სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დურმიშიძე. კავკასიისა და ცენტრალური აზიის სტრატეგიული როლი გლობალურ ძალთა გადანაწილებაში. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N28, გვ. 185-194.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, მინდელი ხ., გამსახურდია ლ.. კავკასიონის მაღალმთიანეთის აგროკლიმატური დახასიათება (ცენტრალური და აღმოსავლეთ კავკასიონის მაგალითები). აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #1(50), გვ. 27-30.

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ლომინაძე, ზ. ჭყონია. კავკასიონის მთავარი ქედის ჯვრის უღელტეხილის მლეთა-კობის უბანზე დაგეგმილი საავტომობილო გვირაბის ჰიდროგეოლოგიური პირობები და შესაძლო წყალმოდენის პროგნოზი . სამთო ჟურნალი. 2016წ. 1(36), გვ. 5 - 10.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, თ. დავითაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი. კავკასიონის მყინვარებზე კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ზემოქმედების შესაფასებლად დისტანციური დაკვირვების ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2012წ. №4-6, გვ. 25-30, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველო, თბილისი.

დ. ბლუაშვილი, ა.ოქროსცვარიძე, ნ.გაგნიძე, გ.ბოიჩენკო. კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კახეთის სეგმენტის "არკოზული ქვიშაქვების" ახალი ინტერპრეტაცია. სამთო ჟურნალი N 1(28); . 2012წ. .

ა. ოქროსცვარიძე, ნ. გაგნიძე, გ.ბოიჩენკო. კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კახეთის სეგმენტის "არკოზული ქვიშაქვების" ახალი ინტერპრეტაცია. სამთო ჟურნალი N 1(28); . 2012წ. გვ.16–23.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, თ. პიტავა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები) . "სამთო ჟურნალი" ,. 2005წ. 1 (14).

ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები). სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1 (14), 6-7 გვ.

ე. გვენეტაძე. კავკასიური და ირანული ცივილიზაციები. კალამი #3. 2010წ. .

რ. სვანიძე, რ. სხირტლაძე, ა. ღლონტი. კავშირგაბმულობის ინგლისურ-რუსულ –ქართული განმარტებითი ლექსიკონი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ზ. რუხაძე. კავშირგაბმულობის ლოკალური დეცენტრალური ქსელების საიმედობის საკითხები. სპი-ს შრომები. 1989წ. სპი,10(352) 4 გვ..

მ. კოპლატაძე. კავშირგაბმულობის სისტემების ფუნქციონირების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრის ალგორითმი. ინტელექტი. 2000წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ., გუძუაძე ზ.ნ.. კავშირის მომსახურების ხარისხის პრობლემა თანამედროვე ტელეკომუნიკაციაში. Georgian Engineering News. 2014წ. №2, გვ. 45-50.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ზ. გუძუაძე. კავშირის მომსახურების ხარრისხის პრობლემა თანამედროვე ტელეკომუნიკაციაში. Georgian Engineering News. 2014წ. .

ზ. სვანიძე. კაზრეთის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში მოყვანილ ბოსტნეულში მძიმე ლითონებისა და ნიტრატების შემცველობის დადგენა. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი. 2014წ. თბილისი, # 1 ( 69 ). გვ. 75 – 77..

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე ზ.ბერიაშვილი. კაზრეთის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში მოყვანილ ბოსტნეულში მძიმე ლითონებისა და ნიტრატების შემცველობის დადგენა. ენერგია . 2014წ. N 1(69).

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, დ. კალანდაძე. კაზრეთის რეგიონის ჰიდროგრაფიულ ქსელში მძიმე ტოქსიკური ლითონების განაწილების საკითხისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #1-3, გვ. 78-81. 2000წ. ISSN 0130-7061.

თ. ბუჩუკური, ნ.აქულაშვილი, ზ.სვანიძე. კაზრეთისა და ბოლნისის ზონის ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების ზოგიერთი ლითონით დაჭუჭყიანების ხარისხის გამოკვლე ა. ენერგია. 2006წ. №2(38).