სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ოხანაშვილი, გ. სურგულაძე, ო. შონია, null, ი.ილდიზი. ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება სამუშაო ნაკადების მართვისა და ობიექტ-ორიენტირებული მეთოდების გამოყენებით. სტუ შრომები. 2000წ. #3 (431),გვ.119-123.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ი. ილდიზ, მ. ოხანაშვილი . ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება სამუშაო ნაკადების მართვისა და ობიექტ-ორიენტირებული მეთოდების გამოყენებით. სტუ-ს შრომები,. 2000წ. N3(431), გვ. 119-123.

ო. შონია, თ. შროზია დ. შონია ნ. ცომაია . ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოება. სტუ, შრომები, . 2007წ. გვ. 154-156 N (1) 2, .

ო. შონია, კ. ოდიშარია გ. მაისურაძე . ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, შრომები, . 2006წ. N1, გვ. 23-25.

კ. ოდიშარია, ო.შონია, გ.მაისურაძე. ინფორმაციული სისტემების უსფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2006წ. №1,.

მ. მიქელაძე. ინფორმაციული სისტემის მონაცემთა ბაზაში ფაქტორების უნიფიკაციის ალგორითმი. ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2001წ. №10-12, გვ. 11-14.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციული სისტემის რისკების ანალიზისა და კონტროლის თანამედროვე მეთოდები და საშუალებები. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №1 (6), სტუ, გვ.153-167.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგია საქართველოს უმაღლეს განათლებაში: პრობლემები, ამოცანები და შესაძლებლობები. Erasmus + მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - უმაღლესი განათლება, ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები, ქუთაისი (საქართველო), 1-2 მაისი . 2017წ. კონფერენციის შრომები, E ISSN 2346-7851, 156-163გვ..

რ. ქუთათელაძე, ანა ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები უმაღლესი სასწავლებლების ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგში. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი"#1( 011). 2011წ. .

ა. ბოლქვაძე, რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგში. ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“, 2011 , N 1, გვ.148–152.. 2011წ. N1, გვ.148-152.

გ. ჩაჩანიძე, ვ. ქელბაქიანი, მ. ჯინჯიხაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც განათლების სისტემის რეფორმის პარადიგმების რეალიზების ძირითადი საშუალებები. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული "ინტელექტი" თბილისი. 1998წ. #3, ISSN 1512-0279.

თ. აბუაშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. სამეცნიერო ჟურნალი ,, ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. N4.

თ. ბერიძე, ზ. ლიპარტია, რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება კონტროლინგის პროცესში. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2009წ. #3-4, გვ. 141-146.

რ. ქუთათელაძე, ზურაბ ლიპარტია, თამარ ბერიძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება კონტროლინგის პროცესში. ჟურნალი " ეკონომიკა" #3-4. 2009წ. .

ს. გოგოლაძე, მარინა გედევანიშვილი, მარიამ ბუჩუკური, მედეა თევდორაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ბანკში. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები. 2008წ. შრომები, #2 (5), თბილისი, 114-123 გვერ-ები.

თ. აბუაშვილი, დავით სიჭინავა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“. 23–24 ოქტომბერი, 2015. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. 2 გვ.

ა. ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ბიზნესში გლობალიზაციის კონტექსტში . ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ N 1 . 2010წ. N1, გვ 65-68.

თ. შარაშენიძე. ინფორმაციული უზრუნველყოფა და მართვის ავტომატიზაცია სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროში . საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კრებული . 1996წ. N1. 1996. გვ-20.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოება - სტრატეგიული ორიენტირი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1998წ. № 78.

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული უსაფრთხოება კომპიუტერულ ქსელებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N118, 105-109 .