სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გუბელაძე. მდინარის დინების მახასიათებლები და კალაპოტის ფორმირების თავისებურებანი. ჟურნალი „მეცნიერებადაცხოვრება „ . 2016წ. 2(14 ) ტომი , თსაუ, თბილისი , გვ.76-82.

ხ. ირემაშვილი, ნ.თევდორაშვილი. მდინარის ნაკადის რეგულირება საგზაო ნაგებობათა წარეცხვისაგან დასაცავად.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2007წ. №4(28),გვ19-24. ISSN 1512-0910..

დ. გუბელაძე. მდინარის ფსკერზე სიჩქარის ველის განსაზღვრის თავისებურებანი. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2016წ. 1(13 ) ტომი , თსაუ, თბილისი, გვ.124-131.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. მდოგვიანი პურის წარმოების გზები. სამრეწველო საკუთრების ოფიცუალური ბიულეტენი. 2008წ. N5(249) გვ.11.

მ. ფოჩხუა. მე-19 საუკუნის თბილისისა და მდინარე მტკვრის ურთიერთკავშირის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება . 2000წ. N4-6 .94-96.

ზ. ცოტნიაშვილი, ლელა მელაძე. მე-20 საუკუნის ქართული საბავშო მწერლობის შესახებ (20-30-იანი წლები). გორის უნივერსიტეტის მე–3 საერთაშორისო კონფერენცია, შრომათა კრებული. 2010წ. 3.

ი. ცქვიტინიძე. მე-5 თაობის(5G) მობილური კავშირის სისტემებისა და ქსელების შექმნის მდგომარეობა და პერსპექტივები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, კრებული.. 2015წ. გვ. 187-193.

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. მეგაპოლისი - ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა. ჟურნ. ”სოციალური ეკონომიკა”,. 2014წ. N3, 10 გვ.,.

გ. ჯოლია. მეგაპოლისი - ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #3.

ლ. ქათამაძე. მედია და სტერეოტიპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2017წ. 1.

რ. თაბუკაშვილი. მედიალური სივრცე და ციფრული ტექსტი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. #3. (477) .

ქ. გიორგობიანი. მედიასაშუალებების კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმები. სტუ. "განათლება". 2014წ. N1 (10). გვ. 75-79.

თ. ბერიძე, მ. გაბუნია. მედიაციის კრიმინოლოგიური ასპექტები. ჟ. მართლმსაჯულება და კანონი. 2013წ. #1 (13), გვ. 60-69.

ლ. ქათამაძე. მედიის როლი კულტურული ფასეულობების ფორმირებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2013წ. N1(7),გვ.128-130.

ნ. მაისურაძე. მედიის ფილოსოფიურ-სამართლებრივი მენეჯმენტი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს შრომების კრებული "სეუ და მეცნიერებები", 2016.. 2016წ. .

ნ. ქებაძე, დ. შენგელია, ა. ბაკურაძე, გ. წითლანაძე, ნ.კაპანაძე. მედიკამენტების კონტროლირებადი მიწოდების სისტემა ოფთალმოლოგიაში. თანამედროვე მედიცინა . 2009წ. # 8.

ქ. ბაციკაძე, რ.სხილაძე. მედიცინის ისტორიის ლაბირინთებში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. 2010წ. .

ნ. ხაზარაძე. მევენახეობის აღმნიშვნელი იეროგლიფურ-ლუვიური იეროგლიფის ინტერპრეტაციისათვის. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XV, "ლოგოსი". 2013წ. 163-168, თბილისი, ინგლისურ ენაზე.

ნ. ხაზარაძე. მევენახეობის აღმნიშვნელი იეროგლიფურ-ლუვიური იეროგლიფის ინტერპრეტაციისათვის. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XV, "ლოგოსი". 2013წ. 163-168, თბილისი, ინგლისურ ენაზე.

გ.კუჭავა, ლ.ბაჩიაშვილი. მეთანის ემისია ქქ.თბილისისა და ქუთაისის ნაგავსაყრელებიდან. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104, თბილისი, გვ.164-173.