სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია. Analysis of the Downtime of a Duplicated System. Initial Model. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2003წ. 168; Page 4.

გ. გავარდაშვილი, levan Tsulukidze. Analysis of the Onset of Avalanche Motion Using the Theory of Catastrophes. Bulletin of The Georgian Academy of Sciences . 2006წ. T. 173, # 2.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. Analysis of the Onset of Avalanches Motion Using the Theory of Catastrophes.. Bul. of Georgian National Academy of Sciences. 2006წ. vol. 173, # 2, Tbilisi. 396-399..

G. Tkemaladze, Tolomashvili A. I., Khidesheli T. M., Gelashvili I.V. and Tolomashvili I.A.. Analysis of “bio-energy complex” management. Georgian Engineering News. 0წ. № 2, 2006, p. 141-146..

K. Kachiashvili, Melikdzhanian D.I. . Analytical description of the coastal line of the river for simplification and improvement of process of calculation of polluting substances concentration.. Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, . 2001წ. Vol. 17, No. 3, 101-109. .

T. Paghava, L. Chkhartishvili. Apparent Holl mobility of charge carriers in silicon with nano-sized “metallic” inclusions. Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2013წ. Nano Studies, 2013, 8, 85-94. .

გ. ყიფიანი, Rekhviashvili G., Bekirishvili M. . Applicated for single-layered plate with one cut method of solution. მშენებლობა. 2010წ. № 2(17), .

შ. შათირიშვილი, I. Sh. Shatirishvili, Sh. K. Gigilashvili, G. N. Zakalashvili. Application Chromatographic Complex Methods of Investigation on Georgian Wine. Annals of Agrarian Science. 2007წ. Vol.5, N1, Tb.2007, 130-133p..

I. Shatirishvili, Sh. Sh. Shatirishvili, Sh. K. Gigilashvili, G. N. Zakalashvili. Application Chromatographic Complex Methods of Investigation on Georgian Wine. . 2007წ. Vol.5, N1, Tb.2007, 130-133p..

I. Margalitadze, Mammadov A., null, Tabatabai M. R., Razavi A.. Application of and gis to determine flood zone mapping in the damavand river, Iran. GEN . 2005წ. #1.p.151-153.

გ. ყიფიანი, Anjaparidze T., Kristesiashvili E. Application of critical loading definition method on plate with cut to solution of practical problem . Problems of Mechanics, Tbilisi,. 2010წ. # 2(39), pp. 103-108.

ზ. ყიფშიძე, A. Toronjadze , G. Ananiashvili , A. Zhuzhunashvili . Application of Game theory to a stock market model. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკაადემიის მოამბე. 2003წ. 168, 1, 28-30.

G. Chikoidze, N. Javashvili, M. Pirtskhalava. Application of Generative Morphologic Processor for Printing Support System. Proceedings of Archil Eliashvili Institute of Control Systems. 2003წ. N7, Tbilisi, p. 266-270..

B. Meparishvili. Application of Mobile Multi-robot Systems in Environment Monitoring. International Workshop „Novel Sensors for Nuclear Radiation Measurement“, Tbilisi, Georgia, . 2012წ. July 4,5 2012. .

К. , Goritskiy, Y.A., and Datuashvili M.N. . Application of the generalized Neyman-Pearson criterion for estimating the number of false decisions at isolation of true trajectories.. Technical Cybernetics: Proceedings of Georgian Technical Institute, Tbilisi,. 1977წ. 7(198), 79-85. .

ლ. შენგელია, Tvauri G., Chitanava R.. Application of the Satellite Date for the Creation of Operational Numerical Forecasting Technological line of the Blacke Sea conditions. Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical University. 2011წ. vol. 117, pp. 59-61.

Shengelia L., Tvauri G. , Chitanava R.. Application of the Satellite Date for the Creation of Operational Numerical Forecasting Technological line of the Blacke Sea conditions. Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical University. 2011წ. vol. 117, pp. 59-61.

. Application of the shape theory in the characterization of exact homolo¬gy theories and the strong shape homotopic theory.. Shape theory and geometric topology (Du-brovnik), Lecture Notes in Math., Springer, Berlin-New York... 1981წ. pp. 253--262, 870.

D. Natroshvili, M.Basheleishvili. Application of the singular integral equation method in the boundary value problems of the theory of elasticity for transversally isotropic bodies. Differential and Integral Equations, Boundary Value Problems. Tbilisi University, Tbilisi . 1979წ. 11-32. .

D. Natroshvili, M.Basheleishvili. Application of the singular integral equation method in the boundary value problems of the theory of elasticity for transversally isotropic bodies. Differential and Integral Equations, Boundary Value Problems. Tbilisi University, Tbilisi . 1979წ. 11-32. .