სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბუაჩიძე, ლ.თოფურია. მეთოდური მითითებები ლაბორაატორიული სამუშაოების შესასრულებლსდ ცილების ბიოქიმიაში. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი,, 2009 წ.გვ.43. 2009წ. გვ,43.

მ. შილაკაძე, თ.ბუხნიკაშვილი. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაობების შესასრულებლად ''ტრიბოტექნიკის საფუძვლები". ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 2009, 36 გვ.

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცურცვაძე. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებების შესასრულებლად ამტომატიკის ელემენტებისა და მოწყობილობების კურსში. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2000წ. .

თ. ბუაჩიძე, მ.სიდამონ-ერისთავი, ლ,თოფურია.. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად მიკრობიოლოგიაში. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.23, თბილისი, 2009 წ.. 0წ. .

მ. სირაძე, თ.ხოშტარია, ხ. დიდიძე, მ. ბექაური. მეთოდური მითითებები პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ბიოორგანულ ქიმიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 1999წ. თბილისი .

მ. სირაძე, T.xoStaria, x. didiZe, m. beqauri. მეთოდური მითითებები სემინარული სამუშაოების შესასრულებლად ბიოორგანულ ქიმიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 1995წ. თბილისი.

ლ. თალაკვაძე, თალაკვაძე ლ.ი.. მელატონინის ანალო-გების და აზოტშემც-ველი მაკროჰეტერო-ციკლური ნაერთების სინთეზი და გამოყე-ნების პერსპექტივები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2004წ. 4, 1 2004. .51-56..

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. მელატონინის ზოგიერთი ახალი ცხიმოვან-არომატული ანალოგების ბიოლოგიური აქტივობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტომი 6 #4 გვ. 440-442.

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. მელატონინის ზოგიერთი ახალი ცხიმოვან-არომატული ანალოგის ბიოლოგიური აქტივობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 3, 2006, 440-442.. 2006წ. 3, 2006, 440-442..

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, ი. გურგენიძე.. მელითის მჟავას ადსბორცია ვერცხლის წყალზე წყალხსნარებიდან . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9, N2. გვ .

ნ. აბულაძე, ი. გურგენიძე. მელითის მჟავას ადსორბცია ვერცხლისწყალზე წყალხსნარებიდან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტომი 9; N 2.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. მელიოაციული მოპირკეთებული არხების საიმედოობის გაზრდა. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.156-161.

დ. გუბელაძე. მელიორაციას გადაარჩენს დარგის სპეციალისტები და პროფესიონალი კადრები. გაზეთი –რეზონანსი, . 2013წ. 1 გვ..

დ. გუბელაძე. მელიორაციის დარგის მოდელირების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ასპექტები . „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ –საერთაშორისო კონფერენციის კრებული თბილისი .. 2010წ. გვ. 292–295..

ლ. ფურცელაძე. მელიორაციული სისტემების მდგრადი ფუნქციონირება, მათი წყობიდან გამოსვლის მიზეზები და პროგნოზირება. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2003წ. გვ. 153-161.

ლ. ფურცელაძე. მელიორაციული სისტემების მდგრადი ფუნქციონირების ალბათური პროგნოზირების მეთოდების დამუშავება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. # 4-6.

ვ. შურღაია. მელიორაციული სისტემების შეფასება ეკოლოგიურისაიმედოობის მიხედვით.. "მეცნიერება და ტექნიკა" თბილისი. 1997წ. #1-3 გვ.124-126.

გ. ბიბილეიშვილი. მემბრანული გაყოფის პროცესებისა და ნანოტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები. აღმაშენებელი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #6, თბილისი, 2009. 2009წ. გვ. 58-64.

ნ. როსეფაშვილი. მემკვიდრეობის ინსტიტუტის ისტორიულ – სამართლებრივი ასპექტები . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“,. 0წ. №26, 2014 წელი,118–124.

მ. ხარხელი. მენეჯერი: პროფესია, სამუშაო დავალებები, იერარქიები, თვისებები, სტილი, ჩვევები და სამუშაო დღე. ეკონომოკა. 2011წ. N 7-8, 171-180.