სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გოგუაძე. კიდევ ერთხელ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(8), 18-20.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე. კიდევ ერთხელ ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის ნავთობსადენზე, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’,. 2003წ. #3(8), 2003, გვ. 18–20;.

ა. სახვაძე. კიდევ ერთხელ დემოგრაფიული სტატისტიკის შესახებ . გაზ. `საქართველოს რესპუბლიკა. 2012წ. #49(6926), გვ. 1, 5 და 7.

მ. პაპაშვილი. კიდევ ერთხელ თუ რატომ მიიღო სულხან-საბა ორბელიანმა კათოლიკობა. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №18, გვ.29-37.

მ. პაპაშვილი. კიდევ ერთხელ თუ რატომ მიიღო სულხან-საბა ორბელიანმა კათოლიკობა. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №18, გვ.29-37.

მ. პაპაშვილი. კიდევ ერთხელ ნიკიფორე ირბახის ვარშავაში ელჩობის საკითხისათვის. "საინსტიტუტო სამეცნიერო სესია". 2004წ. გვ.156-159.

ჰ. კუპრაშვილი. კიდევ ერთხელ საქართველოს სახელმწიფო დროშის წარმოშობის შესახებ. გაზ. “ახალი ეპოქა”. 2003წ. # 6.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. კიდევ ერთხელ ტექნოპარკების განვითარების საკითხებისადმი. "ეკონომიკა". 2011წ. №1 გვ. 164-181.

მ. აბუთიძე. კიდევ ერთხელ ხელოვნების მუზეუმის დავითნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. 11, 165 – 169.

რ. თაბუკაშვილი. კიდევ ერთხელ “ტერმინის” დეფინიციისათვის.. სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” . 2009წ. #3. .

ლ. კობახიძე. კიდული საბაგირო გზის ვაგონის დამუხრუჭების პროცესის პარამეტრების გაანარიშება. სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, . 1997წ. 1997წ. .

გ. კაიშაური. კივის ნაყოფის გამოკვლევა ნატურალური ვაჟინის დამზადების მიზნით. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული რეფერირებული ჟურნალი "აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები". თბ.. 2016წ. №3 (32). გვ. 50 - 54.

ნ. ოვსიანიკოვა. კითხვები კომენტარით, როგორ შევავსოთ ქონებრივი დეკლარაცია. . ბიზნესი და კანონმდებლობა, . 2006წ. #2, გვ. 62-64. .

ნ. ბოკუჩავა, ბ. გოგიჩაიშვილი. კილა-კუპრას ფსევდოვულკანური ტალახების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ.39, №3-4, თბილისი, გვ..

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი. კილა-კუპრას ფსევდოვულკანური ტალახების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2013წ. ტ. 39, №3-4, თბილისი, გვ..

ნ. ბახსოლიანი. კილიკია ასურული ლურსმული წარწერების მონაცემთა კონტექსტში. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. XII-XIII,,გვ. 46-49.

ბ. ცხადაძე. კიმერიელ და გმირ ლექსემათა ურთიერთმიმართება-წარმომავლობისათვის. ,,კავკასიის მაცნე’’. 2000წ. #6, გვ. 127-129..

ბ. ცხადაძე. კიმერიელ, გმირ, ქიმ, ქიმერა ლექსემების ურთიერთმიმართებისათვის. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები. 2004წ. #8, გვ. 17-24..

. კიმერიელები წერილობითი წყაროების მონაცემთა კონტექსტში. კრებულში: ჯავახეთი. ისტორია და თანამედროვეობა. 2002წ. 1, გვ. 15-29.

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, მ. არაბიძე. კიოტოს ოქმი და საქართველო. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2012წ. #3 გვ. 83-86.