სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითამწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14 გვ. 118-126.

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითაწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2010წ. N14, თბილისი, , გვ.118-125..

ნ. ყავლაშვილი. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენება სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადასაწყვეტად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. #18 ქ. თბილისი, გვ. 31-36.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციის გრაფული მოდელირებისა და მისი გამოყენების შესახებ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო, სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”, შრომათა კრებული. 2007წ. გვ.182-186.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციის დამუშავების გრაფული მოდელირების შესახებ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008” მოხსენებათა კრებული, სტუ. 2008წ. გვ. 92-97 .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”აღმაშენებელი”. 2008წ. # 4, გვ.63-67..

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #XV , გვ:24-27.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის, მეთოდური და ალგორითმული საშუალებანი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2007წ. #3, გვ:137-145.

მ. გურამიშვილი. ინფორმაციის დანაკარგები და დამახინჯებები ოპონენტების ურთიერთობისას. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N189-193.

მ. გურამიშვილი. ინფორმაციის დანაკარგები და დამახინჯებები ოპონენტების ურთიერთობისას. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19,გვ.189-193.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლევანი ჭოლიკიძე. ინფორმაციის დაშიფვრა თექვსმეტობითი კოდის გამოყენებით. წმ.გრიგოლ ფერაძის თბ. სასწ. უნ. სამეცნიერო ჟურნალი. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, 4 კურსის სტუდენტები, გ.კუჭავა, ა.გაფრინდაშვილი, თ.მამუკაშვილი. ინფორმაციის დაცვა RGB ფერთა კოდების გამოყენებით. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, №2(15), . 2013წ. გვ.67. .

თ. შარაშენიძე. ინფორმაციის დაცვა გამოთვლითი ტექნიკით აღჭურვილ ობიექტებზე. საქართველოს სახელმწიფო სტანდარტი. 1997წ. სსტ ს 73-97.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ინფორმაციის დაცვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების შიდა რისკებისგან . ბიზნეს-ინჟინერინგი, Business-Engineering, სტუ, № 1. . 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლევანი ჭოლიკიძე, 4 კურსის სტ. თ.ჩოჩიშვილი, თ.ადუაშვილი. ინფორმაციის დაცვა ფერთა კოდების გამოყენებით . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის ასიმეტრიული სისტემის ახალი მეთოდის შემუშავება. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. #1(6), გვ:53-57.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ინფორმაციის დაცვის ზოგიერთი მეთოდის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის ზოგიერთი მეთოდის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა, . წმ. გრიგოლ ფერაძის, თბ, სასწ, უნ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2016წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის მატრიცული მეთოდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2009წ. # XVI , გვ:57-60.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება 33 განზომილებიანი კვადრატული მატრიცის გამოყენებით. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი. 2015წ. .