სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მელაძე, ჭავჭანიძე თ. , ნასყიდაშვილი ნ. . კაკლოვანი კულტურების მეორადი ნედლეულიდან ეკოლოგიურად სუფთა აქტიური ნახშირის მიღება და მისი გამოყენების პერსპექტივები . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ. 181-187.

ი. ბაზღაძე. კალა და მისი ნაერთების ტოქსიკოლოგიური ზემოქმედება ბუნებაზე და ადამიანზე. . თდასუ, აღმაშენებელი- პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,. 2007წ. თბილისი, №3, ISSN 1512-2581, გვ.162-165..

ლ. კეკელიშვილი, ჩიტიშვილი გურამი. კალაპოტიანი ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. 2011წ. #66 გვ.209-211.

გ. დოხნაძე, გ.ჩიტიშვილი, ლ.კეკელიშვილი, . კალაპოტიანი ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 0წ. # 66 გვ.გვ.209-211 2011წ.

ზ. დანელია, მ.თოფურია. კალაპოტის სიგანის გავლენა ნაკადის ჰიდრავლიკურ მახასიათებელზე. ჟურნალი ენერგია თბილისი . 2004წ. გვ.117-120.

დ. გუბელაძე, დ. გურგენიძე. კალაპოტის გამტარუნარიანობის ინტეგრალური მახასიათებლების დადგენა. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია #1-2(17-18)საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. გვ. 63-67.

ი. ყრუაშვილი. კალაპოტის ფორმის გავლენა ნატანმზიდი ნაკადის ერთი მიმართულების გრძელი ტალღების ფორმირებაზე. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #2, თბილისი, გვ.186-190.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ქაცარავა თ.. კალაპოტურ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ღიობების ძირითადი გაბარიტების შერჩევა. საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #1, თბილისი, გვ. 235-238.

ზ. დანელია, მ.თოფურია, გ.მელქაძე. კალაპოტური და ჭალური ნაკადების ურთიერთობის თეორიული კვლევა და მისი დინამიკური სქემა. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #2(6) გვ.75-83.

მ. თოფურია. კალაპოტური და ჭალური ნაკადების ურთიერთქმედება. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. #2(6) გვ.92-99.

დ. გუბელაძე, დ. გურგენიძე. კალაპოტური პროცესების თავისებურებანი. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია 19-20 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. 5 გვ..

შ. გაგოშიძე, ი. ქადარია, თ. მეტრეველი, კ. დოხნაძე, გ. ლაკირბაია. კალაპოტური პროცესებისა და ზღვის ფაქტორის გავლენა მდ. რიონის წყალგა-მყოფი კვანძის კაშხლის ქვედა ბიეფის მდგრადობაზე. ენერგია . 2004წ. #2(30).

მ. მჭედლიშვილი, გ. დემურიშვილი. კალიუმალუმინის შაბის KAl(SO4)2-NaAl(SO4)2-H2O სისტემაში ხსნადობისა და კრისტალიზაციის პროცესის ანალიზი. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი; . 2011წ. თბილისი. ტ. 11, №4.

. კალიუმის პერმანგანატის წარმოება. წიგნში: საქართველოს ქიმიური მრეწველობა. მომავალი, აწმყო, წარსული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. 176–191.

მ. ჯიქია. კალკები გერმანული ენიდან რუსულ სამთო ტერმინოლოგიაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი„მოამბის“ დამატება. 2007წ. .

რ. მანაგაძე, დ.აბზიანიძე. კალმან-ბიუსის მოდელის გამოყენება მდინარის წყლის მდგომარეობის შესაფასებლად დისკრეტული დაკვირვებების მიხედვით. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2014წ. №30; 17-20.

რ. მანაგაძე, დ.აბზიანიძე, ვ.აბზიანიძე. კალმან-ბიუსის ფილტრაციის გამოყენება მდინარის წყლის მდგომარეობის შესაფასებლად. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. № 30. გვ 108-111.

გ. გრიგორაშვილი, კვერენჩხილაძე ს., მღებრიშვილი ს., ღვინერია რ., სააკაძე ვ.. კალცილატის გავლენა კალციუმის ცვლაზე ექპერიმენტში. საქართველოს სამედიცინო მოამბე. 2005წ. №4.

ნ. მარგიანი, ვ. ჟღამაძე. კალციუმის ჟანგის დანამატის ზეგავლენა YBa2Cu3O7-Δ კერამიკის ზეგამტარულ თვისებებზე. საქართველოს შსს აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1999წ. გვ. 289–291.