სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ოშაყმაშვილი, ა. ბოკერია. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების შემუშავება ყველში თაფლის კომპლექსური გამოყენების ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2017წ. .

ო. ხარაიშვილი. კვების რეჟიმის გავლენა სიმინდის ჯიშ ,,აჯამეთის" თეთრის მოსავლიანობაზე . სტუ საისტორიო ვერტიკალები ტომი 34 . 2016წ. გვ.217-221.

ო. ხარაიშვილი. კვების რეჟიმისა და რწყვის გავლენა სიმინდისჰიბრიდ ,,ქართული კრუგის" მოსავლიანობაზე. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი, საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. ტომი 32 გვ. 100-105.

ქ. როყვა, ო. ხარაიშვილი, ლ.ბაიდაური. კვების რეჯიმისა და რწყვის გავლენა სიმინდის ჯიშ „აჯამეთის თეთრის“ მოსავლიანობაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა – საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. ტ. 34.

დავით გამეზარდაშვილი. კვების ფიზიოლოგიური საფუძვლები. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2016№1-2გვ.377.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, დ. სილაგავა, ნ. ბაკურაძე. კვიდოს ექსტრაქტის მიღების ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 152 .

. კვლავ Tabal ტერმინის გენეზისის საკითხისათვის. მარი ბროსესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. 2002წ. გვ. 21-24.

რ. მიშველაძე. კვლავ ეროვნულ ბარიკადებს. „პოეზიის დღე“, 19 გვ.. 2007წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. კვლავ.... გაზ. „რეზონანსი“. 2006წ. # 192, 19.07.

ნ. ჩიკვილაძე. კვლავწარმოების რეგიონული და ეროვნული თავისებურებებისაქართველოში (2002წლის აღწერის მიხედვით). ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2006წ. 2006 weli, #2, gv. 149-153. (0,3);.

რ. კილაძე. კვლებში მორწყვის ჰიდრავლიკა და პროცესის კომპიუტერული იმიტაცია პროგრამირების C++ ენის გამოყენებით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - "უნივერსალი". 2011წ. ტომი 66.

თ. გველესიანი. კვლევები საინჟინრო ეკოლოგიის დარგში. ენერგია . 2009წ. N4(52). .

რ. პატარაია. კვლევები ჰიდროენერგეტიკის დარგში. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. #4(52)-2.

გ. ბაღათურია, თ მაისურაძე. კვლევის მეთოდოლოგია ორგანიზაციათა ცვლილებებისადმი მზადყოფნის შესასწავლად. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. #1(29) გვ. 134-149.

რ. ღიბრაძე. კვლევის მეცნიერული მეთოდის ჩამოყალიბების სათავეებთან. ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. #3, 12 გვ. .

თ. ჩუბინიშვილი, ნ.მახვილაძე, ე.პავლოვიჩი. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. 2008წ. .

ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი, ნ.მახვილაძე. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. თეზისები. გვ. 207-208.

თ. კაჭარავა, ვ. ესვანჯია. კვლიავის Carum Carvi L განვითარების ფენოლოგიური და ხარისხობრივი პარამეტრები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXIV, თბილისი, გ. 13-14.

თ. კაჭარავა, ვ. ესვანჯია. კვლიავის Carum Carvi L სამრეწველო პლანტაციის გაშენების წესი და მისი გავლენა პროდუქტულობაზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2006წ. ISS 1512-2743, N 17, თბილისი, გ. 53-56 .

ა. დუნდუა. კიბერნეტიკა ადამიანის გონის ფრაქტალური ბუნების შინაგანი ლოგიკის შესახებ. "მეცნიერება და ტექნიკა". 1996წ. № 541; გვ. 37 - 43.