სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბაზღაძე. იოდის ნაერთების გამოყენება, ტოქსიკოკინეტიკა,სიმპტომატიკა.. თდასუ, აღმაშენებელი-პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2007წ. თბილისი, ISSN 99940-0-255-4, #2, გვ.177-181. .

გ. გრიგორაშვილი, ყურაშვილი მ., მელიქია ე.. იოდის შემცვლელი ახალი მცენარეული დანამატის გამოყენება კვერცხმდებელი ქათმის კვებაში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2009წ. ტომი 22.

მ. დათუკიშვილი. იონა მეუნარგიასა და ნიკო ნიკოლაძის ფოთში მოღვაწეობის ერთი ეპიზოდი. თსუ შრომები, ჟურნალისტიკა,. 2000წ. 331, გვ. 75-88.

მ. მამულაშვილი, ნ.ჩხუბიანაშვილი, გ. მჭედლიშვილი, ლ. ქრისტესაშვილი, ჯ. ქერქაძე. იონმვლელი მემბრანების ქიმიური მედეგობის და მექანიკური თვისებების გამოკვლევა ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლებში.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. 1N 4, ტომი 80. გვ.16-120.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, გ. მჭედლიშვილი, მ. მამულაშვილი, ჯ. ქერქაძე. იონმცველი მემბრანების ქიმიური მედეგობის და მექანიკური თვისებების გამოკვლევა ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. თბილისი. ტ.80, №4, 116-120 გვ..

ჯ. ქერქაძე, ჩხუბიანიშვილი ნ.გ.,, მჭედლიშვილი გ.ს.,, ქრისტესაშვილი ლ.ვ.,, მამულაშვილი მ.ა.. იონმცვლელი მემბრანების ქიმიური მედეგობის და მექანიკური თვისებების გამოკვლევა ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლებში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, Georgian Engeering News. 2016წ. №4 (vol.80) , 2016, გვ.116-120.

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ლ. ქრისტესაშვილი,, მ. მამულაშვილი,, ჯ. ქერქაძე. იონმცვლელი მემბრანების ქიმიური მედეგობის და მექანიკური თვისებების გამოკვლევა ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლებში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი.. 2016წ. თბილისი.№4(80), 5 გვ.

ნ. ხუნდაძე, ჯ. ზუროშვილი. იონოსფეროს ფენის კრიტიკული სიხშირის გრძელიპერიოდიანი ვარიაციების სეისმური ბუნების შესახებ. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2007წ. №20 გვ. 129-132.

გ. ცხომელიძე. იონური ძრავების ზოგადი მიმოხილვა და მათი ბრუნვითი მომენტის გაზრდის გზები. სტუ-ს შრომების კრებული. 2006წ. N4 (462) გვერრი 23-29, 7გვერდი.

ნ. გელაძე, ნ. ბალახაძე,, ნ. ჯაფოძე. იონცვლის პროცესის დასაბუთება და ანალიზი "ჰუმუსიმჟავა-იონი" ლითონის სისტემაში და კოლოიდური სტრუქტურის წარმოქმნა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი „ჰიდროინჟინერია“. N 3(3). 2007წ. .

ბ. გაფრინდაშვილი. იოსებ გენათელი. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, ისტორია-ფილოლოგია . 2014წ. №2, (გვ. 181-197)) .

ლ. ქათამაძე. იოსებ გრიშაშვილის ,,ძველი თბილისის ლიტერეტურული ბოჰემის ” პუბლიცისტური ასპექტები. კორპორაცია ’’ლეგია და კომპანიის ”უნივერსიტეის შრომები. 1996წ. ტ.1, გვ.85-95.

ლ. ქათამაძე. იოსებ გრიშაშვილის ალმანახი <<ლეილა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის შრომები,ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. 2000წ. ტ.2,თბ,გვ.175-225.

ლ. ქათამაძე. იოსებ გრიშაშვილის ლიტერატურულ-პუბლიცისტური ინტერესები. ჯურნალისტური ძიებანი. 2001წ. I,გვ.92-114.

ლ. ქათამაძე. იოსებ გრიშაშვილის პოლემიკური წერილები სონეტის გარშემო. თსუ შრომები,ჟურნალისტიკა. 2002წ. 336,თბ., გვ.138-161.

. იოსებ ფლავიოსი და მოსოხის იდენტიფიკაციის საკითხი, სამეცნიერო კონფერენცუა "საქართველოს ეკლესია გუშინ, დღეს". კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, შრომები. 2016წ. 100 გვ.

ე. შაკიაშვილი. იოტა - გვჭირდება თუ არა?. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ. „მოამბის“ დამატება, შრომები . 2008წ. N11, გვ. 151-153.

ა. სონღულაშვილი. ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა გამაჰმადიანების მცდელობანი ფეოდალურ საქართველოში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2013წ. #1, გვ. 10-19.

თ. გრიგოლია. ირანი და თურქეთი ახლოაღმოსავლურ პოლიტიკაში. Кавказ и мир. 2010წ. .

ე. გვენეტაძე. ირანი და კავკასიის გეოპოლიტიკური ევოლუცია. საისტორიო ვერტიკალები, #15,.. 2008წ. .