სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. თევზაძე. კაშხლის საიმედო კვეთის შერჩევა და დამცავი ღონისძიებები ნაგებობის საფუძველში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყლათა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2001წ. თბილისი გვ.79-83.

ზ. გედენიძე, ნ. კოხრეიძე. კაშხლის საძირკვლის ფილის ანგარიში დრეკად ფუძეზე. სტუ-ის შრომები. 2004წ. N3; გვ.101-105.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, ე.შუბლაძე. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.286-291.

ე. შუბლაძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.286-291.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა, ე.შუბლაძე. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.286-291.

გ. კუჭავა, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, მ.ტაბატაძე. კახეთის რეგიონში აქტიური ზემოქმედების რაიონებში მეზომასშტაბის ატმოსფერული პროცესების გამოკვლევის და გარემოს კომპონენტებში მძიმე ლითონების ფონური კონცენტრაციების განსაზღვრის ამოცანა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2014წ. ტ.120, გვ.78-81.

ნ. ბუაჩიძე, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი, ლ.შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. კახეთის რეგიონში აქტიური ზემოქმედების რაიონებში მეზომასშტაბის ატმოსფერული პროცესების გამოკვლევის და გარემოს კომპონენტებში მძიმე ლითონების ფონური კონცენტრაციების განსაზღვრის ამოცანა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, გვ.78-81.

ლ. შავლიაშვილი, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. კახეთის რეგიონში აქტიური ზემოქმედების რაიონებში მეზომასშტაბის ატმოსფერული პროცესების გამოკვლევის და გარემოს კომპონენტებში მძიმე ლითონების ფონური კონცენტრაციების განსაზღვრის ამოცანა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, გვ.78-81.

მ. მელაძე. კახეთის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარების ძირითადი აგრომეტეოროლოგიური ფაქტორების უზრუნველყოფა . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXVI, გვ. 20-22.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი,. კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი,. 2008წ. #10-12.

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი . 2008წ. #10-12, 6 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემები. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2008წ. #10-12, 87-92გვ..

მ. მელაძე, მ. მელაძე, თუთარაშვილი მ.. კახეთის რეგიონში ფერმერულ მეურნეობათა განვითარება აგროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ. 160-167.

გ. მელაძე, მელაძე მ. , თუთარაშვილი მ.. კახეთის რეგიონში ფერმერულ მეურნეობათა განვითარება აგროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2007წ. ტ. 111, გვ. 160-167.

ვ. გელაძე. კახეთის წყლის რესურსები. უნივერსალი. 2016წ. თბ., 150 გვ., .

კ. ყიზილაშვილი. კახეთისა და თუშეთის დამაკავშირებელი მიწისქვეშა გვირაბების მშენებლობა - თუშეთის აღორძინებისა და სამთო ტურიზმის განვითარების ერთადერთი უტყუარი გზა. ეკონომიკა. 2010წ. N-10-12, გვ.103-107.

ე. კალატოზიშვილი, ზ. ჭიპაშვილი, ლ. შუბლაძე. კახეთისა და ქართლის მეხილეობის ზონაში გავრცელებული კაკლის ნაყოფის ქიმიური ანალიზი. საქართველოს მენციერებათა აკადემიის `მოამბე. 2006წ. 16. გვ. 53-56..

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, დ.კირკიტაძე, მ.სალუქვაძე, ა.სურმავა, მ.ციცქიშვილი. კახეთში სეტყვის პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების ზოგიერთი ეკოლოგიური ასპექტები . მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები; ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. ტ. LXVI, გვ.156-163.

კ. წერეთელი, ნ.კერესელიძე. კბილური მაგნიტური გამტარობის მეთოდი. ენერგია,. 2017წ. #2(82) 7 გვ.

კ. წერეთელი. კბილური მაგნიტური გამტარობის მეთოდი. ენერგია,. 2017წ. #2(82) 7 გვ.