სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მამალაძე. კლასტერები და მათი როლი ეკონომიკის განვითარებაში. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. №2; 173-181 გვ.

მ. ხარხელი. კლასტერები: არსი, გავრცელების დონე, მართვის მექანიზმები. ეკონომოკა. 2012წ. N5, 88-96.

თ. აბრალავა, ნ. ფარესაშვილი. კლასტერი, როგორც კონკურენტუნარიანობის მართვის ინსტრუმენტი. ჟურნალი "ეკონომიკა" . 2011წ. #1-2 თბილისი, გვ.136-146.

ე. ბარათაშვილი, ნანა ნადარეიშვილი. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა" 1.2 ნ.თ.. 2007წ. # 10.

ე. ბარათაშვილი, ნ.ნადარეიშვილი. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 1.2 ნ.თ.. 2007წ. # 9.

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ, ზარანდია ჯანდრი, ციმინტია კახა. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები საქართველოში (ნაწილი I). “საქართველოს ეკონომიკა” . 2007წ. №9 (118) გვ. 73-76.

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები საქართველოში. ნაწ.2. საქართველოს ეკონომიკა. 2007წ. №10 (119) გვ. 71-75..

მ. მიქელაძე. კლასტერული ანალიზის გამოყენების ცალკეული ასპექტები. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. №3, გვ.67-71.

ა. აბრალავა. კლასტერული პოლიტიკა და ეკონომიკის კლასტერიზაცია. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

მ. მელქაძე. კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები. კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2004წ. 3, 71-75 ISSN 1512-0619.

თ. ხოხობაშვილი. კლდისუბნის წმ. გიორგის ეკლესიის აშენების ახალი თარიღი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. .

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე, გ. შალიტაური. კლდოვანი და ნახევრადკლდოვანი მთის ქანების შრეებისაგან შედგენილი ფერდოების მდგრადობა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.6.

მ. ახობაძე, ა. ვადაჭკორია, გ. შუბითიძე. კლიენტების მოზიდვის ოპტიმალური რეჟიმის შესახებ. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1999წ. N1 (425).

ს. პოჩოვიანი. კლიენტ–სერვერული არქიტექტურით კომპიუტერული ვირტუალური კერძო ქსელის ორგანიზაციის ტექნოლოგია. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2012წ. №1(12); 140-144 გვ.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროეკოლოგიურ ზონაზე საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში . გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2008წ. № 6-7, გვ. 95-101.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროეკოლოგიურ ზონაზე საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში. გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2008წ. № 6-7, გვ. 95-101.

გ. მელაძე, მელაძე მ. , თუთარაშვილი მ.. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროკლიმატური ზონების ცვლილებაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ.115, გვ. 94-104.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, თუთარაშვილი მ.. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროკლიმატური ზონების ცვლილებაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ.115, გვ. 94-104.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, მ.ალავერდაშვილი, გ.ბრეგვაძე. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა მდ.ვერეს თვის საშუალო დასეზონური წყლის ხარჯების ცვალებადობაძე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. .

მ. მელაძე, მ. მელაძე. კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების არეალზე საქართველოს მაღალმთის რეგიონებში . საუ, `აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება” . 2010წ. გვ. 286-289 .