სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ტატიშვილი, გ.რობიტაშვილი, ნ.კაპანაძე. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 38-43.

გ.რობიტაშვილი, ნ.კაპანაძე. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 38-43.

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი / G. Robitashvili, ნ.კაპანაძე/N.Kapanadze, მ.ტატიშვილი/M.Tatishvili. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებითAssessment of Convective Cloud Efficiency Using the Thermodynamical Model. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები"მეტეოროლოგიის პრობლემები"/Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology"Problems of Meteorology". 2010წ. ტ.114,გვ.32-37,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114,p.32-37,publ. of IHM,Tbilisi,2010,(in Georgian).

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, გ. ბესიაშვილი, პ. ქარჩავა, დ. რაძიევსკი. კონკრეტული ავადმყოფისთვის სამკურნალო პრეპარატების არჩევის ინტელექტუალური სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. №20, თბილისი, გვ. 169 - 174.

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. კონკრეტული დაზვერვა-კონკრეტული ბრძოლის ისტრუმენტი. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 4, გვ.41-46.

ჟ. ვარძელაშვილი. კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ - ენობრივი ნიშნის ეგზისტენციურობა. ჟურნალი ,,სემიოტიკა” , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. №8.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე;. კონკურენტულ ელექტრო ბაზარზე გადასვლის წინაპიროებები და მოსალოდნელი შედეგები. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2013წ. #4,.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. კონკურენტული გარემოს სახელმწიფო მხარდაჭერა. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. თბილისი, #6 2012წ. გვ. 42-47.

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენტული დაზვერვა - კონკურენტული ბრძოლის ინსტრუმენტი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. 1, გვ.97-101 ; .

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. კონკურენტული დაზვერვა და მისი უპირატესობები. სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 4.

რ. ოთინაშვილი, ბაგრატიონი გიორგი. კონკურენტული დაზვერვა თანამედროვე მენეჯმენტის სისტემაში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. N 1, გვ.141-147.

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია, კ.ღურწკაია. კონკურენტული სტრატეგია- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N3, გვ.215-221.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. კონკურენტული სტრატეგია-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N5, გვ. 142-162.

კ. ღურწკაია. კონკურენტული სტრატეგია-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N5, 142-162.

გ. ჯოლია. კონკურენტული უპირატესობა ცოდნის ეკონომიკის ეპოქაში (რუსულ ენაზე). ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #1.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. კონკურენტუნარიანი მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების პერსპექტივები საქართველოში. „ეროვნული მეურნეობის აღორძინებისა და სრულყოფის პრობლემები საქართველოს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში“. მოხსენებათა კრებული, ქ. თბილისი, სმმ აკადემიის გამოცემა. 2003წ. .

რ. ოთინაშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ბაგრატიონი გიორგი. კონკურენტუნარიანობა - ბიზნესის უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი პირობა. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. # 2, გვ.40-44.

ე. ბარათაშვილი, ნანა ნადარეიშვილი. კონკურენტუნარიანობა- საქართველო და მსოფლიო.. ჟურნალი "ეკონომიკა'. თბილისი. 0.7 ნ.თ.. 2008წ. # 1-2 .

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენცია ბიზნეს-დაზვერვაში. ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2014წ. N3, გვ.190-194;.

ნ. მამფორია. კონკურენცია-ეკონომიკის სრულყოფის სტიმული. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №1 გვ. 60-62.