სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, ნანა ნადარეიშვილი. კონკურენტუნარიანობა- საქართველო და მსოფლიო.. ჟურნალი "ეკონომიკა'. თბილისი. 0.7 ნ.თ.. 2008წ. # 1-2 .

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენცია ბიზნეს-დაზვერვაში. ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2014წ. N3, გვ.190-194;.

ნ. მამფორია. კონკურენცია-ეკონომიკის სრულყოფის სტიმული. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №1 გვ. 60-62.

თ. ღამბაშიძე. კონკურენციის ბუნების მრავალფეროვნება და ეთიკურობა. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. 9 70–78.

მ. ვანიშვილი, კალატოზიშვილი ლევან. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. საერთაშორისო საძიებო სისტემებში ინდექსირებადი ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2016წ. #2, გვ.88-96.

ნ. გიორგიშვილი. კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში და ნავთობპროდუქტების ბაზრის მიმოხილვა.. საერთაშორისო რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. #2. 208-221გვ.

რ. თაბუკაშვილი. კონოტაციის ცნება ანტროპოცენტრისტულ ჭრილში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2015წ. 1(25)2015.

ნ. მამფორია. კონსალტინგის მნიშვნელობა კლიენტი-ფირმის პრობლემების გადაჭრაში. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2011წ. №1 გვ. 67-70.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. კონსალტინგის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. №5.

ვ. დათაშვილი, ნანი მამფორია, თამარ ხინიკაძე. კონსალტინგის მნიშვნელობა, კლიენტი–ფირმის პრობლემების გადაჭრაში. სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 5 გვ 67–70.

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგის როგორც ბაზრის ინფრასტრუქტურის ელემენტის არსი. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.,. 0წ. N6,12 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, თ.ქამხაძე. კონსალტინგის როლი ბიზნესში. ჟურნალი ეკონომიკა #1-2, გვ.71-81. 2013წ. .

თ. ქამხაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. კონსალტინგის როლი ბიზნესში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2013წ. 2013 წ. #1–2; გვ.76–80.

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური საქმიანობის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურების სისტემა. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.,. 0წ. N5,10 გვ..

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური ფირმის ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის იმიტაციური მოდელირება. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.. 0წ. ,N4,12 გვ..

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური მომსახურების ეფექტიანობისშეფასება დაბალანსებულ მაჩვენებელთა სისტემის საფუძველზე . ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.. 0წ. ,N3,15 გვ..

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის ანალიზი. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.. 0წ. ,N6,11გვ..

ე. გვენეტაძე. კონსტანტინე I და "აფხაზეთის ისტორია ბაგრატ მეფისა". საისტორიო ძიებანი, წელიწდეული, VII. 2005წ. .

ს. სიგუა. კონსტანტინე გამსახურდია – საეჭვო პერსპექტივის მქონე არასასურველი სასიძო,. ჟურნ. „გზა“, 42, გვ. 53–55. . 2012წ. .

გ. ხეოშვილი, ნანა ტრაპაიძე. კონსტანტინე კაპანელი (რედაქტორის ბოლოსიტყვაობა), წიგნში კ. კაპანელი ,,რენესანსი ლიტერატურაში. ნარკვევები ევროპული ლიტერატურის ისტორიიდან". თბილისი ,გამომცემლობა ,,ნეკერი". 2014წ. გვ.347-354.