სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სვანიძე, რ. სხირტლაძე, ა. ღლონტი. კავშირგაბმულობის ინგლისურ-რუსულ –ქართული განმარტებითი ლექსიკონი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ზ. რუხაძე. კავშირგაბმულობის ლოკალური დეცენტრალური ქსელების საიმედობის საკითხები. სპი-ს შრომები. 1989წ. სპი,10(352) 4 გვ..

მ. კოპლატაძე. კავშირგაბმულობის სისტემების ფუნქციონირების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრის ალგორითმი. ინტელექტი. 2000წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ., გუძუაძე ზ.ნ.. კავშირის მომსახურების ხარისხის პრობლემა თანამედროვე ტელეკომუნიკაციაში. Georgian Engineering News. 2014წ. №2, გვ. 45-50.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ზ. გუძუაძე. კავშირის მომსახურების ხარრისხის პრობლემა თანამედროვე ტელეკომუნიკაციაში. Georgian Engineering News. 2014წ. .

ზ. სვანიძე. კაზრეთის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში მოყვანილ ბოსტნეულში მძიმე ლითონებისა და ნიტრატების შემცველობის დადგენა. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი. 2014წ. თბილისი, # 1 ( 69 ). გვ. 75 – 77..

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე ზ.ბერიაშვილი. კაზრეთის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში მოყვანილ ბოსტნეულში მძიმე ლითონებისა და ნიტრატების შემცველობის დადგენა. ენერგია . 2014წ. N 1(69).

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, დ. კალანდაძე. კაზრეთის რეგიონის ჰიდროგრაფიულ ქსელში მძიმე ტოქსიკური ლითონების განაწილების საკითხისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #1-3, გვ. 78-81. 2000წ. ISSN 0130-7061.

თ. ბუჩუკური, ნ.აქულაშვილი, ზ.სვანიძე. კაზრეთისა და ბოლნისის ზონის ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების ზოგიერთი ლითონით დაჭუჭყიანების ხარისხის გამოკვლე ა. ენერგია. 2006წ. №2(38).

ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ლ. შტეინლუხტი. კათოდოლუმინესცენციური ეკრანების მიღება ფოროვანი მინების საფუძველზე. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. .

ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ლ. შტეინლუხტი. კათოდოლუმინესცენციური ფენის მიღება ბოჩკოვან-ოპტიკური ელემენტის ზედაპირზე. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. .

მ. პაპაშვილი. კათოლიკობა და ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში. "საქართველო და ქრისტიანული დასავლეთ ევროპის ურთიერთობა". 2002წ. გვ.3-13.

მ. შელეგია. კათოლიკოს კირიონის მიმოწერიდან. ჟ. ლიტერატურული ძიებანი. 2000წ. N 21, გვ.485-496.

ე. ბულაური, ი. მეგრელიშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ნ. მურვანიძე. კაკლის in vitro ბიოტექნოლოგიური მეთოდი. სამეცნიერო საინფორმაციო ჟურნალი აგრარული საქართველო. 2013წ. #11(31), 2013 გვ. 42-43.

ი. მეგრელიშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, ნ. მურვანიძე,. კაკლის in vitro ბიოტექნოლოგიური მეთოდი”. სამეცნიერო საინფორმაციო ჟურნალი “აგრარული საქართველო” . 2013წ. #11(11)..

ე. ბულაური, მაია კუხალეიშვილი, ივეტა მეგრელიშვილი, თამარ ჭიპაშვილი, ბესო ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება . საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, გვ 54-60.

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. შრომათა კრებული საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. კაკლის უმწიფარი ნაყოფი. ფარმაკოპეის სტატია . 2010წ. .