სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. კავკასია ცივილიზზაციათა გზაჯვარედინზე. ინტელექტი. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. კავკასიის უსაფრთხოების რამდენიმე საკითხი. წმინდა გრიგილ ფერაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტი. შრომების კრებყ=ული. I. 2009წ. .

М. , ლ. ბაშელეიშვილი, თ. რაზმაძე. კავკასიის ( საქართველოს) ზოგიერტი რეგიონის სტრუქტურული ფორმები დაკავშირებული დაკავშირებული იდენტაციის და სტრუქტურული რკალების მექანიზმი.. ენერგია. 2012წ. №1 (61), გვ.82-85.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი. კავკასიის აღმოსავლეთი ნაწილის ჰიდროგეოლოგია K-(38), (39) ფურცლის ფარგლებში . საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამ., სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული . 2009წ. ტ. XVII.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. კავკასიის აღმოსავლეთი ნაწილის ჰიდროგეოლოგია K-(38), (39) ფურცლის ფარგლებში . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული. 2009წ. ტ. XVII.

მ. გურამიშვილი. კავკასიის ეკონომიკური პოლიტიკა, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, 2011;. . 2011წ. გვ.244-246.

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ.. კავკასიის ენდემური სახეობის Salvia gareji-ის ქიმიური კომპონენტები. . თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2014წ. . გვ. 120-121 .

მ. გურამიშვილი. კავკასიის კონფლიქტების მარადიული პრობლემები. სტუ,კონფერენციის შრომები"მსოფლიო და კავკასია". 2009წ. გვ.59-62.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. კავკასიის მთათაშუეთის მოლასური როფის ბლოკური სტრუქტურების კინეტიკა და მორფოგენეზი. ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი '' შრომათა კრებული''. 2008წ. გვ.63-68.

ლ. ღლონტი, ბ.ზაუტაშვილი . კავკასიის რეგიონის მიწისქვეშა ჰიდროფიზიკური ზონალობის. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო-გეოლოგიის ინსტიტუის შრომათა კრებული, . 2007წ. №XVI, გვ.40-45,თბილისი.

თ. გრიგოლია. კავკასიის საექსპორტო ნავთობსადენის ბაქო-თბილის-ჯეიჰანის პროექტის რეალიზაციის ამოცანები და პერსპექტივები. საისტორიო ძიებანი. 2002წ. #2.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. კავკასიის საქართველოს ნაწილის მოლასური როფების ნაწევური დეფორმაციების მორფოკინეტიკა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1 (26), გვ.16-18.

მ. შონია. კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემა(სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტით}. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია: საერთ. სამეცნ. კონფ. მასალები. 2009წ. გვ. 229-233.

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე. კავკასიის ფარმაცევტული საზოგადოების დაარსების ისტორია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, (3), 274-280 .

ნ. დურმიშიძე. კავკასიისა და ცენტრალური აზიის სტრატეგიული როლი გლობალურ ძალთა გადანაწილებაში. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N28, გვ. 185-194.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, მინდელი ხ., გამსახურდია ლ.. კავკასიონის მაღალმთიანეთის აგროკლიმატური დახასიათება (ცენტრალური და აღმოსავლეთ კავკასიონის მაგალითები). აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #1(50), გვ. 27-30.

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ლომინაძე, ზ. ჭყონია. კავკასიონის მთავარი ქედის ჯვრის უღელტეხილის მლეთა-კობის უბანზე დაგეგმილი საავტომობილო გვირაბის ჰიდროგეოლოგიური პირობები და შესაძლო წყალმოდენის პროგნოზი . სამთო ჟურნალი. 2016წ. 1(36), გვ. 5 - 10.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, თ. დავითაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი. კავკასიონის მყინვარებზე კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ზემოქმედების შესაფასებლად დისტანციური დაკვირვების ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2012წ. №4-6, გვ. 25-30, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველო, თბილისი.