სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. 26 მაისი - რევოლუციური აქტი. „პარალელი“. 2012წ. N 2, გვ. 208-211.

გ. ცაავა. 26. თანამედროვე კომერციული ბანკი როგორც უნივერსალური ფულად-საკრედიტო ინსტიტუტი. . „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2012წ. #1 - გვ. 32-37.

ვ. მოსიაშვილი. 26. „ახალი მიდგომები საბანკო მენეჯმენტში“,. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. # 4., გვ. 117-122..

T. Paghava, G. Tsintsadze, , Z. Basheleishvili, , T. Bjalava, . 28. Recombination properties of radiation defects in electron irradiated p-type silicon crystals. . Bulletin of the Georgian academy of sciences. 2000წ. . Bulletin of the Georgian academy of sciences.. 162, N 1, p. 63-64, 2000 (VII-VIII), 2.

გ. ცაავა. 28. საქართველოს ინტეგრაცია მსოფლიო გლობალურ სივრცეში, მოსახლეობის დემოკრატიული პროცესი საქართველოს საბაზრო ეკონომიკურ პირობებში. . „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის“. 2013წ. გვ. 114 – 115.

გ. ცაავა. 29. საგარეი - ეკონომიკურ ურთიერთობათა სავალუტო - საკრედიტო და საფინანსო ურთიერთობები. . „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის“ . 2013წ. გვ. 160 – 161.

ჯ. მაისურაძე, მ. ჭუბაბრია, ი. ფავლენიშვილი, კ. ჯაფარიძე.. 2H–ქრომენ–2–სპირო–2–N–ალკილ(არილ)ინდოლინო–3–სპირო–1–ციკლოპენტანების სინთეზი.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე.. 1983წ. .

ა. ცაკიაშვილი, გ. ბობღიაშვილი. 2T ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორის გადახურვებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2010წ. N4(19), გვ. 49-52, თბილისი, ISSN 1512-3936 .

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ა.ცაკიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი. 2T ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორისი გადახურვებში. მშენებლობა. 2010წ. ISSN 1512-0740 49-52gv..

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი. 2Т ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორისს გადახურვებში. მშენებლობა. 2010წ. N4 (19) 49-52.

მ. ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე. 2ფორმამიდის და N-მეთილჩანაცვლებული ფორმამიდების მეტალებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური გამოკვლევა. საქ. მეც. ეროვნ. აკადემიის მოამბე. 2010წ. ტ.4, N3.

ლ. ტაბატაძე. 2“ ოზოგენერატორის გამოყენება ღვინის წარმოებაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2017წ. №3 (505) .

ო. კოტრიკაძე. 3. "Mathematical modeling and investigation of the robust following drive in educational laboratory". პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა - სემინარის მოხსენების თეზისები. 1994წ. ლაგოდეხი, 1 გვ.

თ. სუხიაშვილი. 3. Вопросы коррекции моделей управления в семиотических системах . Сабчота Сакартвело. 1980წ. 144-149.

О. Томарадзе. 3. К вопросу цифрового кодирования ТВ сигналов вешателъного стандарта. Научные трудыНаучные труды ГПИ . 1976წ. N7 (189), Электросвязъ. 3ст..

ნ. ქავთარაძე. 3. ბიუჯეტზე მუშაობის საზღვარგარეთული გამოცდილება და მისი გამოყენების შესაძლებლობანი. ჟ. ,,ეკონომისტი“. 2013წ. №5.

თ. ნანიტაშვილი, ც.შილაკაძე, ლ. ეჯიბია. 3. კონკურენტუნარიანი მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების პერსპექტივები საქართველოში. „ეროვნული მეურნეობის აღორძინებისა და სრულყოფის პრობლემები საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. 2003წ. #2, გვ 184..

ნ. გიგაური. 3. კულტურული პოტენციალი და კულტურის სფეროში კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბება. ჟურნალ „ეკონომიკა“. №11. 2008 წ. გვ. 164-170. . 0წ. .

ს. თავბერიძე. 3. პოლიტოლოგიის ლექსიკონი . (აგრარულ;ი უნივერსიტეტის სტამბა. . 2013წ. 4 გვ..

თ. ლომინაძე. 3. შეკვეთების პორტფელის შედგენისა და ოპტიმალურად შესრულების ამოცანები . საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” #1. 2002წ. .