სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბაღათურია, თ მაისურაძე. კვლევის მეთოდოლოგია ორგანიზაციათა ცვლილებებისადმი მზადყოფნის შესასწავლად. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. #1(29) გვ. 134-149.

რ. ღიბრაძე. კვლევის მეცნიერული მეთოდის ჩამოყალიბების სათავეებთან. ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. #3, 12 გვ. .

თ. ჩუბინიშვილი, ნ.მახვილაძე, ე.პავლოვიჩი. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. 2008წ. .

ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი, ნ.მახვილაძე. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. თეზისები. გვ. 207-208.

თ. კაჭარავა, ვ. ესვანჯია. კვლიავის Carum Carvi L განვითარების ფენოლოგიური და ხარისხობრივი პარამეტრები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXIV, თბილისი, გ. 13-14.

თ. კაჭარავა, ვ. ესვანჯია. კვლიავის Carum Carvi L სამრეწველო პლანტაციის გაშენების წესი და მისი გავლენა პროდუქტულობაზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2006წ. ISS 1512-2743, N 17, თბილისი, გ. 53-56 .

ა. დუნდუა. კიბერნეტიკა ადამიანის გონის ფრაქტალური ბუნების შინაგანი ლოგიკის შესახებ. "მეცნიერება და ტექნიკა". 1996წ. № 541; გვ. 37 - 43.

დ. აბზიანიძე. კიბერნეტიკის პრინციპები მართვის თეორიაში. მეცნიერება და ტექნიკა, ცოდნა. 1982წ. №5, გვ/42-43.

რ. აბულაძე. კიბერპოლიტიკის საფრთხეები და გამოწვევები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2012წ. #3, მაისი-ივნისი 2012. გვ.113-122 .

კ. ჩიხლაძე. კიბერტერორიზმი. ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. გვ. 122_125.

ნ. მაღლაკელიძე, ი.აბულაძე. კიბოს დიაგნოსტიკა ადრეულ ეტაპზე და მისი მკურნალობის მეთოდი ნანოტექნოლოგიების გამოყენებით.. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი მერვე საერთაშორისო კონფერენცია: განათლება XXI საუკუნეში. . 2016წ. 13-14 ნოემბერი, გვ161-165..

ე. მისაბიშვილი, თ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია, გ. გოგიჩაძე. კიბოს პოლიეტიოლოგიზმის და მონოპათოგენიზმის საკითხისათვის. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ნათიშვილის სახ. ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. 4(23) გვ. 47..

შ. ფაფიაშვილი. კიდევ ერთხელ ადამიანის პატივისა და ღირსების დაცვის პრობლემის შესახებ. გამომცემლობა-"მერიდიანი" ჟურნალი „იურისტი". 2016წ. #1 გვერდი 52-58.

ი. გოგუაძე. კიდევ ერთხელ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(8), 18-20.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე. კიდევ ერთხელ ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის ნავთობსადენზე, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’,. 2003წ. #3(8), 2003, გვ. 18–20;.

ა. სახვაძე. კიდევ ერთხელ დემოგრაფიული სტატისტიკის შესახებ . გაზ. `საქართველოს რესპუბლიკა. 2012წ. #49(6926), გვ. 1, 5 და 7.

მ. პაპაშვილი. კიდევ ერთხელ თუ რატომ მიიღო სულხან-საბა ორბელიანმა კათოლიკობა. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №18, გვ.29-37.

მ. პაპაშვილი. კიდევ ერთხელ თუ რატომ მიიღო სულხან-საბა ორბელიანმა კათოლიკობა. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №18, გვ.29-37.

მ. პაპაშვილი. კიდევ ერთხელ ნიკიფორე ირბახის ვარშავაში ელჩობის საკითხისათვის. "საინსტიტუტო სამეცნიერო სესია". 2004წ. გვ.156-159.

ჰ. კუპრაშვილი. კიდევ ერთხელ საქართველოს სახელმწიფო დროშის წარმოშობის შესახებ. გაზ. “ახალი ეპოქა”. 2003წ. # 6.