სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ოვსიანიკოვა, გვერდწითელი მ., წივწივაძე თ.. კეტონებისა და რთული ეთერების კონდენსაციის რეაქციის ალგებლურ-ქიმიური გამოკვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2006წ. ტ. 6, #5, გვ.543. .

თ. წივწივაძე, ნ.ოვსიანიკოვა, მ.გვერდწიტელი. კეტონებისა რთული ეთერების კონდენსაციის რეაქციის ალგებრულ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(5), გვ. 543.

ი. კუპატაძე, მოისწრაფიშვილი ლალი, ალანია ზურაბი. კეტჩუპების და საწებლების შენახვის პროცესი შესწავლა. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტ.7.

ნ. ერემეიშვილი, ხუბულური გიორგი, სარიშვილი გიორგი. კვაბის პროდუქტების საკონტროლო თანამედროვე აპარატურა და მისი მომსახურება. . მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. #1(10).

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ა. ლაშხი, ხომასურიძე ბ., შავგულიძე ანზორი. კვადრატული გარდაქმნების გამოყენება მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანების გადაწყვეტაში. სტუ-ს შრომები (საიუბილეო გამოცემა). 2002წ. N7(446).

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე. კვაზი-სინონიმური ტრანსფორმაციების ალგორითმული მონახაზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2013წ. N2(8), გვ. 90-99, თბილისი.

ნ. ჯავაშვილი. კვაზისინონიმების არაწრიული განმარტებისთვის. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №13, გვ. 183-187. 2009წ. ISSN 0135-0765.

ნ. ჯავაშვილი. კვაზისინონიმების კომბინატორული მიმართებები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №11, თბილისი, . 2007წ. .

ნ. რურუა, შველიძე მალხაზ, მაისურაძე გიორგი, მოისწრაფიშვილი ალექსანდრე. კვაზისტატიკური დატვირთვები ლოკომოტივის, სატვირთო და სამგზავრო ვაგონების სრიალებზე მრუდში მოძრაობისას . “ინტელექტი”, . 2010წ. ISSN 1512-0333 #1(36).– გვ.48 – 51..

. კვალნათელი (აკადემიკოს ლევან ჭილაშვილის ხსოვნას). საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე. 2010წ. #46, გვ. 567-568.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ლაფერაშვილი დავით, იმერლიშვილი ილია. კვანტურწერტილოვანი ნანოსტრუქტურების მიღება III-V ნახევარგამტარებზე III ჯგუფის მეტალების დაფენისა და თერმოდამუშავების საშუალებით. ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები. 2010წ. ISBN: 978-9941-416-34-7, 193-198.

ნ. ჯავახიშვილი, ს. გელხვიძე. კვანძებში განაწილებული სამი თავისუფლების ხარის-ხის მქონე მასებით ჩარჩოე-ბის სივრცითი დინამიკური გაანგარიშების შესახებ . სტუ-ს შრომები . 2001წ. #6, (439), გვ. 100-104.

ი. ფარადაშვილი. კვარცისა და ბიოტიტის როლი ენდოგენურ მეტალოგენიაში. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2007წ. №21, 25–39 გვ..

მ. წულუკიძე. კვება ექსტრემალურ პირობებში. სტუ. "განათლება". 0წ. 2016№3(16) გვ.193.

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი ი. შანიძე მ. ტაბიძე ი. ხინთიბიძე ნ. ჩიხორია მ. კუპატაძე. კვების ზოგიერთი თავისებურებანი ფიზიკურ დატივირთვასთან დაკავშირებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “გაენათის მაცნე” , ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. 77-82.

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი ი. შანიძე მ. ტაბიძე ი. ხინთიბიძე ნ. ჩიხორია მ. კუპატაძე. კვების ზოგიერთი თავისებურებანი ფიზიკურ დატივირთვასთან დაკავშირებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “გაენათის მაცნე” , ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. 77-82.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. კვების ზოგიერთი პროდუქტიდან წყლის გამოყინვის პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. 1 (475). გვ. 108–110.

ე. მისაბიშვილი, თ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია, გ. გოგიჩაძე. კვების თავისებურებების გავლენა სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს განვითარებაზე.. ბიოლოგიისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები (სახ. უნივერსიტეტის შრომათა კრებული). 2000წ. I. გვ. 30-35..

მ. წულუკიძე, დავით გამეზარდაშვილი. კვების კლასიკური თეორია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2015№2გვ.134.

დავით გამეზარდაშვილი. კვების კლასიკური თეორია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2015№2 გვ.134.