სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გურამიშვილი. კავკასიის კონფლიქტების მარადიული პრობლემები. სტუ,კონფერენციის შრომები"მსოფლიო და კავკასია". 2009წ. გვ.59-62.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. კავკასიის მთათაშუეთის მოლასური როფის ბლოკური სტრუქტურების კინეტიკა და მორფოგენეზი. ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი '' შრომათა კრებული''. 2008წ. გვ.63-68.

ლ. ღლონტი, ბ.ზაუტაშვილი . კავკასიის რეგიონის მიწისქვეშა ჰიდროფიზიკური ზონალობის. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო-გეოლოგიის ინსტიტუის შრომათა კრებული, . 2007წ. №XVI, გვ.40-45,თბილისი.

თ. გრიგოლია. კავკასიის საექსპორტო ნავთობსადენის ბაქო-თბილის-ჯეიჰანის პროექტის რეალიზაციის ამოცანები და პერსპექტივები. საისტორიო ძიებანი. 2002წ. #2.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. კავკასიის საქართველოს ნაწილის მოლასური როფების ნაწევური დეფორმაციების მორფოკინეტიკა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1 (26), გვ.16-18.

მ. შონია. კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემა(სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტით}. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია: საერთ. სამეცნ. კონფ. მასალები. 2009წ. გვ. 229-233.

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე. კავკასიის ფარმაცევტული საზოგადოების დაარსების ისტორია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, (3), 274-280 .

ნ. დურმიშიძე. კავკასიისა და ცენტრალური აზიის სტრატეგიული როლი გლობალურ ძალთა გადანაწილებაში. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N28, გვ. 185-194.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, მინდელი ხ., გამსახურდია ლ.. კავკასიონის მაღალმთიანეთის აგროკლიმატური დახასიათება (ცენტრალური და აღმოსავლეთ კავკასიონის მაგალითები). აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #1(50), გვ. 27-30.

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ლომინაძე, ზ. ჭყონია. კავკასიონის მთავარი ქედის ჯვრის უღელტეხილის მლეთა-კობის უბანზე დაგეგმილი საავტომობილო გვირაბის ჰიდროგეოლოგიური პირობები და შესაძლო წყალმოდენის პროგნოზი . სამთო ჟურნალი. 2016წ. 1(36), გვ. 5 - 10.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, თ. დავითაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი. კავკასიონის მყინვარებზე კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ზემოქმედების შესაფასებლად დისტანციური დაკვირვების ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2012წ. №4-6, გვ. 25-30, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველო, თბილისი.

დ. ბლუაშვილი, ა.ოქროსცვარიძე, ნ.გაგნიძე, გ.ბოიჩენკო. კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კახეთის სეგმენტის "არკოზული ქვიშაქვების" ახალი ინტერპრეტაცია. სამთო ჟურნალი N 1(28); . 2012წ. .

ა. ოქროსცვარიძე, ნ. გაგნიძე, გ.ბოიჩენკო. კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კახეთის სეგმენტის "არკოზული ქვიშაქვების" ახალი ინტერპრეტაცია. სამთო ჟურნალი N 1(28); . 2012წ. გვ.16–23.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, თ. პიტავა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები) . "სამთო ჟურნალი" ,. 2005წ. 1 (14).

ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები). სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1 (14), 6-7 გვ.

ე. გვენეტაძე. კავკასიური და ირანული ცივილიზაციები. კალამი #3. 2010წ. .

რ. სვანიძე, რ. სხირტლაძე, ა. ღლონტი. კავშირგაბმულობის ინგლისურ-რუსულ –ქართული განმარტებითი ლექსიკონი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ზ. რუხაძე. კავშირგაბმულობის ლოკალური დეცენტრალური ქსელების საიმედობის საკითხები. სპი-ს შრომები. 1989წ. სპი,10(352) 4 გვ..