სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბურჯალიანი. კ.კუტუბიძე.გამორჩეული გამოკვლევა-''საუბრები მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ.''. სტუ,''საისტორიო ვერტიკალები''.32.. 2015წ. .

ნ. მათიაშვილი, ს.ცუცქირიძე. კადასტრულ რუკაზე ფართობის განსაზღვრა და მისი სიზუსტის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2002წ. #4(443) გვ. 60-62.

ნ. მათიაშვილი. კადასტრულ რუკაზე ფართობის განსაზღვრა და მისი სიზუსტის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2002წ. #4(443) გვ. 60-62.

ნ. მათიაშვილი. კადასტრული სამუშაოების აეროგეოდეზიური უზრუნველყოფის სისტემური ანალიზი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. 2010წ. გვ. 32.

გ. ცინცაძე, თ.მაჩალაძე, რ.კურტანიძე, მ.კერესელიძე, ლ.სხირტლაძე, ვ.ვარაზაშვილი, თ.ფავლენიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, მ.ჭანტურია. კადმიუმის სულფატის კოორდინაციული ნაერთები ორთო-ამინო-4 და 5-მეთილპირიდინებთან. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.28, N1-2. გვ.17-21. 2002წ. ტ.28, N1-2. გვ.17-21.

გ. ზირაქაშვილი. კადრები, როგორც თანამედროვე ორგანიზაციის ეფექტურად ფუნქციონირების მთავარი გარანტი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #3.

კ. ოდიშარია, გ.ზირაქაშვილი, ნ,ცომაია. . კადრები, როგორც თანამედროვე ორგანიზაციის ეფექტურად ფუნქციონირების მთავარი გარანტი.. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2012წ. №3. გვ.4.

გ. გაბაიძე, მ. ბახია. კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება სამეურნეო მექანიზმის სრულყოფის მნიშვნელოვანი პირობაა. ჟურნალი „საქართველოს სოფლის მეურნეობა“ N8 1984წ.. 1984წ. .

ლ. გვაჯაია. კადრების მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. 4-5, 99-102.

ლ. გვაჯაია. კადრების მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #4-5; გვ. გვ. 99-102.

ჟ. ორაგველიძე. კადრების მომზადების გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელოვანი მიმართულებები. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2000წ. N 1 (429).

ნ. კიკნაძე, ჟ. ორაგველიძე. კადრების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელოვანი მიმართულებები. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №1(429) 2000 წ. . 0წ. 124-125 გვ. .

გ. ინანიშვილი, ლ. ჯიბლაძე. კავკასია - მცირე აზიის კულტურული ურთიერთობის საკითხისათვის (ძვ.წ.III ათასწლეული). ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ინსტიტუტის ბიულეტენი. 2011წ. 17-24.

ე. გვენეტაძე. კავკასია ცივილიზზაციათა გზაჯვარედინზე. ინტელექტი. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. კავკასიის უსაფრთხოების რამდენიმე საკითხი. წმინდა გრიგილ ფერაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტი. შრომების კრებყ=ული. I. 2009წ. .

М. , ლ. ბაშელეიშვილი, თ. რაზმაძე. კავკასიის ( საქართველოს) ზოგიერტი რეგიონის სტრუქტურული ფორმები დაკავშირებული დაკავშირებული იდენტაციის და სტრუქტურული რკალების მექანიზმი.. ენერგია. 2012წ. №1 (61), გვ.82-85.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი. კავკასიის აღმოსავლეთი ნაწილის ჰიდროგეოლოგია K-(38), (39) ფურცლის ფარგლებში . საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამ., სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული . 2009წ. ტ. XVII.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. კავკასიის აღმოსავლეთი ნაწილის ჰიდროგეოლოგია K-(38), (39) ფურცლის ფარგლებში . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული. 2009წ. ტ. XVII.

მ. გურამიშვილი. კავკასიის ეკონომიკური პოლიტიკა, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, 2011;. . 2011წ. გვ.244-246.

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ.. კავკასიის ენდემური სახეობის Salvia gareji-ის ქიმიური კომპონენტები. . თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2014წ. . გვ. 120-121 .