სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ტუღუში, ე.ბაქრაძე. კლინოპტილოლითის გამოყენება ალაზნის ველის ურწყავ ნიადაგებზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. ტ.12, №2, გვ.186–188.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ტუღუში, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. კლინოპტილოლითის გამოყენება ალაზნის ველის ურწყავ ნიადაგებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. ტ.12, №2, გვ.186–188.

. კლიო - ისტორიის და საგმირო ეპოსის მუზა 1914-1918 წლების საქართველოში, . სტუ, საერთოშორისო სიმპოზიუმის "პირველი მსოფლიო ომი და კავკასია", შრომები. 2014წ. დაკაბადონებულია, გადაცემულია გამოსაცემად.

ქ. მახაშვილი. კოაგულანტით წყლის გაწმენდის და კოაგულანტის დოზირების ავტომატური ხელსაწყოსა და სისტემის შექმნის შესახებ. Georgian Engineering News. 2012წ. №4, გვ.79-83..

ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. კობალტის (II) და ნიკელის (II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. საქ. ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ. 13 №1 გვ. 8-11.

მ. ცინცაძე, ნ.თაბუაშვილი ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე თ.გიორგაძე. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოოორდინაციული ნაერთები ორთო–ამინო–5–მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13 N1. გვ.8-11.

თ. გიორგაძე, ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-ამინო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(1) გვ.8-11.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე, null. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-ამინო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(1), გვ.8-11.

ი. ბაზღაძე. კობალტი– ორგანიზმში აზოტის ფიქსაციისა და ანტიანემიური პრეპარატების ელემენტი.. თდასუ,აღმაშენებელი–პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, №6, ISSN 1512-2581, გვ.48-49.

ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა, დ. ვერულავა. კოგნიტიური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში. ელექტრონული ჟურნალი: http://gesj.internet-academy.org.ge. 2006წ. No.1(8) .

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევან. კოგნიტური (შემეცნებითი) მიდგომა - მარკეტინგის ახალი პარადიგმა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6.

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი,. კოგნიტური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 1 (8),. 2006წ. .

ზ. ყიფშიძე, გ. ანანიაშვილი. კოდირების თეორიის გამოყენების ახალი შესაძლებლობები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. 417, 4, 224-226.

ნ. მღებრიშვილი. კოდური სიგნალების დიაგნოსტიკური სისტემა . ”სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო კონფერენცია”. . 2002წ. .

მ. არაბიძე. კოევოლუციური ელექტროსადგურის ეკონომიკური სარგებლიანობის შეფასება. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. #4(46).

მ. არაბიძე. კოევოლუციური ენერგოგარდამქნელი-სქემა და თერმოდინამიკა. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. #4(56).

მ. ჩიხლაძე, ზ.გოგუა ო.კეთილაძე. კოვალენტური და იონური კრისტალების დნობის პროცესის განხილვა ახლებური მიდგომით. Nano Studies, 2015,12. 0წ. №12. 7გვ..

ო. კეთილაძე, ზ .გოგუა მ. ჩიხლაძე. კოვალენტური და იონურიკრისტალების დნობის პროცესის განხილვა ახლებური მიდგომით. Nano Studies, . 2015წ. 12, 7გვ..

რ. გაფრინდაშვილი. კოლექტივისტიკური და ინდივიდუალისტური კულტურები და ეკონომიკურ-სულიერი ზრდის ტენდენციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2009წ. N2(10), გვ. 223-227.

ზ. გაბისონია. კოლიზიური ნორმის უკუ- და შემდგომი მითითებები საერთაშორისო კერძო სამართალში. ადამიანი და კონსტიტუცია. 2004წ. N1.