სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე, ბექა ქაფიანიძე, ნინო მეფარიშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტორული რისკების ანალიზი.. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2011წ. #1(10), 198-201გვ. ISSN N 1512-3979.

ი. ქართველიშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფცია ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში. სტუ-ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ #2(13), თბილისი, 2012 წ.. 2012წ. .

ი. ქართველიშვილი, ბ. კახელი. ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფცია ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში. სტუ-ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2012წ. 2(13).

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვა: ERP-სისტემა: გამოყენებითი უსაფრთხოება და ელექტრონული დოკუმენტების დაცვა. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 78-81 .

რ. ოთინაშვილი, რამიშვილი ვ., , კაჭახიძე ჯ., . ინფორმაციული უსაფრთხოების მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში. ჟ. ეკონომიკა . 2011წ. #1-2, გვ.153-164.

ო. შონია, თ. ჯაგოდნი¬შვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების პრობლემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N118, 92-96 .

ნ. ჩადუნელი. ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხები პერსონალის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. #2, გვ. 41-44.

ნ. თოფურია, გ.ჯაფარიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების ადაპტური მოდელის დამუშავება.. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(14). 2013წ. 77-80 .

ო. შონია, თოფურია ნ. ჯაფარიძე გ.. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის ადაპტური მოდელი. სტუ, შრომები “მართვის ავტომატიზებული სისტემები” ¹1(14). 2013წ. .

ო. შონია, ა. შონია კ. ოდიშარია ნ. ცომაია . ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები საბანკო სისტემაში. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები” სტუ, შრომები, თბილისი , . 2008წ. N2 (5), გვ. 85-94 .

კ. ოდიშარია, შონია აკაკი, შონია ოთარი, ცომაია ნინო. ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები საბანკო სისტემაში. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2008წ. №2(5), გვ.85-94.

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული ფსიქოლოგიური სივრცე და ინფორმაციული აგრესიისაგან დაცვის პრობლემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 45-49 .

გ. ნარეშელაშვილი, თ. შეროზია, ო. შონია. ინფორმაციული შეტევების,უსაფრთხოების და დაცვის თანამედროვე საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2011წ. №1(10).

თ. ჯაგოდნიშვილი. ინფორმაციული-ფსიქოლოგიური სივრცე და ინფორმაციული აგრესიისაგან დაცვის პრობლემები. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. №2 (9), გვ. 37-40.

გ. გოგიჩაიშვილი. ინფორმაციულ–კომპიუტერულ სისტემებში ტექნოლოგიების ორგანიზაციისპერსპექტივის ანალიზი.. ''ინელექტი''. 2006წ. #2 (25).

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი. ინფრასტრუქტურის შერჩევისა და პროგრამული საშუალებების გამოყენების ოპტიმალური გადაწყვეტები კორპორაციული ქსელებისათვის. სტუ,"განათლება". 2016წ. №2 (16) გვ.211–215.

ა. ჩიქოვანი. ინფრაწითელი გამათბობელი BALLU. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N4(27), 2012. 2012წ. .

გ. გუგულაშვილი, ღვაჩლიანი თათია. ინფრაწითელი გამოსხივებით ჩაის შრობის ინტენსივობაზე დასხივების წყვეტილი რეჟიმის გავლენა. გამომცემლობა – ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. 1(13). გვ. 108–112.

ლ. გაჩეჩილაძე, ც. ნოზაძე, რ. სამხარაძე, თ. როსნაძე. ინფრაწითელი სპექტრული მეთოდით ტენიანობის განსაზღვრის მოდელის შესახებ. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2014წ. N2(18). გვ. 138-141.

რ. სამხარაძე, ც. ნოზაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, თ. როსნაძე. ინფრაწითელი სპექტრული მეთოდით ტენიანობის განსაზღვრის მოდელის შესახებ. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები.N2(18), გვ. 138-141.