სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. კვალნათელი (აკადემიკოს ლევან ჭილაშვილის ხსოვნას). საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე. 2010წ. #46, გვ. 567-568.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ლაფერაშვილი დავით, იმერლიშვილი ილია. კვანტურწერტილოვანი ნანოსტრუქტურების მიღება III-V ნახევარგამტარებზე III ჯგუფის მეტალების დაფენისა და თერმოდამუშავების საშუალებით. ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები. 2010წ. ISBN: 978-9941-416-34-7, 193-198.

ნ. ჯავახიშვილი, ს. გელხვიძე. კვანძებში განაწილებული სამი თავისუფლების ხარის-ხის მქონე მასებით ჩარჩოე-ბის სივრცითი დინამიკური გაანგარიშების შესახებ . სტუ-ს შრომები . 2001წ. #6, (439), გვ. 100-104.

ი. ფარადაშვილი. კვარცისა და ბიოტიტის როლი ენდოგენურ მეტალოგენიაში. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2007წ. №21, 25–39 გვ..

მ. წულუკიძე. კვება ექსტრემალურ პირობებში. სტუ. "განათლება". 0წ. 2016№3(16) გვ.193.

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი ი. შანიძე მ. ტაბიძე ი. ხინთიბიძე ნ. ჩიხორია მ. კუპატაძე. კვების ზოგიერთი თავისებურებანი ფიზიკურ დატივირთვასთან დაკავშირებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “გაენათის მაცნე” , ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. 77-82.

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი ი. შანიძე მ. ტაბიძე ი. ხინთიბიძე ნ. ჩიხორია მ. კუპატაძე. კვების ზოგიერთი თავისებურებანი ფიზიკურ დატივირთვასთან დაკავშირებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “გაენათის მაცნე” , ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. 77-82.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. კვების ზოგიერთი პროდუქტიდან წყლის გამოყინვის პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. 1 (475). გვ. 108–110.

ე. მისაბიშვილი, თ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია, გ. გოგიჩაძე. კვების თავისებურებების გავლენა სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს განვითარებაზე.. ბიოლოგიისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები (სახ. უნივერსიტეტის შრომათა კრებული). 2000წ. I. გვ. 30-35..

მ. წულუკიძე, დავით გამეზარდაშვილი. კვების კლასიკური თეორია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2015№2გვ.134.

დავით გამეზარდაშვილი. კვების კლასიკური თეორია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2015№2 გვ.134.

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. კვების პროდუქტები რკინადეფიციტური მდგომარეობის კორექციისათვის. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15.

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა. კვების პროდუქტები რკინადეფიციტური მდგომარეობის კორექციისათვის. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15.

გ. კაიშაური. კვების პროდუქტების დაკონსერვების ქიმიური მეთოდი. ჟურნალი "ახალი აგრარული საქართველო". 2013წ. აგვისტო, #8(28). თბ. გვ. 22-23..

გ. გრიგორაშვილი, ხოტივარი აელიტა, კუპატაძე იზოლდა. კვების პროდუქტების რკინით გამდიდრების ტექნოლოგიური ასპექტები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. ტომი 18.

ა. ბოკერია. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების შემუშავება ყველში თაფლის კომპლექსური გამოყენების ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, ა. ბოკერია. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების შემუშავება ყველში თაფლის კომპლექსური გამოყენების ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2017წ. .

ო. ხარაიშვილი. კვების რეჟიმის გავლენა სიმინდის ჯიშ ,,აჯამეთის" თეთრის მოსავლიანობაზე . სტუ საისტორიო ვერტიკალები ტომი 34 . 2016წ. გვ.217-221.

ო. ხარაიშვილი. კვების რეჟიმისა და რწყვის გავლენა სიმინდისჰიბრიდ ,,ქართული კრუგის" მოსავლიანობაზე. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი, საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. ტომი 32 გვ. 100-105.

ქ. როყვა, ო. ხარაიშვილი, ლ.ბაიდაური. კვების რეჯიმისა და რწყვის გავლენა სიმინდის ჯიშ „აჯამეთის თეთრის“ მოსავლიანობაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა – საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. ტ. 34.