სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯვარელია, ლ. ჩხეიძე. კომპიუტერული ტექნიკის სათაბსებში შრომის პირობების ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ’’ინტელექტუალი’’. 2012წ. № 19.

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. კომპიუტერული ტექნიკის სათავსებში შრომის პირობების ანალიზი. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცმიერო ჟურნალი ``"ინტელექტუალი". 2012წ. 19. 201-208 გვ..

მ. ხარატიშვილი. კომპიუტერული ტექნოლოგიები თეატრალურ ხელოვნებაში. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2000წ. № 2 (8), 220 გვ..

ვ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე. კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამო-ყენება გეოლოგიური და ეკოლოგიური ამოცანების განსახორციელებად (პროგრამული პაკეტის Surfer –ის მაგალითზე. ინტელექტუალი. 2017წ. ,№34, გვ. 172-180.

ა. ფიცხელაური. კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევებისას არსებულ რადიაქტიურ დასხივებასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკების შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები“.. 2017წ. გვ. 188-190..

ზ. ჯოჯუა. კომპიუტერული ქსელები-პრობლემები და პერსპექტივები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2013წ. № 2(15).

გ. კირცხალია, მ. კიკნაძე. კომპიუტერული ქსელების მოდელირება Anylogic სისტემის გამოყენებით. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2012წ. .

თ. ბერიანიძე, ო. ნატროშვილი ნ.გაბაშვილი ნ.ნატროშვილი. კომპიუტერული ქსელის დატვირთვის საკონტროლო- მარეგურილებელი ანალიზატორის შემუშავება და კვლევა. საქ.ტექ.უნივერსიტეტის ISSN 1512-3979 შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 0წ. 1(14)2013წ.

ნ. გაბაშვილი. კომპიუტერული ქსელის დატვირთვის საკონტროლო-მარეგულირებელი ანალიზატორის შემუშავება და კვლევა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. № 1 (14); გვ 124-130; ISSN 1512-3979 .

ზ. გასიტაშვილი, მ.კიკნაძე, გ.კირცხალია. კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის საშუალებით. “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” შრომები II,.. 2012წ. .

გ. კირცხალია. კომპიუტერული ქსელის იმიტაციური მოდელის შედგენის საკითხების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება. 2012წ. #2(5).

გ. კირცხალია, მ. კიკნაძე. კომპიუტერული ქსელის მოდელირება მოდელირების ტექნოლოგიების გამოყენებით. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. ISSN 1512-0538.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ლ. პეტრიაშვილი . კომპიუტერული ქსელის რესურსების სინქრონიზაციის პროცესის მოდელირება პეტრის ქსელებით მრავალმომხმარებლურ რეჟიმში. სამეცნიერო შრომები “ინტელექტი” თბილისი . 1997წ. გვ 49-52.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე, პაატაშვილი ლია. კომპიუტერული ქსელის საშუალებით ენერგოსისტემის პარალელური მართვა რეალურ დროში. საქართველოს "ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები" . 2004წ. #3(453), გვ71-72.

ნ. კარბელაშვილი. კომპიუტერული ხელოვნების მრავალსაფეხურიანი სწავლების სისტემა სამხატვრო აკადემიაში. სამეცნიერო შრომების კრებული “საზრისი” 2.თბ.. 1999წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი. კომპლექსურ შენადნიბებში მანგანუმისა და სილიჩიუმის ტანაფარდობის გავლენა დამუშავებული ფოლადების არალითონური ჩანართების რაოდენობაზე. სტუ– შრომები # 3. 1998წ. .

თ. ცერცვაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი. კომპლექსურ შენადნობებში მანგანუმისა და სილიციუმის თა-ნაფარდობის გავლენა დამუშავებული ფოლადის არალითო-ნური ჩანართების რაოდენობაზე. სტუ-ს შრომები . 1998წ. N 3 (419) .

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე, ვ. გაბისონია. კომპლექსური დიალოგური ალგორითმი მრავალკრიტერიული იდენტიფიკაციის დინამიკური ამოცანებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15,გვ.40-59.

ვ. გაბისონია, ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. კომპლექსური დიალოგური ალგორითმი მრავალკრიტერიული იდენტიფიკაციის დინამიკური ამოცანებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიასვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15.