სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბოკუჩავა, ბ. გოგიჩაიშვილი. კილა-კუპრას ფსევდოვულკანური ტალახების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ.39, №3-4, თბილისი, გვ..

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი. კილა-კუპრას ფსევდოვულკანური ტალახების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2013წ. ტ. 39, №3-4, თბილისი, გვ..

ნ. ბახსოლიანი. კილიკია ასურული ლურსმული წარწერების მონაცემთა კონტექსტში. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. XII-XIII,,გვ. 46-49.

ბ. ცხადაძე. კიმერიელ და გმირ ლექსემათა ურთიერთმიმართება-წარმომავლობისათვის. ,,კავკასიის მაცნე’’. 2000წ. #6, გვ. 127-129..

ბ. ცხადაძე. კიმერიელ, გმირ, ქიმ, ქიმერა ლექსემების ურთიერთმიმართებისათვის. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები. 2004წ. #8, გვ. 17-24..

ნ. ხაზარაძე. კიმერიელები წერილობითი წყაროების მონაცემთა კონტექსტში. კრებულში: ჯავახეთი. ისტორია და თანამედროვეობა. 2002წ. 1, გვ. 15-29.

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, მ. არაბიძე. კიოტოს ოქმი და საქართველო. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2012წ. #3 გვ. 83-86.

გ. გრიგორაშვილი, ყურაშვილი მ.. კირქვების შესაძლო ტოქსიკური მოქმედების გამოკვლევა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. XIX.

მ. დავითაია. კიშო კუროკავას შუალედური სივრცის, „ქუჩის არქიტექტურის“ კონცეფცია და ქართული ანალოგები. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა). 2002წ. გვ.124-129.

თ. სუხიაშვილი. კლასების დაპროექტება ობიექტთა მდგომარეობების გათვალისწინებით. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. კლასების დაპროექტება ობიექტთა მდგომარეობების გათვალისწინებით. . სტუ-ს შრომები2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. კლასების მოვალეობების განსაზღვრა პროგრამული სისტემების დაპროექტებისას. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2013 #3 (16) გვ. 56-59. 2013წ. .

თ. სუხიაშვილი. კლასების მოვალეობების განსაზღვრა პროგრამული სისტემის დაპროექტებისას. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე. კლასის ინტერფეისის გამოყოფა რეალიზაციისგან. Georgian Engineering News (GEN) LTD. 2013წ. 2 (vol. 66), გვ. 30-31.

ნ. იმნაძე. კლასიური მემკვიდრეობის ინტერპრეტაცია XX – XXI საუკუნი ქართულ არქიტექტურაში ამერიკულიპროფესიული აზროვნების კონტექსტში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ - სამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი.ამერიკის შესწავლის საკითხები VI Journal of American Studies; უნივერსიტეტის გამომცემლობა; . 2016წ. VI Journal of American Studies;გვ.222 – 226.

ც. ლომაია, null, ელენე ლაგვილავა. კლასტერები და კულტურული ჯგუფები . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №4.

ი. მამალაძე. კლასტერები და მათი როლი ეკონომიკის განვითარებაში. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. №2; 173-181 გვ.

მ. ხარხელი. კლასტერები: არსი, გავრცელების დონე, მართვის მექანიზმები. ეკონომოკა. 2012წ. N5, 88-96.

თ. აბრალავა, ნ. ფარესაშვილი. კლასტერი, როგორც კონკურენტუნარიანობის მართვის ინსტრუმენტი. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2011წ. #1-2 თბილისი, გვ.136-146.

ე. ბარათაშვილი, ნანა ნადარეიშვილი. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა" 1.2 ნ.თ.. 2007წ. # 10.