სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. ინტელექტი და მისი ზოგიერთი მოდელი. სტუ -ს შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები სტუ № 1 (17) თბილისი 2014. 2014წ. .

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. ინტელექტი და მისი ზოგიერთი მოდელი.სტუ. . სტუ. №1(17), მართვის ავტო-მატიზირებული სისტემების შრომები, თბილისი, 2014წ.. 0წ. .

რ. ქინქლაძე, გიორგი ცინცაძე. ინტელექტის გადინება საქართველოდან. „ბიზნეს-ინინერინგი“. 2016წ. 1-2.

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. ინტელექტის გაზომვის პრობლემა თანამედ¬როვე მეცნიერებაში.. სტუ. №1(17), მართვის ავტომატიზირებული სისტემების შრო¬მები, თბილისი, 2014წ.. 0წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. ინტელექტის გაზომვის პრობლემა თანამედროვე მეცნიერებაში. სტუ -ს შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები სტუ № 1 (17) თბილისი 2014. 2014წ. .

ყ. ნემსაძე. ინტელექტუალი -მენეჯმენტი და საბაზრო ურთიერთობები 2014წ.. . 0წ. .

ყ. ნემსაძე. ინტელექტუალი-ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები 2013წ.. . 0წ. .

თ. მენაბდე. ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების დაცვა და არსებული პრობლემები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი ”შრომები. 2015წ. 1(19) გვ. 101-104.

ო. ტომარაძე. ინტელექტუალური სენსორები და მათი განვითარების პერსპექტივები. სტუ. 2016წ. შრომები ISSN1512-3979 №2(22).

მ.ლომსაძე-კუჭავა, ჯ.დუგლაძე. ინტელექტუალური ენერგოსისტემების განვითარების ვარიანტების შეფასების მეთოდოლოგია. . მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. N2 , 181-195.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ინტელექტუალური ენერგოსისტემების განვითარების ვარიანტების შეფასების მეთოდოლოგია.. მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები . 2015წ. N 2, გვ.179-195.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა . ინტელექტუალური კაპი ტალის მართვა ფირმებში. სოციალური ეკონომიკა”. 2013წ. 2014, #3.

ვ. დათაშვილი, გიორგი ცაავა, გიორგი გამსახურდია. ინტელექტუალური კაპიტალი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 1.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. ინტელექტუალური კაპიტალის არსი და განვითარება. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 1.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. ინტელექტუალური კაპიტალის მართვა ფირმაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. #3.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. ინტელექტუალური კაპიტალის მართვის საბაზისო თეორიული წინაპირობების და პრინციპები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 3.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური, თეა გელაშვილი. ინტელექტუალური კაპიტალის პოტენციალისა და ინტელექტუალური საკუთრების შეფასებისათვის. სოციალური ეკონიმიკა და 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 6.

გ. ჯანელიძე, თ. ბერიკაშვილი, გიორგი ლოლაძე. ინტელექტუალური ნანოტექნოლოგიური სისტემები, როგორც ადამიანის, ტექნიკისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულების ფაქტორი. Nano Studies Jurnal . 2014წ. Publishing House Nekeri hh 29 - 32 2014 .

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური პოტენციალი- ქვეყნის განვითარების უმთავრესი ფაქტორები. სოციალური ეკონომიკა. 2002წ. №3,13-26გვ .

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური რესურსები და ქართული რეალობა. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2008წ. 54-57გვ.