სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава,. 19. Влияние гидростатического давления на электрические свойства тонких пленок моносульфида самария. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, . 1989წ. ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 5, 23 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава,. 19. Влияние гидростатического давления на электрические свойства тонких пленок моносульфида самария. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, . 1989წ. ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 5, 23 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава,. 19. Влияние гидростатического давления на электрические свойства тонких пленок моносульфида самария. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, . 1989წ. ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 5, 23 .

ზ. გურამიშვილი. 19. Роль деловых игр в повышении творческой активности студентов при освоении русского языка как иностранного . საერთაშორისო მეცნიერულ -პედაგოგიური ჟურნალი „განათლება“ სტუ. 2016წ. #2(16) გვ.11-16.

მ. ლომიძე. 19. ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტური ოსტატობის ზოგიერთი საკითხი. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები I. Gგამ-ბა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”,. -2008წ. გვ.59-69..

ვ. მოსიაშვილი. 19. „საქართველო გლობალიზაციის მიმდინარე ტენდენციებში”, . ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2013წ. გვ., 201-204, # 1. თბ., 2013..

ე. ბუხრაშვილი. 1918-1921 წლების დამფუძნებელი კრების მუშაობა. თბილისის დავით არმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~. 2007წ. #2, გვ. 48-58, თბ., 2007 .

გ. წანაწყენიშვილი. 1920-30-იანი წლების მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები თბილისში და მათი როლი თანამედროვე ურბანულ პროცესებში. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2003წ. 2,136-139, ISSN 1512-0619.

გ. წანაწყენიშვილი. 1930-50-იანი წლების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაცოცხლებული კლასიკური და ეროვნული არქიტექტურული ელემენტები და მათი როლი თანამედროვე საცხოვრებლის პროექტირებაში (თბილისის მაგალითზე). კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა) . 2004წ. 3,44-50, ISSN 1512-0619.

მ. ძიძიგური. 1939 წლის საკავშირო გამოფენაზე აგებული საქართველოს პავილიონის არქიტექტურის პროპორციების ანალიზი. კავკასიის მაცნე. 2000წ. № 6, 94–100.

ე. ბუხრაშვილი, ედიშერ გვენეტაზე. 1941 წლის 13 აპრილის ნეიტრალიტეტის პაქტი სსრკ-იაპონიას შორის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი `საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები~. 2013წ. #13. თბილისი, 2013.

. 1941-1945 წლების საქართველო და პირველი სასკოლო სახელმძღვანელო საქართველოს ისტორიაში უფროსკლასელებისათვის. სტუ-ს გამომცემლობა. 2015წ. 8 გვ..

მ. ყიფიანი. 1967 წლის ისრაელ-არაბების ექსდღიან ომში ისრაელის გამარჯვების ფაქრორები. ახალი და უახლისი ისტორიის საკითხები. 2011წ. .

ი. კვესელავა. 1978 წლის კონსტიტუცია და კომუნისტური ხელისუფლება. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #4. 2003წ. .

ი. კვესელავა. 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენები საქართველოში და აშშ-ს გამოხმაურება. თბილისი, ჟურნ. ,,ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი’’, #4. 2005წ. .

. 1991- 1995 წლებში კულტურის განვითარების ზოგიერთი ეკონომიკური მაჩვენებლის ანალიზი. სმედმსის შრომების კრებული - საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ტ. I. გვ. 490-493. . 1996წ. .

. 1991- 1995 წლებში კულტურის განვითარების ზოგიერთი ეკონომიკური მაჩვენებლის ანალიზი. სმედმსის შრომების კრებული - საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ტ. I. გვ.490-493. თბ. . . 1996წ. .

ნ. ღონღაძე, ლაგვილავა ი., სამსონია შ.. 1–ამინოანთრაპირიდონის სპექტრული თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2006წ. 2006, 6, 1, 52-57..

ნ. გელოვანი, მ.ცინცაძე, ა. ლებედევი, ა. კრავჩენკო, ნ. კიკნაძე . 2,6- და 2,8-დიეთილ-2,4,6,8-ტეტრააზაბიციკლო[3,3,0] ოქტანდიონების 3,7 შემცველიდედახსნარებისა და 2,6-დიეთილ-2,4,6,8-ტეტრააზაბიციკლო[3,3,0] ოქტანდიონის-3,7 ურთიერთქმედება ზოგიერთ და ელემენტების მარილებთან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1994წ. #3 (405), გვ. 60-64.