სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე, ე. ნაროუშვილი. კაჟმიწა აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიან თერმებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, "მეცნიერება".. 2005წ. XV, 47-52 გვ..

ი. ნანაძე, ბ. ზაუტაშვილი. კაჟმიწა აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიანი თერმები. საქ. ჰიდროგეოლოგ. და საინჟინრო გეოლოგიის პრობლემები, შრომათა კრებული,"მეცნიერება", თბილისი. 2005წ. ტ.XV.

გ. კალანდაძე. კარგი კაცი. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #35-36, 2016წელი; გვ:161-168.

თ. ცინცაძე, მ.ჯაში ზ.კახაბრიშვილი ლ.ბერულავა. კარდიოგენული შოკის გავითარების მექანიზმები და გადაუდებელი დახმარების თავისებურებანი. გაენათის მაცნე. 2014წ. თბილისი ტ.2 N.3 63-76გვ.

გ. ელიავა, მ. ჯაში ზ.კახაბრიშვილი თ. ცინცაძე ლ. ბერულავა. კარდიოგენული შოკის განვითარების მექანიზმები და გადაუდებელი დახმარების თავისებურებანი. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2014 წ. ტ. 2, #3, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2014წ. 63-76.

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. კარდიორითმის სიხშირის დინამიკური სისტემის ანალიზი კომპიუტერული ვიზუალიზირებული მეთოდების საფუძველზე. სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. №1(479), ISSN 1512-0996, თბილისი, გვ. 51-55.

შ. ჩხეიძე. კართოფილი, ლობიო, აჯაფსანდალი - ასე ებრძვის შიმშილს მოსახლეობა. გაზეთი "რეზონანსი". 2017წ. .

მ. ქიტოშვილი. კარიერის ატმოსფეროს მტვერ-გაზის კონტროლი. ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2006წ. #10-12, გვ.84-87.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. კარიერის დაგეგმვა მარკეტინგში. . ჟურნალი ეკონომიკა . 2008წ. # 3 – 4..

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლებიდან რკინის იონების სორბციის შესწავლა . სამთო ჟურნალი 1 (26), 2011. 2011წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., სიმონია ზ., ქავთარაძე მ.. კარიერული წყლებიდან რკინის იონების სორბციის შესწავლა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #1(26) გვ. 109-112.

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლების გაწმენდა ელექტროდიალიზური მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. ტომი 12, №1, გვ. 60-62.

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება საპილოტე დანადგარზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2015წ. № 4(76).

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, მ. ქავთარაძე,, ლ. ქრისტესაშვილი. კარიერული წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება საპილოტე დანადგარზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. თბილისი. №4(76), 3 გვ..

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციურ თვისებებზე . სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26) .

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, მ. ქავთარაძე, გ. მჭედლიშვილი. კარიერული წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება საპილოტე დანადგარზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. ტ. 76. N4, გვ.104-106.

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლის რკინის იონებისაგან გაწმენდის გამოკვლევა. საერთაშორისოსა მეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება შრომები,. 2010წ. .

. კარკასული შენობა-ნაგებობების სეისმომედეგობის ამაღლების მეთოდები. . 2009წ. 1512-3936.

ლ. კახიანი, რ.ცხვედაძე, ზ.ხიდირბეგიშვილი, ა.ლებანიძე. კარკასული შენობა–ნაგებობების სეისმომედეგობის ამაღლების მეთოდები. მშენებლობა. 2009წ. N2(13) .

ა. ლებანიძე, რ.ცხვედაძე, ლ.კახიანი, ზ.ხიდირბეგიშვილი. კარკასული შენობა–ნაგებობების სეისმომედეგობის ამაღლების მეთოდები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N2(13).