სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ლებანიძ–ასათიანი ნინო. კონდუქტომეტრის მგრძნობიარობის მაგნიტურ მასალაზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. ჟურნალი "ენერგია" . 2012წ. #21, გვ.180–184.

ნ. ლებანიძე-ასათიანი. კონდუქტომეტრული გარდამქმნელის შემავალი ტრანსფორმატორის პარამეტრების გავლენა მგრძნობიარობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2013წ. თბილისი 2013, N22, გვ.201-204, 4თაბახის გვერდი.

. კონვეირული საჩამოსხმო მანქანების მოდერნიზაცია ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში. ნოვაცია. 2008წ. №3, 45-51.

მ. ჭანტურაია. კონვენტი (საფრანგეთის რევოლუცია) . ჟურნალი „ომეგა''. 2003წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი /G.Robitashvili G. Robitashvili, მ.ტატიშვილი/M.Tatishvili, თ.რობიტაშვილი/T.Robitashvili. კონვექციურ ღრუბლებში ბუნებრივი და ხელოვნური ნალექწარმოქმნის გამოკვლევა ოპერატიული თერმოჰიდროდინამიკური მოდელის საფუძველზე/Investigation of Natural and Artificial Precipitation Formation in Convective Clouds in Terms of Operational Thermohydrodynamical Model. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები"მეტეოროლოგიის პრობლემები"/Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology"Problems of Meteorology". 2010წ. ტ.114,გვ.19-25,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114.p.19-25,publ.of IHM,Tbilisi.

მ. ტატიშვილი, გ.რობიტაშვილი, თ.რობიტაშვილი. კონვექციურ ღრუბლებში ბუნებრივი და ხელოვნური ნალლექწარმოქმნის გამოკვლევა ოპერატიული თერმოჰიდროდინამიკური მოდელის საფუძველზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 19-25.

გ. რობიტაშვილი, მ. ტატიშვილი. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2010წ. ტ. 114, გვ. 32-37.

მ. ტატიშვილი, გ.რობიტაშვილი, ნ.კაპანაძე. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 38-43.

გ.რობიტაშვილი, ნ.კაპანაძე. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 38-43.

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი / G. Robitashvili, ნ.კაპანაძე/N.Kapanadze, მ.ტატიშვილი/M.Tatishvili. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებითAssessment of Convective Cloud Efficiency Using the Thermodynamical Model. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები"მეტეოროლოგიის პრობლემები"/Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology"Problems of Meteorology". 2010წ. ტ.114,გვ.32-37,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114,p.32-37,publ. of IHM,Tbilisi,2010,(in Georgian).

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, გ. ბესიაშვილი, პ. ქარჩავა, დ. რაძიევსკი. კონკრეტული ავადმყოფისთვის სამკურნალო პრეპარატების არჩევის ინტელექტუალური სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. №20, თბილისი, გვ. 169 - 174.

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. კონკრეტული დაზვერვა-კონკრეტული ბრძოლის ისტრუმენტი. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 4, გვ.41-46.

ჟ. ვარძელაშვილი. კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ - ენობრივი ნიშნის ეგზისტენციურობა. ჟურნალი ,,სემიოტიკა” , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. №8.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე;. კონკურენტულ ელექტრო ბაზარზე გადასვლის წინაპიროებები და მოსალოდნელი შედეგები. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2013წ. #4,.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. კონკურენტული გარემოს სახელმწიფო მხარდაჭერა. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. თბილისი, #6 2012წ. გვ. 42-47.

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენტული დაზვერვა - კონკურენტული ბრძოლის ინსტრუმენტი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. 1, გვ.97-101 ; .

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. კონკურენტული დაზვერვა და მისი უპირატესობები. სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 4.

რ. ოთინაშვილი, ბაგრატიონი გიორგი. კონკურენტული დაზვერვა თანამედროვე მენეჯმენტის სისტემაში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. N 1, გვ.141-147.

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია, კ.ღურწკაია. კონკურენტული სტრატეგია- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N3, გვ.215-221.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. კონკურენტული სტრატეგია-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N5, გვ. 142-162.