სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული ომის ცნება და წარმოშობის პერიპეტიები. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. 34, გვ. 72–78.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული პოლიტიკის განსაზღვრა, ობიექტი და საგანი.. საისტორიო ვერტიკალები. 2011წ. № 23, გვ. 80-83.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული პროცესების ტექნოლოგიური და საინფორმაციო-ანალიტიკური ასპექტები. ჟურ. ”პოლიტიკა”. 2003წ. N8, გვ.6-8.

ი. კუტუბიძე. ინფორმაციული რევოლუცია და პოსტინდუსტრიული საზოგადოება(რუს ენაზე). მაცნე . 2005წ. №2, 100-106გვ.

კ. ოდიშარია. ინფორმაციული რესურსები და მისი დაცვის უზრუნველყოფა. სტუ შრომები. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2001წ. №4(437).

ნ. მახვილაძე, შატბერაშვილი ოლეგ. ინფორმაციული რესურსების შექმნა და სოფლის მეურნეობის დარგის ინფორმაციული კომუნიკაციების მართვა, . შრომათა კრებული `ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის~, საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია.. 2003წ. .

Kh. Bardavelidze, A.Bardavelidze. ინფორმაციული საგანმანათლებლო სივრცის ფუნქციონალური მოდელირება IDEF0 მეთოდოლოგიის ბაზაზე. Journal of Technical Science & Technologies, International Black Sea University, IBSU. ISSN:2298-0032. 2012წ. Vol. 1, Issue 2 (2012), pp.59-63.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული საზოგადოება, ინფორმაცია, მისი როლი და ფუნქცია სოციალურ სისტემებში. . საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. № 21, გვ. 184 – 187..

ე. შამანაძე. ინფორმაციული საზოგადოება.. პარალელი. 2012წ. გვ. 28-30. .

ე. შამანაძე. ინფორმაციული სივრცე და ინფორმაციის ტიპები. პარალელი. 2016წ. თბილისი, გვ. 45-51.

ნ. ფაილოძე, კეკენაძე ალექსანდრე, ბ. ბაბალაშვილი. ინფორმაციული სისტემები და მენეჯმენტის ძირითადი ამოცანები. სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება, თბილისი, . 2010წ. თბილისი, 3-6, 159-165 გვ..

ნ. ფაილოძე, ყულიჯანიშვილი დ.. ინფორმაციული სისტემები ეკონომიკაში. სამეცნიერო ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, . 2010წ. მაისი-ივნისი #3(9). 65-67 გვ.

თ. დევიძე. ინფორმაციული სისტემები ჯანდაცვის მენეჯმენტში. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. 6 (36), 67-71.

მ. ოხანაშვილი, გ. სურგულაძე, ო. შონია, null, ი.ილდიზი. ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება სამუშაო ნაკადების მართვისა და ობიექტ-ორიენტირებული მეთოდების გამოყენებით. სტუ შრომები. 2000წ. #3 (431),გვ.119-123.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ი. ილდიზ, მ. ოხანაშვილი . ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება სამუშაო ნაკადების მართვისა და ობიექტ-ორიენტირებული მეთოდების გამოყენებით. სტუ-ს შრომები,. 2000წ. N3(431), გვ. 119-123.

ო. შონია, თ. შროზია დ. შონია ნ. ცომაია . ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოება. სტუ, შრომები, . 2007წ. გვ. 154-156 N (1) 2, .

ო. შონია, კ. ოდიშარია გ. მაისურაძე . ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, შრომები, . 2006წ. N1, გვ. 23-25.

კ. ოდიშარია, ო.შონია, გ.მაისურაძე. ინფორმაციული სისტემების უსფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2006წ. №1,.

მ. მიქელაძე. ინფორმაციული სისტემის მონაცემთა ბაზაში ფაქტორების უნიფიკაციის ალგორითმი. ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2001წ. №10-12, გვ. 11-14.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციული სისტემის რისკების ანალიზისა და კონტროლის თანამედროვე მეთოდები და საშუალებები. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №1 (6), სტუ, გვ.153-167.