სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. თავხელიძე, ო.თედორაძე.. კარტოფილის ამღები მანქანების საველე გამოცდების შედეგები. სტუ-შრომათა კრებული. 2017წ. .

ო. თედორაძე, დ.თავხელიძე. კარტოფილის ამღები მანქანების საველე გამოცდების შედეგები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. N 2(504); 119-130 გვ..

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. კარტოფილის დამაწვრილ-მანებელი მანქანების დაპ¬რო-ექტების და მუშაობის რეჟი-მის თავისებურებანი სახამებ-ლის გამოსავლის ამაღლე-ბასთან დაკავშირებით. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2014 წ. ტ. 2, #3, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2014წ. 38-47.

ლ. თოფურია, თ. ბუაჩიძე. კარტოფილის დამაწვრილმანებელი მანქანების დაპროექტების და მუშაობის რეჟიმის თავისებურებანი სახამებლის გამოსავლის ამაღლებასთან დაკავშირებით. "გეორგიკას", "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2 N3 გვ. 38-47.

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. კარტოფილის მოვლა -მოყვანის და აღების თანამედროვე ტექნოლოგიები. გამომცემლობა "სხივი". 2008წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 95გვ..

ლ. გვასალია, ი. ქავთარაძე, ე. შენგელია. კარტოფილში სპილენძის მიახლოებითი მნიშვნელობის განსაზღვრა, ნიადაგში Cu, Zn, Cd–ისშემცველობის და PH–საგან დამოკიდებულებით . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2012წ. №3.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე, ლ. გვასალია. კარტოფილში სპილენძის მიახლოებითი მნიშვნელობის განსაზღვრა, ნიადაგში Cu,Pb,Cd-ის შემცველობისდა pH-საგან დამოკიდებულებით.. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. თბილისი. №4.

ვ. ხრუსტალი. კასაციის მიზნები და საკასაციო საჩივრის განსახილველად მიღების ( დასაშვებობის ) წინაპირობები.. თენგიზ ლილუაშვილის 75 წლისთავთან დაკავშირებით გამოცემული საიუბილეო კრებული. გამომცემლობა "ჯისიაი", 2003 წელი.. 2003წ. 22 გვერდი..

ვ. ხრუსტალი. კასაციის უფლებამოსილება. რომან შენგელიას 70 წლისთავთან დაკავშირებით გამოცემული საიუბილეო კრებული. გამომცემლობა "სამართალი".. 2012წ. 12 გვერდი..

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, გ.მეგრელიძე. კასკადური ტიპის თერმოელექტრული მაცივარი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N"4 (494) გვ. 33-37.

თ.მეგრელიძე, null, გ.გუგულაშვილი, გ.მეგრელიძე. კასკადური ტიპის თერმოელექტრული მაცივარი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N"4 (494) გვ. 33-37.

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. კასკადური ტიპის ინოვაციური მაცივარი მანქანა. სტუ-ს რეფერირებული ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგია . 2017წ. N1 (724) .გვ 93-99.

ა. ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე, მ.კიკნაძე. კასპის ცეოლითური ტუფის მასალებში გამოყენება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი, გ. ბოხაშვილი, . კასპის ცეოლიტური ტუფის საშენ მასალებში გამოყენების შესახებ. სამშობლო. 2010წ. №1(16), გვ. 65-68 თბილისი, .

Н. Размадзе. კასტილიანოს თეორემის ერთი ინტერპრეტაციაის შესახებ. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 1993წ. .

თ. კაჭარავა, დ. წურწუმია. კატაბალახას Valeriana officinalis L დაავადებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2000წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. X, თბილისი, გ. 74-78.

თ. კაჭარავა. კატაბალახას Valeriana officinalis L პროდუქტულობა აგრობიოლოგიურ თავისებურებათა გათვალისწინებით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2000წ. N 7, გ. 68-70, .

რ. დიაკონიძე, ო. ხარაიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ქ. დადიანი, ნ.ნიბლაძე, ნ. სუხიშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე. კატასტროფებით გამოწვეული მოსალოდნელი ეკოლოგიური პრობლემების სენსიტიურობისა და რისკების შეფასების კრიტერიუმების დამუშავება, მათი გამოყენება აღნიშნუ¬ლი პრობლემების პრევენციისათვის (საქართველო).. საქართველოს ტექნიკური უნივერ¬სიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2014წ. #69, გვ. 78-83..

ო. ხარაიშვილი, რობერტ დიაკონიძე. კატასტროფებით გამოწვეული მოსალოდნელი ეკოლოგიური პრობლემების სენსიტიურობისა და რისკების შეფასებების კრიტერიუმების დამუშავება, მათი გამოყენება აღნიშნული პრობლემების პრევენციისათვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. გვ.78-84.

ზ. ჭარბაძე, დიაკონიძე რ ხარაიშვილი ი. ჭარბაძე ზ. დადიანი ქ. ნიბლაძე ნ. სუხიშვილი ნ.. კატასტროფებით გამოწვეული მოსალოდნელი ეკოლოგიური პრობლემების სენსიტიურობისა და რისკების შეფასების კრიტერიუმების დამუშავება, მათი გამოყენება აღნიშნული პრობლემების პრევენციისათვის.. ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N69. ეძღვნება ინსტიტუტის 85 წლის იუბილეს. 2014წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N69..