სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვაჯაია. კადრების მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. 4-5, 99-102.

ლ. გვაჯაია. კადრების მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #4-5; გვ. გვ. 99-102.

ჟ. ორაგველიძე. კადრების მომზადების გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელოვანი მიმართულებები. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2000წ. N 1 (429).

ნ. კიკნაძე, ჟ. ორაგველიძე. კადრების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელოვანი მიმართულებები. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №1(429) 2000 წ. . 0წ. 124-125 გვ. .

გ. ინანიშვილი, ლ. ჯიბლაძე. კავკასია - მცირე აზიის კულტურული ურთიერთობის საკითხისათვის (ძვ.წ.III ათასწლეული). ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ინსტიტუტის ბიულეტენი. 2011წ. 17-24.

ე. გვენეტაძე. კავკასია ცივილიზზაციათა გზაჯვარედინზე. ინტელექტი. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. კავკასიის უსაფრთხოების რამდენიმე საკითხი. წმინდა გრიგილ ფერაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტი. შრომების კრებყ=ული. I. 2009წ. .

М. , ლ. ბაშელეიშვილი, თ. რაზმაძე. კავკასიის ( საქართველოს) ზოგიერტი რეგიონის სტრუქტურული ფორმები დაკავშირებული დაკავშირებული იდენტაციის და სტრუქტურული რკალების მექანიზმი.. ენერგია. 2012წ. №1 (61), გვ.82-85.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი. კავკასიის აღმოსავლეთი ნაწილის ჰიდროგეოლოგია K-(38), (39) ფურცლის ფარგლებში . საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამ., სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული . 2009წ. ტ. XVII.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. კავკასიის აღმოსავლეთი ნაწილის ჰიდროგეოლოგია K-(38), (39) ფურცლის ფარგლებში . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული. 2009წ. ტ. XVII.

მ. გურამიშვილი. კავკასიის ეკონომიკური პოლიტიკა, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, 2011;. . 2011წ. გვ.244-246.

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ.. კავკასიის ენდემური სახეობის Salvia gareji-ის ქიმიური კომპონენტები. . თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2014წ. . გვ. 120-121 .

მ. გურამიშვილი. კავკასიის კონფლიქტების მარადიული პრობლემები. სტუ,კონფერენციის შრომები"მსოფლიო და კავკასია". 2009წ. გვ.59-62.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. კავკასიის მთათაშუეთის მოლასური როფის ბლოკური სტრუქტურების კინეტიკა და მორფოგენეზი. ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი '' შრომათა კრებული''. 2008წ. გვ.63-68.

ლ. ღლონტი, ბ.ზაუტაშვილი . კავკასიის რეგიონის მიწისქვეშა ჰიდროფიზიკური ზონალობის. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო-გეოლოგიის ინსტიტუის შრომათა კრებული, . 2007წ. №XVI, გვ.40-45,თბილისი.

თ. გრიგოლია. კავკასიის საექსპორტო ნავთობსადენის ბაქო-თბილის-ჯეიჰანის პროექტის რეალიზაციის ამოცანები და პერსპექტივები. საისტორიო ძიებანი. 2002წ. #2.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. კავკასიის საქართველოს ნაწილის მოლასური როფების ნაწევური დეფორმაციების მორფოკინეტიკა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1 (26), გვ.16-18.

მ. შონია. კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემა(სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტით}. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია: საერთ. სამეცნ. კონფ. მასალები. 2009წ. გვ. 229-233.

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე. კავკასიის ფარმაცევტული საზოგადოების დაარსების ისტორია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, (3), 274-280 .