სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე, null. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-ამინო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(1), გვ.8-11.

ი. ბაზღაძე. კობალტი– ორგანიზმში აზოტის ფიქსაციისა და ანტიანემიური პრეპარატების ელემენტი.. თდასუ,აღმაშენებელი–პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, №6, ISSN 1512-2581, გვ.48-49.

ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა, დ. ვერულავა. კოგნიტიური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში. ელექტრონული ჟურნალი: http://gesj.internet-academy.org.ge. 2006წ. No.1(8) .

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევან. კოგნიტური (შემეცნებითი) მიდგომა - მარკეტინგის ახალი პარადიგმა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6.

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი,. კოგნიტური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 1 (8),. 2006წ. .

ზ. ყიფშიძე, გ. ანანიაშვილი. კოდირების თეორიის გამოყენების ახალი შესაძლებლობები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. 417, 4, 224-226.

ნ. მღებრიშვილი. კოდური სიგნალების დიაგნოსტიკური სისტემა . ”სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო კონფერენცია”. . 2002წ. .

მ. არაბიძე. კოევოლუციური ელექტროსადგურის ეკონომიკური სარგებლიანობის შეფასება. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. #4(46).

მ. არაბიძე. კოევოლუციური ენერგოგარდამქნელი-სქემა და თერმოდინამიკა. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. #4(56).

მ. ჩიხლაძე, ზ.გოგუა ო.კეთილაძე. კოვალენტური და იონური კრისტალების დნობის პროცესის განხილვა ახლებური მიდგომით. Nano Studies, 2015,12. 0წ. №12. 7გვ..

ო. კეთილაძე, ზ .გოგუა მ. ჩიხლაძე. კოვალენტური და იონურიკრისტალების დნობის პროცესის განხილვა ახლებური მიდგომით. Nano Studies, . 2015წ. 12, 7გვ..

რ. გაფრინდაშვილი. კოლექტივისტიკური და ინდივიდუალისტური კულტურები და ეკონომიკურ-სულიერი ზრდის ტენდენციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2009წ. N2(10), გვ. 223-227.

ზ. გაბისონია. კოლიზიური ნორმის უკუ- და შემდგომი მითითებები საერთაშორისო კერძო სამართალში. ადამიანი და კონსტიტუცია. 2004წ. N1.

მ. კუბლაშვილი, თ. მაღრაძე. კოლინეარული ბზარების რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", შრომები. 2012წ. თბილისი, სტუ, გვ.5-7.

მ. ქავთარაძე, ბიბილური ნ.შ., ანდღულაძე შ.კ., ერისთავი დ.ვ., კუციავა ნ.ა., გოგიშვილი ა.რ.. კოლოიდური ვერცხლის მისა-ღებად ხელსაწყოების შექმნის კონცეფცია და მათი შემდგომი გამოყენება სასმელი წყლის გაუსნებოვნების მიზნით. Georgian Engineering News . 2012წ. №1, pp. 94-97..

დ. ერისთავი, ნ. ბიბილური, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ა. ანდღულაძე, ნ. კუციავა, ა. გოგიშვილი, მ. ქავთარაძე. კოლოიდური ვერცხლის მისაღებად ხელსაწყოების შექმნის კონცეპცია და მათი შემდგომი გამოყენება სასმელ ი წყლის გაუსნებოვნების მიზნით . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. №1. (ტ.61),.2012. გვ..94-96. .

ნ. კუციავა, შ. ანდღულაძე, დ. ერისთავი, ნ.ბიბილური, ა.გოგიშვილი, მ.ქავთარაძე. კოლოიდური ვერცხლის მისაღებად ხელსაწყოების შექმნის კონცეფცია და მათი შემდგომი გამოყენება სასმელი წყლის გაუსნებოვნების მიზნით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. N1; გვ.94-96.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. კობალაძე, ნ. ბიბილური, ნ. ჩხუბიანიშვილი. კოლოიდური ოქრო მედიცინაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2011წ. ტ.11. N3. ISSN 1512-0686, გვ. 342-345.

რ. თაბუკაშვილი. კოლოკაციები დიპლომატიურ ტექსტში. . .საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,Scripta manent”. 2011წ. #4. .

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ა. ჭიჭინაძე, ი. თავდუმაძე, შ. ხარებავა. კოლონგარეთა გამოვლინების გრიფონებში ან სხვა გართულებათა სახეობებში გადასვლის პროგნოზირება სახეობათა გამოცნობის მეთოდით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 80–88.