სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჩიჩუა. კომპოზიციურ - სივრცული გამომსახველობის განვითარება თანამედროვე ამერიკულ არქიიტექტურაში.. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული ამერიკის შესწავლის საკითხები. 2006წ. .

დ. ნოზაძე, პ.ეჯიბია, რ.ხომასურიძე. კომპოზიციური ბეტონის დამატებითი არმირება მინაბოჭკოს ტექსტილით. ინტელექტუალი. 2009წ. №9,pp. 204-209.

გ. გურეშიძე, ა. ჩიქოვანი მ. ვარდიაშვილი. კომპოზიციური წვრილმარცვლოვანი ბეტონი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №1(32).

ა. ჩიქოვანი, გურეშიძე გინა, დ. ვარდიაშვილი. კომპოზიციური წვრილმარცვლოვანი ბეტონი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(32), 2014. 2014წ. .

ფ. ვერულაშვილი, თ.გეგელაშვილი, გ.ყიფიანი. კომპოზიციურიმასალებისაგან დამზადებული თხელკედლიანი სამშრიანი სისტემების გაანგარიშების საფუძვლები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2006წ. ISSN1512-0333, 1(24) 41 გვ..

რ. თაბუკაშვილი. კომპრესიის ფსიქოლინგვისტური ასპექტები ტექსტის პროდუცირების/რეპროდუცირების . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 0წ. 3(31)2016.

გ. ჩიხლაძე, ა.გიგინეიშვილი, შ.დეკანოსიძე. კომპტონის ეფექტის მათემატიკური უზრუნველყოფა. saqსაქართველოს გან. მა-ს ჟ."მოამბის" დამატება "შრომები", სტუ 2007. 2007წ. № 10, გვ. 40-44.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ზ. მაცაბერიძე. კომპუტერულ სისტემებში მართვის მაღალ ეფექტური პრინციპების დამუშავება. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 3.

მ. შელეგია. კომუნიკაცია - გზა ყვირილიდან ტვიტერამდე. ჟ. განათლება. 2016წ. N 3 (16(, გვ. 79-85.

თ. ჯაგოდნიშვილი. კომუნიკაცია და მასობრივი კომუნიკაცია. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2013წ. №2 (8), გვ. 124-131.

მ. ხოსიტაშვილი. კომუნიკაციები არტ ბიზნესში.. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2012წ. №5(23). გვ. 61-65..

. კომუნიკაციები მომსახურების ბაზარზე.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "გაენათის' მაცნე. ტ.3 თბილისი. 2010წ. #4. გვერდი 13–20.

თ. მალაღურაძე. კომუნიკაციიების ეფექტების შესწავლის ისტორიიდან. ჟურნალი "ჟურნალისტური ძიებანი" . 2009წ. XII, გვ.51-61.

ე. შამანაძე. კომუნიკაციის ადგილი და მნიშვნელობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში. პარალელი. 2015წ. თბილისი, 121-125 გვ..

ს. ხიზანიშვილი, თ. ჯაგოდნიშვილი. კომუნიკაციის მენეჯმენტის ფსიქოლოგიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „კომუნიკაციური ინჟინერინგი“. 2013წ. .

ზ. ცოტნიაშვილი. კომუნიკაციის ფუნქციური როლი კონფლიქტის რეგულირებაში. IV საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2014”, სტუ. 2014წ. 4.

რ. თაბუკაშვილი. კომუნიკაციური პარაფრაზი იურიდიულ დარგობრივ ენაში.. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2010წ. .