სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, თ. დავითაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი. კავკასიონის მყინვარებზე კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ზემოქმედების შესაფასებლად დისტანციური დაკვირვების ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2012წ. №4-6, გვ. 25-30, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველო, თბილისი.

დ. ბლუაშვილი, ა.ოქროსცვარიძე, ნ.გაგნიძე, გ.ბოიჩენკო. კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კახეთის სეგმენტის "არკოზული ქვიშაქვების" ახალი ინტერპრეტაცია. სამთო ჟურნალი N 1(28); . 2012წ. .

ა. ოქროსცვარიძე, ნ. გაგნიძე, გ.ბოიჩენკო. კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კახეთის სეგმენტის "არკოზული ქვიშაქვების" ახალი ინტერპრეტაცია. სამთო ჟურნალი N 1(28); . 2012წ. გვ.16–23.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, თ. პიტავა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები) . "სამთო ჟურნალი" ,. 2005წ. 1 (14).

ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები). სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1 (14), 6-7 გვ.

ე. გვენეტაძე. კავკასიური და ირანული ცივილიზაციები. კალამი #3. 2010წ. .

რ. სვანიძე, რ. სხირტლაძე, ა. ღლონტი. კავშირგაბმულობის ინგლისურ-რუსულ –ქართული განმარტებითი ლექსიკონი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ზ. რუხაძე. კავშირგაბმულობის ლოკალური დეცენტრალური ქსელების საიმედობის საკითხები. სპი-ს შრომები. 1989წ. სპი,10(352) 4 გვ..

მ. კოპლატაძე. კავშირგაბმულობის სისტემების ფუნქციონირების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრის ალგორითმი. ინტელექტი. 2000წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ., გუძუაძე ზ.ნ.. კავშირის მომსახურების ხარისხის პრობლემა თანამედროვე ტელეკომუნიკაციაში. Georgian Engineering News. 2014წ. №2, გვ. 45-50.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ზ. გუძუაძე. კავშირის მომსახურების ხარრისხის პრობლემა თანამედროვე ტელეკომუნიკაციაში. Georgian Engineering News. 2014წ. .

ზ. სვანიძე. კაზრეთის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში მოყვანილ ბოსტნეულში მძიმე ლითონებისა და ნიტრატების შემცველობის დადგენა. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი. 2014წ. თბილისი, # 1 ( 69 ). გვ. 75 – 77..

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე ზ.ბერიაშვილი. კაზრეთის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში მოყვანილ ბოსტნეულში მძიმე ლითონებისა და ნიტრატების შემცველობის დადგენა. ენერგია . 2014წ. N 1(69).

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, დ. კალანდაძე. კაზრეთის რეგიონის ჰიდროგრაფიულ ქსელში მძიმე ტოქსიკური ლითონების განაწილების საკითხისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #1-3, გვ. 78-81. 2000წ. ISSN 0130-7061.

თ. ბუჩუკური, ნ.აქულაშვილი, ზ.სვანიძე. კაზრეთისა და ბოლნისის ზონის ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების ზოგიერთი ლითონით დაჭუჭყიანების ხარისხის გამოკვლე ა. ენერგია. 2006წ. №2(38).

ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ლ. შტეინლუხტი. კათოდოლუმინესცენციური ეკრანების მიღება ფოროვანი მინების საფუძველზე. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. .

ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ლ. შტეინლუხტი. კათოდოლუმინესცენციური ფენის მიღება ბოჩკოვან-ოპტიკური ელემენტის ზედაპირზე. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. .

მ. პაპაშვილი. კათოლიკობა და ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში. "საქართველო და ქრისტიანული დასავლეთ ევროპის ურთიერთობა". 2002წ. გვ.3-13.