სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. ინტერნეტი-გლობალური კომუნიკაციის საშიში ფორმა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2008წ. # 3, გვ. 108-112.

ზ. გაბისონია. ინტერნეტის გამოყენებით ხელშეკრულებათა დადება. პროფესია ადვოკატი. 2007წ. N3.

რ. აბულაძე. ინტერნეტის სოციო-პოლიტიკური გარემო. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2012წ. #5, (170) 2012. გვ.83-86 .

თ. ნატროშვილი. ინტერტექსტუალობა პოლიტიკურ დებატებში. „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2011წ. N2.

თ. ნატროშვილი. ინტერტექსტუალურობის პრობლემა პულიცისტურ ლიტერატურაში. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. N2 (5).

ე. შაკიაშვილი. ინტერტექსტური კავშირების მარკერების ენობრივი ექსპლიკაცია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2013წ. N3(9), გვ. 111-116.

ნ. თოფურია. ინტრაკორპორაციული სერვის-ორიენტირებული სისტემის მონაცემთა ბაზის დაპროექტება და რეალიზაცია. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(12). 2012წ. 83-89.

ლ. ქუთათელაძე, ნანიტაშვილი თენგიზი. ინულინშემცველი მცენარე ტოპინამბური, მისი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები და თვისებები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №18.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე. ინფარქტგადატანილ ავადმყო- ფებში უეცარი კარდიული სიკვდილის პრევენციის მექანიზმები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 22-32.

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ინფინიტივის შემცველი კონსტრუქციების ინგლი¬სურიდან ქართულად თარგმნის ზოგიერთი თავისებურებანი. . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17), გვ.96–101.

გ. გაბაიძე. ინფლაციის დონე საქართველოში, მისი გამომწვევი მიზეზები და ეკონომიკური შედეგები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. N3-4, თბ. 2013 წ. გვ. 80.

დ. კვარაცხელია. ინფლაციის მიზეზები, ტემპები, სახეები და გაღრმავების ეტაპები პოსტკომუნისტურ საქართველოში - 1990-იანი წლების დასაწყისში. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. http://business-engineering.bpengi.com/home/2016/number-04. 2016წ. #4, გვ.: 222-226, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SSkw2SWRCSVNYT2M/view.

ჯ. კანკაძე, ა.მებონია. ინფლაციის პრობლემა და საბანკო სისტემის როლი მის შეჩერებაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. N 2(2) გვ.136–138.

მ. ბაღათურია. ინფლაციური პროცესების თავისებურება და მისი დაძლევის გზები საქართველოში. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #2 გვ. 11-12.

ა. ქუთათელაძე, ზ. ჩხაიძე. ინფო-ტელეკომუნიკაციული სისტემების კატასტროფამედეგობა.. სტუ-ის შრომები. 2007წ. 4(466),გვ.34-41. .

ა. ქუთათელაძე. ინფო-ტელეკომუნიკაციური სისტემების კატასტროფამედეგობა. სტუ-ს შრომები . 2007წ. N 4 (466).

ჯ. ბერიძე, ბურკაძე ტ.. ინფოკომუნიკაციური ტექნოლოგიებისა და ინფოკომუნიკაციური გარემოს განვითარება გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების ჩამოყალიბების გზაზე . სტუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #1/2016.

ლ. ჯიქიძე, მ. კიკნაძე, მ. მაღრაძე. ინფორმატიზაციის თანამედროვე ტენდეციების ანალიზის და პრობლემების შესახებ საქართველოში. . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. - თბილისი,. 2012წ. N2(13), გვ.135-139. - ISSN: 1512-3979 .

ლ. გიგინეიშვილი. ინფორმატიზაციის სათავეები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი „ ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, კოსტავას 77,. 2018წ. 2018 წ..

დ. ცუცქირიძე. ინფორმაცია და კონფლიქტი,. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სანფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა",. 2011წ. ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები, თბილისი, გვ. 164–166.