სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, გიორგი ცაავა, გიორგი გამსახურდია. ინტელექტუალური კაპიტალი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 1.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. ინტელექტუალური კაპიტალის არსი და განვითარება. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 1.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. ინტელექტუალური კაპიტალის მართვა ფირმაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. #3.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. ინტელექტუალური კაპიტალის მართვის საბაზისო თეორიული წინაპირობების და პრინციპები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 3.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური, თეა გელაშვილი. ინტელექტუალური კაპიტალის პოტენციალისა და ინტელექტუალური საკუთრების შეფასებისათვის. სოციალური ეკონიმიკა და 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 6.

გ. ჯანელიძე, თ. ბერიკაშვილი, გიორგი ლოლაძე. ინტელექტუალური ნანოტექნოლოგიური სისტემები, როგორც ადამიანის, ტექნიკისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულების ფაქტორი. Nano Studies Jurnal . 2014წ. Publishing House Nekeri hh 29 - 32 2014 .

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური პოტენციალი- ქვეყნის განვითარების უმთავრესი ფაქტორები. სოციალური ეკონომიკა. 2002წ. №3,13-26გვ .

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური რესურსები და ქართული რეალობა. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2008წ. 54-57გვ.

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური რესურსების მობილიზება - ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. სახელმწიფო და კონტროლი. 2002წ. 14-22გვ.

გვარუციძე აკაკი, ქურდიანი გიორგი. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ძირითადი ასპექტები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. N 1, გვ.9-15;.

ა. გვარუციძე, რ. ოთინაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ძირითადი ასპექტები. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. N1, 2014 წ. 9 გვ..

დ. სეხნიაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები ინტერნეტ-სივრცის ზეგავლენის პირობებში. SEU SCIENCE 2016. 0წ. 3-4 ივნისი 2016.

თ. ბერიძე, ნ. ჭანტურია, ლ. კურახჩიშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების შეფასების არსი და მეთოდოლოგია. ზოგადი მიმოხილვა. . ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3 (27), გვ. 67-70.

მ. გოცაძე, ა. დუნდუა შ.გზირიშვილი ნ.მღებრიშვილი. ინტელექტუალური სასად-გურო სისტემების ფუნქცი-ონირების ზოგადი ალგო-რითმის საკითხისათვის. ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო-ბა". 2016წ. #2 (36), 2016.

მ. გოცაძე, ა. დუნდუა შ.გზირიშვილი ნ.მღებრიშვილი. ინტელექტუალური სასადგურო სისტემების ორგანიზების საკითხები . ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო-ბა". 2016წ. #2 (36), 2016 .

გ. დგებუაძე, ს. დადუნაშვილი. ინტელექტუალური სისტემების მიკროკონტროლერებზე დაპროექტების საკითხისადმი. GEN. 2006წ. N1, გვ.60-67.

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე კონცენტრატორის პროექტირებისა და გამოყენების ზოგიერთი მოთხოვნები ქსელურ კომპიუტერულ სისტემებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. № 2 (20); გვ 148-152; ISSN 1512-2174 (online).

ვ. შუბითიძე. ინტელექტუალური ჰერმეტულობა ანუ ახალი ადამი(ანი). ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. N20.

ქურდიანი გიორგი. ინტელექტულური საკუთრების დაცვის ეფექტური მექანიზმების მნიშვნელობა. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #5(35), გვ.31-34 ;.

ჰ. კუპრაშვილი. ინტელიგენცია და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა. გაზ. „მშვიდობა ყოველთა”. 1994წ. № 1.