სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე, ლ. ეჯიბია. 2. პექტინოვან ნივთიერებათა ცვლილებები პექტოლიზური ფერმენტებით ყურძნის ტკბილის დამუშავების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11.

ს. თავბერიძე. 2. რუსული გეოპოლიტიკა. ევრაზიანიზმი და პანსლავიზმი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული . 2012წ. XXXVI ტ. 4 გვ..

ნ. გიგაური. 2. საბაზრო წონასწორობის სპეციფიკა კულტურის სფეროში, ინფლაციური პარადოქსი. ჟურნალი „ეკონომიკა“ №11. 2008წ. გვ. 99-103.. . 0წ. .

ნ. ქავთარაძე. 2. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები. ჟ. ,,ეკონომისტი“. 2014წ. №1.

თ. ლომინაძე, თ. ასათიანი. 2. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ვექტორული ოპტიმიზაციის ამოცანა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2001წ. .

R. Gotsiridze. 2. “Three phases of CALL”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები. 2007წ. 9, თბილისი,, გვ. 65-68.

მ. თოფჩიშვილი. 2. „ბიზნესის განვითარება და მოსახლეობის ცხოვრების დონე საქართველოს რეგიონებში“ . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, . 2014წ. №2, 2014, გვ. 18-20..

ი. ხუციშვილი. 2. „პროკურორის შესავალი სიტყვა, მისი სტრუქტურა და მნიშვნელობა“ . ჟურნალი „თემიდა“ #9(11); 2014 წ. . 2014წ. #9(11); 2014 წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. 2.მეორე ნაწილი. გზა დემოკრატიისაკენ. ტოტალიტარიზმიდან გამოსვლის პროცესი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1993წ. 1993 წლის 1 სექტემბერი, №191.

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава, , И.Р. Имнадзе, , З.В. Башелейшвили. 20. Изменение времени жизни неосновных носителей заряда при изохронном отжиге облученных кристаллов кремния р-типа. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ,. 1989წ. Труды ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 7, 4 .

თ. ლომინაძე, თ. ასათიანი, ლ. გოჩიტაშვილი. 20. მომხმარებლის ქცევა და პროდუქციაზე მოთხოვნის ფუქნქციის შეფასება . სსიპ, არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, N13. 2009წ. .

ვ. მოსიაშვილი. 20. “საგადასახადო ურთიერთობათა ევოლუცია საქართველოში”. , ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ანთოლოგია , . 2013წ. ტ. II ., გვ. 150-154. .

ლ. ხვედელიძე, თ. გუგუშვილი, გ.მ.კ. . 2000 წლამდე საქართველოს სსრ რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კომპლექსური პროგრამა.თავები: • მოსახლეობა და შრომითი რესურსები • საქალაქო განსახლება . სმედმს-ის გამომცემლობა . 1987წ. ტ. VII. .

ნ. კერესელიძე, კ. წერეთელი. 2000-იან წლებში შექმნილი მუდმივი დენის ქართული ელმავლები. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2015წ. 2 (73), გვ. 53-58.

კ. წერეთელი. 2000–იან წლებში შექმნილი მუდმივი დენის ქართული ელმავლები.. ენერგია,. 2015წ. #2(74) 4 გვ.

კ. წერეთელი, ნ.კერესელიძე. 2000–იან წლებში შექმნილი მუდმივი დენის ქართული ელმავლები.. ენერგია,. 2015წ. #2(74) 4 გვ.

კ. ფხაკაძე. 2007 წლის ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის ტესტური გამოცდების მოკლე კრიტიკული მიმოხილვა. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N1, (ქართულად), 80–94.

ჯ. გახოკიძე. 2008 წლის აგვისტოს ომის ხასიათი და თავისებურებანი. საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. 17, გვ. 52_62..

ჯ. გახოკიძე. 2008 წლის აგვისტოს ომის ხასიათი და თავისებურებანი. . ჟურნ. „საისტორიო ვერტიკალები”, . 2008წ. 17, გვ. 52-62.

ნ. დურმიშიძე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის სამართლებრივი ასპექტები და ისტორიული ანალოგები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2012წ. N24, გვ. 177-184.