სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, დ.შონია ნ. ცომაია ნ. გოგოხია . კომპიუტერულ დანაშაულებათა მასშტაბები და აქედან მომდინარე საფრთხეები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი”. 2007წ. N3, გვ. 71-76 .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.თევდორაძე, ზ.მაცაბერიძე. კომპიუტერულ სისტემებში მართვის მაღალ ეფექტური პრინციპების დამუშავება. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი”.თბილისი . 1995წ. .

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. კომპიუტერულ ტომოგრაფიასთან დაკავშირებული რადიოაქტიური დასხივების დოზების შემცირების შესაძლებლობები. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. გვ. 202.. 2015წ. 202.

გ. ჯანელიძე, ლილი თვალავაძე. კომპიუტერულ ქსელებში ინფორმაციულ რესურსებზე წვდომის მართვის მოდელები. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8),82-86გვ..

რ. სამხარაძე, კობახიძე გ.. კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების შემცირების ალგორითმები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. გვ. 163-166. N1(12). 2012. ISSN 1512-3979.

ლ. გაჩეჩილაძე, null, მიქელაძე სერგო. კომპიუტერულ ქსელებში ხაზებზე დატვირთვების მოდელირება ერთი არაკრიტიკული ხაზის შემთხვევაში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2019წ. № 2(29), გვ. 82-85.

რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია, ქევხიშვილი მაია, მიქელაძე სერგო. კომპიუტერულ ქსელებში ხაზებზე დატვირთვების მოდელირება ერთი არაკრიტიკული ხაზის შემთხვევაში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2019წ. № 2(29), გვ. 82-85.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, გ. კობახიძე. კომპიუტერულ ქსელში სისტემის რხევის შემცირების პროცესის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2017წ. №1(503), გვ. 63-68.

თ. სტურუა, ლ. თედეშვილი. კომპიუტერული გრაფიკა და მისი გამოყენების სფეროები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2013წ. .

მ. ყიფშიძე, მ.გალდავა, გ.უღრელიძე. კომპიუტერული გრაფიკის როლი სარეკლამო პროდუქციის შექმნაში. გამომცემლობა. 2006წ. 2 გვ.95-100.

ნ. კარბელაშვილი. კომპიუტერული გრაფიკის სწავლების კონცეფცია არამაპროფილებელი დარგებისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები: პედაგოგიური მეცნიერებები და ფსიქოლოგია, 2002|No.1(1), გვ. 37-42. 2002წ. http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/122.pdf.

ვ. ბახტაძე, ნ.კილასონია. კომპიუტერული დაპროგრამების ენების განვითარების ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11, გვ.80.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. ლორთქიფანიძე. კომპიუტერული ლინგვისტიკა და ენის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. N18, გვ.43-50, გამომც, „დამანი“, თბილისი .

რ. სამხარაძე, შავიშვილი ნინო. კომპიუტერული მასწავლი სისტემები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N2(13), ISSN 1512-3979,გვ. 161-164.

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, ნ. ყანჩაველი. კომპიუტერული მოდელირება და სოციოლოგიის თანამედროვე ასპექტრები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2009წ. #4(474), გვ. 48-51, ISSN 1512-0996 .

მ. მარდაშოვა, მ. ტყებუჩავა, მ. გოგია. კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება ფერდობების მდგრადობის შეფასებისათვის. ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2003წ. N 10-12, გვ. 67 – 72.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, მ. ტყებუჩავა, მ. გოგია. კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება ფერდობების მდგრადობის შეფასებისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 67-72 . 2003წ. ISSS 0130-7061.

ო. გაბედავა. კომპიუტერული საშუალებები ხმოვნი და ვიდეოტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2008წ. №2(5), 82-84 გვ..

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა ეტიმოლოგიურ ძიებათა პროცესის ავტომატიზებისთვის. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. N 1 (2) გვ. 204-206.

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა საქართველოს ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოებისათვის. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. N 2 (3), გვ. 164-167.