სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. კლასების დაპროექტება ობიექტთა მდგომარეობების გათვალისწინებით. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. კლასების დაპროექტება ობიექტთა მდგომარეობების გათვალისწინებით. . სტუ-ს შრომები2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. კლასების მოვალეობების განსაზღვრა პროგრამული სისტემების დაპროექტებისას. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2013 #3 (16) გვ. 56-59. 2013წ. .

თ. სუხიაშვილი. კლასების მოვალეობების განსაზღვრა პროგრამული სისტემის დაპროექტებისას. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე. კლასის ინტერფეისის გამოყოფა რეალიზაციისგან. Georgian Engineering News (GEN) LTD. 2013წ. 2 (vol. 66), გვ. 30-31.

ნ. იმნაძე. კლასიური მემკვიდრეობის ინტერპრეტაცია XX – XXI საუკუნი ქართულ არქიტექტურაში ამერიკულიპროფესიული აზროვნების კონტექსტში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ - სამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი.ამერიკის შესწავლის საკითხები VI Journal of American Studies; უნივერსიტეტის გამომცემლობა; . 2016წ. VI Journal of American Studies;გვ.222 – 226.

ც. ლომაია, null, ელენე ლაგვილავა. კლასტერები და კულტურული ჯგუფები . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №4.

ი. მამალაძე. კლასტერები და მათი როლი ეკონომიკის განვითარებაში. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. №2; 173-181 გვ.

მ. ხარხელი. კლასტერები: არსი, გავრცელების დონე, მართვის მექანიზმები. ეკონომოკა. 2012წ. N5, 88-96.

თ. აბრალავა, ნ. ფარესაშვილი. კლასტერი, როგორც კონკურენტუნარიანობის მართვის ინსტრუმენტი. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2011წ. #1-2 თბილისი, გვ.136-146.

ე. ბარათაშვილი, ნანა ნადარეიშვილი. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა" 1.2 ნ.თ.. 2007წ. # 10.

ე. ბარათაშვილი, ნ.ნადარეიშვილი. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 1.2 ნ.თ.. 2007წ. # 9.

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ, ზარანდია ჯანდრი, ციმინტია კახა. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები საქართველოში (ნაწილი I). “საქართველოს ეკონომიკა” . 2007წ. №9 (118) გვ. 73-76.

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები საქართველოში. ნაწ.2. საქართველოს ეკონომიკა. 2007წ. №10 (119) გვ. 71-75..

მ. მიქელაძე. კლასტერული ანალიზის გამოყენების ცალკეული ასპექტები. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. №3, გვ.67-71.

ა. აბრალავა. კლასტერული პოლიტიკა და ეკონომიკის კლასტერიზაცია. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

მ. მელქაძე. კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები. კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2004წ. 3, 71-75 ISSN 1512-0619.

თ. ხოხობაშვილი. კლდისუბნის წმ. გიორგის ეკლესიის აშენების ახალი თარიღი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. .

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე, გ. შალიტაური. კლდოვანი და ნახევრადკლდოვანი მთის ქანების შრეებისაგან შედგენილი ფერდოების მდგრადობა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.6.

მ. ახობაძე, ა. ვადაჭკორია, გ. შუბითიძე. კლიენტების მოზიდვის ოპტიმალური რეჟიმის შესახებ. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1999წ. N1 (425).