სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მშენებლობის თავისებურებანი ციცაბო ფერდობებზე და მდინარეთა ნოღებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2002წ. №3-4,გვ34-36 ISSN 1512-0910.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, გ. მაისურაძე. მიწის ვაკისის ყრილის ტანში დინამიკური ძაბვების განსაზღვრის მეთოდი. მშენებლობა. 2011წ. #3(22), გვ.23-26.

ვ. შურღაია, ლ/კეკელიშვილი, ხ.კიკნაძე. მიწის ზედაპირიდან ჩაჟონილი ატმოსფერული ნალექის არინება კომბინირებული დრენაჟით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი უნივერსალი. 2016წ. #71. 128-132გვ. .

ლ. კეკელიშვილი, ხ.კიკნაძე. მიწის ზედაპირიდან ჩაჟონილი ატმოსფერული ნალექის არინება კომბინირებული დრენაჟით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერები სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისც. მირცხულავას სახელობის,წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.. 2016წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #71. 128-132გვ. თბილისი .

ნ. ჭითანავა, გიორგი მუსერიძე. მიწის კადასტრის ფორმირების კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტები. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N6. ოქტომბერი 2013 წ.. 2013წ. 9 გვ..

დ. ფოცხვერია, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი, დ.ფოცხვერია. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი, დ.ფოცხვერია. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, გ.ნაცვლიშვილი, გ.ტლაშაძე, ს.ღაღანიძე. მიწის ნაგებობების წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიით მშენებლობისას გრუნტის კონსულიდაციის პროგნოზირების პრობლემა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტი შრომათაკრებული XIV . 2003წ. თბილისი 2003წ. გვ. 177-184 .

ნ. ჭითანავა, გიორგი მუსერიძე. მიწის რესურსების გამოყენების აქტუალური პრობლემები საქართველოში. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N7. ნოემბერი 2013 წ.. 2013წ. 10 გვ..

ქ. მახარაძე, ი.ჟორდანია, ი.ნაკაიძე. მიწის რესურსების გამოყენების მდგომარეობა და პრობლემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. №1-3, 4გვ..

ი. ჟორდანია, ნაკაიძე ე. . მიწის რესურსების გამოყენების მდგომარეობა და პრობლემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. #1-3, 3 გვ..

გ. ძიძიგური. მიწის სახელმწიფო საკუთრება. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. 1 (14), გვ. 81–84.

თ. შოშიაშვილი. მიწისქვეშა გაზსაცავი, როგორც პიკური მოთხოვნის დაბალანსების ინსტრუმენტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2016წ. N 2 (78). გვ. 5-9.

ი. ლომიძე, თ. შოშიაშვილი. მიწისქვეშა გაზსაცავი, როგორც პიკური მოთხოვნის დაბალანსების ინსტრუმენტი.. ენერგია . 2016წ. № 2(78)/.

ი. ლომიძე, დ. ნამგალაძე, გ. ჩალაგაშვილი. მიწისქვეშა გაზსაცავი-მაგისტრალური გაზსადენი“ სისტემის საიმედოობა. ტექნიკური უნივერსიტეტის “შრომები”. 2011წ. #2(480) .

დ. კუპატაძე, ი. ცუცქირიძე. მიწისქვეშა მშენებლობა და მიწისზედა ნაგებობათა გავლენის არეები. "სამთო ჟურნალი". 2008წ. 1-2(20-21), გვ. 16-17.

რ. კაკაურიძე, ა.ყუბანეიშვილი, ა.იურიატინი. მიწისქვეშა ნაგებობებზე მოსული დატვირთვების განსაზღვრის საკითხები. "ენერგია" #3, 2009წ.. 0წ. .

ზ. გედენიძე, მ. ბერიშვილი, გ. მახარაძე. მიწისქვეშა ნაგებობების ცილინდრული გადახურვის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია" . 2008წ. N1 (5), გვ.16-21.