სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. რევაზიშვილი, ნ. ბეჟაშვილი. კლიმატის ცვლილება, როგორც გლობალური ეკოლოგიური პრობლემა და მისი შედეგები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. #1 (9) გვ.. 94-102.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების საქართველოში დანერგვის საკითხისთვის.. სტუ, 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. ნაწილი I, გვ.38-42.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ა. სიხარულიძე, მ. შვანგირაძე.. კლიმატის ცვლილებასთან ქალაქ თბილისის ადაპტირების აქტუალური საკითხები. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტიის შრომები. 2016წ. ტ. 123, გვ. 39-43, ISSN 1512-0902.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი. კლიმატის ცვლილებების გავლენა ტყის მავნებელ–დაავადებების რიცხოვნობის დინამიკაზე აჭარის რეგიონში.. ლ. ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი.მცენარეთა დაცვის პრობლემები. 2009წ. ტ. XXXIX, თბილისი, 2009, გვ. 177–186.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი, ე. აბაშიძე. კლიმატის ცვლილებების გავლენა ტყის მავნებელ–დაავადებების რიცხოვნობის დინამიკაზე ბორჯომის რაიონში. ლ. ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი.მცენარეთა დაცვის პრობლემები. 2007წ. ტ. XXXVIII, თბილისი, 2007, გვ. 200–208.

ნ. ლომიძე. კლიმატის ცვლილებების გავლენა ტყის მავნებელ–დაავადებების რიცხოვნობის დინამიკაზე ლენტეხის რაიონში.. ლ. ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი.მცენარეთა დაცვის პრობლემები. 2009წ. ტ. XXXIX, თბილისი, 2009, გვ. 167–176.

თ. ცინცაძე. კლიმატის ცვლილების გავლენა მდინარის ჩამონადენზე და მის მყინვარულ საზრდოობაზე (მდ. ენგური-საგ.ხაიშის მაგალითზე). ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2015წ. ტ.123.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი. კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე . საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2014წ. გვ.262-266.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე . საერთაშორისო კონფერენციის მასალები; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2014წ. გვ.262-266.

ნ. კაპანაძე, ბ.ბერიტაშვილი, მ. შვანგირაძე. კლიმატის ცვლილების გავლენის შეფასება მდ. ენგურის ჩამონადენზე . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2014წ. ტ. 120, გვ. 64-68, ISBN: 1512-0902.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარებზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2015წ. #1 (721), გვ. 9-14, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია. კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარებზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2016წ. #1 (723), გვ. 9-14, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველო, თბილისი.

ნ. ბეგალიშვილი, ვ. ცომაია / V. Tsomaia, ნ.ნ. ბეგალიშვილი / N.N. Begalishvili / . კლიმატის ცვლილების პირობებში მდინარეული ჩამონადენის ცვლილების შეფასება მათემატიკური მოდელის საუძველზე. / Evaluation of river flow variability under climate change condition on the basis of mathematical model. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰდირომეტეოროლოგიის ისნტიტუტის შრომათა კრებული "გვალვის და მასთან ბრძოლის პრობლემები" / Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of drought and its mitigation”. 2002წ. ტ./ v.107, თბილისი / Tbilisi, გვ./pp. 133-138pp.

ნ. ბეგალიშვილი, ნ.ა. ბეგალიშვილი / N.A.Begalishvili . კლიმატის ცვლილების პირობებში მდინარეული ჩამონადენის ცვლილების შეფასება მათემატიკური მოდელის საუძველზე. / Evaluation of river flow variability under climate change condition on the basis of mathematical model.. ჰმი-ს შრომათა კრებული . 2002წ. Transactions of the Institute of Hydrometeorologyტ. 107, 2002, გვ. 133-138 / vol. 107, 2002, p. 133-138, (in Georgian). .

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. კლიმატის ცვლილების ფონზე მდინარე ჭოროხისა და აჭარისწყლის წყალდიდობების რისკების შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2013წ. #68, გვ. 48-53.

ნ. ხუფენია, მ. ალავერდაშვილი, დ. კიკნაძე, დ. კიკნაძე, გ ბრეგვაძე, ნ კოკაია. კლიმატის ცვლილების ფონზე მდინარის ჩამონადენის და ნალექების ერთობლივი სტატისტიკური ანალიზი. შრომათა კრებული. 2008წ. ტომი 115, თბილისი, გვ. 105-111.

ნ. ბეგლარაშვილი, მ. ფიფია. კლიმატის ცვლილების ფონზე სეტყვიანობის დინამიკა კახეთის რეგიონში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. კრებული. ISBN 978-9941-13-639-9 .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze, ვ. ცომაია, ხ.ახმედრაბახანოვა , რ. მამედოვი. კლიმატის ცვლილების ფონზე წყლის რესურსების გაანგარიშების გაუმჯობე-სების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პა-რამეტრების გამოყენების საფუძველზე./Possibility of improving the calculation of water resources based on the application of the moisture circulation parameters against the background of a climate change.. ჰმი-ს შრომათა კრებული"კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში"/Transactions of the Institute of Hydrometeorology"Climate, Natural Resources, Natural Disasters in the South Caucasus". 2008წ. ტ.115,2008,გვ.112-121./vol.115,2008, p.112-121..

ნ.ბეგალიშვილი, თ.ცინცაძე. კლიმატის ცვლილების ფონზე წყლის რესურსების გაანგარიშების გაუმჯობესების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე. საქ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2008წ. ტ. 115. გვ.112-121..

სვანიძე ზ. კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის ფაქტორების მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედობისა და ერთგვაროვნების ძირითადი საკითხების შესახებ.. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემო და გლობალური დათბობა“ (მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი) შრომები, თბილისი, თსუ, 15–17/09/2011- თბილისი, თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული “ახალი სერია”, N3 (82), გვ.71-76.. 2011წ. გვ.71–76, 2011..