სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Бедукадзе, Чилингаришвили Г. Джинчарадзе К.. 23 Исследование теплофизических характеристик бетона Ингурской арочной плотины. Научные исследования по гидротехнике в 1972г,. «Энергия», Л, 1973. 1973წ. .

მ. ალანია, М. Б. Сичинава, М. Г. Сутиашвили, В. Май-Леддет, Э. Оливье. 236. Химические компоненты надземных частей Ononis arvensis флоры Грузии . saqarTvelos mecniere-baTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . . 2014წ. 1 ტ. N 40, გვ. 68 – 70..

მ. ალანია, М. Б. Сичинава, К. Мчедлидзе, М. Б. Чурадзе, Дж. Н. Анели. 237. Химический состав и микроструктурные особен-ности надземных и подземных вегетативных органов стальника полевого – Ononis arvensis L., произрастающего в Грузии . Georgian Medical News, . 2014წ. № 6 (231), p. 88 - 94..

მ. ალანია, Соавт.: К. Г. Шалашвили, М. Г. Сутиашвили, Т. Г. Сагареишвили, Н. Ш. Кавтарадзе, Дж. Н. Анели, М. Б. Чурадзе. 238. Предварительное исследование некоторых растений, произрастающих в Грузии, на содержание биологически активных соединений . saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria,. 2014წ. t. 40, N 2-3, gv. 202 – 207. .

ვ. მოსიაშვილი. 24. „ინვესტიციების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის მაჩვენებელთა სისტემის შედარებითი ანალიზი და შეფასება“,. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & მეცნიერება“, . 2014წ. # 1., გვ.: 123-129. .

М. Аланиа, .: З. З. Апакидзе, М. Г. Сутиашвили, Дж. Н. Анели, М. Г. Моисцрапишвили, С. Пиаченте, М. Масуло. 246. Сравнительный химический анализ Astragalus bungeanus Boriss. и A. kadshorensis Bunge. флоры Грузии . saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . 2015წ. , t. 41, 1-2, gv. 104 – 108..

М. Аланиа, К. Г. Шалашвили, М. Г. Сутиашвили, Н. Ш. Кавтарадзе. 247. Растения семейства Leguminosae L. флоры Грузии – потенциальные источники биологически активных флавоноидов . saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria,. 2015წ. , t. 41, 3 gv. 244 – 247. .

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. 25 მეტრიანი რელსების მუშაობის რეჟიმისა და ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრა. “მშენებლობა”,. 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.97-102. .

М. Аланиа, К. Г. Шалашвили, Н. Ш. Кавтарадзе, М. Г. Сутиашвили. 253. Изофлавоноиды из некоторых растений семейства Fabaceae флоры Грузии . saqarTvelos mecniereba-Ta erovnuli akademiis macne, qimiis seria. 2016წ. , t. 42, № 2, gv. 167-172..

М. Аланиа, Сичинава М. В., Сутиашвили М. Г.. 254. Флавоноиды надземных частей Ononis arvensis L., произрастающей в Грузии . saqarTvelos mecnie-rebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . 2016წ. t. 42, № 2, gv. 173 – 174. .

თ. ნუცუბიძე. 26 მაისი - რევოლუციური აქტი. „პარალელი“. 2012წ. N 2, გვ. 208-211.

გ. ცაავა. 26. თანამედროვე კომერციული ბანკი როგორც უნივერსალური ფულად-საკრედიტო ინსტიტუტი. . „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2012წ. #1 - გვ. 32-37.

ვ. მოსიაშვილი. 26. „ახალი მიდგომები საბანკო მენეჯმენტში“,. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. # 4., გვ. 117-122..

T. Paghava, G. Tsintsadze, , Z. Basheleishvili, , T. Bjalava, . 28. Recombination properties of radiation defects in electron irradiated p-type silicon crystals. . Bulletin of the Georgian academy of sciences. 2000წ. . Bulletin of the Georgian academy of sciences.. 162, N 1, p. 63-64, 2000 (VII-VIII), 2.

გ. ცაავა. 28. საქართველოს ინტეგრაცია მსოფლიო გლობალურ სივრცეში, მოსახლეობის დემოკრატიული პროცესი საქართველოს საბაზრო ეკონომიკურ პირობებში. . „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის“. 2013წ. გვ. 114 – 115.

გ. ცაავა. 29. საგარეი - ეკონომიკურ ურთიერთობათა სავალუტო - საკრედიტო და საფინანსო ურთიერთობები. . „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის“ . 2013წ. გვ. 160 – 161.

ჯ. მაისურაძე, მ. ჭუბაბრია, ი. ფავლენიშვილი, კ. ჯაფარიძე.. 2H–ქრომენ–2–სპირო–2–N–ალკილ(არილ)ინდოლინო–3–სპირო–1–ციკლოპენტანების სინთეზი.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე.. 1983წ. .

ა. ცაკიაშვილი, გ. ბობღიაშვილი. 2T ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორის გადახურვებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2010წ. N4(19), გვ. 49-52, თბილისი, ISSN 1512-3936 .

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ა.ცაკიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი. 2T ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორისი გადახურვებში. მშენებლობა. 2010წ. ISSN 1512-0740 49-52gv..

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი. 2Т ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორისს გადახურვებში. მშენებლობა. 2010წ. N4 (19) 49-52.