სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური რესურსების მობილიზება - ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. სახელმწიფო და კონტროლი. 2002წ. 14-22გვ.

გვარუციძე აკაკი, ქურდიანი გიორგი. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ძირითადი ასპექტები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. N 1, გვ.9-15;.

ა. გვარუციძე, რ. ოთინაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ძირითადი ასპექტები. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. N1, 2014 წ. 9 გვ..

დ. სეხნიაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები ინტერნეტ-სივრცის ზეგავლენის პირობებში. SEU SCIENCE 2016. 0წ. 3-4 ივნისი 2016.

თ. ბერიძე, ნ. ჭანტურია, ლ. კურახჩიშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების შეფასების არსი და მეთოდოლოგია. ზოგადი მიმოხილვა. . ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3 (27), გვ. 67-70.

მ. გოცაძე, ა. დუნდუა შ.გზირიშვილი ნ.მღებრიშვილი. ინტელექტუალური სასად-გურო სისტემების ფუნქცი-ონირების ზოგადი ალგო-რითმის საკითხისათვის. ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო-ბა". 2016წ. #2 (36), 2016.

მ. გოცაძე, ა. დუნდუა შ.გზირიშვილი ნ.მღებრიშვილი. ინტელექტუალური სასადგურო სისტემების ორგანიზების საკითხები . ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო-ბა". 2016წ. #2 (36), 2016 .

გ. დგებუაძე, ს. დადუნაშვილი. ინტელექტუალური სისტემების მიკროკონტროლერებზე დაპროექტების საკითხისადმი. GEN. 2006წ. N1, გვ.60-67.

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე კონცენტრატორის პროექტირებისა და გამოყენების ზოგიერთი მოთხოვნები ქსელურ კომპიუტერულ სისტემებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. № 2 (20); გვ 148-152; ISSN 1512-2174 (online).

ვ. შუბითიძე. ინტელექტუალური ჰერმეტულობა ანუ ახალი ადამი(ანი). ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. N20.

ქურდიანი გიორგი. ინტელექტულური საკუთრების დაცვის ეფექტური მექანიზმების მნიშვნელობა. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #5(35), გვ.31-34 ;.

ჰ. კუპრაშვილი. ინტელიგენცია და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა. გაზ. „მშვიდობა ყოველთა”. 1994წ. № 1.

ი. მაკასარაშვილი, მ. კიკნაძე, null. ინტერაქტიული სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია RGB-D გამოსახულებების საფუძველზე. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომათა კრებული . 2016წ. 1(21), გვ 50-57.

ნ. ოვსიანიკოვა. ინტერესთა კონფლიქტი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით . ინტელექტი. 2001წ. #1(9), გვ. 143-145.

ნ. ოვსიანიკოვა. ინტერესთა კონფლიქტი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. . ინტელექტი. 2001წ. #1(9), გვ. 143-145;.

შ. ფაფიაშვილი. ინტერვიუ ჟურნალისტ თამარ ქოქიაშვილთან. ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“. 2014წ. #4 [28], გვ. 75 – 78;.

ნ. ქოჩლაძე. ინტერიერის გამწვანების თანამედროვე ტენდენციების მიმოხილვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2013წ. 1(28) გვ.147-149.

მ. ჭანტურაია. ინტერკულტურული კომუნიკაცია. თსუ, რუსისტიკის საერთაშორისო ინსტიტუტი. 2011წ. .

ნ. გამყრელიძე. ინტერკულტურული კომუნიკაციის პრინციპები.. სტუ შრომების კრებული. 2015 წლის N 2 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი5. 0წ. 2015 წლის N 2 გვ.64-67.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ინტერნეტ დამოკიდებულების კვლევა და მისი თავისებურებები. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2013წ. No.1(37), 71–75.