სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. კლასების დაპროექტება ობიექტთა მდგომარეობების გათვალისწინებით. . სტუ-ს შრომები2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. კლასების მოვალეობების განსაზღვრა პროგრამული სისტემების დაპროექტებისას. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2013 #3 (16) გვ. 56-59. 2013წ. .

თ. სუხიაშვილი. კლასების მოვალეობების განსაზღვრა პროგრამული სისტემის დაპროექტებისას. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე. კლასის ინტერფეისის გამოყოფა რეალიზაციისგან. Georgian Engineering News (GEN) LTD. 2013წ. 2 (vol. 66), გვ. 30-31.

ნ. იმნაძე. კლასიური მემკვიდრეობის ინტერპრეტაცია XX – XXI საუკუნი ქართულ არქიტექტურაში ამერიკულიპროფესიული აზროვნების კონტექსტში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ - სამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი.ამერიკის შესწავლის საკითხები VI Journal of American Studies; უნივერსიტეტის გამომცემლობა; . 2016წ. VI Journal of American Studies;გვ.222 – 226.

ც. ლომაია, null, ელენე ლაგვილავა. კლასტერები და კულტურული ჯგუფები . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №4.

ი. მამალაძე. კლასტერები და მათი როლი ეკონომიკის განვითარებაში. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. №2; 173-181 გვ.

მ. ხარხელი. კლასტერები: არსი, გავრცელების დონე, მართვის მექანიზმები. ეკონომოკა. 2012წ. N5, 88-96.

თ. აბრალავა, ნ. ფარესაშვილი. კლასტერი, როგორც კონკურენტუნარიანობის მართვის ინსტრუმენტი. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2011წ. #1-2 თბილისი, გვ.136-146.

ე. ბარათაშვილი, ნანა ნადარეიშვილი. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა" 1.2 ნ.თ.. 2007წ. # 10.

ე. ბარათაშვილი, ნ.ნადარეიშვილი. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 1.2 ნ.თ.. 2007წ. # 9.

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ, ზარანდია ჯანდრი, ციმინტია კახა. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები საქართველოში (ნაწილი I). “საქართველოს ეკონომიკა” . 2007წ. №9 (118) გვ. 73-76.

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები საქართველოში. ნაწ.2. საქართველოს ეკონომიკა. 2007წ. №10 (119) გვ. 71-75..

მ. მიქელაძე. კლასტერული ანალიზის გამოყენების ცალკეული ასპექტები. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. №3, გვ.67-71.

ა. აბრალავა. კლასტერული პოლიტიკა და ეკონომიკის კლასტერიზაცია. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

მ. მელქაძე. კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები. კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2004წ. 3, 71-75 ISSN 1512-0619.

თ. ხოხობაშვილი. კლდისუბნის წმ. გიორგის ეკლესიის აშენების ახალი თარიღი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. .

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე, გ. შალიტაური. კლდოვანი და ნახევრადკლდოვანი მთის ქანების შრეებისაგან შედგენილი ფერდოების მდგრადობა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.6.

მ. ახობაძე, ა. ვადაჭკორია, გ. შუბითიძე. კლიენტების მოზიდვის ოპტიმალური რეჟიმის შესახებ. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1999წ. N1 (425).

ს. პოჩოვიანი. კლიენტ–სერვერული არქიტექტურით კომპიუტერული ვირტუალური კერძო ქსელის ორგანიზაციის ტექნოლოგია. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2012წ. №1(12); 140-144გვ..