სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბულაური, მაია კუხალეიშვილი, ივეტა მეგრელიშვილი, თამარ ჭიპაშვილი, ბესო ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება . საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, გვ 54-60.

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. შრომათა კრებული საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. კაკლის უმწიფარი ნაყოფი. ფარმაკოპეის სტატია . 2010წ. .

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. კაკლის უუმწიფარი ნაყოფის ექსტრაქტი . ფარმაკოპეის სტატია, თბილისი . 2010წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე. კაკლისა და თხილის ნაჭუჭიდან მიღებულ აქტივირებულ ნახშირზე მეთილენის ლურჯას ადსორბციის შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტ. 172, #1, გვ. 90-93.

გ. მელაძე, ჭავჭანიძე თ. , ნასყიდაშვილი ნ. . კაკლოვანი კულტურების მეორადი ნედლეულიდან ეკოლოგიურად სუფთა აქტიური ნახშირის მიღება და მისი გამოყენების პერსპექტივები . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ. 181-187.

ი. ბაზღაძე. კალა და მისი ნაერთების ტოქსიკოლოგიური ზემოქმედება ბუნებაზე და ადამიანზე. . თდასუ, აღმაშენებელი- პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,. 2007წ. თბილისი, №3, ISSN 1512-2581, გვ.162-165..

ლ. კეკელიშვილი, ჩიტიშვილი გურამი. კალაპოტიანი ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. 2011წ. #66 გვ.209-211.

გ. დოხნაძე, გ.ჩიტიშვილი, ლ.კეკელიშვილი, . კალაპოტიანი ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 0წ. # 66 გვ.გვ.209-211 2011წ.

ზ. დანელია, მ.თოფურია. კალაპოტის სიგანის გავლენა ნაკადის ჰიდრავლიკურ მახასიათებელზე. ჟურნალი ენერგია თბილისი . 2004წ. გვ.117-120.

დ. გუბელაძე, დ. გურგენიძე. კალაპოტის გამტარუნარიანობის ინტეგრალური მახასიათებლების დადგენა. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია #1-2(17-18)საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. გვ. 63-67.

ი. ყრუაშვილი. კალაპოტის ფორმის გავლენა ნატანმზიდი ნაკადის ერთი მიმართულების გრძელი ტალღების ფორმირებაზე. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #2, თბილისი, გვ.186-190.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ქაცარავა თ.. კალაპოტურ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ღიობების ძირითადი გაბარიტების შერჩევა. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #1, თბილისი, გვ. 235-238.

ზ. დანელია, მ.თოფურია, გ.მელქაძე. კალაპოტური და ჭალური ნაკადების ურთიერთობის თეორიული კვლევა და მისი დინამიკური სქემა. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #2(6) გვ.75-83.

მ. თოფურია. კალაპოტური და ჭალური ნაკადების ურთიერთქმედება. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. #2(6) გვ.92-99.

დ. გუბელაძე, დ. გურგენიძე. კალაპოტური პროცესების თავისებურებანი. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია 19-20 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. 5 გვ..

შ. გაგოშიძე, ი. ქადარია, თ. მეტრეველი, კ. დოხნაძე, გ. ლაკირბაია. კალაპოტური პროცესებისა და ზღვის ფაქტორის გავლენა მდ. რიონის წყალგა-მყოფი კვანძის კაშხლის ქვედა ბიეფის მდგრადობაზე. ენერგია . 2004წ. #2(30).

მ. მჭედლიშვილი, გ. დემურიშვილი. კალიუმალუმინის შაბის KAl(SO4)2-NaAl(SO4)2-H2O სისტემაში ხსნადობისა და კრისტალიზაციის პროცესის ანალიზი. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი; . 2011წ. თბილისი. ტ. 11, №4.

. კალიუმის პერმანგანატის წარმოება. წიგნში: საქართველოს ქიმიური მრეწველობა. მომავალი, აწმყო, წარსული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. 176–191.