სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შამანაძე. ინფორმაციული საზოგადოება.. პარალელი. 2012წ. გვ. 28-30. .

ე. შამანაძე. ინფორმაციული სივრცე და ინფორმაციის ტიპები. პარალელი. 2016წ. თბილისი, გვ. 45-51.

ნ. ფაილოძე, კეკენაძე ალექსანდრე, ბ. ბაბალაშვილი. ინფორმაციული სისტემები და მენეჯმენტის ძირითადი ამოცანები. სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება, თბილისი, . 2010წ. თბილისი, 3-6, 159-165 გვ..

ნ. ფაილოძე, ყულიჯანიშვილი დ.. ინფორმაციული სისტემები ეკონომიკაში. სამეცნიერო ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, . 2010წ. მაისი-ივნისი #3(9). 65-67 გვ.

თ. დევიძე. ინფორმაციული სისტემები ჯანდაცვის მენეჯმენტში. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. 6 (36), 67-71.

მ. ოხანაშვილი, გ. სურგულაძე, ო. შონია, null, ი.ილდიზი. ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება სამუშაო ნაკადების მართვისა და ობიექტ-ორიენტირებული მეთოდების გამოყენებით. სტუ შრომები. 2000წ. #3 (431),გვ.119-123.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ი. ილდიზ, მ. ოხანაშვილი . ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება სამუშაო ნაკადების მართვისა და ობიექტ-ორიენტირებული მეთოდების გამოყენებით. სტუ-ს შრომები,. 2000წ. N3(431), გვ. 119-123.

ო. შონია, თ. შროზია დ. შონია ნ. ცომაია . ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოება. სტუ, შრომები, . 2007წ. გვ. 154-156 N (1) 2, .

ო. შონია, კ. ოდიშარია გ. მაისურაძე . ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, შრომები, . 2006წ. N1, გვ. 23-25.

კ. ოდიშარია, ო.შონია, გ.მაისურაძე. ინფორმაციული სისტემების უსფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2006წ. №1,.

მ. მიქელაძე. ინფორმაციული სისტემის მონაცემთა ბაზაში ფაქტორების უნიფიკაციის ალგორითმი. ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2001წ. №10-12, გვ. 11-14.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციული სისტემის რისკების ანალიზისა და კონტროლის თანამედროვე მეთოდები და საშუალებები. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №1 (6), სტუ, გვ.153-167.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგია საქართველოს უმაღლეს განათლებაში: პრობლემები, ამოცანები და შესაძლებლობები. Erasmus + მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - უმაღლესი განათლება, ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები, ქუთაისი (საქართველო), 1-2 მაისი . 2017წ. კონფერენციის შრომები, E ISSN 2346-7851, 156-163გვ..

რ. ქუთათელაძე, ანა ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები უმაღლესი სასწავლებლების ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგში. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი"#1( 011). 2011წ. .

ა. ბოლქვაძე, რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგში. ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“, 2011 , N 1, გვ.148–152.. 2011წ. N1, გვ.148-152.

გ. ჩაჩანიძე, ვ. ქელბაქიანი, მ. ჯინჯიხაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც განათლების სისტემის რეფორმის პარადიგმების რეალიზების ძირითადი საშუალებები. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული "ინტელექტი" თბილისი. 1998წ. #3, ISSN 1512-0279.

თ. აბუაშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. სამეცნიერო ჟურნალი ,, ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. N4.

თ. ბერიძე, ზ. ლიპარტია, რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება კონტროლინგის პროცესში. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2009წ. #3-4, გვ. 141-146.

რ. ქუთათელაძე, ზურაბ ლიპარტია, თამარ ბერიძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება კონტროლინგის პროცესში. ჟურნალი " ეკონომიკა" #3-4. 2009წ. .

ს. გოგოლაძე, მარინა გედევანიშვილი, მარიამ ბუჩუკური, მედეა თევდორაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ბანკში. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები. 2008წ. შრომები, #2 (5), თბილისი, 114-123 გვერ-ები.