სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. გაჩეჩილაძე, გ. გერაძე. კოლხური თეთრის ქიმიური შედგენილობა. სამთო ჟურნალი, 2 (15), გვ. 14. 2005წ. .

თ. კაჭარავა. კოლხური კატაბალახას Valeriana Colchica Utk ბიომორფოლოგიური პარამეტრები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2008წ. N1 (42), გ, 21-23.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე. კომ-ული ტექნოლო-ის ბაზაზე FLICKER-ხმა- ურის ენერგეტიკული სპექტრის განსაზღვრა. სტუ შრომები . 2014წ. ISSN1512-0996.

მ. ცინცაძე. კომბიკორმასტერტერის გამოყენებით ხბოების გამოზრდა. ჟ. ზოოტექნიკა, . 1988წ. #4.

ა. დუნდუა. კომბინაციური დისკრეტული მოწყობილობების პროგრამული რეალიზაცია შემავალი ნაკრების ასახვის მეთოდის გსმოყენებით. "ტრანსპორტი". 2004წ. № 1; გვ. 5 - 8..

ო. ხაზარაძე, რ.ბიძინაშვილი. კომბინირებული ბაგიროვანი შპრენგელური სისტემის წინასწარი დაძაბვის ძალი განსაზღვრა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი . 2006წ. ISSN1512-0325, N1(15).

. კომბინირებული კონსტრუქციების ანგარიში ბეტონის ცოცვადობის დეფორმაციის მახასიათებლის ალბათური ბუნების გათვალისწინებით. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №2(9). 2008წ. 1512-3936.

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე, ვ. მირუაშვილი, მ. ქვარცხავა, მ. მირუაშვილი. კომბინირებული მანქანის ნიადაგის მიმყრელი სამუშაო ორგანოსმუშაობის ანალიზი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2010წ. მოამბე #27, გვ,332-336.

მ. ცინცაძე, ა. ჩუბინიძე. კომბინირებული საკვების დამზადება და შენახვა. სახელმძღვანელო მოწონებულია და რეკომენდირებულია საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის მიერ. . 2009წ. #10.

ლ. პაპავა, ო. კიღურაძე. კომბინირებული საკვების ნაყარი სიმკვრივის ექსპერიმენტული განსაზღვრა.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2007 წელი N10-12.. 2007წ. 4გვ..

ნ. კეჟერაძე. კომბინირებული საკვების ტემპერატურაგამტარობის კოეფიციენტის ექსპერიმენტული გამოკვლევა.. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" .. 2007წ. # 10–12.

ლ. პაპავა. კომბინირებული საკვების ტემპერატურაგამტარობის კოეფიციენტის ექსპერიმენტული გამოკვლევა.. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2007 წელი.N7-9.. 2007წ. 4გვ..

ა. ქუთათელაძე, ზ. ჩხაიძე. კომერციულ ბანკებში აქტივების ხარისხის ეკონომიკური ანალიზი. ყოველთვიერი საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. № 1-2, გვ. 92-104..

გ. ცაავა. კომერციული ბანკების მიერ დაკრედიტების სრულყოფის საკითხები . „მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2015წ. № 2 (12) - გვ. 30 – 34.

რ. ბურდიაშვილი. კომერციული ბანკების მოთხოვნილება ლიკვიდურ სახსრებზე და მათი მართვა. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #9, გვ. 99-102..

მ. კაპანაძე, კიპაროიძე გიორგი. კომერციული ბანკების საინვესტიციო საქმიანობაზე მოქმედი ფაქტორები. ჟურნ. “სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. N 6 2009 78-82.

თ. ღურწკაია. კომერციული ბანკების სპეციფიკური ფუნქციები გარდამავალ ეკონომიკაში. ჟურნალი ეკონომიკა. 2006წ. N6.

გ. ცაავა. კომერციული ბანკის ზედამხედველობის პრინციპების დამკვიდრების თავისებურებები საერთაშორისო სტანდარტებით.. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 161-174.

გ. ცაავა. კომერციული ბანკის რესურსების ფორმირებისა და საბანკო რეგულირების კაპიტალის შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებით ახალი ზედამხედველობის პრინციპების დამკვიდრების თავისებურებები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 227 - 237.

კ. დიმიტრიშვილი. კომერციული ბანკის საკრედიტო ოპერაციების შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ შემოწმება.. ჟურნალი,,სოციალური ეკონომიკა“. 0წ. 2012წ. N2.–გვ150–154..