სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. ირანის ისლამური რევოლუცია და მსოფლიო. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2008წ. #II(4).

თ. შოშიაშვილი. ირანის საექსპორტო პოტენციალი და საქართველოს, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის პერსპექტივა ირანული გაზის ევროპაში ტრანზიტისთვის.. საერთაშორისო სამეცნიეო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ . 2016წ. N31. თბილისი. გვ.99-104.

ლ.შავლიაშვილი, ნ.ტუღუში, მ.ტაბატაძე. ირიგაციით ნიადაგის მარილიანობის შემცირების რიცხვითი მოდელირება. ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” ISSN 0130-7061. 2010წ. # 10-12, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში, მ.ტაბატაძე. ირიგაციით ნიადაგის მარილიანობის შემცირების რიცხვითი მოდელირება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2010წ. გვ.343-345, ქ.თბილისი.

ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. ირიგაციული ეროზია და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგიერთი ღონისძიება სამგორის ნეშომპალა-სულფატურ ნიადაგებზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერები სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული Tთბილისი. გამომცემლობა "უნივერსალი" . 2017წ. # 72 გვ. 169-173..

მ. ჭანტურაია. ირონია, იუმორი და სატირა ვაჟა-ფშაველას პოეზიასი. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეათე. 2006წ. .

მ. ჭანტურაია. ირონია, იუმორი და სატირა ვაჟა-ფშაველას პოეზიაში. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეათე. 2006წ. .

მ. შელეგია. ის წიგნი ეიმედებოდა. ჟურნალი ქართული მწერლობა . 2008წ. N 3, გვ. 33-38.

ე. ბუხრაშვილი. ის, რაც ტოლერანტობაზე მეტია (ღირებულებების კონკურენცია და პერსპექტივები). შრომების კრებული `ძირითადი რელიგიური კონ-ფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები~. 2015წ. თბილისი, 2015.

ა. სონღულაშვილი. ისლამი და გარესამყარო. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2012წ. #1, გვ. 426-440.

ე. ალავერდოვი. ისლამი და პოლიტიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, “ხელისუფლება და საზოგადოება” სტუ, . 2013წ. # 1, გვ. 65-72.

ე. ალავერდოვი. ისლამის ფაქტორი რუსეთის ისტორიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, “საისტორიო ვერტიკალები”, სტუ. 2012წ. # 25, გვ, 150-154.

ე. ალავერდოვი. ისლამური რელიგიური ფანატიზმი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, სტუ, # 1. 2013წ. .

E. Alaverdov. ისლამური რენესანსი თუ ჩრდილოკავკასიური რადიკალიზაცია? . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, სტუ, . 2013წ. # 1 გვ. 82-86.

გ. ლობჟანიძე. ისლამური სახელმწიფოს (ISIS/ISIL) ანტისახელმწი-ფოებრივი ბუნება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2015წ. N4, 2015, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 9.

ვ. მუჯირი. ისლამური ხელოვნების მუზეუმი დოჰაში. სტუ, განათლება . 2018წ. .

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. ისრაელ-არაბების 1967 წლის ექვსდღიან ომში ისრაელის გამარჯვების ფაქტორები. . ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები #2(10). 2011წ. .

ე. გვენეტაძე. ისრაელის სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ისტორიიდან. ახალი და უახლესი ისტროიის საკითხები #2(8). 2010წ. .

Н. Квачадзе. ისრების ტელემართვა ლოკომოტივის კაბინიდან. ტრანსპორტი. 2008წ. #1-2(29-30), გვ.7-8.

ჯ. გრიგალაშვილი. ისრული ანძური ამწის აფეთქებადშეუღწევადი და ნაპერწკალუსაფრთხო ელექტრონული მართვის ბლოკი.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. მოხსენებათა კრებული . 2008წ. თბილისი, სტუ, 2008, გვ. 210-215.