სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კანკაძე, ა.მებონია. ინფლაციის პრობლემა და საბანკო სისტემის როლი მის შეჩერებაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. N 2(2) გვ.136–138.

მ. ბაღათურია. ინფლაციური პროცესების თავისებურება და მისი დაძლევის გზები საქართველოში. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. #2 გვ. 11-12.

ა. ქუთათელაძე, ზ. ჩხაიძე. ინფო-ტელეკომუნიკაციული სისტემების კატასტროფამედეგობა.. სტუ-ის შრომები. 2007წ. 4(466),გვ.34-41. .

ა. ქუთათელაძე. ინფო-ტელეკომუნიკაციური სისტემების კატასტროფამედეგობა. სტუ-ს შრომები . 2007წ. N 4 (466).

ჯ. ბერიძე, ბურკაძე ტ.. ინფოკომუნიკაციური ტექნოლოგიებისა და ინფოკომუნიკაციური გარემოს განვითარება გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების ჩამოყალიბების გზაზე . სტუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #1/2016.

ლ. ჯიქიძე, მ. კიკნაძე, მ. მაღრაძე. ინფორმატიზაციის თანამედროვე ტენდეციების ანალიზის და პრობლემების შესახებ საქართველოში. . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. - თბილისი,. 2012წ. N2(13), გვ.135-139. - ISSN: 1512-3979 .

ლ. გიგინეიშვილი. ინფორმატიზაციის სათავეები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი „ ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, კოსტავას 77,. 2018წ. 2018 წ..

დ. ცუცქირიძე. ინფორმაცია და კონფლიქტი,. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სანფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა",. 2011წ. ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები, თბილისი, გვ. 164–166.

ზ. ყიფშიძე. ინფორმაცია და პოტენციალი. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. N3 (4).

თ. საღარეიშვილი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, ხ. წიქარიშვილი, გულბანი დ.. ინფორმაცია საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული ანტიდიაბეტური პრეპარატების შესახებ. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2013წ. ტ.39, №3-4, გვ. 211-214 .

ი. ქართველიშვილი, კუმელაშვილი ნათია. ინფორმაციის XLS ფორმატში გენერირების პროგრამული კომპლექსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. .

ო. შონია, ჯაფარიძე გ. ირემაძე ი.. ინფორმაციის ადაპტური დაცვის მოდელი. სტუ, შრომები “მართვის ავტომატიზებული სისტემები” ¹1(14). 2013წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითამწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14 გვ. 118-126.

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითაწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2010წ. N14, თბილისი, , გვ.118-125..

ნ. ყავლაშვილი. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენება სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადასაწყვეტად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. #18 ქ. თბილისი, გვ. 31-36.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციის გრაფული მოდელირებისა და მისი გამოყენების შესახებ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო, სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”, შრომათა კრებული. 2007წ. გვ.182-186.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციის დამუშავების გრაფული მოდელირების შესახებ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008” მოხსენებათა კრებული, სტუ. 2008წ. გვ. 92-97 .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”აღმაშენებელი”. 2008წ. # 4, გვ.63-67..

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #XV , გვ:24-27.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის, მეთოდური და ალგორითმული საშუალებანი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2007წ. #3, გვ:137-145.