სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაშიბაძე, გ.სურგულაძე,დ.ჩიქოვანი. ინფორმაციული ბაზის მთლიანობის დაცვა განაწილებულ სისტემებში საწარმოო გაერთიანებათა მარკეტინგული უზრუნველყოფის მაგალითზე. სტუ-ს შრ.კრ . 1992წ. # 8, (391) 127-132.

ო. შონია. ინფორმაციული დაცულობის შეფასების განსაზღვრის ალბათურღირებულებითი მოდელი. «ინტელექტი», თბილისი, . 2001წ. N1(9), გვ. 71-73.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული ზემოქმედების ტექნოლოგიები და საინფორმაციო საზოგადოება. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. თბილისი, № 35,გვ. 184 – 187..

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული იარაღის თავისებურების ზოგიერთი ასპექტი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. # 31, გვ. 54–60.

მ. მოისწრაფიშვილი, ნანა კიკნაძე; თეა არჩვაძე. ინფორმაციული მენეჯმენტი, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის ახალი შესაძლებლობა. სტუ „შრომები“. 2012წ. #3(485) გვ.77-79.

ე. პავლოვიჩი, მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, ე. მისაბიშვილი. ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორ მეცნიერებისა და განათლების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2013წ. 1(714), გვ. 9-14 .

მ. კოპალეიშვილი. ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც მეცნიერებისა და განათლების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. სტუ, მეცნიერება და ტექნოლოგიები ISSN 0130-7061. 2013წ. #1(714), გვ. 9-14.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ე. მისაბიშვილი, ე. პავლოვიჩი. ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც მეცნიერებისა და განათლების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. თსუ, მეცნიერება და ტექნოლოგიები ISSN 0130-7061. 2013წ. #1(714), გვ 9-14.

ე. მისაბიშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, ე. პავლოვიჩი. ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც მეცნიერებისა და განათლების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2014წ. 2013, #1(714), გვ. 9-14. .

. ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც მეცნიერებისა და განათლების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. . ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2013წ. 2013, #1(714), გვ. 9-14. .

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული ომის ორი შემადგენელი: საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ომი და კიბერომი. საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. № 37-38 (37) .

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული ომის ცნება და წარმოშობის პერიპეტიები. საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. № 37-38 (38), გვ.302-308.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული ომის ცნება და წარმოშობის პერიპეტიები. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. 34, გვ. 72–78.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული პოლიტიკის განსაზღვრა, ობიექტი და საგანი.. საისტორიო ვერტიკალები. 2011წ. № 23, გვ. 80-83.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული პროცესების ტექნოლოგიური და საინფორმაციო-ანალიტიკური ასპექტები. ჟურ. ”პოლიტიკა”. 2003წ. N8, გვ.6-8.

ი. კუტუბიძე. ინფორმაციული რევოლუცია და პოსტინდუსტრიული საზოგადოება(რუს ენაზე). მაცნე . 2005წ. №2, 100-106გვ.

კ. ოდიშარია. ინფორმაციული რესურსები და მისი დაცვის უზრუნველყოფა. სტუ შრომები. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2001წ. №4(437).

ნ. მახვილაძე, შატბერაშვილი ოლეგ. ინფორმაციული რესურსების შექმნა და სოფლის მეურნეობის დარგის ინფორმაციული კომუნიკაციების მართვა, . შრომათა კრებული `ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის~, საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია.. 2003წ. .

Kh. Bardavelidze, A.Bardavelidze. ინფორმაციული საგანმანათლებლო სივრცის ფუნქციონალური მოდელირება IDEF0 მეთოდოლოგიის ბაზაზე. Journal of Technical Science & Technologies, International Black Sea University, IBSU. ISSN:2298-0032. 2012წ. Vol. 1, Issue 2 (2012), pp.59-63.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული საზოგადოება, ინფორმაცია, მისი როლი და ფუნქცია სოციალურ სისტემებში. . საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. № 21, გვ. 184 – 187..