სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მისაბიშვილი, თ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია, გ. გოგიჩაძე. კვების თავისებურებების გავლენა სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს განვითარებაზე.. ბიოლოგიისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები (სახ. უნივერსიტეტის შრომათა კრებული). 2000წ. I. გვ. 30-35..

მ. წულუკიძე, დავით გამეზარდაშვილი. კვების კლასიკური თეორია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2015№2გვ.134.

დავით გამეზარდაშვილი. კვების კლასიკური თეორია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2015№2 გვ.134.

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. კვების პროდუქტები რკინადეფიციტური მდგომარეობის კორექციისათვის. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15.

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა. კვების პროდუქტები რკინადეფიციტური მდგომარეობის კორექციისათვის. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15.

გ. კაიშაური. კვების პროდუქტების დაკონსერვების ქიმიური მეთოდი. ჟურნალი "ახალი აგრარული საქართველო". 2013წ. აგვისტო, #8(28). თბ. გვ. 22-23..

გ. გრიგორაშვილი, ხოტივარი აელიტა, კუპატაძე იზოლდა. კვების პროდუქტების რკინით გამდიდრების ტექნოლოგიური ასპექტები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. ტომი 18.

ა. ბოკერია. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების შემუშავება ყველში თაფლის კომპლექსური გამოყენების ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, ა. ბოკერია. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების შემუშავება ყველში თაფლის კომპლექსური გამოყენების ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2017წ. .

ო. ხარაიშვილი. კვების რეჟიმის გავლენა სიმინდის ჯიშ ,,აჯამეთის" თეთრის მოსავლიანობაზე . სტუ საისტორიო ვერტიკალები ტომი 34 . 2016წ. გვ.217-221.

ო. ხარაიშვილი. კვების რეჟიმისა და რწყვის გავლენა სიმინდისჰიბრიდ ,,ქართული კრუგის" მოსავლიანობაზე. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი, საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. ტომი 32 გვ. 100-105.

ქ. როყვა, ო. ხარაიშვილი, ლ.ბაიდაური. კვების რეჯიმისა და რწყვის გავლენა სიმინდის ჯიშ „აჯამეთის თეთრის“ მოსავლიანობაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა – საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. ტ. 34.

დავით გამეზარდაშვილი. კვების ფიზიოლოგიური საფუძვლები. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2016№1-2გვ.377.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, დ. სილაგავა, ნ. ბაკურაძე. კვიდოს ექსტრაქტის მიღების ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 152 .

. კვლავ Tabal ტერმინის გენეზისის საკითხისათვის. მარი ბროსესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. 2002წ. გვ. 21-24.

რ. მიშველაძე. კვლავ ეროვნულ ბარიკადებს. „პოეზიის დღე“, 19 გვ.. 2007წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. კვლავ.... გაზ. „რეზონანსი“. 2006წ. # 192, 19.07.

ნ. ჩიკვილაძე. კვლავწარმოების რეგიონული და ეროვნული თავისებურებებისაქართველოში (2002წლის აღწერის მიხედვით). ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2006წ. 2006 weli, #2, gv. 149-153. (0,3);.

რ. კილაძე. კვლებში მორწყვის ჰიდრავლიკა და პროცესის კომპიუტერული იმიტაცია პროგრამირების C++ ენის გამოყენებით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - "უნივერსალი". 2011წ. ტომი 66.

თ. გველესიანი. კვლევები საინჟინრო ეკოლოგიის დარგში. ენერგია . 2009წ. N4(52). .