სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. წერეთელი, ნ.კერესელიძე. 2000–იან წლებში შექმნილი მუდმივი დენის ქართული ელმავლები.. ენერგია,. 2015წ. #2(74) 4 გვ.

კ. ფხაკაძე. 2007 წლის ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის ტესტური გამოცდების მოკლე კრიტიკული მიმოხილვა. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N1, (ქართულად), 80–94.

ჯ. გახოკიძე. 2008 წლის აგვისტოს ომის ხასიათი და თავისებურებანი. საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. 17, გვ. 52_62..

ჯ. გახოკიძე. 2008 წლის აგვისტოს ომის ხასიათი და თავისებურებანი. . ჟურნ. „საისტორიო ვერტიკალები”, . 2008წ. 17, გვ. 52-62.

ნ. დურმიშიძე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის სამართლებრივი ასპექტები და ისტორიული ანალოგები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2012წ. N24, გვ. 177-184.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. 2008-2009 წწ. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მისი გამომწვევი მიზეზები. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. N6.

კ. ღურწკაია, ღურწკაია თათია. 2008-2009 წწ. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მისი გამომწვევი მიზეზები. სოციალური ეკონომიკა . 2011წ. N6 .

მ. სანიკიძე, ნ. წიგნაძე, ლ. ფილიპენკო, ვ. გოგილაშვილი, კ. ჩხიკვაძე, ოდიშვილი კონსტატინე, სირაძე ნუგზარი, ჭაფოძე აბესალომი. 2010 წლის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანგარიში. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. #2(3), 137 გვ, თბილისი.ISSN-1987-801X .

. 2010 წლის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანგარიში. . სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, . 2010წ. #2(3), 137. გვ, თბილისი.ISSN-1987-801X .

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. 2011 წლის ნობელის პრემია “ფიზიკაში”. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ‘მეცნიერება და ტექნოლო გიები”. 2011წ. N10-12 .

თ. კუპრეიშვილი. 2012 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პოლიტიკური ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. .

თ. კუპრეიშვილი. 2012 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პოლიტიკური ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "პარალელი". 2013წ. N5.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ი. ხუბულავა. 2013-2014 წლებში ბორჯომის ნახანძრალ ხეობაში განხორციელებული საველე-ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69, გვ.292.

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე, ი. ხუბულავა. 2013-2014 წლებში ბორჯომის ნახანძრალ ხეობაში განხორციელებული საველე-ექსპერიმენული კვლევების შედეგები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. თბილისი, #69, გვ.292-297..

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძრითადი პარადიგმები, ნამუშევარი ძრავას ზეთების გაწმენდა-რეგენერაცია. სტუ შრომები. 2012წ. გვ.316-321.

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, , М.О. Берозашвили,, Н.А. Гелашвили. 21. Энергетический спектр и термическая стабильност рад. дефектов в Si р-типа, облученных электронами с энергией 8 МэВ». . Изд-во ГТУ, Тбилиси, Труды ГТУ,. 1992წ. Труды ГТУ, № 7 (390), 1992 г., с. 25, 5 .

ნ. სიხარულიძე. 21st Century Calls for Community Education. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის” დამატება, . 2009წ. თბილისი 1(13), .,გვ.43-47..

Г. Бедукадзе, Чилингаришвили Г. Джинчарадзе К.. 23 Исследование теплофизических характеристик бетона Ингурской арочной плотины. Научные исследования по гидротехнике в 1972г,. «Энергия», Л, 1973. 1973წ. .

მ. ალანია, М. Б. Сичинава, М. Г. Сутиашвили, В. Май-Леддет, Э. Оливье. 236. Химические компоненты надземных частей Ononis arvensis флоры Грузии . saqarTvelos mecniere-baTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . . 2014წ. 1 ტ. N 40, გვ. 68 – 70..

მ. ალანია, М. Б. Сичинава, К. Мчедлидзе, М. Б. Чурадзе, Дж. Н. Анели. 237. Химический состав и микроструктурные особен-ности надземных и подземных вегетативных органов стальника полевого – Ononis arvensis L., произрастающего в Грузии . Georgian Medical News, . 2014წ. № 6 (231), p. 88 - 94..