სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა. ინოვაციური პროცესის მართვის მოდელები. „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. 2016წ. N2, ტ. 2, გვ. 13-17.

ა. გრიგალაშვილი. ინოვაციური საქმიანობის დაფინანსების ფორმები. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. #11-12 2008 წელი, გვ.94-99.

ლ. გვაჯაია. ინოვაციური საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2010წ. გვ.-გვ.158-162.

თ. ბერიძე, თ. როსტიაშვილი, დ. ბიბიჩაძე. ინოვაციური საქმიანობის შეფასების ინდიკატორთა სისტემა, როგორც ინოვაციის მართვის მექანიზმი . "სოციალური ეკონომიკა" საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2016წ. #3-4.

თ. როსტიაშვილი, თ.ბერიძე, დ. ბიბიჩაძე. ინოვაციური საქმიანობის შეფასების ინდიკატორთა სისტემა, როგორც ინოვაციის მართვის მექანიზმი . სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. 4.

დ. კვარაცხელია. ინოვაციური საქმიანობის წახალისება და ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალის ამაღლება. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ”მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“. სამეცნიერო შრომების კრებული.. 2009წ. გვ.: 220-222, ISBN 978-9941-12-577-5.

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში. ქალები და XXI საუკუნე. 2011წ. გვ.128-132.

ლ. უჯმაჯურიძე. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2013წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე, ჯაბა დუგლაძე. ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება ენერგეტიკაში. „ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“-. 2013წ. გვ.278-281. მოხსენებითი კრებული .

თ. ლაფერაშვილი. ინჟექციური კონტაქტები გალიუმის ფოსფიდზე. მეცნიერება და ტექნილიგიები. 2007წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ინჟინერინგული კომუნიკაციური თანამედროვე სოციოტექნოლოგიები და თანამედროვე ლინგვისტიკა. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #3, გვ. 59-63.

მ. ჯავახიშვილი. ინჟინრის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2014წ. №2(33), გვ.41-47.

რ. იმედაძე, მ. ჯავახიშვილი. ინჟინრის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2011წ. 2(33).

დ. კვარაცხელია. ინსტიტუტები და ეკონომიკური განვითარება. თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ლიდერთა კლუბი).. 2014წ. გვ.: 185-191, ISBN 978-9941-22-409-6.

ა. კურატაშვილი. ინსტიტუციონალიზმი და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 9, გვ. 46-49..

დ. იაკობიძე. ინსტიტუციონალიზმი-ახალი გამოწვევები. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #4 .

რ. ოთინაშვილი. ინსტიტუციონალური კორუფცია, . საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2000წ. 2000, #45, გვ.3-36.

ც. ლომაია, ვალერი კატუკია. ინსტიტუციურ-მმართველობითი ტრანსფორმაციები ბიზნესის სფეროში,. ჟ.ბიზნესინჟენერინგი, . 2014წ. გვ. 16-30.

ვ. კატუკია. ინსტიტუციურ-მმართველობითი ტრანსფორმაციები და ქართული რეალობა. . 2015წ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა N2 გვ.133-139.

გ. ჭუბაბრია. ინსტიტუციური ტრანსფორმაცია და ახალი რეალობა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. #3.