სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, გ.მეგრელიძე. კასკადური ტიპის თერმოელექტრული მაცივარი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N"4 (494) გვ. 33-37.

თ.მეგრელიძე, null, გ.გუგულაშვილი, გ.მეგრელიძე. კასკადური ტიპის თერმოელექტრული მაცივარი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N"4 (494) გვ. 33-37.

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. კასკადური ტიპის ინოვაციური მაცივარი მანქანა. სტუ-ს რეფერირებული ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგია . 2017წ. N1 (724) .გვ 93-99.

ა. ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე, მ.კიკნაძე. კასპის ცეოლითური ტუფის მასალებში გამოყენება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი, გ. ბოხაშვილი, . კასპის ცეოლიტური ტუფის საშენ მასალებში გამოყენების შესახებ. სამშობლო. 2010წ. №1(16), გვ. 65-68 თბილისი, .

Н. Размадзе. კასტილიანოს თეორემის ერთი ინტერპრეტაციაის შესახებ. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 1993წ. .

თ. კაჭარავა, დ. წურწუმია. კატაბალახას Valeriana officinalis L დაავადებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2000წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. X, თბილისი, გ. 74-78.

თ. კაჭარავა. კატაბალახას Valeriana officinalis L პროდუქტულობა აგრობიოლოგიურ თავისებურებათა გათვალისწინებით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2000წ. N 7, გ. 68-70, .

რ. დიაკონიძე, ო. ხარაიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ქ. დადიანი, ნ.ნიბლაძე, ნ. სუხიშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე. კატასტროფებით გამოწვეული მოსალოდნელი ეკოლოგიური პრობლემების სენსიტიურობისა და რისკების შეფასების კრიტერიუმების დამუშავება, მათი გამოყენება აღნიშნუ¬ლი პრობლემების პრევენციისათვის (საქართველო).. საქართველოს ტექნიკური უნივერ¬სიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2014წ. #69, გვ. 78-83..

ო. ხარაიშვილი, რობერტ დიაკონიძე. კატასტროფებით გამოწვეული მოსალოდნელი ეკოლოგიური პრობლემების სენსიტიურობისა და რისკების შეფასებების კრიტერიუმების დამუშავება, მათი გამოყენება აღნიშნული პრობლემების პრევენციისათვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. გვ.78-84.

ზ. ჭარბაძე, დიაკონიძე რ ხარაიშვილი ი. ჭარბაძე ზ. დადიანი ქ. ნიბლაძე ნ. სუხიშვილი ნ.. კატასტროფებით გამოწვეული მოსალოდნელი ეკოლოგიური პრობლემების სენსიტიურობისა და რისკების შეფასების კრიტერიუმების დამუშავება, მათი გამოყენება აღნიშნული პრობლემების პრევენციისათვის.. ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N69. ეძღვნება ინსტიტუტის 85 წლის იუბილეს. 2014წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N69..

პ. სიჭინავა. კატასტროფული ზედაპირული ჩამონადენის ხარჯების ჰიდრომექანიკური მოდელების რეოლოგიური პარამეტრებით უზრუნველყოფა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის საიუბილეო შრომათა კრებული, წყალდიდობები და მათთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. 2009წ. გვ. 224-232.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. კატასტროფული ზვავების მასიური ჩამოსვლის წინასწარმეტყველება. სამეცნიერო სესია „გარემო და სტიქიურ-დამანგრეველი პროცესები“. 1994წ. თბილისი, გვ.56-57.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. კატასტროფული ზვავების ფორმირების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „გარემო და გლობალური დათბობა“. 2011წ. # 3(82), თბილისი, გვ.207-211.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. კატასტროფული ზვავების ფორმირების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „გარემო და გლობალური დათბობა“. 2011წ. # 3(82), თბილისი, გვ.207-211.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, ი.სულაქველიძე. კატასტროფული ზვავების ჩამოსვლის პროგნოზის დაზუსტება. ინფორმაციული წერილი. 1992წ. # 1(132), თბილისი, გვ.19-30.

ნ.ბეგალიშვილი. კატასტროფული მოვლენები კავკასიონის ნივალურ ზონაში. საქ. მეც. ეროვნული აკად. ჟურნალი.. 2007წ. ტ. 1. (175), თბილისი, გვ.59-60..

გ. ხერხეულიძე, ე. წერეთელი, დ. ბერძენიშვილი, ზ. ტატაშიძე, თ. ჭელიძე. კატასტროფული ღვარცოფების ფორმირება მდ. დურუჯის აუზში და ქ. ყვარლის უსაფრთხოება.. უსაფრთხოება.„ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე მოვლენები“ – საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი, 2001, გვ. 229–235. 2001წ. .

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. კატასტროფული წყალდიდობები აღმოსავლეთ საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გარემო და გლობალური დათბობა“ შრომათა კრებული. 2011წ. .

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე. კატასტროფული წყალმოვარდნები მდ, ვერეზე და მათი გაანგარიშების მეთოდიკა. "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #8-9, გვ.66-69.