სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გაბისონია. კოლიზიური ნორმის უკუ- და შემდგომი მითითებები საერთაშორისო კერძო სამართალში. ადამიანი და კონსტიტუცია. 2004წ. N1.

მ. კუბლაშვილი, თ. მაღრაძე. კოლინეარული ბზარების რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", შრომები. 2012წ. თბილისი, სტუ, გვ.5-7.

მ. ქავთარაძე, ბიბილური ნ.შ., ანდღულაძე შ.კ., ერისთავი დ.ვ., კუციავა ნ.ა., გოგიშვილი ა.რ.. კოლოიდური ვერცხლის მისა-ღებად ხელსაწყოების შექმნის კონცეფცია და მათი შემდგომი გამოყენება სასმელი წყლის გაუსნებოვნების მიზნით. Georgian Engineering News . 2012წ. №1, pp. 94-97..

დ. ერისთავი, ნ. ბიბილური, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ა. ანდღულაძე, ნ. კუციავა, ა. გოგიშვილი, მ. ქავთარაძე. კოლოიდური ვერცხლის მისაღებად ხელსაწყოების შექმნის კონცეპცია და მათი შემდგომი გამოყენება სასმელ ი წყლის გაუსნებოვნების მიზნით . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. №1. (ტ.61),.2012. გვ..94-96. .

ნ. კუციავა, შ. ანდღულაძე, დ. ერისთავი, ნ.ბიბილური, ა.გოგიშვილი, მ.ქავთარაძე. კოლოიდური ვერცხლის მისაღებად ხელსაწყოების შექმნის კონცეფცია და მათი შემდგომი გამოყენება სასმელი წყლის გაუსნებოვნების მიზნით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. N1; გვ.94-96.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. კობალაძე, ნ. ბიბილური, ნ. ჩხუბიანიშვილი. კოლოიდური ოქრო მედიცინაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2011წ. ტ.11. N3. ISSN 1512-0686, გვ. 342-345.

რ. თაბუკაშვილი. კოლოკაციები დიპლომატიურ ტექსტში. . .საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,Scripta manent”. 2011წ. #4. .

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ა. ჭიჭინაძე, ი. თავდუმაძე, შ. ხარებავა. კოლონგარეთა გამოვლინების გრიფონებში ან სხვა გართულებათა სახეობებში გადასვლის პროგნოზირება სახეობათა გამოცნობის მეთოდით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 80–88.

ხ. ავალიანი, ბ. ზაუტაშვილი. კოლხეთის არტეზიული აუზის ჰიდროგეოქიმიური და ჰიდროგეოფიზიკური ზონალობის თავისებურებები . სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1(26),24-26გვ.. .

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობზა ღია გამტარი ქსელის ტრასირების ღინისძიებების შემუშავება. სსიპ სტუ ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. #71 გვ.85-88..

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობზე დამშრობ-მარეგულირებელი ქსელის გაანგარიშებისას ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გავლენა ფილტრაციის რეოლოგიურ მახასიათებელზე. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, . 2010წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #65, გვ. 147-151.

პ. სიჭინავა. კოლხეთის დაბლობზე დამშრობ-მარეგულირებელი ქსელის გაანგარიშებისას ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გავლენა ფილტრაციის რეოლოგიურ მახასიათებელზე. წყალთა მერნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2010წ. №65, თბილისი, გვ. 147-151.

ო. ხარაიშვილი, ზაირა ტყებუჩავა. კოლხეთის დაბლობზე მინდვრის და სარეველების წინასწარი გამოკვლევის შედეგები. სსაუ,ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2000წ. გვ.57-64.

ი. ზაქაიძე, შ. რობაქიძე. კოლხეთის დაბლობის დახურული დამშრობი მარეგულირებელი ქსელის ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #65. 2010წ. გვ.68-70.

ი. ზაქაიძე, ნ. კვაშილავა, ვ. შურღაია. კოლხეთის დაბლობის დრენირებულ ფართობებზე თიხნარი ნიადაგების სინოტივის რეჟიმი. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.50-58.

ვ. შურღაია, ნ. კვაშილავა. კოლხეთის დაბლობის დრენირებულ ფართობებზე თიხნარი ნიადაგების სინოტივის რეჟიმი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი. 2005წ. გვ.50-53.

ი. ზაქაიძე, ლ. კეკელიშვილი. კოლხეთის დაბლობის მძიმე თიხნარი ნიადაგების ფილტრაციის ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული # 64. 2009წ. გვ. 96-98.

ლ. კეკელიშვილი, ი.ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის მძიმე თიხნარი ნიადაგების ფილტრაციის ზოგიერთი საკითხი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსების 80 წლითავისადმი. . 2009წ. #64 გვ.96-98.

ვ. შურღაია, გ.აბელიშვილი, ჯ.ნიკურაძე, ნ.ლაცაბიძე. კოლხეთის დაბლობის ნიადაგების მელიორაციის პრობლემები . მიმოხილვითი ინფორმაცია. სერია "სოფლის მეურნეობა" . 1988წ. გამოშვება 9. სამეცნიერო -ტექნიკური ინფორმაციისა და ტექნიკურ-ეკონომიკურ გამოკვლევათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. თბილისი. მოცულობა 32 გვ. .