სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25118 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მაისურაძე. ლოგისტიკის როლი გლობალიზაციის პროცესში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 0წ. #1. სტუ, თბ., 2013. 3-8 გვ..

. ლოგისტიკის როლი გლობალიზაციის პროცესში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 0წ. #1. სტუ, თბ., 2013. 3-8 გვ..

გ. ტყეშელაშვილი, გიორგაძე ხ. თეთვაძე რ.. ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2015წ. 3(34).

ნ. ბუთხუზი. ლოგისტიკური პროცესების აუთსორსინგი. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #7 71-73,.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ.გიორგაძე. ლოგისტიკური პროცესების მართვა სამრეწველო ბიზნესში. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. ყოველ კვარტალური რეფერირებადი და სამეცნიერო ჟურნალი . 2016წ. N 2, .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხათუნა გიორგაძე. ლოგისტიკური პროცესების მართვა სამრეწველო ბიზნესში. ქ.თბილისი უნივერსიტეტი “გეომედი” კრწანისის ქ. 3. 2016წ. N1-2(5-6); გვ.55-66.

ნ. მაჭავარიანი, ვ. ადამია, ნ. არაბული, ლ. ელიაური. ლოკალურ ქსელში ინფორმაციის კრინტოგრაფიული დაცვა (რუსულ ენაზე). Georgian Engineering News. 2007წ. №3.

. ლოკალური ატმოსფერული პროცესების ჰიდროდინამიკური მოდელირების შესახებ. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. 2010, ტ.114, გვ. 119-125..

ნ. ხაზარაძე. ლოკალური და უნივერსალური კულტურული ტრადიციების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. . 2002წ. IX,89-90.

მ. ჟღენტი. ლოკალური თერმული და ჟანგვის ორიგინალური მეთოდის დამუშავება ინტეგრალურად შესრულებული მრავალელემენტიანი სინათლის გამომსხივებელი ინდიკატორების დასამზადებლად.. Georgian Engineering News, 1, 2014 გვ.35-41.. 15წ. 1, 2014 გვ.35-41..

ნ. ნოზაძე, მ.ელიზბარაშვილი გ.ზღულაძე . ლორანის ოპერატორის მდგრადობის შესახებ. სტუ სტამბა სამეცნიერო შრომები . 1990წ. N 7(363) ISSN0201-1467.

ლ. ზურაბიშვილი, იოსებიძე ჯ., , ჟულიენი ჟ., , ალადაშვილი დ.,, გელაშვილი ო.,. ლოჯისტიკური სისტემის: „საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობა - ბუნებრივი შეკუმშული აირის თვისებები“ მოდელის დამუშავება. „საქართველოს საიჟინრო სიახლენი“, . 2013წ. #4, თბილისი, .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. ლუვიური იეროგლიფები როგორც ინფორმაციის წყარო. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 2. 2010წ. გვ.251–253.

ნ. ხაზარაძე. ლუვიური ორი იეროგლიფის ისტორიისათვის. ქართული წყაროთმცოდნეობა. 2006წ. #XI, გვ.16-24.

მ. პაპაშვილი. ლუი XI თანამედროვე დიპლომატიური ხელოვნების ფუძემდებელი. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №20, გვ.101-117.

მ. პაპაშვილი. ლუი XIV–ის "მეფე მზის" სიმბოლოს გაგება ვახტანგ VI–ის დიპლომატიაში. კრებ.: "ევროპული კვლევები". 2013წ. გვ.238–248.

ი. ლაგვილავა. ლუმინესცენციის ფენომენი. . სამეცნიერო-შემეცნებითი ჟურნალი “ქიმიის უწყებანი”. 2013წ. ,1, 63-68, , .

ი. მეტრეველი. ლურჯ ზამბახზე გამოვლინებული პათოგენური სოკოები აღმოსავლეთ საქართველოში. ლ.ყანჩველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის, სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. ISSN 1512-2506, XXXVIII, თბილისი გვ. 69-74.

ლ. იმნაიშვილი. მ. ბედინეიშვილი. ციფრული ტექნოლოგიების ელექტროენერგეტიკაში გამოყენების გამოცდილება. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,შრომები, ქუთაისი, 2010 წ. . . 2010წ. .