სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. კუბლაშვილი, თ. ამბროლაძე. დაკვირვებათა ხანმოკლე მწკრივების მიყვანა ხანგრძლივ პერიოდამდე. ენერგია. 2012წ. 1(61); 44-45;.

ი. გოგუაძე. დამამთავრებელ ეტაპზე მყოფი ჭაბურღილებისათვის ჰორიზონტალური ლულის ახალი სიცოცხლის მინიჭება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #12, 107-121 გვ..

თ. ბერიძე, ქარცივაძე გ.. დამატებული ღირებულების გადასახადის თავისებურებანი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . 2009წ. გვ. 37.

გ. აბაშიძე. დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2011წ. ტომი III, .

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; ნ. ბასილაძე; თ. ნიჟარაძე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების საგადასახადო სისტემა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.248-252.

ჯ. მალაღურაძე, მ. მალაღურაძე . დამოუკიდებლობა და საცხოვრებლის ხუროთმოძღვრება, . სტუ -ს შრომათა კრებული, #1, . 2008წ. ( 467 ), გვ.63 – 66 .

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, გ. მიქაძე, ზ. მამაცაშვილი. დამპროექტებელთა პროფესიონალური ცოდნის ერთობლივი ფორმალიზაციის მეთოდოლოგიური ასპექტი. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,№1(4), გვ.4. თბილისი. 2007წ. .

შ. კუპრეიშვილი, ო. ხარაიშვილი, ჯ. ფანჩულიძე. დამშრობი სისტემებისათვის მაქიმალური ჩამონადენის განსაზღვრა. სამეცნიერო შრომათა კრებული- აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2011წ. ტომი 4, #1(54), თბილისი , გვ. 67-70.

გ. აბაშიძე. დამცველი წინასწარი გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #3, .

გ. აბაშიძე, აბაშიძე ირაკლი. დამცველი პირველი ინსტანციის სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმის განხილვის სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #4.

გ. აბაშიძე. დამცველის მონაწილეობა სასამართლო კამათში. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #4.

გ. აბაშიძე. დამცველის სიტყვის ეთიკა. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~, . 2010წ. #2, .

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. დანალექი ნივთიერების რაოდენობის განსაზღვრა ხსნარ-რეაგენტის კონცენტრაციაზე დამოკიდებულებით. საქართველოს ახალი ინჟინერია. 2007წ. #3.

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე, დ. თევზაძე. დაჟანგული მინერალების სულფიდიზაცია ელექტროქიმიური მეთოდით დამუშავებული გოგირდოვანი ნატრიუმის ხსნარით. საქ. მეც. აკადემიის რეფ. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2007წ. #10-12 .

დ. კუპატაძე, ი. ცუცქირიძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2009წ. №23, გვ.16-34.

რ. მჟავანაძე, მ. ლაპიაშვილი, ი. ცუცქირიძე, დ. კუპატაძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟუნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2009წ. 23, 16-25.

მ. ლაპიაშვილი, ი.გუჯაბიძე, რ.მჟავანაძე, ი.ცუცქირიძე, დ.კუპატაძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო–გეოლოგიური პრობლემები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2009წ. №23.

ნ. ხუნდაძე, ნ. ებრალიძე, დ. ვახანია. დას. საქართველოს სანაპირო ზოლის სიღრმული აგებულობა არსებული გეოფიზიკური კვლვების ინტერპრეტაციის მიხედვით. ჟურნალი ” საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2007წ. №20б, 72-80.

დ. როგავა. დასავლეთ აფხაზეთში გეოლოგიური პროცესების და მოვლენების განვითარების დინამიკა. სამთო ჟურნალი. 2003წ. 1(2), 10–11გვ.

მ. მელქაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ქალაქგეგმარებითი საკანონმდებლო აქტების ისტორიული ექსკურსი (პარალელები თანამედროვე საქართველოსთან). ალმანახი კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2002წ. 1, 118-122, ISSN 1512-0619.