სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დარცმელია. იუნესკო. გამომც. ”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი. 2008წ. ტ.IV, გვ. 20-24 .

ზ. გაბისონია. იურიდიული პირები, როგორც უცხოური ინვესტიციების სუბიექტები. სამართალი. 2000წ. N5.

. იურისტი–Lawyer. "მერიდიანი". 2017წ. გვ.66–79.თბილისი.

დ. ჩუტკერაშვილი, თ. ძაძამია, ზ.კაკულია, მ. მარდაშოვა. იურული თიხაფიქლებიდან მანგანუმის მიღების შესაძლებლობის შესწავლა. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი . 2018წ. იბეწდება.

ზ. კვეტენაძე. იყო თუ არა გარდაუვალი განხეთქილება მოკავშირეებს შორის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2011წ. #11.

დ. ნატროშვილი. იძულებითი რხევების გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2002წ. მოამბე , გვ.189-196.

ჰ. კუპრაშვილი. იძულებითი ტაქტიკური სვლები ზოგჯერ სტრატეგიული კურსის შეცვლაში ეშლებათ. რატომ რჩება საქართველო მანიპულირებად ქვეყნად . გაზ. "დილის გაზეთი". 2003წ. # 213.

ა. ბურჯალიანი. კ.კუტუბიძე.გამორჩეული გამოკვლევა-''საუბრები მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ.''. სტუ,''საისტორიო ვერტიკალები''.32.. 2015წ. .

ნ. მათიაშვილი, ს.ცუცქირიძე. კადასტრულ რუკაზე ფართობის განსაზღვრა და მისი სიზუსტის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2002წ. #4(443) გვ. 60-62.

ნ. მათიაშვილი. კადასტრულ რუკაზე ფართობის განსაზღვრა და მისი სიზუსტის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2002წ. #4(443) გვ. 60-62.

ნ. მათიაშვილი. კადასტრული სამუშაოების აეროგეოდეზიური უზრუნველყოფის სისტემური ანალიზი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. 2010წ. გვ. 32.

გ. ცინცაძე, თ.მაჩალაძე, რ.კურტანიძე, მ.კერესელიძე, ლ.სხირტლაძე, ვ.ვარაზაშვილი, თ.ფავლენიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, მ.ჭანტურია. კადმიუმის სულფატის კოორდინაციული ნაერთები ორთო-ამინო-4 და 5-მეთილპირიდინებთან. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.28, N1-2. გვ.17-21. 2002წ. ტ.28, N1-2. გვ.17-21.

გ. ზირაქაშვილი. კადრები, როგორც თანამედროვე ორგანიზაციის ეფექტურად ფუნქციონირების მთავარი გარანტი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #3.

კ. ოდიშარია, გ.ზირაქაშვილი, ნ,ცომაია. . კადრები, როგორც თანამედროვე ორგანიზაციის ეფექტურად ფუნქციონირების მთავარი გარანტი.. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2012წ. №3. გვ.4.

გ. გაბაიძე, მ. ბახია. კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება სამეურნეო მექანიზმის სრულყოფის მნიშვნელოვანი პირობაა. ჟურნალი „საქართველოს სოფლის მეურნეობა“ N8 1984წ.. 1984წ. .

ლ. გვაჯაია. კადრების მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. 4-5, 99-102.

ლ. გვაჯაია. კადრების მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #4-5; გვ. გვ. 99-102.

ჟ. ორაგველიძე. კადრების მომზადების გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელოვანი მიმართულებები. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2000წ. N 1 (429).

ნ. კიკნაძე, ჟ. ორაგველიძე. კადრების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელოვანი მიმართულებები. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №1(429) 2000 წ. . 0წ. 124-125 გვ. .