სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, ჯაფარიძე გ. ყველაიძე ნ.. ინფორმაციის მნიშვნელობის _ ღირებულების შეფასების მოდელები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი”, ¹3,. 2013წ. .

ე. შამანაძე. ინფორმაციის ტიპები და ინფორმაციული სივრცე. სტუ, ჟურნალი ,,პარალელი”. 2017წ. N9, გვ.151-154.

ნ. ვარძიაშვილი, მ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, მ. ცერცვაძე. ინფორმაციის უსაფრთხოების საშიშროებები, დაცვის მეთოდები და მათი კლასიფიკაცია. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21, გვ. 154-158.

ზ. ყიფშიძე. ინფორმაციის ფიზიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2016წ. გვ. 79.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის ღიად გადაცემის ახალი მეთოდის შემუშავება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”აღმაშენებელი”. 2008წ. #4, გვ.20-27..

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის ღიად გადაცემის ახალი მეთოდის შემუშავება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #4, გვ:20-27.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციის შემეცნებითი ასპექტები. ჟურნ. „პარალელი“. 2012წ. #3, გვ. 180-189.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ვალერიანი კეკელია, თემური მამუკაშვილი. ინფორმაციის შენახვის ზოგიერთი პრობლემები. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, IX ტომი, . 2013წ. გვ.95-100..

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციის ცნების გნოსეოლოგიური ასპექტები. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 2000წ. ნაწილი III , გვ. 32-40.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ინფორმაციულ სისტემებში კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის პროგრამული და არატექნიკური საშუალებები, . ბიზნეს-ინჟინერინგი, Business-Engineering, სტუ, № 2. 2017წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ.წვერავა. ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე დაფუძვნებული სატრანსპორტო ნაკადების მონიტორინგის სისტემა. სტუ- შრომები, მას N 1 (4). 2008წ. .

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სატრანსპორტო ნაკადების მონიტორინგის სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები - მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. #1(4), გვ. 172-176, ISSN 1512-3979.

მ. გოცაძე, ა. ნოდია ნ.მღებრიშვილი. ინფორმაციულ-დიაგნოსტი-კური მოწყობილობა მოძ-რავი შემადგენლობის სიჩ-ქარის განსაზღვრისათვის. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2015წ. #1-2 (57-58), 2015 .

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. ინფორმაციულ-მმართველი რობოტების სისტემის გამომთვლელი ალგორითმი. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2008წ. №1(4); 96-99 გვ.

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. ინფორმაციულ-მმართველი რობოტების სისტემის გამომრთველი ალგორითმი.. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3959). 2008წ. №1(4); 96-99 გვ.

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) როლი ნაციონალურ ეკონომიკაში და მათი განვითარების კანონზომიერებები. Georgian Engineering News. 2017წ. .

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების მზადყოფნის ინდექსის გაანგარიშების ელექტრონული კალკულატორი. Georgian Engineering News. 2016წ. .

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოში. Georgian Engineering News. 2017წ. .

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ვირტუალური მარკეტინგის გამოყენება ფირმებში. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2014წ. №1(17), 72-75 გვ.

გ. ნარეშელაშვილი, თ.შეროზია,ნ.ლორთქიფანიძე. ინფორმაციული აქტივების ინვენტარიზაცია და უსაფრთხოება. სტუ შრომები”მართვის ავტომატიზებულინ სისტემები” ISSN 1512-3979. 2012წ. 1(12) გვ.95-98.