სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. იაშვილი, ჟ. თაბაგარი. ინსტიტუციური გადაწყვეტილებები ძლიერი საზოგადოებრივი სექტორისათვის. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. #4 (28) გვ. 51-57.

ვ. კატუკია. ინსტიტუციური ცვლილებების გავლენა ბიზნესზე. . ჟურნალი მაცნე . 2014წ. N7 გვ.103-107.

ნ. ყავლაშვილი, ზ. ბუაჩიძე. ინტეგრალურ-ოპტიკური კომუტატორი 4X4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2012წ. #16 ქ. თბილისი. 71-73.

ო. ნამიჩეიშვილი, შ. ბებიაშვილი, დ. გასკაროვი , ვ. გოფმანი , ჯ. გუგუშვილი , გ. კუჭავა , ნ. ქობულაძე . ინტეგრალური მიკროსქემების საიმედოობის პროგნოზირება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, სერია: ფიზიკა, ტ.209, №8. 1979წ. გვ.127-128.

რ. ესიავა. ინტეგრალური მიკროსქემების სასწავლო, კვლევითი და საწარმოო ავტომატიზირებული დაპროექტების სისტემების რეალი¬ზაცია პერსონალური კომპიუტერების ბაზაზე; . თეზისების კრებული, . 1995წ. გვ. 146 –147; .

მ. ბერუაშვილი, თ. ლაგვილავა. ინტეგრაციული პროცესები ბიზნესის კლასტერიზაციის კონტექსტში. ჟ.ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა. ბათუმი. 2016წ. #2, 35-38 გვ.

ი. კუტუბიძე. ინტეგრაციული პროცესების თანამედროვე ასპექტები . საქართველოს რესპუბლიკა . 2002წ. 9 ნოემბერი, 4გვ.

ქ. შენგელია. ინტეგრირებული ბიზნეს-ჯგუფების ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2010წ. 3-6, გვ. 197-201.

კ. ღურწკაია, კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, გვ.166-185.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N4, გვ. 132-145.

კ. ღურწკაია. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N4, გვ.132-145.

გ. მიქიაშვილი, საგინაძე დავით. ინტეგრირებული პროექტირება უსაფრთხოებისათვის. . "მშენებლობა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2017წ. N1(44), 14 გვ..

ნ. კარბელაშვილი, სეფიაშვილი ქ.. ინტეგრირებული სასწავლო-მეთოდური გარემოს ”სკოლა-უმაღლესი სასწავლებელი” მოდელის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები: პედაგოგიური მეცნიერებები და ფსიქოლოგია, 2006|No.1(8),gv.44-47, http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1251.pdf . 2006წ. .

ნ. მურღულია, null, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2016წ. №1(40).

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. №1(40).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ვ.სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ექვივალენტური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2016წ. №1(40).

ვ. სოხაძე, თ.ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ინტეგრო– დიფერენციალური განტოლების ექვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. №1(40).

ქ. თელია. ინტელექტი - ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტი. ჟურნალი "განათლება" . 2017წ. .

ლ. მეტრეველი. ინტელექტი და ინტელექტუალური კოეფიციენტი IQ. „განათლება“. 2014წ. N2(11), გვ. 106-108.