სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. 2008-2009 წწ. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მისი გამომწვევი მიზეზები. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. N6.

კ. ღურწკაია, ღურწკაია თათია. 2008-2009 წწ. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მისი გამომწვევი მიზეზები. სოციალური ეკონომიკა . 2011წ. N6 .

მ. სანიკიძე, ნ. წიგნაძე, ლ. ფილიპენკო, ვ. გოგილაშვილი, კ. ჩხიკვაძე, ოდიშვილი კონსტატინე, სირაძე ნუგზარი, ჭაფოძე აბესალომი. 2010 წლის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანგარიში. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. #2(3), 137 გვ, თბილისი.ISSN-1987-801X .

. 2010 წლის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანგარიში. . სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, . 2010წ. #2(3), 137. გვ, თბილისი.ISSN-1987-801X .

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. 2011 წლის ნობელის პრემია “ფიზიკაში”. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ‘მეცნიერება და ტექნოლო გიები”. 2011წ. N10-12 .

თ. კუპრეიშვილი. 2012 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პოლიტიკური ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. .

თ. კუპრეიშვილი. 2012 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პოლიტიკური ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "პარალელი". 2013წ. N5.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ი. ხუბულავა. 2013-2014 წლებში ბორჯომის ნახანძრალ ხეობაში განხორციელებული საველე-ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69, გვ.292.

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე, ი. ხუბულავა. 2013-2014 წლებში ბორჯომის ნახანძრალ ხეობაში განხორციელებული საველე-ექსპერიმენული კვლევების შედეგები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. თბილისი, #69, გვ.292-297..

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძრითადი პარადიგმები, ნამუშევარი ძრავას ზეთების გაწმენდა-რეგენერაცია. სტუ შრომები. 2012წ. გვ.316-321.

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, , М.О. Берозашвили,, Н.А. Гелашвили. 21. Энергетический спектр и термическая стабильност рад. дефектов в Si р-типа, облученных электронами с энергией 8 МэВ». . Изд-во ГТУ, Тбилиси, Труды ГТУ,. 1992წ. Труды ГТУ, № 7 (390), 1992 г., с. 25, 5 .

ნ. სიხარულიძე. 21st Century Calls for Community Education. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის” დამატება, . 2009წ. თბილისი 1(13), .,გვ.43-47..

Г. Бедукадзе, Чилингаришвили Г. Джинчарадзе К.. 23 Исследование теплофизических характеристик бетона Ингурской арочной плотины. Научные исследования по гидротехнике в 1972г,. «Энергия», Л, 1973. 1973წ. .

მ. ალანია, М. Б. Сичинава, М. Г. Сутиашвили, В. Май-Леддет, Э. Оливье. 236. Химические компоненты надземных частей Ononis arvensis флоры Грузии . saqarTvelos mecniere-baTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . . 2014წ. 1 ტ. N 40, გვ. 68 – 70..

მ. ალანია, М. Б. Сичинава, К. Мчедлидзе, М. Б. Чурадзе, Дж. Н. Анели. 237. Химический состав и микроструктурные особен-ности надземных и подземных вегетативных органов стальника полевого – Ononis arvensis L., произрастающего в Грузии . Georgian Medical News, . 2014წ. № 6 (231), p. 88 - 94..

მ. ალანია, Соавт.: К. Г. Шалашвили, М. Г. Сутиашвили, Т. Г. Сагареишвили, Н. Ш. Кавтарадзе, Дж. Н. Анели, М. Б. Чурадзе. 238. Предварительное исследование некоторых растений, произрастающих в Грузии, на содержание биологически активных соединений . saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria,. 2014წ. t. 40, N 2-3, gv. 202 – 207. .

ვ. მოსიაშვილი. 24. „ინვესტიციების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის მაჩვენებელთა სისტემის შედარებითი ანალიზი და შეფასება“,. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & მეცნიერება“, . 2014წ. # 1., გვ.: 123-129. .

М. Аланиа, .: З. З. Апакидзе, М. Г. Сутиашвили, Дж. Н. Анели, М. Г. Моисцрапишвили, С. Пиаченте, М. Масуло. 246. Сравнительный химический анализ Astragalus bungeanus Boriss. и A. kadshorensis Bunge. флоры Грузии . saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . 2015წ. , t. 41, 1-2, gv. 104 – 108..

М. Аланиа, К. Г. Шалашвили, М. Г. Сутиашвили, Н. Ш. Кавтарадзе. 247. Растения семейства Leguminosae L. флоры Грузии – потенциальные источники биологически активных флавоноидов . saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria,. 2015წ. , t. 41, 3 gv. 244 – 247. .

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. 25 მეტრიანი რელსების მუშაობის რეჟიმისა და ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრა. “მშენებლობა”,. 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.97-102. .