სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ყ. ნემსაძე. ინტელექტუალი-ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები 2013წ.. . 0წ. .

თ. მენაბდე. ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების დაცვა და არსებული პრობლემები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი ”შრომები. 2015წ. 1(19) გვ. 101-104.

ო. ტომარაძე. ინტელექტუალური სენსორები და მათი განვითარების პერსპექტივები. სტუ. 2016წ. შრომები ISSN1512-3979 №2(22).

მ.ლომსაძე-კუჭავა, ჯ.დუგლაძე. ინტელექტუალური ენერგოსისტემების განვითარების ვარიანტების შეფასების მეთოდოლოგია. . მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. N2 , 181-195.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინტელექტუალური ენერგოსისტემების განვითარების ვარიანტების შეფასების მეთოდოლოგია.. მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები . 2015წ. N 2, გვ.179-195.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა . ინტელექტუალური კაპი ტალის მართვა ფირმებში. სოციალური ეკონომიკა”. 2013წ. 2014, #3.

ვ. დათაშვილი, გიორგი ცაავა, გიორგი გამსახურდია. ინტელექტუალური კაპიტალი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 1.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. ინტელექტუალური კაპიტალის არსი და განვითარება. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 1.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. ინტელექტუალური კაპიტალის მართვა ფირმაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. #3.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. ინტელექტუალური კაპიტალის მართვის საბაზისო თეორიული წინაპირობების და პრინციპები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 3.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური, თეა გელაშვილი. ინტელექტუალური კაპიტალის პოტენციალისა და ინტელექტუალური საკუთრების შეფასებისათვის. სოციალური ეკონიმიკა და 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 6.

გ. ჯანელიძე, თ. ბერიკაშვილი, გიორგი ლოლაძე. ინტელექტუალური ნანოტექნოლოგიური სისტემები, როგორც ადამიანის, ტექნიკისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულების ფაქტორი. Nano Studies Jurnal . 2014წ. Publishing House Nekeri hh 29 - 32 2014 .

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური პოტენციალი- ქვეყნის განვითარების უმთავრესი ფაქტორები. სოციალური ეკონომიკა. 2002წ. №3,13-26გვ .

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური რესურსები და ქართული რეალობა. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2008წ. 54-57გვ.

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური რესურსების მობილიზება - ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. სახელმწიფო და კონტროლი. 2002წ. 14-22გვ.

გვარუციძე აკაკი, ქურდიანი გიორგი. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ძირითადი ასპექტები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. N 1, გვ.9-15;.

ა. გვარუციძე, რ. ოთინაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ძირითადი ასპექტები. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. N1, 2014 წ. 9 გვ..

დ. სეხნიაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები ინტერნეტ-სივრცის ზეგავლენის პირობებში. SEU SCIENCE 2016. 0წ. 3-4 ივნისი 2016.

თ. ბერიძე, ნ. ჭანტურია, ლ. კურახჩიშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების შეფასების არსი და მეთოდოლოგია. ზოგადი მიმოხილვა. . ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3 (27), გვ. 67-70.

მ. გოცაძე, ა. დუნდუა შ.გზირიშვილი ნ.მღებრიშვილი. ინტელექტუალური სასად-გურო სისტემების ფუნქცი-ონირების ზოგადი ალგო-რითმის საკითხისათვის. ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო-ბა". 2016წ. #2 (36), 2016.