სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ჭურაძე, თ. ჩიტაიშვილი, , ბ. თურქია, ზ. მეგრელიშვილი. მიწისქვეშა ნაგებობებისათვის გამოსაყენებელი მსუბუქი ბეტონის ხანგამძლეობის კვლევა.. "სამთო ჟურნალი", თბილისი: 1999. N3 გვ.24-26. 1999წ. "სამთო ჟურნალი", თბილისი: 1999. N3 გვ.24-26.

გ. სოსელია. მიწისქვეშა წყლებიდან ჭარბი რკინისა და მარგანეცის მოცილების ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. თბილისი,სტუ Hidroengineering. 2014წ. N1-2(17-18).

თ. ჯაჯანიძე. მიწისქვეშა წყლების როლი თბილისის ჩაკეტილი დეპრესიების გენეზისში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. 3(477), 29-35 გვ..

მ. თოდუა, მ. ბედიაშვილი, გ. ყიფიანი. მიწისძვრის კატასტროფული მოვლენებისაგან ზოგიერთი დაცვითი ღონისძიებები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2017წ. #2(45) გვ.77-82.

თ. მელქაძე. მიწისძვრის შედეგად შექმნილი საგანგებო საინჟინრო ვითარების შეფასების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2012წ. №3(26)б 4 გვ..

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი საქართველოს ევროპული პოლიტიკური კურსის შესახებ (XX-ის დასაწყისი. საერთშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საზოგადოება და ხელისუფლება“ . 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიული მოწყობის შესახებ, . საერთაშორისო კრებული „მსოფლიო და კავკასია“ . 2013წ. .

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. მიხეილ ზაალიშვილი - დიდი პედაგოგი და საზოგადო მორვაწე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(2), გვ. 191-197.

მ. ჯიქია. მიხეილ ლომონოსოვი და რუსული სამთო ტერმინოლოგია.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი„მოამბის“ დამატება. 2005წ. .

ვ. შუბითიძე. მიხეილ ჯავახიშვილი საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობისა და ცივილიზაციური განვითარების თავისებურებათა შესახებ. კრებული "სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები". 2007წ. N2 ბათუმი.

ნ. რურუა, გ.ბუჟღულაშვილი. მიჯახების კუთხის გავლენა რელსების გვერდით ცვეთაზე. "მშენებლობა" ISSN 1512-3936. 2012წ. #3(26).-გვ.32-35.

ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. მკვებავი ბუნკერების გამოსასვლელი ფანჯრის მინიმალური ზომების დადგენა მაღალი სიბლანტის მქონე საკვები მასებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. № 4 (474). გვ.119-122.

გ. მახარაძე, ახალაძე ფრიდონი. მკვებავი და მანაწილებელი ქსელების ინტერესთა ურთიერთგათვალისწინება რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური კომპენსაციისას. 'ენერგია". 2014წ. 39710, გვ.29-32.

ი. კვესელავა. მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა. თბილისი, ჟურნ. ,,პარალელი’’, #1. 2011წ. .

ქ. გიორგობიანი. მკს-პოლიტიკური პროცესების სრულფასოვანი და ძლიერი ფაქტორი. სტუ. "განათლება". 2011წ. N1. გვ. 122-126.

ქ. გიორგობიანი. მკს-ს თავისებურებანი და ეთიკური პრობლემები თანამედროვე ეპოქაში. სტუ. "განათლება". 2012წ. N2 (5). გვ. 110-114.

მ. ქუთათელაძე. მმართველი სამოხელეო არისტოკრატია გვიანანტიკური ხანის ქართლში. სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი ,,სვეტიცხოველი", გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. N 2, ISSN 1987-6874, გვ. 134-140.

ზ. გასიტაშვილი, მ.თევდორაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.მაცაბერიძე. მმართველი ქსელის პარალელური თვლის ავტომატიზებული სისტემა. სამეცნიერო შრომების კრებული "ინტელექტი", თბილისი . 1995წ. .

ა. ფრანგიშვილი, ზ. მაცაბერიძე. მმართველი ქსელის პარალელური თვლის ავტომატიზებული სისტემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. .