სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ლ. შტეინლუხტი. კათოდოლუმინესცენციური ეკრანების მიღება ფოროვანი მინების საფუძველზე. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. .

ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ლ. შტეინლუხტი. კათოდოლუმინესცენციური ფენის მიღება ბოჩკოვან-ოპტიკური ელემენტის ზედაპირზე. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. .

მ. პაპაშვილი. კათოლიკობა და ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში. "საქართველო და ქრისტიანული დასავლეთ ევროპის ურთიერთობა". 2002წ. გვ.3-13.

მ. შელეგია. კათოლიკოს კირიონის მიმოწერიდან. ჟ. ლიტერატურული ძიებანი. 2000წ. N 21, გვ.485-496.

ე. ბულაური, ი. მეგრელიშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ნ. მურვანიძე. კაკლის in vitro ბიოტექნოლოგიური მეთოდი. სამეცნიერო საინფორმაციო ჟურნალი აგრარული საქართველო. 2013წ. #11(31), 2013 გვ. 42-43.

ი. მეგრელიშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, ნ. მურვანიძე,. კაკლის in vitro ბიოტექნოლოგიური მეთოდი”. სამეცნიერო საინფორმაციო ჟურნალი “აგრარული საქართველო” . 2013წ. #11(11)..

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. შრომათა კრებული საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, თ. ჭიპაშვილი, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. შრომათა კრებული საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. კაკლის უმწიფარი ნაყოფი. ფარმაკოპეის სტატია . 2010წ. .

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. კაკლის უუმწიფარი ნაყოფის ექსტრაქტი . ფარმაკოპეის სტატია, თბილისი . 2010წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე. კაკლისა და თხილის ნაჭუჭიდან მიღებულ აქტივირებულ ნახშირზე მეთილენის ლურჯას ადსორბციის შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტ. 172, #1, გვ. 90-93.

გ. მელაძე, ჭავჭანიძე თ. , ნასყიდაშვილი ნ. . კაკლოვანი კულტურების მეორადი ნედლეულიდან ეკოლოგიურად სუფთა აქტიური ნახშირის მიღება და მისი გამოყენების პერსპექტივები . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ. 181-187.

ი. ბაზღაძე. კალა და მისი ნაერთების ტოქსიკოლოგიური ზემოქმედება ბუნებაზე და ადამიანზე. . თდასუ, აღმაშენებელი- პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,. 2007წ. თბილისი, №3, ISSN 1512-2581, გვ.162-165..

ლ. კეკელიშვილი, ჩიტიშვილი გურამი. კალაპოტიანი ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. 2011წ. #66 გვ.209-211.

გ. დოხნაძე, გ.ჩიტიშვილი, ლ.კეკელიშვილი, . კალაპოტიანი ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 0წ. # 66 გვ.გვ.209-211 2011წ.

ზ. დანელია, მ.თოფურია. კალაპოტის სიგანის გავლენა ნაკადის ჰიდრავლიკურ მახასიათებელზე. ჟურნალი ენერგია თბილისი . 2004წ. გვ.117-120.

დ. გუბელაძე, დ. გურგენიძე. კალაპოტის გამტარუნარიანობის ინტეგრალური მახასიათებლების დადგენა. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია #1-2(17-18)საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. გვ. 63-67.

ი. ყრუაშვილი. კალაპოტის ფორმის გავლენა ნატანმზიდი ნაკადის ერთი მიმართულების გრძელი ტალღების ფორმირებაზე. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #2, თბილისი, გვ.186-190.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ქაცარავა თ.. კალაპოტურ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ღიობების ძირითადი გაბარიტების შერჩევა. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #1, თბილისი, გვ. 235-238.

ზ. დანელია, მ.თოფურია, გ.მელქაძე. კალაპოტური და ჭალური ნაკადების ურთიერთობის თეორიული კვლევა და მისი დინამიკური სქემა. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #2(6) გვ.75-83.