სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კეჟერაძე. კომბინირებული საკვების ტემპერატურაგამტარობის კოეფიციენტის ექსპერიმენტული გამოკვლევა.. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" .. 2007წ. # 10–12.

ლ. პაპავა. კომბინირებული საკვების ტემპერატურაგამტარობის კოეფიციენტის ექსპერიმენტული გამოკვლევა.. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2007 წელი.N7-9.. 2007წ. 4გვ..

ა. ქუთათელაძე, ზ. ჩხაიძე. კომერციულ ბანკებში აქტივების ხარისხის ეკონომიკური ანალიზი. ყოველთვიერი საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. № 1-2, გვ. 92-104..

გ. ცაავა. კომერციული ბანკების მიერ დაკრედიტების სრულყოფის საკითხები . „მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2015წ. № 2 (12) - გვ. 30 – 34.

რ. ბურდიაშვილი. კომერციული ბანკების მოთხოვნილება ლიკვიდურ სახსრებზე და მათი მართვა. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #9, გვ. 99-102..

მ. კაპანაძე, კიპაროიძე გიორგი. კომერციული ბანკების საინვესტიციო საქმიანობაზე მოქმედი ფაქტორები. ჟურნ. “სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. N 6 2009 78-82.

თ. ღურწკაია. კომერციული ბანკების სპეციფიკური ფუნქციები გარდამავალ ეკონომიკაში. ჟურნალი ეკონომიკა. 2006წ. N6.

გ. ცაავა. კომერციული ბანკის ზედამხედველობის პრინციპების დამკვიდრების თავისებურებები საერთაშორისო სტანდარტებით.. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 161-174.

გ. ცაავა. კომერციული ბანკის რესურსების ფორმირებისა და საბანკო რეგულირების კაპიტალის შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებით ახალი ზედამხედველობის პრინციპების დამკვიდრების თავისებურებები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 227 - 237.

კ. დიმიტრიშვილი. კომერციული ბანკის საკრედიტო ოპერაციების შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ შემოწმება.. ჟურნალი,,სოციალური ეკონომიკა“. 0წ. 2012წ. N2.–გვ150–154..

რ. შენგელია. კომერციული ბანკის საკუთარი კაპიტალი და აქციონერთა უფლება-მოვალეობანი. გთსუ სამეცნიერო შრომათა კრებილი. 2016წ. №6 . თბილისი.

მ. ვანიშვილი, ლომაძე ირმა, ხაჭაპურიძე დავით. კომერციული ბანკის საკუთარი კაპიტალის საკმარისობის შეფასების მეთოდები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. #1, გვ.148-154.

ა. გვარუციძე. კომერციული ბანკის ფინანსური მდგრადობისა და საიმედობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები.. ,,სოციალური ეკონომიკა''. 2012წ. ნომერი:5, გვერდი: 8..

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. კომერციული და საინვესტიციო ბანკების როლის ამარლებისათვის ინვესტიციის დაფინანსების წყაროებში (ინგლისურ ენაზე). ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

ხ. ბარდაველიძე. კომერციული საქმიანობის მასობრივი მომსახურეობის სისტემის იმიტაციური მოდელის შემუშავება Matlab გარემოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2016წ. №20, გვ. 205-209.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი. კომპანია Stonesoft–ის ვირტუალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკუთარი წესები და გადაწყვეტილებების გამოყენების თავისებურებები. სტუ, სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი. 2013წ. №5, გვ.188-193..

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. კომპანიაში ბიზნეს-პროცესების ორგანიზების და მართვის ზოგიერთი საკითხი. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2016წ. No 4(4), ISSN 1987-8591 გვ. 319-326..

გ. ჯანელიძე. კომპანიაში იტ-სტრატეგიის შექმნის აქტუალური საკითხები. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2013წ. #3(16), 39-43გვ..

ნ. ლაზვიაშვილი. კომპანიაში კონტროლის ჩატარების პროგრამა. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნ."მოამბე". 2016წ. №24, გვ.48–51.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, მეფარიშვილი თამარი. კომპანიაში პერსონალის შერჩევისა და კომპეტენტურობის განსაზღვრის ტექნოლოგია. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2015წ. #1(19),111-116გვ..