სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჭარბაძე, დიაკონიძე რ ხარაიშვილი ი. ჭარბაძე ზ. დადიანი ქ. ნიბლაძე ნ. სუხიშვილი ნ.. კატასტროფებით გამოწვეული მოსალოდნელი ეკოლოგიური პრობლემების სენსიტიურობისა და რისკების შეფასების კრიტერიუმების დამუშავება, მათი გამოყენება აღნიშნული პრობლემების პრევენციისათვის.. ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N69. ეძღვნება ინსტიტუტის 85 წლის იუბილეს. 2014წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N69..

პ. სიჭინავა. კატასტროფული ზედაპირული ჩამონადენის ხარჯების ჰიდრომექანიკური მოდელების რეოლოგიური პარამეტრებით უზრუნველყოფა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის საიუბილეო შრომათა კრებული, წყალდიდობები და მათთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. 2009წ. გვ. 224-232.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. კატასტროფული ზვავების მასიური ჩამოსვლის წინასწარმეტყველება. სამეცნიერო სესია „გარემო და სტიქიურ-დამანგრეველი პროცესები“. 1994წ. თბილისი, გვ.56-57.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. კატასტროფული ზვავების ფორმირების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „გარემო და გლობალური დათბობა“. 2011წ. # 3(82), თბილისი, გვ.207-211.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. კატასტროფული ზვავების ფორმირების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „გარემო და გლობალური დათბობა“. 2011წ. # 3(82), თბილისი, გვ.207-211.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, ი.სულაქველიძე. კატასტროფული ზვავების ჩამოსვლის პროგნოზის დაზუსტება. ინფორმაციული წერილი. 1992წ. # 1(132), თბილისი, გვ.19-30.

ნ.ბეგალიშვილი. კატასტროფული მოვლენები კავკასიონის ნივალურ ზონაში. საქ. მეც. ეროვნული აკად. ჟურნალი.. 2007წ. ტ. 1. (175), თბილისი, გვ.59-60..

გ. ხერხეულიძე, ე. წერეთელი, დ. ბერძენიშვილი, ზ. ტატაშიძე, თ. ჭელიძე. კატასტროფული ღვარცოფების ფორმირება მდ. დურუჯის აუზში და ქ. ყვარლის უსაფრთხოება.. უსაფრთხოება.„ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე მოვლენები“ – საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი, 2001, გვ. 229–235. 2001წ. .

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. კატასტროფული წყალდიდობები აღმოსავლეთ საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გარემო და გლობალური დათბობა“ შრომათა კრებული. 2011წ. .

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე. კატასტროფული წყალმოვარდნები მდ, ვერეზე და მათი გაანგარიშების მეთოდიკა. "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #8-9, გვ.66-69.

ნ. ცინცაძე, მ. ალავერდაშვილი, დ. კიკნაძე. კატასტროფული წყალმოვარდნები მდ. ვერეზე და მათი გაანგარიშების მეთოდიკა. . ჟ. საქართველოს გეოგრაფია. წ. .

ვ.ცომაია, ლ.ქიტიაშვილი, ნ.ბეგალიშვილი. კატასტროფული წყალმოვარდნების წყლის მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშებისა და პროგნოზირების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე დაკვირვების პუნქტების დახურვის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. #115. გვ. 417-426.

. კატასტროფული წყალმოვარდნების წყლის მაქსიმალური ხარჯი მდ. რიონზე. академия наук Грузии Институт водного хозяйства и инженерной экологии. Труды международной конференции. 2001წ. გვ. 224-228.

ო. ქოჩორაძე. კატეგორია “სივრცე”ს პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტების შედარებითი ანალიზი. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. N 2 (6), - 229 გვ., გვ. 5-12. ISSN: 1512-374X..

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი. კატეგორიების მენეჯმენტი, როგორც ეფექტური რეაგირება მომხმარებლის მოთხოვნაზე. II საერთაშორისო სანეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა . 2017წ. თბ. 2017 გვ. 282-287.

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი,. კატეგორიების მენეჯმენტის დანერგვის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2017წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 21-27.

თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე, ლ. ეჯიბია. კატექინების შემცველობის ცვლილებები კახური ტიპის ღვინის დამზადებისა და დამწიფების პროცესში . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11, გვ5.

ნ. ამირეზაშვილი. კაუზატიური კონსტრუქციები ქართულში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი.. 2005წ. #9.

ა. ჩიქოვანი. კაუჩუკი და მსგავსი პოლიმერები მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. #1 ISSN 1512-0120.

ზ. ციხელაშვილი, თ. გველესიანი, თ. ყირიმლიშვილი-დავითაშვილი. კაშხალზე განსაკუთრებული ჰიდროდინამიკური (ტალღური) დატვირთვის ალბათური შეფასების მეთოდიკის შემუშავების შესახებ. სტუ, "ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 2(6), თბილისი, 6 გვ .