სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. ნანიტაშვილი. გზის საფარი რულონისებრი ცალობითი ხელოვნური ქვისგან. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . წ. #10–12, 2005წ. გვ.128–129.

ნ. ჟველია. გიორგი V ბრწყინვალე - გამოჩენილი პოლიტიკოსი და დიპლომატი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, თბილისი, . 2013წ. №27, გვ. 44-48..

ე. გვენეტაძე, ს. მოსიძე. გიორგი ბრწყინვალე საქართველოს მეფე და დიდი პოლიტიკოსი. საისტორიო ვერტიკალები, #11, . 2007წ. .

ე. გვენეტაძე. გიორგი ბრწყინვალის პოლიტიკა დასავლეთ საქართველოსთან მიმართებაში. საისტორიო ვერტიკალები # 23. 2011წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, გ. ენუქიძე, ნ. არუდაშვილი. გის-ტექნოლოგიის გამოყენების პრინციპი სალიანდაგო მეურნეობაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3(11), გვ.40-44,ISSN.

ი. ახვლედიანი, null. გიშრის ადგილი ნახშირების კლასიფიკაციაში. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

И. Ахвледиани, ზ. კილასონია. გიშრის ბუდობების წოლის ფორმები განსხვავებული ნალექდაგროვების პირობებში . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. .

И. Ахвледиани, რ. ახვლედიანი. გიშრის მოლეკულური სტრუქტურა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. .

И. Ахвледиани. გიშრის შემცველი აუზები. . . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია - მტერი თუ მოყვარე. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2014წ. 15.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია და ეროვნული პრობლემები. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2008წ. ივლისი-აგვისტო, 89-94გვ.

მ. ამირგულაშვილი. გლობალიზაცია და ეროვნული პრობლემები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. #1(12).

რ. მიშველაძე. გლობალიზაცია და ეროვნული ფენომენი, . ,,მწერლის გაზეთი’’, #2, 15 გვ.. 2010წ. .

ს. ხიზანიშვილი. გლობალიზაცია და კავკასია _ "პრომეთეს უცნაური ხეტიალი". "გეოიდი 2011", მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. გვ. 181-182.

ი. კალანდია. გლობალიზაცია და კულტურათა პლურალიზმი (ინგლისურ ენაზე),. ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი,. 2008წ. .

მ. ამირგულაშვილი. გლობალიზაცია და საქართველოს სამომავლო განვიტარების პერსპექტივები. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1, გვ. 258.

მ. ამირგულაშვილი. გლობალიზაცია და ქართული ეროვნული კულტურა. საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. #17, გვ. 85.

ი. კალანდია. გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა ურთიერთობა. . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №2, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, . 2009წ. .

ი. კალანდია. გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი.. ჟურნალი „მაცნე“ (ფილოსოფიის სერია), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2007წ. .