სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხუფენია, მ. ალავერდაშვილი, დ. კიკნაძე, დ. კიკნაძე, გ ბრეგვაძე, ნ კოკაია. კლიმატის ცვლილების ფონზე მდინარის ჩამონადენის და ნალექების ერთობლივი სტატისტიკური ანალიზი. შრომათა კრებული. 2008წ. ტომი 115, თბილისი, გვ. 105-111.

ნ. ბეგლარაშვილი, მ. ფიფია. კლიმატის ცვლილების ფონზე სეტყვიანობის დინამიკა კახეთის რეგიონში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. კრებული. ISBN 978-9941-13-639-9 .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze, ვ. ცომაია, ხ.ახმედრაბახანოვა , რ. მამედოვი. კლიმატის ცვლილების ფონზე წყლის რესურსების გაანგარიშების გაუმჯობე-სების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პა-რამეტრების გამოყენების საფუძველზე./Possibility of improving the calculation of water resources based on the application of the moisture circulation parameters against the background of a climate change.. ჰმი-ს შრომათა კრებული"კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში"/Transactions of the Institute of Hydrometeorology"Climate, Natural Resources, Natural Disasters in the South Caucasus". 2008წ. ტ.115,2008,გვ.112-121./vol.115,2008, p.112-121..

ნ.ბეგალიშვილი, თ.ცინცაძე. კლიმატის ცვლილების ფონზე წყლის რესურსების გაანგარიშების გაუმჯობესების შესაძლებლობა ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე. საქ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2008წ. ტ. 115. გვ.112-121..

სვანიძე ზ. კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის ფაქტორების მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედობისა და ერთგვაროვნების ძირითადი საკითხების შესახებ.. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემო და გლობალური დათბობა“ (მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი) შრომები, თბილისი, თსუ, 15–17/09/2011- თბილისი, თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული “ახალი სერია”, N3 (82), გვ.71-76.. 2011წ. გვ.71–76, 2011..

სავანიძე ზ.. კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის ფაქტორების მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედობისა და ერთგვაროვნების ძირითადი საკითხების შესახებ.. /საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემო და გლობალური დათბობა“ (მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი) შრომები, თბილისი, თსუ, 15–17/09/2011. – თბ., თსუ, გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გვ.99-103. . 2011წ. გვ.99-103. .

ე. გუგავა. კლიმატური პირობების მოსალოდნელი ცვლილებების დროს ხორბლის ადაპტაციის შეფასება და სემარბილებელი ღონისძიებები. საქ.სას.სამ.უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. XXXIX .

ქ. როყვა, ლ.ქართველიშვილი. კლიმატური ფაქტორების გათვალისწინება ტურიზმსა და აგროეკოლოგიაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2010წ. ტ. #7-9.

ო. ხარაიშვილი. კლიმატური ფაქტორების და ნიადაგის ტენის დინამიკის გათვალისწინებით სიმინდის წყებათა განაწილება. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. გვ.191-196, ტომი 3.

ო. ხარაიშვილი. კლიმატური ფაქტორების შეფასების კრიტერიუმები პროგრამირებისათვის. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. .

ი. გოცირიძე, ა.ფიცხელაური. კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ საშუალებათა ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის . სტუ. 2008წ. .

ა. ფიცხელაური. კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ საშუალებათა ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“. . 2008წ. გვ. 284-287..

გ. ელიავა, რ. მჟავანაძე ი. შანიძე. კლინიკური სურათის გამო-ვლინების წინაპირობების განვითარების თავისებურებანი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 42-47.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ტუღუში, ე.ბაქრაძე. კლინოპტილოლითის გამოყენება ალაზნის ველის ურწყავ ნიადაგებზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. ტ.12, №2, გვ.186–188.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ტუღუში, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. კლინოპტილოლითის გამოყენება ალაზნის ველის ურწყავ ნიადაგებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. ტ.12, №2, გვ.186–188.

. კლიო - ისტორიის და საგმირო ეპოსის მუზა 1914-1918 წლების საქართველოში, . სტუ, საერთოშორისო სიმპოზიუმის "პირველი მსოფლიო ომი და კავკასია", შრომები. 2014წ. დაკაბადონებულია, გადაცემულია გამოსაცემად.

ქ. მახაშვილი. კოაგულანტით წყლის გაწმენდის და კოაგულანტის დოზირების ავტომატური ხელსაწყოსა და სისტემის შექმნის შესახებ. Georgian Engineering News. 2012წ. №4, გვ.79-83..

ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. კობალტის (II) და ნიკელის (II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. საქ. ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ. 13 №1 გვ. 8-11.

მ. ცინცაძე, ნ.თაბუაშვილი ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე თ.გიორგაძე. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოოორდინაციული ნაერთები ორთო–ამინო–5–მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13 N1. გვ.8-11.

თ. გიორგაძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-ამინო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(1) გვ.8-11.