სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გოცაძე, ა. დუნდუა შ.გზირიშვილი ნ.მღებრიშვილი. ინტელექტუალური სასად-გურო სისტემების ფუნქცი-ონირების ზოგადი ალგო-რითმის საკითხისათვის. ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო-ბა". 2016წ. #2 (36), 2016.

მ. გოცაძე, ა. დუნდუა შ.გზირიშვილი ნ.მღებრიშვილი. ინტელექტუალური სასადგურო სისტემების ორგანიზების საკითხები . ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო-ბა". 2016წ. #2 (36), 2016 .

გ. დგებუაძე, ს. დადუნაშვილი. ინტელექტუალური სისტემების მიკროკონტროლერებზე დაპროექტების საკითხისადმი. GEN. 2006წ. N1, გვ.60-67.

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე კონცენტრატორის პროექტირებისა და გამოყენების ზოგიერთი მოთხოვნები ქსელურ კომპიუტერულ სისტემებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. № 2 (20); გვ 148-152; ISSN 1512-2174 (online).

ვ. შუბითიძე. ინტელექტუალური ჰერმეტულობა ანუ ახალი ადამი(ანი). ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. N20.

ქურდიანი გიორგი. ინტელექტულური საკუთრების დაცვის ეფექტური მექანიზმების მნიშვნელობა. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #5(35), გვ.31-34 ;.

ჰ. კუპრაშვილი. ინტელიგენცია და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა. გაზ. „მშვიდობა ყოველთა”. 1994წ. № 1.

ი. მაკასარაშვილი, მ. კიკნაძე, null. ინტერაქტიული სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია RGB-D გამოსახულებების საფუძველზე. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომათა კრებული . 2016წ. 1(21), გვ 50-57.

ნ. ოვსიანიკოვა. ინტერესთა კონფლიქტი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით . ინტელექტი. 2001წ. #1(9), გვ. 143-145.

ნ. ოვსიანიკოვა. ინტერესთა კონფლიქტი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. . ინტელექტი. 2001წ. #1(9), გვ. 143-145;.

შ. ფაფიაშვილი. ინტერვიუ ჟურნალისტ თამარ ქოქიაშვილთან. ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“. 2014წ. #4 [28], გვ. 75 – 78;.

ნ. ქოჩლაძე. ინტერიერის გამწვანების თანამედროვე ტენდენციების მიმოხილვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2013წ. 1(28) გვ.147-149.

მ. ჭანტურაია. ინტერკულტურული კომუნიკაცია. თსუ, რუსისტიკის საერთაშორისო ინსტიტუტი. 2011წ. .

ნ. გამყრელიძე. ინტერკულტურული კომუნიკაციის პრინციპები.. სტუ შრომების კრებული. 2015 წლის N 2 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი5. 0წ. 2015 წლის N 2 გვ.64-67.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ინტერნეტ დამოკიდებულების კვლევა და მისი თავისებურებები. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2013წ. No.1(37), 71–75.

რ. აბულაძე. ინტერნეტ-ბაზრის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. #6, 2015. გვ.44-49.

თ. აბუაშვილი, დავით სიჭინავა. ინტერნეტ-მარკეტინგი - სტრატეგიული ღირებულება. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია _ IEჩ-2015. `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. 16-17 ოქტომბერი, . 2015წ. .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. ინტერნეტ-პროვაიდერების ბაზარი საქართველოში: ანალიზი და პრობლემები. ჟურნალი `მმ ეკონომიკა~. 2003წ. #11(72), 2003. გვ. 42-44 .

რ. აბულაძე. ინტერნეტ-სივრცის რეგულირება და შეზღუდვები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2012წ. #7-8, 2012. გვ.162-172..

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. ინტერნეტი - ახალი ათასწლეულის რევოლუციური ტექნოლოგია. ,,სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. N1, 9 გვ..