სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კუტუბიძე. ინტეგრაციული პროცესების თანამედროვე ასპექტები . საქართველოს რესპუბლიკა . 2002წ. 9 ნოემბერი, 4გვ.

ქ. შენგელია. ინტეგრირებული ბიზნეს-ჯგუფების ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2010წ. 3-6, გვ. 197-201.

კ. ღურწკაია, კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, გვ.166-185.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N4, გვ. 132-145.

კ. ღურწკაია. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N4, გვ.132-145.

გ. მიქიაშვილი, საგინაძე დავით. ინტეგრირებული პროექტირება უსაფრთხოებისათვის. . "მშენებლობა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2017წ. N1(44), 14 გვ..

ნ. კარბელაშვილი, სეფიაშვილი ქ.. ინტეგრირებული სასწავლო-მეთოდური გარემოს ”სკოლა-უმაღლესი სასწავლებელი” მოდელის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები: პედაგოგიური მეცნიერებები და ფსიქოლოგია, 2006|No.1(8),gv.44-47, http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1251.pdf . 2006წ. .

ნ. მურღულია, null, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2016წ. №1(40).

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. №1(40).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ვ.სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ექვივალენტური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2016წ. №1(40).

ვ. სოხაძე, თ.ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ინტეგრო– დიფერენციალური განტოლების ექვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. №1(40).

ქ. თელია. ინტელექტი - ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტი. ჟურნალი "განათლება" . 2017წ. .

ლ. მეტრეველი. ინტელექტი და ინტელექტუალური კოეფიციენტი IQ. „განათლება“. 2014წ. N2(11), გვ. 106-108.

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. ინტელექტი და მისი ზოგიერთი მოდელი. სტუ -ს შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები სტუ № 1 (17) თბილისი 2014. 2014წ. .

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. ინტელექტი და მისი ზოგიერთი მოდელი.სტუ. . სტუ. №1(17), მართვის ავტო-მატიზირებული სისტემების შრომები, თბილისი, 2014წ.. 0წ. .

რ. ქინქლაძე, გიორგი ცინცაძე. ინტელექტის გადინება საქართველოდან. „ბიზნეს-ინინერინგი“. 2016წ. 1-2.

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. ინტელექტის გაზომვის პრობლემა თანამედ¬როვე მეცნიერებაში.. სტუ. №1(17), მართვის ავტომატიზირებული სისტემების შრო¬მები, თბილისი, 2014წ.. 0წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. ინტელექტის გაზომვის პრობლემა თანამედროვე მეცნიერებაში. სტუ -ს შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები სტუ № 1 (17) თბილისი 2014. 2014წ. .

ყ. ნემსაძე. ინტელექტუალი -მენეჯმენტი და საბაზრო ურთიერთობები 2014წ.. . 0წ. .