სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. მადნეულის საბადოს ოქროსშემცველი კვარციტების გამდიდრების ტექნოლოგია. სტუ-ს შრომები. 2003წ. #6 (439).

ა. აბშილავა. მადნეულის საბადოს სპილენძ-თუთიის მადნების დაფქვის სიმსხოს დადგენა. ,,სამთო ჟურნალი” . 2011წ. №1 (26)..

ა. აბშილავა. მადნეულის საბადოს სპილენძ-თუთიის მადნების ნივთიერი შედგენილობის შესწავლა. . ,,სამთო ჟურნალი” . 2011წ. №1 (26).

გ. მჭედლიშვილი, შ. ანდღულაძე, ა. ბერეჟიანი. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავა კარიერულ წყლებში მეტალების დალექვის პირობების შესწავლა. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. თბილისი. ტ.35, 3 გვ..

ა.ბერეჟიანი. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავა კარიერულ წყლებში მეტალების დალექვის პირობების შესწავლა. საქ.მეცნ.ეროვნული აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია.. 2009წ. N 3, ტ35.

შ. ანდღულაძე, გ. მჭედლიშვილი, ა.ბერეჟიანი. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავე კარიერულ წყლებში მეტალების დალექვის პირობების შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2009წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 35, # 3, .

შ. ანდღულაძე, ა. ბერეჟიანი. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მჟავე კარიერული წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია ,,ინტელექტუალი”. 2008წ. #6, გვ 85-89.

მ. ბერეჟიანი, ა. ბერეჟიანი. მადნეულის სპილენძის კონცენტრატის ეკოლოგიურად გამართლებული გადამუშავების პერსპექტივა საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. ტომი 34, N 2, გვ. 193-196.

ჯ. კაკულია, ლ. ჩოჩია, ს.ჯალაღანია. მადნეულის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სორბციული მეთოდით. საქართველოს მეცნ. ეროვნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. 3გვ..

მ. ქიტოშვილი, ვ.ზვიადაური, რ.ენაგელი. მადნის დალექვის პროცესის მართვა მისი ავტომატური ვიბრაციული მიწოდებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2009წ. #2(50), გვ.108-112.

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. მადნის დალექვის პროცესის მართვა მისი ავტომატური ვიბრაციული მიწოდებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია. 2009წ. 2(50)ნაწ.1.

რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. მადნის დალექვის პროცესის ოპტიმიზაციის კრიტერიუმი. სამთო ჟურნალი . 2011წ. #1(26).

მ. ლომსაძე-კუჭავა. მავნე სამუშაო პირობებში ადამიანთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა. მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები . 2014წ. N4; 54-62.

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი. მათემატიკის ზოგიერთი საკითხის კომპიუტერული სწავლების მეთოდიკა დაწყებით კლასებში. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1, .

ა. კვალიაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. მათემატიკის სწავლებაში ანალოგიის გამოყენების თეორიის საფუძველი. ჟურნალი „ინტელექტი“, N3(32) 5 გვ. 2008წ. .

ა. კვალიაშვილი, გ. ჩაჩანიძე. მათემატიკის სწავლების ჰუმანიტარიზაციის თეორიული საფუძვლები. ჟურნალი „ინტელექტი“, N 3(32) 5 გვ. 2008წ. .

რ. მანაგაძე, დ.აბზიანიძე, გ.ტაბატაძე, ვ.აბზიანიძე. მათემატიკოსების მსჯელობა ეკოლოგიაზე და მის პრობლემებზე. ჯურნალი"სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. №30.

გ. ელიავა, გუგეშაშვილი გ. გიგილაშვილი ო.ცინცაძე. მათემატიკოსი, ფიზიოლოგი და ფსიქოლოგი. ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. .

მ. დვალი, თ. მეხიშვილი, დ. აბზიანიძე. მათემატიკური ეკოლოგიის როლი ეკოლოგიური სისტემების უსაფრთხოების საკითხში. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები. 2010წ. 978-9941-14-868-2.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი, დავით შანიძე. მათემატიკური მეთოდები, როგორც სტრატეგიული ანალიზის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და მისი პრექტიკული გამოყენების ასპექტები ეკონომიკაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2015წ. N4(32) გვ. 31-39. .