სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25117 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კვარაცხელია. ლარიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. http://business-engineering.bpengi.com/home/2016/number-04. 2016წ. #4, გვ.: 80-90, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SbmRlWlA4eWp2QlE/view.

დ. კვარაცხელია. ლარის დევალვაცია _ სამამულო წარმოების რეალური სექტორის აღორძინების აუცილებელი პირობა. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა“. 2009წ. #1, გვ.: 41-47.

მ. გაბუნია. ლატენტური დანაშაულობის კრიმინოლოგიური ასპექტები . აღმაშენებელი. 2010წ. N2, 85-88.

ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, მ. დიდებულიძე, ი. გურგენიძე. ლაურონიტრილის ადსორბცია ვერცხლისწყალ/ეთილენგლიკოლის და ჰაერი/ეთილენგლიკოლის გამყოფ საზღვრებზე. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1990წ. ტომი 137; N 1; გვ.93-96.

ა. ჩიქოვანი. ლაქ-საღებაბავების გამხსნელები და გამზავებლები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(26), 2012. 2012წ. .

თ. ხუციშვილი, ჯიბლაძე ნ., ხუციშვილი ო., ბუხრაძე ე. . ლაქსის მეთოდის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები #1. -129-131 გვ..

ო. ხუციშვილი, ჯიბლაძე ნ., ხუციშვილი თ., ბუხრაძე ე. . ლაქსის მეთოდის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2006წ. #1. . -129-131 გვ. .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ.ნატროშვილი. ლაქტაციის პერიოდში ფურის კვება და შენახვა. მოამბე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეც.აკად. . 2006წ. .

თ. ცინცაძე, დ. ოტიაშვილი, მ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა. ლევან II დადიანის (1611-1657წწ.) მოღვაწეობა ფარმაციასა და მედიცინაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. 2(3) გვ.260-262.

მ. პაპაშვილი. ლევან II დადიანის ვატიკანთან ურთიერთობის ისტორიიდან. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კლებული. "გოროს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2001წ. "ისტორიის სერია", № 1, გვ.3-10.

ნ. ჟველია. ლევან II დადიანის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თვალსაზრისი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’. თბილისი,. 2014წ. №29, გვ. 110-113.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ზ. ჩანქსელიანი. ლენტეხის რაიონის ტერიტორიაზე ალუვიური ნიადაგების პირობებში რადიონუკლეიდებისა და მძიმე ლითონებისდ მონიტორინგი და აღნიშნული ტიპის ნიადაგების ნაყოფიერების მართვა. თბილისი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2016წ. N 1, გვ. 130-132.

თ. გოგიშვილი, ჩარქსელიანი ზაური. ლენტეხის რაიონის ტერიტორიაზე, ალუვიური ნიადაგების პირობებში , რადიონუკლეიდებისა და მძიმე ლითონების მონიტორინგი და აღნიშნული ტიპის ნიადაგების ნაყოფიერების მართვა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ჟურნალი ,,მოამბე,,. 2016წ. გვ.130-131.

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი, თინათინ გოგიშვილი. ლენტეხის რაიონის ტერიტორიაზე, ალუვიური ნიადაგების პირობებში, რადიონუკლეიდებისა და მძიმე ლითონების მონიტორინგი და აღნიშნული ტიპის ნიადაგების ნაყოფიერების მართვა. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2016წ. №1(35), გვ.130-132.

ნ. მოლოდინი. ლენტური კონვეიერის ამძრავების საკონტაქტო ზედაპირების რგოლურ ჭვრიტეში ვაკუუმის ფორმირების ანალიზი. სამთო ჟურნალი №1 (34) . 2015წ. .

თ. კაჭარავა, ნ. კაპანაძე. ლენცოფასა (Hyoscyamus niger L) და ლემას (Datura stramonium L) ბიოლოგიური თავისებურებანი და მათი გამოყენება. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2010წ. N1 (50), თბილისი, გ.35-37.

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელი ადრეული პუბლიცისტური წერილები საქართველოს ავტორნომიის შესახებ. სტუ-ს ჰუმანიტარულ -ტექნიკური ფაკულტეტის შრომები, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. 1997წ. №1გვ.16-41.

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელის 1916 წელს გამოქვეყნებული პუბლიცისტური წერილები. ჟურნალი "მნათობი". 1997წ. №8, გვ.125-132.

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელის 1928-32 წლების პუბლიცისტიკა. ჟურნალი "განთიადი". 1997წ. № 11-12, გვ.173-181.

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელის ადრეული პუბლიცისტური წერილების ეროვნულ-პოლიტიკური პრობლემატიკა. თსუ, თბილისის უნივერსიტეტის შრომები, ჟურნალისტიკა. 1998წ. № 331, გვ. 107-127.