სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მურღულია, null, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2016წ. №1(40).

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. №1(40).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ვ.სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ექვივალენტური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2016წ. №1(40).

ვ. სოხაძე, თ.ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ინტეგრო– დიფერენციალური განტოლების ექვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. №1(40).

ქ. თელია. ინტელექტი - ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტი. ჟურნალი "განათლება" . 2017წ. .

ლ. მეტრეველი. ინტელექტი და ინტელექტუალური კოეფიციენტი IQ. „განათლება“. 2014წ. N2(11), გვ. 106-108.

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. ინტელექტი და მისი ზოგიერთი მოდელი. სტუ -ს შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები სტუ № 1 (17) თბილისი 2014. 2014წ. .

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. ინტელექტი და მისი ზოგიერთი მოდელი.სტუ. . სტუ. №1(17), მართვის ავტო-მატიზირებული სისტემების შრომები, თბილისი, 2014წ.. 0წ. .

რ. ქინქლაძე, გიორგი ცინცაძე. ინტელექტის გადინება საქართველოდან. „ბიზნეს-ინინერინგი“. 2016წ. 1-2.

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. ინტელექტის გაზომვის პრობლემა თანამედ¬როვე მეცნიერებაში.. სტუ. №1(17), მართვის ავტომატიზირებული სისტემების შრო¬მები, თბილისი, 2014წ.. 0წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. ინტელექტის გაზომვის პრობლემა თანამედროვე მეცნიერებაში. სტუ -ს შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები სტუ № 1 (17) თბილისი 2014. 2014წ. .

ყ. ნემსაძე. ინტელექტუალი -მენეჯმენტი და საბაზრო ურთიერთობები 2014წ.. . 0წ. .

ყ. ნემსაძე. ინტელექტუალი-ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები 2013წ.. . 0წ. .

თ. მენაბდე. ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების დაცვა და არსებული პრობლემები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი ”შრომები. 2015წ. 1(19) გვ. 101-104.

ო. ტომარაძე. ინტელექტუალური სენსორები და მათი განვითარების პერსპექტივები. სტუ. 2016წ. შრომები ISSN1512-3979 №2(22).

მ.ლომსაძე-კუჭავა, ჯ.დუგლაძე. ინტელექტუალური ენერგოსისტემების განვითარების ვარიანტების შეფასების მეთოდოლოგია. . მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. N2 , 181-195.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინტელექტუალური ენერგოსისტემების განვითარების ვარიანტების შეფასების მეთოდოლოგია.. მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები . 2015წ. N 2, გვ.179-195.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა . ინტელექტუალური კაპი ტალის მართვა ფირმებში. სოციალური ეკონომიკა”. 2013წ. 2014, #3.

ვ. დათაშვილი, გიორგი ცაავა, გიორგი გამსახურდია. ინტელექტუალური კაპიტალი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 1.