სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შარაშენიძე. ინფორმაციული უზრუნველყოფა და მართვის ავტომატიზაცია სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროში . საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კრებული . 1996წ. N1. 1996. გვ-20.

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოება - სტრატეგიული ორიენტირი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1998წ. № 78.

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული უსაფრთხოება კომპიუტერულ ქსელებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N118, 105-109 .

გ. ჯანელიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების ანალიტიკის სისტემა. . შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2011წ. #1(10), 195-198გვ. .

გ. ჯანელიძე, ბექა ქაფიანიძე, ნინო მეფარიშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტორული რისკების ანალიზი.. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2011წ. #1(10), 198-201გვ. ISSN N 1512-3979.

ი. ქართველიშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფცია ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში. სტუ-ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ #2(13), თბილისი, 2012 წ.. 2012წ. .

ი. ქართველიშვილი, ბ. კახელი. ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფცია ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში. სტუ-ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2012წ. 2(13).

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვა: ERP-სისტემა: გამოყენებითი უსაფრთხოება და ელექტრონული დოკუმენტების დაცვა. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 78-81 .

რ. ოთინაშვილი, რამიშვილი ვ., , კაჭახიძე ჯ., . ინფორმაციული უსაფრთხოების მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში. ჟ. ეკონომიკა . 2011წ. #1-2, გვ.153-164.

ო. შონია, თ. ჯაგოდნი¬შვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების პრობლემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N118, 92-96 .

ნ. ჩადუნელი. ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხები პერსონალის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. #2, გვ. 41-44.

ნ. თოფურია, გ.ჯაფარიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების ადაპტური მოდელის დამუშავება.. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(14). 2013წ. 77-80 .

ო. შონია, თოფურია ნ. ჯაფარიძე გ.. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის ადაპტური მოდელი. სტუ, შრომები “მართვის ავტომატიზებული სისტემები” ¹1(14). 2013წ. .

ო. შონია, ა. შონია კ. ოდიშარია ნ. ცომაია . ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები საბანკო სისტემაში. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები” სტუ, შრომები, თბილისი , . 2008წ. N2 (5), გვ. 85-94 .

კ. ოდიშარია, შონია აკაკი, შონია ოთარი, ცომაია ნინო. ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები საბანკო სისტემაში. სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2008წ. №2(5), გვ.85-94.

ო. შონია, ნ. ცომაია. ინფორმაციული ფსიქოლოგიური სივრცე და ინფორმაციული აგრესიისაგან დაცვის პრობლემები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 45-49 .

გ. ნარეშელაშვილი, თ. შეროზია, ო. შონია. ინფორმაციული შეტევების,უსაფრთხოების და დაცვის თანამედროვე საშუალებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2011წ. №1(10).

თ. ჯაგოდნიშვილი. ინფორმაციული-ფსიქოლოგიური სივრცე და ინფორმაციული აგრესიისაგან დაცვის პრობლემები. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. №2 (9), გვ. 37-40.

გ. გოგიჩაიშვილი. ინფორმაციულ–კომპიუტერულ სისტემებში ტექნოლოგიების ორგანიზაციისპერსპექტივის ანალიზი.. ''ინელექტი''. 2006წ. #2 (25).

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი. ინფრასტრუქტურის შერჩევისა და პროგრამული საშუალებების გამოყენების ოპტიმალური გადაწყვეტები კორპორაციული ქსელებისათვის. სტუ,"განათლება". 2016წ. №2 (16) გვ.211–215.