სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. მეტრულ და აფინურ ფიგურათა ინვარიანტების პროექციული ფორმა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. №1(23).

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. მეტრული ამოცანების ამოხსნა ინვერსიის გამოყენებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. #3(34) 2015წ. გვ.127-132, ISSN 1512-3537.

ნ. ხაბეიშვილი, ვლადიმერ ცხვიტარია. მეტყველების გარჩევითობის დადგენა სპეციალური არტიკულაციური ტესტების საშუალებით სტუ–ს დიდ სააქტო დარბაზში.. ინტელექტუალი. გამომც. პოლიგრაფიული ფირმა "ზენონი". . 2007წ. N4. გვ.131–134. ISSN 1512-2530.

ვლადიმერ ცხვიტარია. მეტყველების გარჩევითობის დადგენა სპეციალური არტიკულაციური ტესტების საშუალებით სტუ–ს დიდ სააქტო დარბაზში.. ინტელექტუალი. გამომც. პოლიგრაფიული ფირმა "ზენონი". . 2007წ. N4. გვ.131–134. ISSN 1512-2530.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. მეურნეობის სხვადასხვა დარგის თბოსიცივით მომარაგების ახალი კომპლექსური სისტემების დამუშავება გეოთერმული ენერგიის გამოყენებით. თბილისი. ჟ.“ენერგია“ . 0წ. N4(52)-1. 2010. ISSN 1512–0120 გვ.36–44.

ლ. მეტრეველი, დ. ზერაგია. მეუღლეზე ძალადობა. „ინტელექტი“. 2012წ. N2(43), გვ. 136-137.

ა. ჯაფარიძე. მეფე მირიანი. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2.

ნ. ხაზარაძე. მეფის ინსტიტუტი ლიდიაში. ანალები. 2007წ. #1, გვ. 13-36.

ი. ბურდული. მეფისტოფელური ხატების ფსევდოკარნაველობა გერმანულ მხატვრულ ტექსტში. Scripta manent ღია დიპლომატიური ასოც. სამეცნიერო ჟურნალი . 2010წ. #1(5) სტუ. 7გვ. 27-33 .

ო. გაბედავა, ა.ვ. ცინცაძე, ა.გ. ბუაძე. მექანიკურ დამამუშავებელ წარმოებაში საკონრტოლო ოპერაციებს მახასიათებლების განსაზღვრის ადაპტური ალგორითმი. სისტემური ანალიზის გამოყენებითი ამოცანები სპი-ს შრომები. 1988წ. №8 (337), 79-82 გვ;.

ნ. ბარძიმაშვილი, კ. უთურგაიძე. მექანიკური ამძრავების პროექტირების კომპიუტერიზაციის შესახებ (რუსულ ენაზე). . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #2(460) . უაკ 681.3.

გ. ელიავა, ა. შარაბიძე ც. სოხაძე მ. კუპრავა ი. შანიძე ს. ჯინჯოლავა. მექანიკური დატვირთვების გავლენა პაროდონტის ქსოვილებზე და ყბის ძვალში ცვლით პროცესებზე. თბილისის საერთ უნივერსიტეტის “გაენათი” სამეცნიერო შრომათა საუბილეო კრებული თბილისი_2006. 2006წ. 56-57.

ნ. სეფაშვილი, ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. მექანიკური ზემოქმედების მიმართ მგრძნობიარე სპიროპირანით მოდიფიცირებული პოლიმერები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. #10-12, გვ.79-83.

მ. შილაკაძე, ზ.ქაშიაშვილი. მექანიკური სისტემების საიმედოობის მაჩვენებლების განაწილების ექსპონენციალური კანონი კვადრატული მაჩვენებლით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2009წ. № 4-6.

გ. ბაღათურია, დ.გორგიძე. მექანიკური სისტემის ფარდობითი მოძრაობა და ლაგრანჟის მეორე გვარის განტოლებები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #1-3, გვ.. 70-73.

დ. გორგიძე, გ. ბაღათურია. მექანიკური სისტემის ფარდობითი მოძრაობა და ლაგრანჟის მეორე რიგის განტოლებები . მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2006წ. #1-3 .

ზ. ჯაფარიძე, თომაძე ნანა. მეღვინეობის მეორადი ნედლეულის გადამუშავების პროცესის ენერგეტიკული შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები” შრომათა კრებული. 2009წ. ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, გვ. 279-282 .

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი, ნ. ილურიძე. მეღვინეობის მეორადი პროდუქტების უტილიზაციის პრობლემები. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2011წ. №2.

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა, ილურიძე ნელი. მეღვინეობის მეორადი პროდუქტების უტილიზაციის პრობლემები. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2011წ. №2.

გ. გრიგორაშვილი, ხოტივარიო აელიტა, კუპატაძე იზოლდა, ილურიძე ნელი. მეღვინეობის მეორადი პროდუქტების უტილიზაციის პრობლემები. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2011წ. №4.