სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ, ზარანდია ჯანდრი, ციმინტია კახა. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები საქართველოში (ნაწილი I). “საქართველოს ეკონომიკა” . 2007წ. №9 (118) გვ. 73-76.

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია. კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის წინაპირობები საქართველოში. ნაწ.2. საქართველოს ეკონომიკა. 2007წ. №10 (119) გვ. 71-75..

მ. მიქელაძე. კლასტერული ანალიზის გამოყენების ცალკეული ასპექტები. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. №3, გვ.67-71.

ა. აბრალავა. კლასტერული პოლიტიკა და ეკონომიკის კლასტერიზაცია. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

მ. მელქაძე. კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები. კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2004წ. 3, 71-75 ISSN 1512-0619.

თ. ხოხობაშვილი. კლდისუბნის წმ. გიორგის ეკლესიის აშენების ახალი თარიღი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. .

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე, გ. შალიტაური. კლდოვანი და ნახევრადკლდოვანი მთის ქანების შრეებისაგან შედგენილი ფერდოების მდგრადობა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.6.

მ. ახობაძე, ა. ვადაჭკორია, გ. შუბითიძე. კლიენტების მოზიდვის ოპტიმალური რეჟიმის შესახებ. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1999წ. N1 (425).

ს. პოჩოვიანი. კლიენტ–სერვერული არქიტექტურით კომპიუტერული ვირტუალური კერძო ქსელის ორგანიზაციის ტექნოლოგია. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2012წ. №1(12); 140-144 გვ.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროეკოლოგიურ ზონაზე საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში . გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2008წ. № 6-7, გვ. 95-101.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროეკოლოგიურ ზონაზე საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში. გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2008წ. № 6-7, გვ. 95-101.

გ. მელაძე, მელაძე მ. , თუთარაშვილი მ.. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროკლიმატური ზონების ცვლილებაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ.115, გვ. 94-104.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, თუთარაშვილი მ.. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროკლიმატური ზონების ცვლილებაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ.115, გვ. 94-104.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, მ.ალავერდაშვილი, გ.ბრეგვაძე. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა მდ.ვერეს თვის საშუალო დასეზონური წყლის ხარჯების ცვალებადობაძე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. .

მ. მელაძე, მ. მელაძე. კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების არეალზე საქართველოს მაღალმთის რეგიონებში . საუ, `აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება” . 2010წ. გვ. 286-289 .

გ. მელაძე. კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების არეალზე საქართველოს მაღალმთის რეგიონებში. საერთაშორისო კონფერენციის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის შრომები. `აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება” . 2010წ. გვ. 286-289 .

დ.კერესელიძე, გ.ბრეგვაძე. კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენა საქართველოს ზოგიერთი მდინარის ჩამონადენის რეჟიმზე. . 2004წ. კონფერენციის მასალები, ტომი 11, გვ 161-166.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, გ.ბრეგვაძე, ვ.ტრაპაიძე. კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე მდ.მტკვრის (თბილისი) სხვადასხვა ინტერვალის და პერიოდის ჩამონადენის და ნალექების ცვალებადობის შეფასება და ანალიზი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტ.124, გვ.22-27.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, გ,ბრეგვაძე, ვ.ტრაპაიძე. კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზესხვადასხვა პერიოდის ჩამონადენის ცვალებადობის ტენდეციების შეფასება და ანალიზი მდ.მტკვრისა და მდ.ფოცხოვის მაგალითზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. ტ.121,20. გბ. 15-18.

ნ. ბეგალიშვილი, კ. თავართქილაძე / Таварткиладзе К.А/ K. Tavartkiladze., ნ.ა. ბეგალიშვილი / Бегалишвили Н.А./ N.A. Begalishvili. კლიმატის და ჩამონადენის საუკუნეობრივი ცვლილებების შეფასება საქართველოს მდინარეების წყალგამყოფებისათვის / Оценка вековых изменений микроклимата и стока для некоторых водосборов рек Грузии. /Assessmant of secular variation of climate and runoff for some river watersheds in Georgia. . Труды Инст. гидрометеорологии АН Грузии «Проблемы гидрологии» / Transactions of the Institute of Hydrometeorology of Georgian Academy of Sciences “Problems of Hydrology”, . 2001წ. ტ/т. 106, 2001, გვ.с. 52-61./ vol. 106, 2001, p. 52-61 (in Russian)..