სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. კონკურენტუნარიანი მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების პერსპექტივები საქართველოში. „ეროვნული მეურნეობის აღორძინებისა და სრულყოფის პრობლემები საქართველოს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში“. მოხსენებათა კრებული, ქ. თბილისი, სმმ აკადემიის გამოცემა. 2003წ. .

რ. ოთინაშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ბაგრატიონი გიორგი. კონკურენტუნარიანობა - ბიზნესის უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი პირობა. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. # 2, გვ.40-44.

ე. ბარათაშვილი, ნანა ნადარეიშვილი. კონკურენტუნარიანობა- საქართველო და მსოფლიო.. ჟურნალი "ეკონომიკა'. თბილისი. 0.7 ნ.თ.. 2008წ. # 1-2 .

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენცია ბიზნეს-დაზვერვაში. ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2014წ. N3, გვ.190-194;.

ნ. მამფორია. კონკურენცია-ეკონომიკის სრულყოფის სტიმული. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №1 გვ. 60-62.

თ. ღამბაშიძე. კონკურენციის ბუნების მრავალფეროვნება და ეთიკურობა. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. 9 70–78.

მ. ვანიშვილი, კალატოზიშვილი ლევან. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. საერთაშორისო საძიებო სისტემებში ინდექსირებადი ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2016წ. #2, გვ.88-96.

ნ. გიორგიშვილი. კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში და ნავთობპროდუქტების ბაზრის მიმოხილვა.. საერთაშორისო რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. #2. 208-221გვ.

რ. თაბუკაშვილი. კონოტაციის ცნება ანტროპოცენტრისტულ ჭრილში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2015წ. 1(25)2015.

ნ. მამფორია. კონსალტინგის მნიშვნელობა კლიენტი-ფირმის პრობლემების გადაჭრაში. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2011წ. №1 გვ. 67-70.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. კონსალტინგის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. №5.

ვ. დათაშვილი, ნანი მამფორია, თამარ ხინიკაძე. კონსალტინგის მნიშვნელობა, კლიენტი–ფირმის პრობლემების გადაჭრაში. სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 5 გვ 67–70.

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგის როგორც ბაზრის ინფრასტრუქტურის ელემენტის არსი. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.,. 0წ. N6,12 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, თ.ქამხაძე. კონსალტინგის როლი ბიზნესში. ჟურნალი ეკონომიკა #1-2, გვ.71-81. 2013წ. .

თ. ქამხაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. კონსალტინგის როლი ბიზნესში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2013წ. 2013 წ. #1–2; გვ.76–80.

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური საქმიანობის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურების სისტემა. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.,. 0წ. N5,10 გვ..

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური ფირმის ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის იმიტაციური მოდელირება. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.. 0წ. ,N4,12 გვ..

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური მომსახურების ეფექტიანობისშეფასება დაბალანსებულ მაჩვენებელთა სისტემის საფუძველზე . ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.. 0წ. ,N3,15 გვ..

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის ანალიზი. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.. 0წ. ,N6,11გვ..

ე. გვენეტაძე. კონსტანტინე I და "აფხაზეთის ისტორია ბაგრატ მეფისა". საისტორიო ძიებანი, წელიწდეული, VII. 2005წ. .