სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ხერხეულიძე, ე. წერეთელი, დ. ბერძენიშვილი, ზ. ტატაშიძე, თ. ჭელიძე. კატასტროფული ღვარცოფების ფორმირება მდ. დურუჯის აუზში და ქ. ყვარლის უსაფრთხოება.. უსაფრთხოება.„ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე მოვლენები“ – საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული, თბილისი, 2001, გვ. 229–235. 2001წ. .

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. კატასტროფული წყალდიდობები აღმოსავლეთ საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გარემო და გლობალური დათბობა“ შრომათა კრებული. 2011წ. .

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე. კატასტროფული წყალმოვარდნები მდ, ვერეზე და მათი გაანგარიშების მეთოდიკა. "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #8-9, გვ.66-69.

ნ. ცინცაძე, მ. ალავერდაშვილი, დ. კიკნაძე. კატასტროფული წყალმოვარდნები მდ. ვერეზე და მათი გაანგარიშების მეთოდიკა. . ჟ. საქართველოს გეოგრაფია. წ. .

ვ.ცომაია, ლ.ქიტიაშვილი, ნ.ბეგალიშვილი. კატასტროფული წყალმოვარდნების წყლის მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშებისა და პროგნოზირების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე დაკვირვების პუნქტების დახურვის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. #115. გვ. 417-426.

. კატასტროფული წყალმოვარდნების წყლის მაქსიმალური ხარჯი მდ. რიონზე. академия наук Грузии Институт водного хозяйства и инженерной экологии. Труды международной конференции. 2001წ. გვ. 224-228.

ო. ქოჩორაძე. კატეგორია “სივრცე”ს პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტების შედარებითი ანალიზი. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. N 2 (6), - 229 გვ., გვ. 5-12. ISSN: 1512-374X..

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი. კატეგორიების მენეჯმენტი, როგორც ეფექტური რეაგირება მომხმარებლის მოთხოვნაზე. II საერთაშორისო სანეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა . 2017წ. თბ. 2017 გვ. 282-287.

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი,. კატეგორიების მენეჯმენტის დანერგვის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2017წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 21-27.

თ. ნანიტაშვილი, ც. შილაკაძე, ლ. ეჯიბია. კატექინების შემცველობის ცვლილებები კახური ტიპის ღვინის დამზადებისა და დამწიფების პროცესში . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. #11, გვ5.

ნ. ამირეზაშვილი. კაუზატიური კონსტრუქციები ქართულში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი.. 2005წ. #9.

ა. ჩიქოვანი. კაუჩუკი და მსგავსი პოლიმერები მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. #1 ISSN 1512-0120.

ზ. ციხელაშვილი, თ. გველესიანი, თ. ყირიმლიშვილი-დავითაშვილი. კაშხალზე განსაკუთრებული ჰიდროდინამიკური (ტალღური) დატვირთვის ალბათური შეფასების მეთოდიკის შემუშავების შესახებ. სტუ, "ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 2(6), თბილისი, 6 გვ .

G. Xelidze, null, რ.პატარაია, ი. ნონიევი. კაშხალიანი ჰიდროელექტროსადგურების უსაფრთხოება საქართველოში. www.energyonline.ge; Issue . 2011წ. .

მ. ჯავახიშვილი. კაშხლები და ეკოლოგია. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2014წ. №3(34), გვ.51-55.

მ. წიქარიშვილი, მ. ჯავახიშვილი, რ. იმედაძე. კაშხლები და ეკოლოგია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. N.

რ. იმედაძე, მ. ჯავახიშვილი. კაშხლები და ეკოლოგია . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2014წ. #3934).

პ. ჭიჭაღუა. კაშხლის ბეტონის მასივის ტემპერა-ტურული რეჟიმის გაანგარიშების მეთოდიკა არა-თანაბარბიჯებიანი ამაღლებული სიზუსტის მქონე სასრულ სხვაობათა მეთოდის გამოყენებით. სტუ–ს შრომები. 2004წ. #4(454) გვ.79-83.

თ. გველესიანი, ციხელაშვილი ზ. ყირიმლიშვილი- დავითაშვილი თ. და სხვ.. კაშხლის კვეთში ექსტრემა-ლური ტალღური პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება.. მშენებლობა. 2008წ. #2(13), 2008 (ISSN 1512-3936).

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, ყირმელაშვილი, ციხელაშვილი, ჭურჭელაური. კაშხლის კვეთში ექსტრემალური ტალღური პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების სტატიკური შეფასება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. issn1512-3936,.