სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გაბაშვილი. კომპიუტერული ქსელის დატვირთვის საკონტროლო-მარეგულირებელი ანალიზატორის შემუშავება და კვლევა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. № 1 (14); გვ 124-130; ISSN 1512-3979 .

ზ. გასიტაშვილი, მ.კიკნაძე, გ.კირცხალია. კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის საშუალებით. “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” შრომები II,.. 2012წ. .

გ. კირცხალია. კომპიუტერული ქსელის იმიტაციური მოდელის შედგენის საკითხების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება. 2012წ. #2(5).

გ. კირცხალია, მ. კიკნაძე. კომპიუტერული ქსელის მოდელირება მოდელირების ტექნოლოგიების გამოყენებით. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. ISSN 1512-0538.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ლ. პეტრიაშვილი . კომპიუტერული ქსელის რესურსების სინქრონიზაციის პროცესის მოდელირება პეტრის ქსელებით მრავალმომხმარებლურ რეჟიმში. სამეცნიერო შრომები “ინტელექტი” თბილისი . 1997წ. გვ 49-52.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე, პაატაშვილი ლია. კომპიუტერული ქსელის საშუალებით ენერგოსისტემის პარალელური მართვა რეალურ დროში. საქართველოს "ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები" . 2004წ. #3(453), გვ71-72.

ნ. კარბელაშვილი. კომპიუტერული ხელოვნების მრავალსაფეხურიანი სწავლების სისტემა სამხატვრო აკადემიაში. სამეცნიერო შრომების კრებული “საზრისი” 2.თბ.. 1999წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი. კომპლექსურ შენადნიბებში მანგანუმისა და სილიჩიუმის ტანაფარდობის გავლენა დამუშავებული ფოლადების არალითონური ჩანართების რაოდენობაზე. სტუ– შრომები # 3. 1998წ. .

თ. ცერცვაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი. კომპლექსურ შენადნობებში მანგანუმისა და სილიციუმის თა-ნაფარდობის გავლენა დამუშავებული ფოლადის არალითო-ნური ჩანართების რაოდენობაზე. სტუ-ს შრომები . 1998წ. N 3 (419) .

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე, ვ. გაბისონია. კომპლექსური დიალოგური ალგორითმი მრავალკრიტერიული იდენტიფიკაციის დინამიკური ამოცანებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15,გვ.40-59.

ვ. გაბისონია, ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. კომპლექსური დიალოგური ალგორითმი მრავალკრიტერიული იდენტიფიკაციის დინამიკური ამოცანებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიასვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15.

ლ. მახარაძე, ვ.გელაშვილი. კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება მაგისტრალური მილსადენი ჰიდრო-სატრანსპორტო სისტემების მდგრადი ექსპლუატაციისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოებ. შრომათა კრებული. ქუთაისი, . 2013წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, მალხაზ სირაძე. კომპლექსური შენადნო-ბების გამოყენებით ფოლადის განჟანგვისა და დესულფურაციის ერთდროულად ჩატარე-ბის შესაძლებლობის გამოკვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEORGIAN ENGINEERING NEWS,. 2013წ. № 2 (vol.66), გვ. 110-113.

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, მალხაზ სირაძე. კომპლექსური შენადნო-ბების გამოყენებით ფოლადის განჟანგვისა და დესულფურაციის ერთდროულად ჩატარების შესაძლებლობის გამოკვლევ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEORGIAN ENGINEERING NEWS, თბილისი. 2013წ. № 2 (vol.66), გვ. 110-113.

ბ. გოგიჩაშვილი, მალხაზ სირაძე. კომპლექსური შენადნობების გამოყენებით ფოლადის განჟანგვისა და დესულფურაციის ერთდროულად ჩატარების შესაძლებლობის გამოკვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEORGIAN ENGINEERING NEWS, თბილისი. 2013წ. № 2 (vol.66), გვ. 110-113.

ზ. კოვზირიძე, გ. ტაბატაძე, კიკნაძე ნატო. კომპოზიტების მიღება Al2O3-TiC-TiN სისტემის ბაზაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”,. 2011წ. 2(25), გვ. 10-13.

ნ. რაჭველიშვილი. კომპოზიციის შედგენილობის თვისებრივი გავლენის თერმოდი¬ნამიკური შეფასება მინის ხარშვის პროცესის ენერგეტიკაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია,. 2009წ. ტომი 35, #2, გვ. 193-196. .

Е. Мацаберидзе, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანაშვილი, ა.ლომიძე. კომპოზიციის შედგენილობის თვისებრივი გავლენის თერმოდინამიკური შეფასება მინის ხარშვის პროცესის ენერგეტიკაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. ტომი 35, №2, გვ: 193-196. ISSN-0132-6074.

ნ. რაჭველიშვილი, ე. მაცაბერიძე, ა. სარუხანიშვილი, ა.ლომიძე. კომპოზიციის შედგენილობის თვისებრივი გავლენის თერმოდინამიკური შეფასება მინის ხარშვის პროცესის ენერგეტიკაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიური სერია. 2009წ. #2 ტომი 35, 193-196.