სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება საპილოტე დანადგარზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2015წ. № 4(76).

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, მ. ქავთარაძე,, ლ. ქრისტესაშვილი. კარიერული წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება საპილოტე დანადგარზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. თბილისი. №4(76), 3 გვ..

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციურ თვისებებზე . სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26) .

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი, მ. ქავთარაძე, გ. მჭედლიშვილი. კარიერული წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება საპილოტე დანადგარზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. ტ. 76. N4, გვ.104-106.

მ. ქავთარაძე. კარიერული წყლის რკინის იონებისაგან გაწმენდის გამოკვლევა. საერთაშორისოსა მეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება შრომები,. 2010წ. .

. კარკასული შენობა-ნაგებობების სეისმომედეგობის ამაღლების მეთოდები. . 2009წ. 1512-3936.

ლ. კახიანი, რ.ცხვედაძე, ზ.ხიდირბეგიშვილი, ა.ლებანიძე. კარკასული შენობა–ნაგებობების სეისმომედეგობის ამაღლების მეთოდები. მშენებლობა. 2009წ. N2(13) .

ა. ლებანიძე, რ.ცხვედაძე, ლ.კახიანი, ზ.ხიდირბეგიშვილი. კარკასული შენობა–ნაგებობების სეისმომედეგობის ამაღლების მეთოდები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N2(13).

გ.მაისურაძე. კარკასული შენობის საძირკვლებში გარსული ფილების გამოყენება. საქ.მეცნ.აკადემიის შრომები. 2005წ. .

თ. მაგრაქველიძე. კარმანის მუდმივას შესახებ ტურბულენტურ ნაკადში სიჩქარეთა განაწილების ლოგარითმულ ფორმულაში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.112-115.

ნ. ბაღათურია. კაროტინებით მდიდარი ქართული საღებავის მიღება. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. კაროტინებით მდიდარი ქართული საღებავის მიღება. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ლ. ქუთათელაძე. კაროტინებით მდიდარი ყვითელი საღებავების მიღება. ,საქ. კვების მრეწ. სკი შრომათა კრებული. 2004წ. ტ. 7.

ლ. ფურცელაძე. კარსტის, მისი პროცესებისა და მათთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63, გვ. 188-192.

დ. თავხელიძე, ო.თედორაძე.. კარტოფილის ამღები მანქანების საველე გამოცდების შედეგები. სტუ-შრომათა კრებული. 2017წ. .

ო. თედორაძე, დ.თავხელიძე. კარტოფილის ამღები მანქანების საველე გამოცდების შედეგები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. N 2(504); 119-130 გვ..

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. კარტოფილის დამაწვრილ-მანებელი მანქანების დაპ¬რო-ექტების და მუშაობის რეჟი-მის თავისებურებანი სახამებ-ლის გამოსავლის ამაღლე-ბასთან დაკავშირებით. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2014 წ. ტ. 2, #3, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2014წ. 38-47.

ლ. თოფურია, თ. ბუაჩიძე. კარტოფილის დამაწვრილმანებელი მანქანების დაპროექტების და მუშაობის რეჟიმის თავისებურებანი სახამებლის გამოსავლის ამაღლებასთან დაკავშირებით. "გეორგიკას", "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2 N3 გვ. 38-47.

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. კარტოფილის მოვლა -მოყვანის და აღების თანამედროვე ტექნოლოგიები. გამომცემლობა "სხივი". 2008წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 95გვ..

ლ. გვასალია, ი. ქავთარაძე, ე. შენგელია. კარტოფილში სპილენძის მიახლოებითი მნიშვნელობის განსაზღვრა, ნიადაგში Cu, Zn, Cd–ისშემცველობის და PH–საგან დამოკიდებულებით . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2012წ. №3.