სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25118 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ახობაძე, მ. ახალაია, ე. კიწმარიშვილი. ლიპოსოები და მაგნიტოლიპოსომები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2001წ. ტ.27,#1-2, 69-73.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ.გედევანიშვილი, მ. რაზმაძე. ლისის გეოთბოსადგურის პროექტი – ქ.თბილისის საბურთალოს რაიონის თბომომარაგების ალტერნატივა. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N2(58), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.32–38.

მ. რაზმაძე. ლისის გეოთესის პროექტი – საბურთალოს თბომომარაგების ალტერნატივა. ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. # 2 (58) გვ. 38–41.

გ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ., მეგრელიშვილი ე.. ლისის ტბის სარეკრეაციო ზონის საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობების შესწავლის საკითხისათვის. სსიპ ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #16, .

მ. შელეგია. ლიტერატურით წინასწარმეტყველება. კრ. კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა. 1998წ. N2, გვ.77-85.

მ. შელეგია. ლიტერატურის თანხვედრა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მეცნ. აკად. ჟ,მოამბის დამატება, შრომები,. 2008წ. ტ. 11, გვ.153-155.

მ. შელეგია. ლიტერატურული ალუზიები. სტუ)-ს შრომები (ფილოლ.-ისტორ. სერია. 1997წ. ტ. 1, გვ.91-108.

ლ. ქათამაძე. ლიტერატურული თარგმანის საკითხი იოსებ გრიშაშვილის პუბლიცისტიკაში. ჟურნალისტური ძიებანი. 2003წ. V,გვ.101-116.

მ. შელეგია. ლიტერატურული წარსულის ერთი ფურცელი. კრ.რუსთავის ჩირაღდნები. 1988წ. გვ.179-185.

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ., პეტრიაშვილი შ.. ლიტიფიკაციის სხვადასხვა ხარისხის თიხური ქანების ჰიპერგენეზის თავისებურებანი ტენიან სუბტროპიკულ პირობებში. ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. №16, გვ. 154-159, თბილისი.

ე. ბარათაშვილი, ნ.ფარესაშვილი. ლობალიზაცია და საერთაშორისო შრომის ბაზარი. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2008წ. #9.

მ. ღირსიაშვილი, ნ,მოძღვრიშვილი. ლობიოს მოსავლიანობა და ხარისხობრივი მაჩვენებლები ფოსფორიანი სასუქების ნორმების გამოცდისას თესბრუნვის რგოლში“.. ი. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2004წ. ტ. 44, თბილისი, 2004, გ. 391-394.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ლობისტური ფიარტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პოლიტიკაში . ჟურნ. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. თბ., # 3 (19).

ა. დუნდუა, მ. პაპასკირი. ლოგიკური ფუნქციების ერთობლივი პროგრამული რეალიზაციის საკითხისათვის. " ტრანსპორტი" . 2005წ. № 3 (19); გვ. 49 - 51.

ა. დუნდუა, ა. ნოდია, მ.პაპასკირი. ლოგიკური ფუნქციების რეალიზაცია მიკროპროცესორების საშუალებით. "ტრანსპორტი". 2004წ. № 3-4; გვ. 22 - 25.

Н. Бутхузи, გორშკოვი თეიმურაზი. ლოგისტიკაში საზოგადოებრივი და სოციალური ასპექტების საქალაქო-სამგზავრო გადაზიდვებში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. #3(28).

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურშვილი , ვ. ბოცვაძე. ლოგისტიკის გამოყენება აფხაზეთის ტურისტულ ინდუსტრიაში. აფხაზეთის ეკონომიკისა და სამართლის აკადემიის შრომები, ტ. 1. 2004წ. .

ლ. ბოცვაძე, მ. მებურიშვილი, ვ. ბოცვაძე. ლოგისტიკის გამოყენება სამგზავრო ტრანსპორტზე. ქსტუ შრომები, ტ. № 3, გვ. 79-84. გამომცემლობა „საქართველო“ ქუთაისის ფოლადი, გვ. 1-15. 2004წ. .

თ. გორშკოვი, ურუშაძე ქეთევანი. ლოგისტიკის მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2017წ. #2 (39) 2017 წ. 5 გვ..

გ. მაისურაძე. ლოგისტიკის როლი გლობალიზაციის პროცესში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2013წ. №1. 3-8გვ. ISSN 1512-3537.