სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაშვილი, კ. კახაძე. ისტორიული ნაგებობების რეკონსტრუქცია და გამაგრება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. 4(19), გვ. 14-22.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ისტორიული სკოლა ფოლკლორისტიკაში (თ. ბენფეიდან ვ. კელტუილამდე). კრებული „ქართული ფოლკლორი“. 1986წ. XVI.

მ. მელქაძე. ისტორიული ქალაქის პრობლემები ლანდშაფტური ზონის იდენტიფიცირების კონტექსტში. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. #2(13); 203-208.

თ. ჩიგოგიძე. ისტორიული ქალაქის ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულების ქალაქმშენებლობითი შეფასების კრიტერიუმები. კამარა. ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2007წ. ISSN 1512-2956. №3(6), 103-111 გვ.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ნ.სხილაძე. ისტორიული წყაროები ფარმაცევტული კადრების მომზადების შესახებ საქართველოში. პირველი ქართველი სპეციალური ფარმაცევტი განათლებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. N12(1).

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. იტალია - სამხრეთ ტიროლი (კონფლიქტების დარეგულირების ისტორიიდან). .. მეცნიერების, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს პრობლემები – XXVII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, (22.02.23017), . 2017წ. თბილისი, გვ. 7-10.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. იტალია −სამხრეთ ტიროლი (კონფლიქტების დარეგულირების ისტორიიდან). მეცნიერების, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს პრობლემები – XXVII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2017წ. (22.02.23017), თბილისი, გვ. 7-10..

ქ. გიორგობიანი. იტალიის ბეჭდური მედია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნ. განათლება. 2018წ. 1 (20), გვ. 56-61.

გ. ლობჟანიძე. იტალიის კონსტიტუცია და ადგილობრივი თვით-მმართველობის სამართლებრივი ევოლუცია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2013წ. N3, 2013, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ12.

ქ. გიორგობიანი. იტალიისა და ესპანეთის ტელევიზია. სტუ განათლება. 2018წ. # 2 (21).

ი. ბურდული. იტერკულტურული კომუნიკაცია როგორც პოსტმოდერნისტული დისკურსი პატრიკ ზიუსკიდის კინოსცენარებში. VERBA VOLANT The University of Georgia. 2010წ. საქართველოს უნივერსიტეტი, Issue 1/1 . თბილისი. 3გვ. 22-24.

თ. ჯაგოდნიშვილი. იუმორის კომუნიკაციური ფუნქცია დავით კლდიაშვილის პროზაში. საქართველოს ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემიის შრომები. 2014წ. IX, გვ. 241-262.

გ. დარცმელია. იუნესკო. გამომც. ”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი. 2008წ. ტ.IV, გვ. 20-24 .

ზ. გაბისონია. იურიდიული პირები, როგორც უცხოური ინვესტიციების სუბიექტები. სამართალი. 2000წ. N5.

. იურისტი–Lawyer. "მერიდიანი". 2017წ. გვ.66–79.თბილისი.

დ. ჩუტკერაშვილი, თ. ძაძამია, ზ.კაკულია, მ. მარდაშოვა. იურული თიხაფიქლებიდან მანგანუმის მიღების შესაძლებლობის შესწავლა. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი . 2018წ. იბეწდება.

ზ. კვეტენაძე. იყო თუ არა გარდაუვალი განხეთქილება მოკავშირეებს შორის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2011წ. #11.

დ. ნატროშვილი. იძულებითი რხევების გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2002წ. მოამბე , გვ.189-196.

ჰ. კუპრაშვილი. იძულებითი ტაქტიკური სვლები ზოგჯერ სტრატეგიული კურსის შეცვლაში ეშლებათ. რატომ რჩება საქართველო მანიპულირებად ქვეყნად . გაზ. "დილის გაზეთი". 2003წ. # 213.