სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბუხრაშვილი, ედიშერ გვენეტაზე. 1941 წლის 13 აპრილის ნეიტრალიტეტის პაქტი სსრკ-იაპონიას შორის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი `საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები~. 2013წ. #13. თბილისი, 2013.

. 1941-1945 წლების საქართველო და პირველი სასკოლო სახელმძღვანელო საქართველოს ისტორიაში უფროსკლასელებისათვის. სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. 8 გვ..

მ. ყიფიანი. 1967 წლის ისრაელ-არაბების ექსდღიან ომში ისრაელის გამარჯვების ფაქრორები. ახალი და უახლისი ისტორიის საკითხები. 2011წ. .

ი. კვესელავა. 1978 წლის კონსტიტუცია და კომუნისტური ხელისუფლება. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #4. 2003წ. .

ი. კვესელავა. 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენები საქართველოში და აშშ-ს გამოხმაურება. თბილისი, ჟურნ. ,,ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი’’, #4. 2005წ. .

. 1991- 1995 წლებში კულტურის განვითარების ზოგიერთი ეკონომიკური მაჩვენებლის ანალიზი. სმედმსის შრომების კრებული - საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ტ. I. გვ. 490-493. . 1996წ. .

. 1991- 1995 წლებში კულტურის განვითარების ზოგიერთი ეკონომიკური მაჩვენებლის ანალიზი. სმედმსის შრომების კრებული - საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ტ. I. გვ.490-493. თბ. . . 1996წ. .

ნ. ღონღაძე, ლაგვილავა ი., სამსონია შ.. 1–ამინოანთრაპირიდონის სპექტრული თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2006წ. 2006, 6, 1, 52-57..

ნ. გელოვანი, მ.ცინცაძე, ა. ლებედევი, ა. კრავჩენკო, ნ. კიკნაძე . 2,6- და 2,8-დიეთილ-2,4,6,8-ტეტრააზაბიციკლო[3,3,0] ოქტანდიონების 3,7 შემცველიდედახსნარებისა და 2,6-დიეთილ-2,4,6,8-ტეტრააზაბიციკლო[3,3,0] ოქტანდიონის-3,7 ურთიერთქმედება ზოგიერთ და ელემენტების მარილებთან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1994წ. #3 (405), გვ. 60-64.

ლ. ტაბატაძე, შენგელია ნ., ფაჩულია ზ., გახოკიძე რ.. 2-. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2017წ. 1(43), 81-84 .

Н. Имнадзе, გ.ცინცაძე, ჩ. მამედოვა, ფ. ალიევა, ნ. შიხალიევი, ფ. ჩირაგოვი. 2-(Е)-(((Е)-1-(ПИРИДИН-2ИЛ)ЭТИЛИДЕН)ГИДРОЗОНО)МЕТИЛ)ФЕНОЛ как реагент для спектрофотометрического определения меди (II). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. N1, გვ.16-20, თბილისი.

მ. ცინცაძე, მ.ჭანტურია, დ.გულბანი ი.შარია. 2-ამინო-მეთილპირიდინის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტ(II)-ის აცეტატური და ფორმიატული კომპლექსების თერმოგრავიმეტრული კვლევები. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები Ш. 2012წ. გვ.255.

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, მ.გოგოლაძე, დ.ლოჩოშვილი, ა.ბეშკენაძე, ი.გველესიანი, ჯ.კერესელიძე. 2-ჰიდროქსი-1,2,3, - პროპანტრიკარბონმჟავის (ლიმონმჟავის) რეაქციის უნარიანობის ქვანტურ-ქიმიური შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N8(2) გვ.161-164.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, მ.გოგალაძე, დ.ლოჩოშვილი, ი.ბეშქენაძე, ი.გველესიანი, ჯ.კერესელიძე. 2-ჰიდროქსი1,2,3-პროპანკარბონმჟავას(ლიმონმჟავას) რეაქციის უნარიანობის ქვანტურ-ქიმიური შესწავლა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2,გვ.161-164.

Е. Абрамидзе. 2. Об одном машинном алгоритме решения трехмерной задачи теорий упругости. Труды ВС АН ГССР, XXI:I. 1981წ. XXI:I, Тбилиси, Мецниереба, 1981, с. 140-149..

О. Томарадзе, Хананашвили Т. А., Зедгинидэе Н. В. 2. Простое множителъно-делитвлъное устройство. Техничвская Кибернетика. 1975წ. N8,2ст..

ს. ხიზანიშვილი. 2. ისტორიის არსის გაგებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი. 2016წ. N 34; გვ.129-141 .

თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე, ლ. ეჯიბია. 2. პექტინოვან ნივთიერებათა ცვლილებები პექტოლიზური ფერმენტებით ყურძნის ტკბილის დამუშავების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

ს. თავბერიძე. 2. რუსული გეოპოლიტიკა. ევრაზიანიზმი და პანსლავიზმი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული . 2012წ. XXXVI ტ. 4 გვ..