სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. კიდევ ერთხელ საქართველოს სახელმწიფო დროშის წარმოშობის შესახებ. გაზ. “ახალი ეპოქა”. 2003წ. # 6.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. კიდევ ერთხელ ტექნოპარკების განვითარების საკითხებისადმი. "ეკონომიკა". 2011წ. №1 გვ. 164-181.

მ. აბუთიძე. კიდევ ერთხელ ხელოვნების მუზეუმის დავითნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. 11, 165 – 169.

რ. თაბუკაშვილი. კიდევ ერთხელ “ტერმინის” დეფინიციისათვის.. სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” . 2009წ. #3. .

ლ. კობახიძე. კიდული საბაგირო გზის ვაგონის დამუხრუჭების პროცესის პარამეტრების გაანარიშება. სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, . 1997წ. 1997წ. .

გ. კაიშაური. კივის ნაყოფის გამოკვლევა ნატურალური ვაჟინის დამზადების მიზნით. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული რეფერირებული ჟურნალი "აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები". თბ.. 2016წ. №3 (32). გვ. 50 - 54.

ნ. ოვსიანიკოვა. კითხვები კომენტარით, როგორ შევავსოთ ქონებრივი დეკლარაცია. . ბიზნესი და კანონმდებლობა, . 2006წ. #2, გვ. 62-64. .

ნ. ბოკუჩავა, ბ. გოგიჩაიშვილი. კილა-კუპრას ფსევდოვულკანური ტალახების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ.39, №3-4, თბილისი, გვ..

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი. კილა-კუპრას ფსევდოვულკანური ტალახების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2013წ. ტ. 39, №3-4, თბილისი, გვ..

ნ. ბახსოლიანი. კილიკია ასურული ლურსმული წარწერების მონაცემთა კონტექსტში. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. XII-XIII,,გვ. 46-49.

ბ. ცხადაძე. კიმერიელ და გმირ ლექსემათა ურთიერთმიმართება-წარმომავლობისათვის. ,,კავკასიის მაცნე’’. 2000წ. #6, გვ. 127-129..

ბ. ცხადაძე. კიმერიელ, გმირ, ქიმ, ქიმერა ლექსემების ურთიერთმიმართებისათვის. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები. 2004წ. #8, გვ. 17-24..

. კიმერიელები წერილობითი წყაროების მონაცემთა კონტექსტში. კრებულში: ჯავახეთი. ისტორია და თანამედროვეობა. 2002წ. 1, გვ. 15-29.

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, მ. არაბიძე. კიოტოს ოქმი და საქართველო. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2012წ. #3 გვ. 83-86.

გ. გრიგორაშვილი, ყურაშვილი მ.. კირქვების შესაძლო ტოქსიკური მოქმედების გამოკვლევა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. XIX.

მ. დავითაია. კიშო კუროკავას შუალედური სივრცის, „ქუჩის არქიტექტურის“ კონცეფცია და ქართული ანალოგები. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა). 2002წ. გვ.124-129.

თ. სუხიაშვილი. კლასების დაპროექტება ობიექტთა მდგომარეობების გათვალისწინებით. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. კლასების დაპროექტება ობიექტთა მდგომარეობების გათვალისწინებით. . სტუ-ს შრომები2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. კლასების მოვალეობების განსაზღვრა პროგრამული სისტემების დაპროექტებისას. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2013 #3 (16) გვ. 56-59. 2013წ. .

თ. სუხიაშვილი. კლასების მოვალეობების განსაზღვრა პროგრამული სისტემის დაპროექტებისას. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .