სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. თავბერიძე. 3. პოლიტოლოგიის ლექსიკონი . (აგრარულ;ი უნივერსიტეტის სტამბა. . 2013წ. 4 გვ..

თ. ლომინაძე. 3. შეკვეთების პორტფელის შედგენისა და ოპტიმალურად შესრულების ამოცანები . საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” #1. 2002წ. .

ი. ახვლედიანი, ს. მანიჟაშვილი. ე. ბერელაშვილი. 3. „ალმასი“ და „ბრილიანტი“ XVII-XIX ს.ს. ქართული მასალების მიხედვით. კავკასიის მაცნე . 2006წ. # 15.

ი. ხუციშვილი. 3. „საგადასახადო დანაშაულზე პირისათვის ბრალდების წაყენება და ბრალდებულის სახით დაკითხვა“. „თემიდა“ #9(11); 2014 წ. . 2014წ. #9(11); 2014 წ..

ს. ხიზანიშვილი. 3. „ფრიდრიხ ნიცშე კაცობრიობის ისტორიის შესახებ“. სტუ-ს ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. თბილისი. 2016წ. N3(39) 2016, გვ.5-17.

მ. თოფჩიშვილი. 3. „ქართული უალკოჰოლო სასმელების ბრენდების ისტორია - ლაღიძის წყლები“, . . 2014წ. №5, 2014, გვ. 129-132..

ე. კალანდაძე. 30-40-იანი წლების საცხოვრებელი სახლები დროში ცვლის ტენდენციები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები. 2009წ. 1(13) 308-312 გვ. ISSN N15 12-102X.

. 30-50 წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ. სტუ-ს შრომები #4 (45). 2004წ. .

ე. კალანდაძე. 30-50-იანი წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ. სტუ-ს შრომები N4. 2004წ. ISSN 1512-0996.

ნ. თევზაძე, ე. კალანდაძე, ე. ცქვიტინიძე. 30-50-იანი წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. 2004წ. #4(454).

გ. ცაავა. 31. მცირე ბიზნესში ფინანსების მართვის თავისებურებებთან დაკავშირებული სასწავლო-საქმიანი პრაქტიკუმი. . სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. 167-175გვ..

Н. Чикваидзе (Таргамадзе). 32. Tar¬ga¬ma¬¬dze N.L., Samsonia N.Sh., Chikvaidze I.Sh., Esakiya N.A., Samsoniya Sh.A. Syn¬t¬hesis of some dihydrazones and dioximes in a series of bis(5-indolyl)oxide and bis(5-indolyl)methane.. Georgian Engineering News, . 2003წ. №3, p.139-140..

გ. ცაავა. 32. მცირე ბიზნესის საწარმოების ძირითადი ფინანსური პარამეტრები და მათი ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები. . „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. # 4. – 90-94 გვ. .

მ. ლომიძე. 32. ტურისტული კომპანიის იმიჯის ფორმირების ძირითადი ტექნოლოგიები. . მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2-3 ივნისი, ბათუმი,. 2012წ. გვ.344-348..

თ. სუხიაშვილი. 34. studenturi sesxebis gacemisa da misi dafarvis marTvis avtomatizebuli sistemebis damuSaveba, . stu-s Sromebi, 2010, # 2(9), gv.87-90.. 0წ. .

გ. ცაავა. 34. ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები ფულის დროითი ფასეულობისა და ვალუტების გაცვლითი კურსის გაანგარიშებასთან მიმართებაში . ბიზნეს-ინჟინერინგი“. . 2014წ. N 1 - გვ. 76-81..

თ. სუხიაშვილი. 35. sakredito momsaxurebis marTvis avtomatizebuli sistemis damuSaveba. . stu-s Sromebi, 2010, # 1(8), gv. 227-232.. 0წ. .

გ. ცაავა. 36. კომერციული ბანკის საოპერაციო რისკების და საიმედობის საკვანძო ფაქტორების ურთიერთქმედების საკითხები . „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. N 2 (32) - გვ. 140 - 147..

მ. ლომიძე. 36. პოლემიკური ოსტატობა ნიკო ნიკოლაძის ზოგიერთ პუბლიცისტურ წერილში. . გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. ნიკო ნიკოლაძე 170. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. . 2013წ. გვ.189-202..

გ. ცაავა. 38. ვენჩურული ბიზნესი როგორც ინოვაციების დაფინანსების საშუალება . ბიზნეს-ინჟინერინგი“,. 2014წ. N 3 - გვ. 206-209..