სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. სიჭინავა. კატასტროფული ზედაპირული ჩამონადენის ხარჯების ჰიდრომექანიკური მოდელების რეოლოგიური პარამეტრებით უზრუნველყოფა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის საიუბილეო შრომათა კრებული, წყალდიდობები და მათთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. 2009წ. გვ. 224-232.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. კატასტროფული ზვავების მასიური ჩამოსვლის წინასწარმეტყველება. სამეცნიერო სესია „გარემო და სტიქიურ-დამანგრეველი პროცესები“. 1994წ. თბილისი, გვ.56-57.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. კატასტროფული ზვავების ფორმირების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „გარემო და გლობალური დათბობა“. 2011წ. # 3(82), თბილისი, გვ.207-211.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. კატასტროფული ზვავების ფორმირების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „გარემო და გლობალური დათბობა“. 2011წ. # 3(82), თბილისი, გვ.207-211.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, ი.სულაქველიძე. კატასტროფული ზვავების ჩამოსვლის პროგნოზის დაზუსტება. ინფორმაციული წერილი. 1992წ. # 1(132), თბილისი, გვ.19-30.

ნ.ბეგალიშვილი. კატასტროფული მოვლენები კავკასიონის ნივალურ ზონაში. საქ. მეც. ეროვნული აკად. ჟურნალი.. 2007წ. ტ. 1. (175), თბილისი, გვ.59-60..

გ. ხერხეულიძე, ე. წერეთელი, დ. ბერძენიშვილი, ზ. ტატაშიძე, თ. ჭელიძე. კატასტროფული ღვარცოფების ფორმირება მდ. დურუჯის აუზში და ქ. ყვარლის უსაფრთხოება.. უსაფრთხოება.„ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე მოვლენები“ – საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი, 2001, გვ. 229–235. 2001წ. .

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. კატასტროფული წყალდიდობები აღმოსავლეთ საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გარემო და გლობალური დათბობა“ შრომათა კრებული. 2011წ. .

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე. კატასტროფული წყალმოვარდნები მდ, ვერეზე და მათი გაანგარიშების მეთოდიკა. "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #8-9, გვ.66-69.

ნ. ცინცაძე, მ. ალავერდაშვილი, დ. კიკნაძე. კატასტროფული წყალმოვარდნები მდ. ვერეზე და მათი გაანგარიშების მეთოდიკა. . ჟ. საქართველოს გეოგრაფია. წ. .

ვ.ცომაია, ლ.ქიტიაშვილი, ნ.ბეგალიშვილი. კატასტროფული წყალმოვარდნების წყლის მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშებისა და პროგნოზირების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე დაკვირვების პუნქტების დახურვის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. #115. გვ. 417-426.

. კატასტროფული წყალმოვარდნების წყლის მაქსიმალური ხარჯი მდ. რიონზე. академия наук Грузии Институт водного хозяйства и инженерной экологии. Труды международной конференции. 2001წ. გვ. 224-228.

ო. ქოჩორაძე. კატეგორია “სივრცე”ს პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტების შედარებითი ანალიზი. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. N 2 (6), - 229 გვ., გვ. 5-12. ISSN: 1512-374X..

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი. კატეგორიების მენეჯმენტი, როგორც ეფექტური რეაგირება მომხმარებლის მოთხოვნაზე. II საერთაშორისო სანეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა . 2017წ. თბ. 2017 გვ. 282-287.

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი,. კატეგორიების მენეჯმენტის დანერგვის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2017წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 21-27.

თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე, ლ. ეჯიბია. კატექინების შემცველობის ცვლილებები კახური ტიპის ღვინის დამზადებისა და დამწიფების პროცესში . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11, გვ5.

ნ. ამირეზაშვილი. კაუზატიური კონსტრუქციები ქართულში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი.. 2005წ. #9.

ა. ჩიქოვანი. კაუჩუკი და მსგავსი პოლიმერები მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. #1 ISSN 1512-0120.

ზ. ციხელაშვილი, თ. გველესიანი, თ. ყირიმლიშვილი-დავითაშვილი. კაშხალზე განსაკუთრებული ჰიდროდინამიკური (ტალღური) დატვირთვის ალბათური შეფასების მეთოდიკის შემუშავების შესახებ. სტუ, "ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 2(6), თბილისი, 6 გვ .

G. Xelidze, null, რ.პატარაია, ი. ნონიევი. კაშხალიანი ჰიდროელექტროსადგურების უსაფრთხოება საქართველოში. www.energyonline.ge; Issue . 2011წ. .