სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, მიქელაძე სერგო. კომპიუტერულ ქსელებში ხაზებზე დატვირთვების მოდელირება ერთი კრიტიკული ხაზის შემთხვევაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2020წ. №1 (515), 2020. ISSN 1512-0996. DOI:https://doi.org/10.36073/1512-0996.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, გ. კობახიძე. კომპიუტერულ ქსელში სისტემის რხევის შემცირების პროცესის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2017წ. №1(503), გვ. 63-68.

თ. სტურუა, ლ. თედეშვილი. კომპიუტერული გრაფიკა და მისი გამოყენების სფეროები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2013წ. .

მ. ყიფშიძე, მ.გალდავა, გ.უღრელიძე. კომპიუტერული გრაფიკის როლი სარეკლამო პროდუქციის შექმნაში. გამომცემლობა. 2006წ. 2 გვ.95-100.

ნ. კარბელაშვილი. კომპიუტერული გრაფიკის სწავლების კონცეფცია არამაპროფილებელი დარგებისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები: პედაგოგიური მეცნიერებები და ფსიქოლოგია, 2002|No.1(1), გვ. 37-42. 2002წ. http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/122.pdf.

ვ. ბახტაძე, ნ.კილასონია. კომპიუტერული დაპროგრამების ენების განვითარების ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11, გვ.80.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. ლორთქიფანიძე. კომპიუტერული ლინგვისტიკა და ენის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. N18, გვ.43-50, გამომც, „დამანი“, თბილისი .

რ. სამხარაძე, შავიშვილი ნინო. კომპიუტერული მასწავლი სისტემები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N2(13), ISSN 1512-3979,გვ. 161-164.

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, ნ. ყანჩაველი. კომპიუტერული მოდელირება და სოციოლოგიის თანამედროვე ასპექტრები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2009წ. #4(474), გვ. 48-51, ISSN 1512-0996 .

მ. მარდაშოვა, მ. ტყებუჩავა, მ. გოგია. კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება ფერდობების მდგრადობის შეფასებისათვის. ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2003წ. N 10-12, გვ. 67 – 72.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, მ. ტყებუჩავა, მ. გოგია. კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება ფერდობების მდგრადობის შეფასებისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 67-72 . 2003წ. ISSS 0130-7061.

ო. გაბედავა. კომპიუტერული საშუალებები ხმოვნი და ვიდეოტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2008წ. №2(5), 82-84 გვ..

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა ეტიმოლოგიურ ძიებათა პროცესის ავტომატიზებისთვის. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. N 1 (2) გვ. 204-206.

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა საქართველოს ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოებისათვის. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. N 2 (3), გვ. 164-167.

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა ქართველოლოგიური ეტიმოლოგიური ძიებების პროცესის ავტომატიზებისათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2013წ. ტომი 3, გვ. 265-272.

გ. ღვინეფაძე, ცხადაძე ბადრი, ცხადაძე ზვიად. კომპიუტერული სისტემა ქართველოლოგიური ეტიმოლოგიური ძიებების პროცესის ავტომატიზებისათვის. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. 3, 265-272.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ა. შონია . კომპიუტერული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია UML-ტექნოლო¬გიით. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 0წ. N10-12, გვ. 54-58.

რ. სამხარაძე, ბ. იმნაძე. კომპიუტერული სწავლების ვიზუალური მასწავლი სისტემები. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 1999წ. 2(5).

თ. მუსელიანი, ლ. იმნაიშვილი, ჩხუკვაძე კარლო, იარალაშვილი დავითი. კომპიუტერული ტექნიკის დატვირთვის გავლევა ელექტროენერგიის ხარისხზეGe. Georgian Enginering News . 2011წ. #4,გვ.63-66.

ნ. ჯვარელია, ლ. ჩხეიძე. კომპიუტერული ტექნიკის სათაბსებში შრომის პირობების ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ’’ინტელექტუალი’’. 2012წ. № 19.