სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. მახარაძე, ვ.გელაშვილი. კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება მაგისტრალური მილსადენი ჰიდრო-სატრანსპორტო სისტემების მდგრადი ექსპლუატაციისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოებ. შრომათა კრებული. ქუთაისი, . 2013წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, მალხაზ სირაძე. კომპლექსური შენადნო-ბების გამოყენებით ფოლადის განჟანგვისა და დესულფურაციის ერთდროულად ჩატარე-ბის შესაძლებლობის გამოკვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEORGIAN ENGINEERING NEWS,. 2013წ. № 2 (vol.66), გვ. 110-113.

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, მალხაზ სირაძე. კომპლექსური შენადნო-ბების გამოყენებით ფოლადის განჟანგვისა და დესულფურაციის ერთდროულად ჩატარების შესაძლებლობის გამოკვლევ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEORGIAN ENGINEERING NEWS, თბილისი. 2013წ. № 2 (vol.66), გვ. 110-113.

ბ. გოგიჩაშვილი, მალხაზ სირაძე. კომპლექსური შენადნობების გამოყენებით ფოლადის განჟანგვისა და დესულფურაციის ერთდროულად ჩატარების შესაძლებლობის გამოკვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEORGIAN ENGINEERING NEWS, თბილისი. 2013წ. № 2 (vol.66), გვ. 110-113.

ზ. კოვზირიძე, გ. ტაბატაძე, კიკნაძე ნატო. კომპოზიტების მიღება Al2O3-TiC-TiN სისტემის ბაზაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”,. 2011წ. 2(25), გვ. 10-13.

ნ. რაჭველიშვილი. კომპოზიციის შედგენილობის თვისებრივი გავლენის თერმოდი¬ნამიკური შეფასება მინის ხარშვის პროცესის ენერგეტიკაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია,. 2009წ. ტომი 35, #2, გვ. 193-196. .

Е. Мацаберидзе, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანაშვილი, ა.ლომიძე. კომპოზიციის შედგენილობის თვისებრივი გავლენის თერმოდინამიკური შეფასება მინის ხარშვის პროცესის ენერგეტიკაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. ტომი 35, №2, გვ: 193-196. ISSN-0132-6074.

ნ. რაჭველიშვილი, ე. მაცაბერიძე, ა. სარუხანიშვილი, ა.ლომიძე. კომპოზიციის შედგენილობის თვისებრივი გავლენის თერმოდინამიკური შეფასება მინის ხარშვის პროცესის ენერგეტიკაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიური სერია. 2009წ. #2 ტომი 35, 193-196.

დ. ჩიჩუა. კომპოზიციურ - სივრცული გამომსახველობის განვითარება თანამედროვე ამერიკულ არქიიტექტურაში.. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული ამერიკის შესწავლის საკითხები. 2006წ. .

დ. ნოზაძე, პ.ეჯიბია, რ.ხომასურიძე. კომპოზიციური ბეტონის დამატებითი არმირება მინაბოჭკოს ტექსტილით. ინტელექტუალი. 2009წ. №9,pp. 204-209.

გ. გურეშიძე, ა. ჩიქოვანი მ. ვარდიაშვილი. კომპოზიციური წვრილმარცვლოვანი ბეტონი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №1(32).

ა. ჩიქოვანი, გურეშიძე გინა, დ. ვარდიაშვილი. კომპოზიციური წვრილმარცვლოვანი ბეტონი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(32), 2014. 2014წ. .

ფ. ვერულაშვილი, თ.გეგელაშვილი, გ.ყიფიანი. კომპოზიციურიმასალებისაგან დამზადებული თხელკედლიანი სამშრიანი სისტემების გაანგარიშების საფუძვლები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2006წ. ISSN1512-0333, 1(24) 41 გვ..

რ. თაბუკაშვილი. კომპრესიის ფსიქოლინგვისტური ასპექტები ტექსტის პროდუცირების/რეპროდუცირების . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 0წ. 3(31)2016.

გ. ჩიხლაძე, ა.გიგინეიშვილი, შ.დეკანოსიძე. კომპტონის ეფექტის მათემატიკური უზრუნველყოფა. saqსაქართველოს გან. მა-ს ჟ."მოამბის" დამატება "შრომები", სტუ 2007. 2007წ. № 10, გვ. 40-44.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ზ. მაცაბერიძე. კომპუტერულ სისტემებში მართვის მაღალ ეფექტური პრინციპების დამუშავება. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 3.

მ. შელეგია. კომუნიკაცია - გზა ყვირილიდან ტვიტერამდე. ჟ. განათლება. 2016წ. N 3 (16(, გვ. 79-85.