სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე. კომპანიაში ცოდნის მართვა. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2013წ. #2(15), 55-58გვ..

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა. კომპანიების სასიცოცხლო ციკლი და ორგანიზაციუ ლი განვითარება. „ეკონომისტი“. 2011წ. 2011, #3.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. კომპანიების სასიცოცხლო ციკლი და ორგანიზაციული განვითარება. ჟრნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2011წ. #3.

გ. სულაშვილი. კომპანიების ტრანსნაციონალიზაციის დონის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომების კრებული. 2012წ. #2(484), 105-107.

ო. ზუმბურიძე, მ.ზიბზიბაძე. კომპანიის ღირებულების ფორმირების ფუნდამენტური პრინციპები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. . 2013წ. №3б. თბილისი. 71-72გვ..

დ. კაპანაძე. კომპანიის ვებ-სერვერის დაცვის იერარქია . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №1 (6), სტუ, გვ. 168-171.

ა. ქუთათელაძე, ლ. ქუთათელაძე. კომპანიის ინფორ-მაციულ უსაფრთხოე-ბაზე ხარჯების გათვლის მეთოდიკა. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირება-დი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2012წ. № 3-4 გვ. 137-141 .

მ. მარტიაშვილი. კომპანიის ფასეულობის ზრდაზე ორიენტირებული მართვის სრულყოფის საკითხები. გამომც.ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2017წ. #4(44) გვ. 85-90.

ლ. გვენეტაძე. კომპანიის ფინანსური ეფექტიანობის შეფასების ზოგიერთი ასპექტები. „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი. 2014წ. N 6 გვ. 24.

ე. ბარათაშვილი, გურამ ჯოლია. კომპარატივისტიკული მენეჯმენტი. . თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა".0.5 ნ.თ.. 2008წ. # 10.

გ. ჯოლია, ბულია ლაშა. კომპარატივისტიკური (შედარებითი) მენეჯმენტი. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2008წ. #10; გვ. 98-106.

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. კომპენსაცია კუთხური გადაადგილების ნახევარწრეწირულ ურთიერთინდუქციურ გარდამქმნელებში. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე . 1992წ. 2 (ტომი 145). გვ. 389-392 .

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი. კომპენსირებული გალიუმის ფოსფიდის ბაზაზე შექმნილი დიოდის ელექტრული და ფოტოელექტრული მახასიათებელი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი - კერამიკა. 2009წ. 1-2(20-21), 204-208.

თ. ლაფერაშვილი. კომპენსირებული ნახევარგამტარების ფოტოგამტარობა. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა. 2011წ. 138-154.

გ. ფიფია, ც.ბუჩუკური,. კომპიუტერამდე და კომპიუტერის შემდეგ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. ჩაშვებულია დასაბეჭდად. 2013წ . . 2013წ. .

ა. ბენაშვილი. კომპიუტერების აპარატურული უზრუნველყოფის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. შრომები.. 2009წ. #2(14), გვ. 151-154.

მ. ბალიაშვილი, ა.ბენაშვილი, გ.ბენაშვილი. კომპიუტერებისათვის სისტემური პლატის და კორპუსის ფორმ-ფაქტორის შერჩევის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. №2 (22).

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. კომპიუტერებისთვის სისტემური პლატის და კორპუსის ფორმ-ფაქტორის შერჩევის საკითხისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. შრომები, . 2016წ. #2(22). გვ. 149-154 .

კ. ფხაკაძე, თ. ჩიჩუა, გ. ჩიჩუა, ლ. ალთუნაშვილი, ზ. ცირამუა, რ. ბახტაძე. კომპიუტერი ქართული ტექსტების წაკითხვას შეძლებს. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2007წ. V, (ინგლისურად), გვ.36-37.

კ. ფხაკაძე, თ. ჩიჩუა, გ. ჩიჩუა, ლ. ალთუნაშვილი, ზ. ცირამუა, რ. ბახტაძე. კომპიუტერი ქართული ტექსტების წაკითხვას შეძლებს. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2007წ. V, (ქართულად), გვ.25-27.