სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი. კომპენსირებული გალიუმის ფოსფიდის ბაზაზე შექმნილი დიოდის ელექტრული და ფოტოელექტრული მახასიათებელი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი - კერამიკა. 2009წ. 1-2(20-21), 204-208.

თ. ლაფერაშვილი. კომპენსირებული ნახევარგამტარების ფოტოგამტარობა. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა. 2011წ. 138-154.

გ. ფიფია, ც.ბუჩუკური,. კომპიუტერამდე და კომპიუტერის შემდეგ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. ჩაშვებულია დასაბეჭდად. 2013წ . . 2013წ. .

ა. ბენაშვილი. კომპიუტერების აპარატურული უზრუნველყოფის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. შრომები.. 2009წ. #2(14), გვ. 151-154.

მ. ბალიაშვილი, ა.ბენაშვილი, გ.ბენაშვილი. კომპიუტერებისათვის სისტემური პლატის და კორპუსის ფორმ-ფაქტორის შერჩევის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. №2 (22).

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. კომპიუტერებისთვის სისტემური პლატის და კორპუსის ფორმ-ფაქტორის შერჩევის საკითხისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. შრომები, . 2016წ. #2(22). გვ. 149-154 .

კ. ფხაკაძე, თ. ჩიჩუა, გ. ჩიჩუა, ლ. ალთუნაშვილი, ზ. ცირამუა, რ. ბახტაძე. კომპიუტერი ქართული ტექსტების წაკითხვას შეძლებს. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2007წ. V, (ინგლისურად), გვ.36-37.

კ. ფხაკაძე, თ. ჩიჩუა, გ. ჩიჩუა, ლ. ალთუნაშვილი, ზ. ცირამუა, რ. ბახტაძე. კომპიუტერი ქართული ტექსტების წაკითხვას შეძლებს. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2007წ. V, (ქართულად), გვ.25-27.

ა. დუნდუა. კომპიუტერი, მეცნიერება და აზროვნების ლინგვისტურ-ფილოსოფიური ასპექტები. "მეცნიერება და ტექნიკა". 1995წ. № 540; გვ. 69 -82.

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. კომპიუტერის გაგრილების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2017წ. #1(17), გვ.210-216.

დ. რაძიევსკი, ნ.კილაძე, ფ.კოგანი. კომპიუტერის კლავიატურიდან შეყვანილ ქართულ ტექსტური ფაილების დამუშავების და სინქრონული გახმოვანების პროგრამა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, თბილისი, გვ. 312 – 317.

ა. ბენაშვილი. კომპიუტერის სისტემური პლატის Legacy-Free არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. შრომები, . 2009წ. #2(27). გვ. 111-115.

კ. ფხაკაძე. კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში. გაზეთი „რეზონანსი“. 2001წ. 242(2362).

ო. შონია, დ.შონია ნ. ცომაია ნ. გოგოხია . კომპიუტერულ დანაშაულებათა მასშტაბები და აქედან მომდინარე საფრთხეები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი”. 2007წ. N3, გვ. 71-76 .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.თევდორაძე, ზ.მაცაბერიძე. კომპიუტერულ სისტემებში მართვის მაღალ ეფექტური პრინციპების დამუშავება. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი”.თბილისი . 1995წ. .

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. კომპიუტერულ ტომოგრაფიასთან დაკავშირებული რადიოაქტიური დასხივების დოზების შემცირების შესაძლებლობები. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. გვ. 202.. 2015წ. 202.

გ. ჯანელიძე, ლილი თვალავაძე. კომპიუტერულ ქსელებში ინფორმაციულ რესურსებზე წვდომის მართვის მოდელები. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8),82-86გვ..

რ. სამხარაძე, კობახიძე გ.. კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების შემცირების ალგორითმები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. გვ. 163-166. N1(12). 2012. ISSN 1512-3979.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, მიქელაძე სერგო. კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების შემცირების მეთოდიკის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2020წ. №1 (515), 2020. ISSN 1512-0996. DOI:https://doi.org/10.36073/1512-0996.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, null, მიქელაძე სერგო. კომპიუტერულ ქსელებში ხაზებზე დატვირთვების მოდელირება ერთი არაკრიტიკული ხაზის შემთხვევაში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2019წ. № 2(29), გვ. 82-85.