სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ვარშალომიძე, მ. ონიაშვილი, ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ონიაშვილი, გ. ზახაროვი. გრადიენტული მასალების სინთეზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #15, 117-119 გვ..

მ. მაცაბერიძე. გრაფების თეორია და ტიბეტური მედიცინა. ჟურნ. მეცნიერება და ტექნიკა, 7-9, გვ. 134-136, 1999. 1999წ. ჟურნ. მეცნიერება და ტექნიკა, 7-9, გვ. 134-136, 1999.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე. გრაფიკული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა და მისი გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკის კონკრეტულ ამოცანებში. სგმა “მოამბე” . 2006წ. N7.

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე. გრაფიკული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა და მისი გამოყენება საინჟონრო პტაქტიკის კონკრეტულ ამოცანებში. სგმა შრომები. 2006წ. №7 ISSN 1512-102x.

ნ. ნიბლაძე. გრუნტების თვისებების მართვის მეთოდების კლასიფიკაცია. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 64. 2003წ. თბილისი, გვ გვ.146-149.

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. გრუნტების თვისებების მართვის მეთოდების კლასიფიკაცია.წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული. . . 2009წ. 64, გვ.82-93.

ნ. ნიბლაძე, ლ.ხოსროშვილი, მ.შავლაყაძე, ლ.მაისაია. გრუნტების სტრუქტურების წარმოქმნის და რეგულირების ფიზიკურ- ქიმიური მექანიზმი. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 65. 2010წ. თბილისი, გვ გვ.112-117.

ლ. იტრიაშვილი. გრუნტების სტრუქტურების წარმოქმნისა და რეგულირების ფიზიკურ-ქიმიური მექანიზმი.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ. კრებული, . 2010წ. #65,გვ.112-117.

ხ. კიკნაძე, ე. ხოსროშვილი. გრუნტებში წყლის შებმულობის ენერგეტიკა კატეგორიები და კლასიფიკაცია . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2007წ. .

ლ. იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ხ.კიკნაძე. გრუნტებში წყლის შებმულობის ენერგეტიკა, კატეგორიები და კლასიფიკაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ. კრებული 63,. . 2007წ. გვ.63-72.

მ. მარდაშოვა, ზ. ღაღანიძე. გრუნტის წყლების მონიტორინგი დედოფლისწყაროს რაიონის ქედების ნავთობსაძიებო მოედანზე. ჟურნალი "სამთო ჟურნალი" #1(26), გვ. 27-30. 2011წ. ISSN 1512-407X.

ა. სონღულაშვილი, გელა საითიძე. გულდასმით წასაკითხი წიგნი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2011წ. #2, გვ. 423-430.

ბ. ცხადაძე, ზ. გასიტაშვილი. გურამ ქაშაკაშვილი - თანამედროვე ქართული და მსოფლიო მეტალურგიის დიდებული წარმომადგენელი. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #4, .

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე, დ. დგებუაძე. დაბალენერგეტიკული ბირთვული რეაქციები- თბოენერგეტიკის მომავალი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2014წ. №3(723).

ნ. ბახსოლიანი. დავით აღმაშენებლის „„გალობანი სინანულისანი" და ანდრია კრეტელის დიდი კანონის რამდენიმე ადგილის ინტერპრეტაციისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. #27, გვ. 55-59.

ა. ზენაიშვილი. დავის გადაწყვეტის თავისებურებები. . 2014წ. .

გ. აბაშიძე. დაზარალებულისა და დანაშაულის მსხვერპლის სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები. . ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~ . 2015წ. #1(9-10), .

თ. მაღრაძე, ა. წაქაძე, გ. ერაგია , მ. ვარდიაშვილი. დაზიანებული (ბზარებიანი) შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება, ბზარმედეგობის და მარაგის დადგენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #2(17) , გვ 160-167..

ჯ. ხუნწარია, ი. ხირიანოვი, მ. გოგბერაშვილი, მ. ჯღამაძე. დაკვანტვის მატრიცის შერჩევა გამოსახულებათა სიგნალების დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში" შრომები.. 2010წ. გვ. 190-194.

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. დაკვირვება და ექსპერიმენტი ეკონომიკურ კვლევებში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 0წ. 2016, №1-2.