სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქუთათელაძე, ანა ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები უმაღლესი სასწავლებლების ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგში. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი"#1( 011). 2011წ. .

ა. ბოლქვაძე, რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგში. ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“, 2011 , N 1, გვ.148–152.. 2011წ. N1, გვ.148-152.

გ. ჩაჩანიძე, ვ. ქელბაქიანი, მ. ჯინჯიხაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც განათლების სისტემის რეფორმის პარადიგმების რეალიზების ძირითადი საშუალებები. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული "ინტელექტი" თბილისი. 1998წ. #3, ISSN 1512-0279.

თ. აბუაშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. სამეცნიერო ჟურნალი ,, ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. N4.

თ. ბერიძე, ზ. ლიპარტია, რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება კონტროლინგის პროცესში. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2009წ. #3-4, გვ. 141-146.

რ. ქუთათელაძე, ზურაბ ლიპარტია, თამარ ბერიძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება კონტროლინგის პროცესში. ჟურნალი " ეკონომიკა" #3-4. 2009წ. .

ს. გოგოლაძე, მარინა გედევანიშვილი, მარიამ ბუჩუკური, მედეა თევდორაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ბანკში. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები. 2008წ. შრომები, #2 (5), თბილისი, 114-123 გვერ-ები.

თ. აბუაშვილი, დავით სიჭინავა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“. 23–24 ოქტომბერი, 2015. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. 2 გვ.

ა. ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ბიზნესში გლობალიზაციის კონტექსტში . ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ N 1 . 2010წ. N1, გვ 65-68.

თ. შარაშენიძე. ინფორმაციული უზრუნველყოფა და მართვის ავტომატიზაცია სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროში . საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კრებული . 1996წ. N1. 1996. გვ-20.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოება - სტრატეგიული ორიენტირი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1998წ. № 78.

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული უსაფრთხოება კომპიუტერულ ქსელებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N118, 105-109 .

გ. ჯანელიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების ანალიტიკის სისტემა. . შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2011წ. #1(10), 195-198გვ. .

გ. ჯანელიძე, ბექა ქაფიანიძე, ნინო მეფარიშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტორული რისკების ანალიზი.. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2011წ. #1(10), 198-201გვ. ISSN N 1512-3979.

ი. ქართველიშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფცია ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში. სტუ-ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ #2(13), თბილისი, 2012 წ.. 2012წ. .

ი. ქართველიშვილი, ბ. კახელი. ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფცია ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში. სტუ-ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2012წ. 2(13).

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვა: ERP-სისტემა: გამოყენებითი უსაფრთხოება და ელექტრონული დოკუმენტების დაცვა. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 78-81 .

რ. ოთინაშვილი, რამიშვილი ვ., , კაჭახიძე ჯ., . ინფორმაციული უსაფრთხოების მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში. ჟ. ეკონომიკა . 2011წ. #1-2, გვ.153-164.

ო. შონია, თ. ჯაგოდნი¬შვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების პრობლემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N118, 92-96 .

ნ. ჩადუნელი. ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხები პერსონალის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. #2, გვ. 41-44.