სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ცოტნიაშვილი. მე–20 საუკუნის დასაწყისის ამერიკული და ქართული ნოველა. გორის უნივერსიტეტის მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. 2.

სტეფანიშვილი მ., ქოჩიაშვილი ქ., მაჩაიძე ნ., პქტრიაშვილი ჟ.. მვენარეული ანტიოქსიდანტების შესახებ. საქართვალოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. 35, 2, 490-493.

ი. გიაშვილი. მზარდი ბიზნესის მოდელირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. № 2(7). გვ.190-193.

რ. კლდიაშვილი. მზე ოქროს დისკი. შემეცნებითი. 2013წ. ტ.1 N1-2.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე . მზესუმზირის და ბამბის ზეთების რაფინირების პროცესი . Georgian Engineering news. . 2015წ. № 4, p.117 .

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. მზესუმზირის ზეთის გამოსახდელი ტექნოლოგიური ხაზის გამოკვლევა,შერჩევა და გაანგარიშება. გამომცემლობა "ჯიაისი". 2002წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 18გვ. .

მ. სირაძე, ი.ბერძენიშვილი , ნ. ნეფარიძე . მზესუმზირის კოპტონი ცილოვანი პროდუქტების მიღებისათვის. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნ. 2010წ. თბილისი. №2.

ი. ქვარაია. მზიდი კონსტრუქციების დემონტაჟთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. 1(28),გვ4.

ა. ლებანიძე, დ.რამიშვილი, მ.მარჯანიშვილი, ტ.ზუზაძე. მზიდუნარიანობა დაქვეითებული შენობის გაძლიერების ზოგიერთი მეთოდი. საქ.მეცნ.აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. შრომები N2.

ნ. ხაზარაძე. მზის აღმნიშვნელი ერთი ლუვიური იეროგლიფის სემანტიკური კოდები (Semantic Codes Luwian Hieroglyphs Denoting the Sun. კრებული "აღმოსავლეთმცოდნეობა",ინგლისურ ენაზე, ეძღვნება დიდ ქართველ მეცნიერს გიორგი წერეთელს. 2014წ. N3, თსუ-ს გამომცემლობა, 249-258, .

ნ. ხაზარაძე. მზის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფები. ანალები. 2008წ. #3, გვ. 44-65.

ი. ჟორდანია. მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები კახეთის რეგიონში. ჟურნალი “ენერგია’ #1, 2015 (73). 2015წ. #1, 36-40 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები კახეთის რეგიონში. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“ . 0წ. N1(73) 2015 ISSN 1512–0120 გვ.36–41.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ბერძენიშვილი. მზის ენერგიის გამოყენება მონოლითურ სახლმშენებლობაში. სტუ–ს შრომები. 2006წ. 2 (460), გვ.14-18.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ზ. ხორნაული. მზის ენერგიის გამოყენება ბეტონის სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგიაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 0წ. #69, გვ.10.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ზ. ხორნაული. მზის ენერგიის გამოყენება ბეტონის სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგიაში. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #69. 2015წ. .

ა. ნადირაძე. მზის ენერგიის გამოყენება ბეტონისა რკინაბეტონის წარმოებაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. # 1 ISSN 1512-0120.

გ. ღვინჯილია. მზის ენერგიის გამოყენება ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიცირების სისტემებში. ენერგია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. 3(51), გვ. 131-133.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ბერძენიშვილი. მზის ენერგიის გამოყენება მონოლითურ სახლმშენებლობაში. სტუ-ს,,შრომები". 2006წ. #2(460), გვ.5.

ა. ნადირაძე, ლ.ჩალაძე. მზის ენერგიის გამოყენება მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.