სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცაავა. კაპიტალის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 504-509.

ნ. მაისურაძე. კაპიტალისტურ-სოციალური დემოკრატია, როგორც უნტეგრალური მართვის შედეგი.. . 2015წ. სსამეცნიერო ჟურნალი "სეუს მეცნიერებები" თბ.,2015..

მ. ხარხელი. კაპიტალური ინვესტიციები საქართველოში: სტრუქტურა, წყაროები, დინამიკა, ტენდენციები. საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. N3, 65-70.

ი. ხართიშვილი, ნ. ბახტაძე, გ. ბუჩუკური. კაპიტალური მშენებლობა და ინვესტიციებისა და საბანკო კრედიტების როლი მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2008წ. №2.

ო. ხარაიშვილი, შორენა კუპრეიშვილი, თამაზ ოდილავაძე. კაპიტალური პოტენციალის განსაზღვრა ნიადაგ-გრუნტებში. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი-29.გვ. 124-129.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ნიკოლაიშვილი მ.. კაპროლაქტამის წარმოების ნარჩენების უტილიზაცია მემბრანული მეთოდების გამოყენებით. სტუ შრომები. 2001წ. #1,(434), გვ. 17-24.

ლ. უგულავა. კაჟბატორგანული პოლიმერები ბეტონის მოდიფიკატორები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია"№1(61), 2012. 2012წ. .

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე, ე. ნაროუშვილი. კაჟმიწა აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიან თერმებში. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2005წ. XV, გვ. 47 - 53 .

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე, ე. ნაროუშვილი. კაჟმიწა აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიან თერმებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, "მეცნიერება".. 2005წ. XV, 47-52 გვ..

ი. ნანაძე, ბ. ზაუტაშვილი. კაჟმიწა აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმები. საქ. ჰიდროგეოლოგ. და საინჟინრო გეოლოგიის პრობლემები, შრომათა კრებული,"მეცნიერება", თბილისი. 2005წ. ტ.XV.

გ. კალანდაძე. კარგი კაცი. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #35-36, 2016წელი; გვ:161-168.

თ. ცინცაძე, მ.ჯაში ზ.კახაბრიშვილი ლ.ბერულავა. კარდიოგენული შოკის გავითარების მექანიზმები და გადაუდებელი დახმარების თავისებურებანი. გაენათის მაცნე. 2014წ. თბილისი ტ.2 N.3 63-76გვ.

გ. ელიავა, მ. ჯაში ზ.კახაბრიშვილი თ. ცინცაძე ლ. ბერულავა. კარდიოგენული შოკის განვითარების მექანიზმები და გადაუდებელი დახმარების თავისებურებანი. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2014 წ. ტ. 2, #3, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2014წ. 63-76.

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. კარდიორითმის სიხშირის დინამიკური სისტემის ანალიზი კომპიუტერული ვიზუალიზირებული მეთოდების საფუძველზე. სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. №1(479), ISSN 1512-0996, თბილისი, გვ. 51-55.

შ. ჩხეიძე. კართოფილი, ლობიო, აჯაფსანდალი - ასე ებრძვის შიმშილს მოსახლეობა. გაზეთი "რეზონანსი". 2017წ. .

მ. ქიტოშვილი. კარიერის ატმოსფეროს მტვერ-გაზის კონტროლი. ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2006წ. #10-12, გვ.84-87.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. კარიერის დაგეგმვა მარკეტინგში. . ჟურნალი ეკონომიკა . 2008წ. # 3 – 4..

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლებიდან რკინის იონების სორბციის შესწავლა . სამთო ჟურნალი 1 (26), 2011. 2011წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., სიმონია ზ., ქავთარაძე მ.. კარიერული წყლებიდან რკინის იონების სორბციის შესწავლა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #1(26) გვ. 109-112.

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლების გაწმენდა ელექტროდიალიზური მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. ტომი 12, №1, გვ. 60-62.