაშვილი. ინოვაციური ბიზნესი და ინსტიტუციონალიზმი . „სოციალური ეკონომიკა”. 2015წ. 2015წ. №2, გვ. 112-115 .

ქ. ქაჯაია. ინოვაციური ბიზნესის პერსპექტივები საქართველოში. ბიზნეს-ინჯინერინგი. 2016წ. N 4, გვ.91-95.

რ. ოთინაშვილი. ინოვაციური განვითარება და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა . ჟ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2011წ. # 1, გვ.194-198.

ა. აბრალავა, null. ინოვაციური განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების განსაზღვრისათვის. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2009წ. #7, გვ. 7-12.

ლ. ჩიქავა. ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების აწმყო და მომავალი საქართველოში.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 5. 2005წ. 13 გვ..

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო, ჯოლია ქეთევანი. ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 1 (471).

ა. გვარუციძე. ინოვაციური ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება (საზღვარგარეთული გამოცდილება). ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N 1, 2014 წ. 13 გვ..

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ.პირველი, გ.გუგულაშვილი, გ.ბერუაშვილი. ინოვაციური მეთოდით ახალი საშრობი დანადგარის მუშა აგენტის შრობის უნარის აღდგენა. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2016წ. N,1(721) გვ.67-71.

გ. ბერუაშვილი, თ. მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი, თ.ისაკაძე. ინოვაციური მეთოდით ახალი საშრობი დანადგარის მუშა აგენტის შრობის უნარის აღდგენა. სტუ მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2016წ. №1(721) 67-72 გვ..

მ. მარიდაშვილი. ინოვაციური მენეჯმენტის რეგიონული ასპექტები. „სოციალური ეკონომიკა”, თბილისი . 2012წ. №1(19), 2012წ. გვ. 111-117.

ე. ბარათაშვილი. ინოვაციური მენეჯმენტის რეგიონული ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. N 1. 2012 წ. გვ. 111-117.

ლ. გაჩეჩილაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. ინოვაციური მოწყობილობები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ფიზიკის და მათემატიკის სწავლებაში. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები.„ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, გვ. 188-191.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. ბებიაშვილი. ინოვაციური პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპზე დანახარჯების განსაზღვრა. თბილისი. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2(13) 2015 წელი გვ. 152-157.

ნ. მჭედლიშვილი, სულხან ხუციშვილი.. ინოვაციური პროექტების წინასწარი შერჩევა და შეფასება.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”,. 2010წ. თბილისი.