სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჭყოიძე, თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. მონოლითური შეკრული ნაგებობის ელემენტის მზიდუმარიანობის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2011წ. № 4 .

ზ. ნაცვლიშვილი, ნაცვლიშვილი გია. მონოპროექციები სფერული ბერკეტული მექანიზმების კვლევისა და პროექტირებისათვის სფეროს ბრუნვის საფუზველზე. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2007წ. #2 (27).

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. მონჟის ეპიურზე და აქსონომეტრიაში ჩრდილების აგების ამოცანები და მათი გადაწყვეტა კომპიუტერის გამოყენებით. ჟურნალი ‘’შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები’’. 2008წ. №2(5), 8.

რ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მორალურად მოძველებული მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნა - ეკონომიკური ზრდის უმთავრესი დამაბრკოლებელი ფაქტორი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. №7-9.

რ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. მორალური მოძველების გლობალური პრობლემის გადაჭრის გზები ფარმაცევტულ ბიზნესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 11-12.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. მორგან-ედემს-სტოქსის სინდრომი და მისი ნიშნების განსხვავება ეპილეფსიის შეტევების ნიშნებისაგან. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 48-54.

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგია საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. # 9, გვ. 97-104..

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგიური დახასიათება საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2011წ. #11, გვ. 54 – 60..

ა. ზენაიშვილი. მორიგების ინსტიტუტი შრომითი ურთიერთობიდან წარმოშობილ დავებში. . 2013წ. .

ზ. გოგილაშვილი. მორფოლოგიური პირამიდის თვისებები გამოსახულებათა კოდირებაში.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2003წ. #7-9, 40-44გგ..

ზ. გოგილაშვილი. მორფოლოგიური პირამიდული აგება გამოსახულებათა ციფრული დამუშავებისას.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2003წ. #4-6, 68-75გგ..

დ. გუბელაძე. მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, აგროკლიმატური ფაქტორები, ვაზის მოსავლიანობა და ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლები.. აერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში- ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“ 2017 წ. თბილისი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული.. 2017წ. 4 გვ..

ი. ყრუაშვილი. მორწყვის ტექნიკის ელემენტების განსაზღვრა ფილტრაციის გრადიენტის გათვალისწინებით. საქართველოს განათლების სამინისტრო , საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2001წ. #XII, სსაუ, თბილისი, გვ. 284-292.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. მოსავლიანობის კლიმატის მიმართ მოწყვლადობის ეფექტის შეფასება და მისი შერბილების (შესუსტების) სტრატეგია ჩაის კულტურის მაგალითზე. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ. 105 გვ. 28-35.

მ. ხარატიშვილი. მოსაზრებანი რეკონსტრუქციის მეთოდზე. სამეცნიერო შრომების კრებული ,,თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი”. 2004წ. №2 (21), 73 გვ..

თ. მექანარიშვილი. მოსაზრებანი საქართველოს საგზაო მეურნეობის საშენი მასალებით მომარაგების შესახებ. ენერგია. 0წ. N4(36) 2 2005 წელი 126-127 გვერდები.

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ნ.ლომიძე, ლ.ქართველიშვილი. მოსაზრებანი ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების უტილიზაციის შესახებ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 11-13 ოქტომბერი 2010 . 2010წ. 4 გვ..

ნ. ნადარეიშვილი, რ. თევზაძე. მოსაზრებები ეკონომიკური ბირთვებისა და ზრდის პოლუსების შესახებ. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2012წ. № 6. ნოემბერი-დეკემბერი gv. 167-169.

ნ. ლაზვიაშვილი, ზ.ღუდუშაური, ი. კულიანი. მოსაზრებები ინვესტიციების გამოსყიდვის ვადის მაჩვენებლის შესახებ. ჟურნ."ახალი ეკონომისტი". 2012წ. №3, გვ.27–30.

ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო მთიანი რეგიონების სოც–ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე) . ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია“ (სტუ).. 2011წ. №1-2 (11-12).