სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სამხარაძე, შავიშვილი ნინო. კომპიუტერული მასწავლი სისტემები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N2(13), ISSN 1512-3979,გვ. 161-164.

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, ნ. ყანჩაველი. კომპიუტერული მოდელირება და სოციოლოგიის თანამედროვე ასპექტრები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2009წ. #4(474), გვ. 48-51, ISSN 1512-0996 .

მ. მარდაშოვა, მ. ტყებუჩავა, მ. გოგია. კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება ფერდობების მდგრადობის შეფასებისათვის. ჟ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2003წ. N 10-12, გვ. 67 – 72.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, მ. ტყებუჩავა, მ. გოგია. კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება ფერდობების მდგრადობის შეფასებისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 67-72 . 2003წ. ISSS 0130-7061.

ო. გაბედავა. კომპიუტერული საშუალებები ხმოვნი და ვიდეოტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2008წ. №2(5), 82-84 გვ..

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა ეტიმოლოგიურ ძიებათა პროცესის ავტომატიზებისთვის. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. N 1 (2) გვ. 204-206.

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა საქართველოს ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოებისათვის. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. N 2 (3), გვ. 164-167.

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა ქართველოლოგიური ეტიმოლოგიური ძიებების პროცესის ავტომატიზებისათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2013წ. ტომი 3, გვ. 265-272.

გ. ღვინეფაძე, ცხადაძე ბადრი, ცხადაძე ზვიად. კომპიუტერული სისტემა ქართველოლოგიური ეტიმოლოგიური ძიებების პროცესის ავტომატიზებისათვის. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. 3, 265-272.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ა. შონია . კომპიუტერული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია UML-ტექნოლო¬გიით. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 0წ. N10-12, გვ. 54-58.

რ. სამხარაძე, ბ. იმნაძე. კომპიუტერული სწავლების ვიზუალური მასწავლი სისტემები. საქართველოს მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 1999წ. 2(5).

თ. მუსელიანი, ლ. იმნაიშვილი, ჩხუკვაძე კარლო, იარალაშვილი დავითი. კომპიუტერული ტექნიკის დატვირთვის გავლევა ელექტროენერგიის ხარისხზეGe. Georgian Enginering News . 2011წ. #4,გვ.63-66.

ნ. ჯვარელია, ლ. ჩხეიძე. კომპიუტერული ტექნიკის სათაბსებში შრომის პირობების ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ’’ინტელექტუალი’’. 2012წ. № 19.

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. კომპიუტერული ტექნიკის სათავსებში შრომის პირობების ანალიზი. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცმიერო ჟურნალი ``"ინტელექტუალი". 2012წ. 19. 201-208 გვ..

მ. ხარატიშვილი. კომპიუტერული ტექნოლოგიები თეატრალურ ხელოვნებაში. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2000წ. № 2 (8), 220 გვ..

ვ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე. კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამო-ყენება გეოლოგიური და ეკოლოგიური ამოცანების განსახორციელებად (პროგრამული პაკეტის Surfer –ის მაგალითზე. ინტელექტუალი. 2017წ. ,№34, გვ. 172-180.

ა. ფიცხელაური. კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევებისას არსებულ რადიაქტიურ დასხივებასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკების შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები“.. 2017წ. გვ. 188-190..

ზ. ჯოჯუა. კომპიუტერული ქსელები-პრობლემები და პერსპექტივები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2013წ. № 2(15).

გ. კირცხალია, მ. კიკნაძე. კომპიუტერული ქსელების მოდელირება Anylogic სისტემის გამოყენებით. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2012წ. .

თ. ბერიანიძე, ო. ნატროშვილი ნ.გაბაშვილი ნ.ნატროშვილი. კომპიუტერული ქსელის დატვირთვის საკონტროლო- მარეგურილებელი ანალიზატორის შემუშავება და კვლევა. საქ.ტექ.უნივერსიტეტის ISSN 1512-3979 შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 0წ. 1(14)2013წ.