სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კვარაცხელია. ინსტიტუტები და ეკონომიკური განვითარება. თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ლიდერთა კლუბი).. 2014წ. გვ.: 185-191, ISBN 978-9941-22-409-6.

ა. კურატაშვილი. ინსტიტუციონალიზმი და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 9, გვ. 46-49..

დ. იაკობიძე. ინსტიტუციონალიზმი-ახალი გამოწვევები. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #4 .

რ. ოთინაშვილი. ინსტიტუციონალური კორუფცია, . საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2000წ. 2000, #45, გვ.3-36.

ც. ლომაია, ვალერი კატუკია. ინსტიტუციურ-მმართველობითი ტრანსფორმაციები ბიზნესის სფეროში,. ჟ.ბიზნესინჟენერინგი, . 2014წ. გვ. 16-30.

ვ. კატუკია. ინსტიტუციურ-მმართველობითი ტრანსფორმაციები და ქართული რეალობა. . 2015წ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა N2 გვ.133-139.

გ. ჭუბაბრია. ინსტიტუციური ტრანსფორმაცია და ახალი რეალობა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. #3.

თ. იაშვილი, ჟ. თაბაგარი. ინსტიტუციური გადაწყვეტილებები ძლიერი საზოგადოებრივი სექტორისათვის. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. #4 (28) გვ. 51-57.

ვ. კატუკია. ინსტიტუციური ცვლილებების გავლენა ბიზნესზე. . ჟურნალი მაცნე . 2014წ. N7 გვ.103-107.

ნ. ყავლაშვილი. ინტეგრალურ-ოპტიკური კომუტატორი 4X4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2012წ. #16 ქ. თბილისი. 71-73.

ო. ნამიჩეიშვილი, შ. ბებიაშვილი, დ. გასკაროვი , ვ. გოფმანი , ჯ. გუგუშვილი , გ. კუჭავა , ნ. ქობულაძე . ინტეგრალური მიკროსქემების საიმედოობის პროგნოზირება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, სერია: ფიზიკა, ტ.209, №8. 1979წ. გვ.127-128.

რ. ესიავა. ინტეგრალური მიკროსქემების სასწავლო, კვლევითი და საწარმოო ავტომატიზირებული დაპროექტების სისტემების რეალი¬ზაცია პერსონალური კომპიუტერების ბაზაზე; . თეზისების კრებული, . 1995წ. გვ. 146 –147; .

მ. ბერუაშვილი, თ. ლაგვილავა. ინტეგრაციული პროცესები ბიზნესის კლასტერიზაციის კონტექსტში. ჟ.ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა. ბათუმი. 2016წ. #2, 35-38 გვ.

ი. კუტუბიძე. ინტეგრაციული პროცესების თანამედროვე ასპექტები . საქართველოს რესპუბლიკა . 2002წ. 9 ნოემბერი, 4გვ.

ქ. შენგელია. ინტეგრირებული ბიზნეს-ჯგუფების ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2010წ. 3-6, გვ. 197-201.

კ. ღურწკაია, კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, გვ.166-185.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N4, გვ. 132-145.

კ. ღურწკაია. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N4, გვ.132-145.

გ. მიქიაშვილი, საგინაძე დავით. ინტეგრირებული პროექტირება უსაფრთხოებისათვის. . "მშენებლობა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2017წ. N1(44), 14 გვ..

ნ. კარბელაშვილი, სეფიაშვილი ქ.. ინტეგრირებული სასწავლო-მეთოდური გარემოს ”სკოლა-უმაღლესი სასწავლებელი” მოდელის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები: პედაგოგიური მეცნიერებები და ფსიქოლოგია, 2006|No.1(8),gv.44-47, http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1251.pdf . 2006წ. .