სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითაწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2010წ. N14, თბილისი, , გვ.118-125..

ნ. ყავლაშვილი. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენება სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადასაწყვეტად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. #18 ქ. თბილისი, გვ. 31-36.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციის გრაფული მოდელირებისა და მისი გამოყენების შესახებ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო, სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”, შრომათა კრებული. 2007წ. გვ.182-186.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციის დამუშავების გრაფული მოდელირების შესახებ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008” მოხსენებათა კრებული, სტუ. 2008წ. გვ. 92-97 .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”აღმაშენებელი”. 2008წ. # 4, გვ.63-67..

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #XV , გვ:24-27.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის, მეთოდური და ალგორითმული საშუალებანი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2007წ. #3, გვ:137-145.

მ. გურამიშვილი. ინფორმაციის დანაკარგები და დამახინჯებები ოპონენტების ურთიერთობისას. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N189-193.

მ. გურამიშვილი. ინფორმაციის დანაკარგები და დამახინჯებები ოპონენტების ურთიერთობისას. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19,გვ.189-193.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლევანი ჭოლიკიძე. ინფორმაციის დაშიფვრა თექვსმეტობითი კოდის გამოყენებით. წმ.გრიგოლ ფერაძის თბ. სასწ. უნ. სამეცნიერო ჟურნალი. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, 4 კურსის სტუდენტები, გ.კუჭავა, ა.გაფრინდაშვილი, თ.მამუკაშვილი. ინფორმაციის დაცვა RGB ფერთა კოდების გამოყენებით. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, №2(15), . 2013წ. გვ.67. .

თ. შარაშენიძე. ინფორმაციის დაცვა გამოთვლითი ტექნიკით აღჭურვილ ობიექტებზე. საქართველოს სახელმწიფო სტანდარტი. 1997წ. სსტ ს 73-97.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ინფორმაციის დაცვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების შიდა რისკებისგან . ბიზნეს-ინჟინერინგი, Business-Engineering, სტუ, № 1. . 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლევანი ჭოლიკიძე, 4 კურსის სტ. თ.ჩოჩიშვილი, თ.ადუაშვილი. ინფორმაციის დაცვა ფერთა კოდების გამოყენებით . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის ასიმეტრიული სისტემის ახალი მეთოდის შემუშავება. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. #1(6), გვ:53-57.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ინფორმაციის დაცვის ზოგიერთი მეთოდის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის ზოგიერთი მეთოდის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა, . წმ. გრიგოლ ფერაძის, თბ, სასწ, უნ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2016წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის მატრიცული მეთოდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2009წ. # XVI , გვ:57-60.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება 33 განზომილებიანი კვადრატული მატრიცის გამოყენებით. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი. 2015წ. .

გ. კოტრიკაძე, ვალერიანი კეკელია. ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება ნატურალურ რიცხვთა გამოყენებით. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი. 2015წ. .