სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. დუნდუა. კომპიუტერი, მეცნიერება და აზროვნების ლინგვისტურ-ფილოსოფიური ასპექტები. "მეცნიერება და ტექნიკა". 1995წ. № 540; გვ. 69 -82.

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. კომპიუტერის გაგრილების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2017წ. #1(17), გვ.210-216.

დ. რაძიევსკი, ნ.კილაძე, ფ.კოგანი. კომპიუტერის კლავიატურიდან შეყვანილ ქართულ ტექსტური ფაილების დამუშავების და სინქრონული გახმოვანების პროგრამა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, თბილისი, გვ. 312 – 317.

ა. ბენაშვილი. კომპიუტერის სისტემური პლატის Legacy-Free არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. შრომები, . 2009წ. #2(27). გვ. 111-115.

კ. ფხაკაძე. კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში. გაზეთი „რეზონანსი“. 2001წ. 242(2362).

ო. შონია, დ.შონია ნ. ცომაია ნ. გოგოხია . კომპიუტერულ დანაშაულებათა მასშტაბები და აქედან მომდინარე საფრთხეები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი”. 2007წ. N3, გვ. 71-76 .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.თევდორაძე, ზ.მაცაბერიძე. კომპიუტერულ სისტემებში მართვის მაღალ ეფექტური პრინციპების დამუშავება. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი”.თბილისი . 1995წ. .

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. კომპიუტერულ ტომოგრაფიასთან დაკავშირებული რადიოაქტიური დასხივების დოზების შემცირების შესაძლებლობები. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. გვ. 202.. 2015წ. 202.

გ. ჯანელიძე, ლილი თვალავაძე. კომპიუტერულ ქსელებში ინფორმაციულ რესურსებზე წვდომის მართვის მოდელები. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8),82-86გვ..

რ. სამხარაძე, კობახიძე გ.. კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების შემცირების ალგორითმები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. გვ. 163-166. N1(12). 2012. ISSN 1512-3979.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, მიქელაძე სერგო. კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების შემცირების მეთოდიკის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2020წ. №1 (515), 2020. ISSN 1512-0996. DOI:https://doi.org/10.36073/1512-0996.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, null, მიქელაძე სერგო. კომპიუტერულ ქსელებში ხაზებზე დატვირთვების მოდელირება ერთი არაკრიტიკული ხაზის შემთხვევაში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2019წ. № 2(29), გვ. 82-85.

რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია, ქევხიშვილი მაია, მიქელაძე სერგო. კომპიუტერულ ქსელებში ხაზებზე დატვირთვების მოდელირება ერთი არაკრიტიკული ხაზის შემთხვევაში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2019წ. № 2(29), გვ. 82-85.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, მიქელაძე სერგო. კომპიუტერულ ქსელებში ხაზებზე დატვირთვების მოდელირება ერთი კრიტიკული ხაზის შემთხვევაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2020წ. №1 (515), 2020. ISSN 1512-0996. DOI:https://doi.org/10.36073/1512-0996.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, გ. კობახიძე. კომპიუტერულ ქსელში სისტემის რხევის შემცირების პროცესის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2017წ. №1(503), გვ. 63-68.

თ. სტურუა, ლ. თედეშვილი. კომპიუტერული გრაფიკა და მისი გამოყენების სფეროები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2013წ. .

მ. ყიფშიძე, მ.გალდავა, გ.უღრელიძე. კომპიუტერული გრაფიკის როლი სარეკლამო პროდუქციის შექმნაში. გამომცემლობა. 2006წ. 2 გვ.95-100.

ნ. კარბელაშვილი. კომპიუტერული გრაფიკის სწავლების კონცეფცია არამაპროფილებელი დარგებისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები: პედაგოგიური მეცნიერებები და ფსიქოლოგია, 2002|No.1(1), გვ. 37-42. 2002წ. http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/122.pdf.

ვ. ბახტაძე, ნ.კილასონია. კომპიუტერული დაპროგრამების ენების განვითარების ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #11, გვ.80.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. ლორთქიფანიძე. კომპიუტერული ლინგვისტიკა და ენის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. N18, გვ.43-50, გამომც, „დამანი“, თბილისი .