სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. აბუაშვილი, დავით სიჭინავა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“. 23–24 ოქტომბერი, 2015. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. 2 გვ.

ა. ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ბიზნესში გლობალიზაციის კონტექსტში . ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ N 1 . 2010წ. N1, გვ 65-68.

თ. შარაშენიძე. ინფორმაციული უზრუნველყოფა და მართვის ავტომატიზაცია სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროში . საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კრებული . 1996წ. N1. 1996. გვ-20.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოება - სტრატეგიული ორიენტირი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1998წ. № 78.

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული უსაფრთხოება კომპიუტერულ ქსელებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N118, 105-109 .

გ. ჯანელიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების ანალიტიკის სისტემა. . შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2011წ. #1(10), 195-198გვ. .

გ. ჯანელიძე, ბექა ქაფიანიძე, ნინო მეფარიშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტორული რისკების ანალიზი.. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2011წ. #1(10), 198-201გვ. ISSN N 1512-3979.

ი. ქართველიშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფცია ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში. სტუ-ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ #2(13), თბილისი, 2012 წ.. 2012წ. .

ი. ქართველიშვილი, ბ. კახელი. ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფცია ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში. სტუ-ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2012წ. 2(13).

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვა: ERP-სისტემა: გამოყენებითი უსაფრთხოება და ელექტრონული დოკუმენტების დაცვა. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 78-81 .

რ. ოთინაშვილი, რამიშვილი ვ., , კაჭახიძე ჯ., . ინფორმაციული უსაფრთხოების მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში. ჟ. ეკონომიკა . 2011წ. #1-2, გვ.153-164.

ო. შონია, თ. ჯაგოდნი¬შვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების პრობლემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N118, 92-96 .

ნ. ჩადუნელი. ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხები პერსონალის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. #2, გვ. 41-44.

ნ. თოფურია, გ.ჯაფარიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების ადაპტური მოდელის დამუშავება.. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(14). 2013წ. 77-80 .

ო. შონია, თოფურია ნ. ჯაფარიძე გ.. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის ადაპტური მოდელი. სტუ, შრომები “მართვის ავტომატიზებული სისტემები” ¹1(14). 2013წ. .

ო. შონია, ა. შონია კ. ოდიშარია ნ. ცომაია . ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები საბანკო სისტემაში. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები” სტუ, შრომები, თბილისი , . 2008წ. N2 (5), გვ. 85-94 .

კ. ოდიშარია, შონია აკაკი, შონია ოთარი, ცომაია ნინო. ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები საბანკო სისტემაში. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2008წ. №2(5), გვ.85-94.

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული ფსიქოლოგიური სივრცე და ინფორმაციული აგრესიისაგან დაცვის პრობლემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 45-49 .

გ. ნარეშელაშვილი, თ. შეროზია, ო. შონია. ინფორმაციული შეტევების,უსაფრთხოების და დაცვის თანამედროვე საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2011წ. №1(10).

თ. ჯაგოდნიშვილი. ინფორმაციული-ფსიქოლოგიური სივრცე და ინფორმაციული აგრესიისაგან დაცვის პრობლემები. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. №2 (9), გვ. 37-40.