სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ.მაისურაძე. კარკასული შენობის საძირკვლებში გარსული ფილების გამოყენება. საქ.მეცნ.აკადემიის შრომები. 2005წ. .

თ. მაგრაქველიძე. კარმანის მუდმივას შესახებ ტურბულენტურ ნაკადში სიჩქარეთა განაწილების ლოგარითმულ ფორმულაში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.112-115.

ნ. ბაღათურია. კაროტინებით მდიდარი ქართული საღებავის მიღება. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. კაროტინებით მდიდარი ქართული საღებავის მიღება. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ლ. ქუთათელაძე. კაროტინებით მდიდარი ყვითელი საღებავების მიღება. ,საქ. კვების მრეწ. სკი შრომათა კრებული. 2004წ. ტ. 7.

ლ. ფურცელაძე. კარსტის, მისი პროცესებისა და მათთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63, გვ. 188-192.

დ. თავხელიძე, ო.თედორაძე.. კარტოფილის ამღები მანქანების საველე გამოცდების შედეგები. სტუ-შრომათა კრებული. 2017წ. .

ო. თედორაძე, დ.თავხელიძე. კარტოფილის ამღები მანქანების საველე გამოცდების შედეგები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. N 2(504); 119-130 გვ..

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. კარტოფილის დამაწვრილ-მანებელი მანქანების დაპ¬რო-ექტების და მუშაობის რეჟი-მის თავისებურებანი სახამებ-ლის გამოსავლის ამაღლე-ბასთან დაკავშირებით. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2014 წ. ტ. 2, #3, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2014წ. 38-47.

ლ. თოფურია, თ. ბუაჩიძე. კარტოფილის დამაწვრილმანებელი მანქანების დაპროექტების და მუშაობის რეჟიმის თავისებურებანი სახამებლის გამოსავლის ამაღლებასთან დაკავშირებით. "გეორგიკას", "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2 N3 გვ. 38-47.

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. კარტოფილის მოვლა -მოყვანის და აღების თანამედროვე ტექნოლოგიები. გამომცემლობა "სხივი". 2008წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 95გვ..

ლ. გვასალია, ი. ქავთარაძე, ე. შენგელია. კარტოფილში სპილენძის მიახლოებითი მნიშვნელობის განსაზღვრა, ნიადაგში Cu, Zn, Cd–ისშემცველობის და PH–საგან დამოკიდებულებით . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2012წ. №3.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე, ლ. გვასალია. კარტოფილში სპილენძის მიახლოებითი მნიშვნელობის განსაზღვრა, ნიადაგში Cu,Pb,Cd-ის შემცველობისდა pH-საგან დამოკიდებულებით.. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. თბილისი. №4.

ვ. ხრუსტალი. კასაციის მიზნები და საკასაციო საჩივრის განსახილველად მიღების ( დასაშვებობის ) წინაპირობები.. თენგიზ ლილუაშვილის 75 წლისთავთან დაკავშირებით გამოცემული საიუბილეო კრებული. გამომცემლობა "ჯისიაი", 2003 წელი.. 2003წ. 22 გვერდი..

ვ. ხრუსტალი. კასაციის უფლებამოსილება. რომან შენგელიას 70 წლისთავთან დაკავშირებით გამოცემული საიუბილეო კრებული. გამომცემლობა "სამართალი".. 2012წ. 12 გვერდი..

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, გ.მეგრელიძე. კასკადური ტიპის თერმოელექტრული მაცივარი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N"4 (494) გვ. 33-37.

თ.მეგრელიძე, null, გ.გუგულაშვილი, გ.მეგრელიძე. კასკადური ტიპის თერმოელექტრული მაცივარი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N"4 (494) გვ. 33-37.

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. კასკადური ტიპის ინოვაციური მაცივარი მანქანა. სტუ-ს რეფერირებული ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგია . 2017წ. N1 (724) .გვ 93-99.

ა. ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე, მ.კიკნაძე. კასპის ცეოლითური ტუფის მასალებში გამოყენება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი, გ. ბოხაშვილი, . კასპის ცეოლიტური ტუფის საშენ მასალებში გამოყენების შესახებ. სამშობლო. 2010წ. №1(16), გვ. 65-68 თბილისი, .