სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26295 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელაძე. კახეთის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარების ძირითადი აგრომეტეოროლოგიური ფაქტორების უზრუნველყოფა . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ.XXXVI, გვ. 20-22.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი,. კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი,. 2008წ. #10-12.

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი . 2008წ. #10-12, 6 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. კახეთის რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრობლემები. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2008წ. #10-12, 87-92გვ..

მ. მელაძე, მ. მელაძე, თუთარაშვილი მ.. კახეთის რეგიონში ფერმერულ მეურნეობათა განვითარება აგროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ. 160-167.

გ. მელაძე, მელაძე მ. , თუთარაშვილი მ.. კახეთის რეგიონში ფერმერულ მეურნეობათა განვითარება აგროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2007წ. ტ. 111, გვ. 160-167.

ვ. გელაძე. კახეთის წყლის რესურსები. უნივერსალი. 2016წ. თბ., 150 გვ., .

კ. ყიზილაშვილი. კახეთისა და თუშეთის დამაკავშირებელი მიწისქვეშა გვირაბების მშენებლობა - თუშეთის აღორძინებისა და სამთო ტურიზმის განვითარების ერთადერთი უტყუარი გზა. ეკონომიკა. 2010წ. N-10-12, გვ.103-107.

ე. კალატოზიშვილი, ზ. ჭიპაშვილი, ლ. შუბლაძე. კახეთისა და ქართლის მეხილეობის ზონაში გავრცელებული კაკლის ნაყოფის ქიმიური ანალიზი. საქართველოს მენციერებათა აკადემიის `მოამბე. 2006წ. 16. გვ. 53-56..

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, დ.კირკიტაძე, მ.სალუქვაძე, ა.სურმავა, მ.ციცქიშვილი. კახეთში სეტყვის პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების ზოგიერთი ეკოლოგიური ასპექტები . მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები; ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. ტ. LXVI, გვ.156-163.

კ. წერეთელი, ნ.კერესელიძე. კბილური მაგნიტური გამტარობის მეთოდი. ენერგია,. 2017წ. #2(82) 7 გვ.

კ. წერეთელი. კბილური მაგნიტური გამტარობის მეთოდი. ენერგია,. 2017წ. #2(82) 7 გვ.

თ. მაგრაქველიძე. კედლისპირა ზონაში ტურბულენტური დინების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2013წ. თბილისი. გვ.81-88.

თ. ხოხობაშვილი. კევრიანი სამარხები აბულმუგიდან. ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში იბერია-კოლხეთი. 2009წ. #5, გვ. 73-79.

ა. აბრალავა. კეთილდღეობის არქიტექტორი. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #9-10, გვ. 58-62.

გ. ყურაშვილი. კეთილდღეობის სახელმწიფოს თეორიის წარმოშობა და ტიპოლოგიზაცია. ჟურნალი "ეკონომიკა" N5-6. 2008წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. კეთილი და ბოროტი საწყისი და ადამიანთა ურთიერთობების მარეგულირებელი მექანიზმები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010წ. N3(15), გვ. 4-13.

ნ. ბაღათურია. კეთილშბილი დაფნის კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. მოისწრაფიშვილი. კეთილშბილი დაფნის კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ს. გველესიანი, მ. აზარაშვილი , დ. ისაკაძე. კეთილშობილი ლითონების განაწილება მადნეულის სპილენძ-ალმადანური საბადოს მინერალებში. სტუ-ს შრომები № 4 (443). 2002წ. 1512-0996.