სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შავლიაშვილი, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. კახეთის რეგიონში აქტიური ზემოქმედების რაიონებში მეზომასშტაბის ატმოსფერული პროცესების გამოკვლევის და გარემოს კომპონენტებში მძიმე ლითონების ფონური კონცენტრაციების განსაზღვრის ამოცანა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, გვ.78-81.

მ. მელაძე. კახეთის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარების ძირითადი აგრომეტეოროლოგიური ფაქტორების უზრუნველყოფა . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXVI, გვ. 20-22.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი,. კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი,. 2008წ. #10-12.

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი . 2008წ. #10-12, 6 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემები. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2008წ. #10-12, 87-92გვ..

მ. მელაძე, მ. მელაძე, თუთარაშვილი მ.. კახეთის რეგიონში ფერმერულ მეურნეობათა განვითარება აგროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ. 160-167.

გ. მელაძე, მელაძე მ. , თუთარაშვილი მ.. კახეთის რეგიონში ფერმერულ მეურნეობათა განვითარება აგროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2007წ. ტ. 111, გვ. 160-167.

ვ. გელაძე. კახეთის წყლის რესურსები. უნივერსალი. 2016წ. თბ., 150 გვ., .

კ. ყიზილაშვილი. კახეთისა და თუშეთის დამაკავშირებელი მიწისქვეშა გვირაბების მშენებლობა - თუშეთის აღორძინებისა და სამთო ტურიზმის განვითარების ერთადერთი უტყუარი გზა. ეკონომიკა. 2010წ. N-10-12, გვ.103-107.

ე. კალატოზიშვილი, ზ. ჭიპაშვილი, ლ. შუბლაძე. კახეთისა და ქართლის მეხილეობის ზონაში გავრცელებული კაკლის ნაყოფის ქიმიური ანალიზი. საქართველოს მენციერებათა აკადემიის `მოამბე. 2006წ. 16. გვ. 53-56..

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, დ.კირკიტაძე, მ.სალუქვაძე, ა.სურმავა, მ.ციცქიშვილი. კახეთში სეტყვის პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების ზოგიერთი ეკოლოგიური ასპექტები . მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები; ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. ტ. LXVI, გვ.156-163.

კ. წერეთელი, ნ.კერესელიძე. კბილური მაგნიტური გამტარობის მეთოდი. ენერგია,. 2017წ. #2(82) 7 გვ.

კ. წერეთელი. კბილური მაგნიტური გამტარობის მეთოდი. ენერგია,. 2017წ. #2(82) 7 გვ.

თ. მაგრაქველიძე. კედლისპირა ზონაში ტურბულენტური დინების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2013წ. თბილისი. გვ.81-88.

თ. ხოხობაშვილი. კევრიანი სამარხები აბულმუგიდან. ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში იბერია-კოლხეთი. 2009წ. #5, გვ. 73-79.

ა. აბრალავა. კეთილდღეობის არქიტექტორი. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #9-10, გვ. 58-62.

გ. ყურაშვილი. კეთილდღეობის სახელმწიფოს თეორიის წარმოშობა და ტიპოლოგიზაცია. ჟურნალი "ეკონომიკა" N5-6. 2008წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. კეთილი და ბოროტი საწყისი და ადამიანთა ურთიერთობების მარეგულირებელი მექანიზმები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010წ. N3(15), გვ. 4-13.

ნ. ბაღათურია. კეთილშბილი დაფნის კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. მოისწრაფიშვილი. კეთილშბილი დაფნის კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.