სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. აბულაძე. ინტერნეტ-ბაზრის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. #6, 2015. გვ.44-49.

თ. აბუაშვილი, დავით სიჭინავა. ინტერნეტ-მარკეტინგი - სტრატეგიული ღირებულება. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია _ IEჩ-2015. `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. 16-17 ოქტომბერი, . 2015წ. .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. ინტერნეტ-პროვაიდერების ბაზარი საქართველოში: ანალიზი და პრობლემები. ჟურნალი `მმ ეკონომიკა~. 2003წ. #11(72), 2003. გვ. 42-44 .

რ. აბულაძე. ინტერნეტ-სივრცის რეგულირება და შეზღუდვები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2012წ. #7-8, 2012. გვ.162-172..

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. ინტერნეტი - ახალი ათასწლეულის რევოლუციური ტექნოლოგია. ,,სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. N1, 9 გვ..

გ. ჯოლია. ინტერნეტი - ახალი ათასწლეულის რევოლუციური ტექნოლოგია. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1.

დ. სეხნიაშვილი. ინტერნეტი და საზოგადოების პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოდელის ტრანსფორმაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“,. 0წ. №1, 2011.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტი და საზოგადოების პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოდელის ტრანსფორმაცია . ჟურ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2011წ. #1, გვ. 41-48; ISSN 1512-0538.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. ინტერნეტი-გლობალური კომუნიკაციის საშიში ფორმა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2008წ. # 3, გვ. 108-112.

ზ. გაბისონია. ინტერნეტის გამოყენებით ხელშეკრულებათა დადება. პროფესია ადვოკატი. 2007წ. N3.

რ. აბულაძე. ინტერნეტის სოციო-პოლიტიკური გარემო. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2012წ. #5, (170) 2012. გვ.83-86 .

თ. ნატროშვილი. ინტერტექსტუალობა პოლიტიკურ დებატებში. „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2011წ. N2.

თ. ნატროშვილი. ინტერტექსტუალურობის პრობლემა პულიცისტურ ლიტერატურაში. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. N2 (5).

ე. შაკიაშვილი. ინტერტექსტური კავშირების მარკერების ენობრივი ექსპლიკაცია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2013წ. N3(9), გვ. 111-116.

ნ. თოფურია. ინტრაკორპორაციული სერვის-ორიენტირებული სისტემის მონაცემთა ბაზის დაპროექტება და რეალიზაცია. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(12). 2012წ. 83-89.

ლ. ქუთათელაძე, ნანიტაშვილი თენგიზი. ინულინშემცველი მცენარე ტოპინამბური, მისი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები და თვისებები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №18.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე. ინფარქტგადატანილ ავადმყო- ფებში უეცარი კარდიული სიკვდილის პრევენციის მექანიზმები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 22-32.

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ინფინიტივის შემცველი კონსტრუქციების ინგლი¬სურიდან ქართულად თარგმნის ზოგიერთი თავისებურებანი. . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17), გვ.96–101.

გ. გაბაიძე. ინფლაციის დონე საქართველოში, მისი გამომწვევი მიზეზები და ეკონომიკური შედეგები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. N3-4, თბ. 2013 წ. გვ. 80.

დ. კვარაცხელია. ინფლაციის მიზეზები, ტემპები, სახეები და გაღრმავების ეტაპები პოსტკომუნისტურ საქართველოში - 1990-იანი წლების დასაწყისში. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. http://business-engineering.bpengi.com/home/2016/number-04. 2016წ. #4, გვ.: 222-226, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SSkw2SWRCSVNYT2M/view.