სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოტრიკაძე, 4 კურსის სტუდენტები, ნ.დანელია, გ.თაზიაშვილი. ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება, საშუალო არითმეტიკულის გამოყენებით. . შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, . 2014წ. №2(18), .

ო. შონია, მ. შონია, გ. ცინარიძე. ინფორმაციის დაცვის მოდელი ავტომატიზებული საბანკო სისტემაში. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები” სტუ, შრომები თბილისი . 2008წ. N2 (5), გვ. 95-97 .

ნ. ჩადუნელი. ინფორმაციის დაცვის მოცულობითი მატრიცის მეთოდის დამუშავება და მისი შედარება ასიმეტრიულ მეთოდებთან. სტუ, შრომები. 2010წ. #1(8), გვ.45-51.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის მოცულობითი მატრიცის მეთოდის დამუშავება და მისი შედარება ასიმეტრიულ მეთოდებთან. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. #1(8), გვ:45-51.

გ. ჯანელიძე, სანდრო გიუნაშვილი. ინფორმაციის დაცვის სისტემის ორგანიზაციისადმი კომპლექსური მიდგომა. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2012წ. #2(13), 113-117გვ. ISSN N 1512-3979. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვისათვის სხვადასხვა სახის მატრიცის გამოყენების შედეგები. სტუ, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. #1(33), გვ:113-116.

მ. კაშიბაძე, ლ.პეტრიაშვილი,მ.ოხანაშვილი. ინფორმაციის კონვერტაცია მონაცემთა საცავში. სტუ შრ.კრ. ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 2007წ. #2(3), .

ო. შონია, ჯაფარიძე გ. ყველაიძე ნ.. ინფორმაციის მნიშვნელობის _ ღირებულების შეფასების მოდელები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი”, ¹3,. 2013წ. .

ე. შამანაძე. ინფორმაციის ტიპები და ინფორმაციული სივრცე. სტუ, ჟურნალი ,,პარალელი”. 2017წ. N9, გვ.151-154.

ნ. ვარძიაშვილი, მ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, მ. ცერცვაძე. ინფორმაციის უსაფრთხოების საშიშროებები, დაცვის მეთოდები და მათი კლასიფიკაცია. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21, გვ. 154-158.

ზ. ყიფშიძე. ინფორმაციის ფიზიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2016წ. გვ. 79.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის ღიად გადაცემის ახალი მეთოდის შემუშავება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”აღმაშენებელი”. 2008წ. #4, გვ.20-27..

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის ღიად გადაცემის ახალი მეთოდის შემუშავება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #4, გვ:20-27.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციის შემეცნებითი ასპექტები. ჟურნ. „პარალელი“. 2012წ. #3, გვ. 180-189.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ვალერიანი კეკელია, თემური მამუკაშვილი. ინფორმაციის შენახვის ზოგიერთი პრობლემები. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, IX ტომი, . 2013წ. გვ.95-100..

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციის ცნების გნოსეოლოგიური ასპექტები. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 2000წ. ნაწილი III , გვ. 32-40.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ინფორმაციულ სისტემებში კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის პროგრამული და არატექნიკური საშუალებები, . ბიზნეს-ინჟინერინგი, Business-Engineering, სტუ, № 2. 2017წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ.წვერავა. ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე დაფუძვნებული სატრანსპორტო ნაკადების მონიტორინგის სისტემა. სტუ- შრომები, მას N 1 (4). 2008წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სატრანსპორტო ნაკადების მონიტორინგის სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები - მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. #1(4), გვ. 172-176, ISSN 1512-3979.

მ. გოცაძე, ა. ნოდია ნ.მღებრიშვილი. ინფორმაციულ-დიაგნოსტი-კური მოწყობილობა მოძ-რავი შემადგენლობის სიჩ-ქარის განსაზღვრისათვის. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2015წ. #1-2 (57-58), 2015 .