სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ხარშილაძე. კომუტაცია ასინქრონული ტიპის ვენტილურ ძრავაში როტორის ცვლადი დენით აგზნებისას. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2016წ. # 1 (77), გვ. 52-56. 2016.

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა, მოისწრაფიშვილი ლალი, მეხაშიშვილი ვენერა, ალანია ზურაბი. კომში საუკეთესო საკონსერვო პროდუქტია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. №12.

ი. კუპატაძე, უთურაშვილი ეთერი, მოისწრაფიშვილი ლალი, მეხაშიშვილი ვენერა. კომში საუკეთესო საკონსერვო პროდუქცია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12.

მ. ლეკიშვილი. კონგრეს ცენტრების მნიშვნელობა და ისტორია, მატი ფუნქციური მახასიათებლები. განათლება. 2013წ. N1(7); გვ.198-202.

მ. დემეტრაშვილი. კონგრუენციის -თანხვედრილობის ზღვრების განსაზღვრა ტორსული ზედაპირების თანაკვეთისას. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2017წ. №1(38) , თბილისი.

ვ. ვარდოსანიძე. კონდომინიუმი – საბინაო ფონდის თანამედროვე ფორმა (ამერიკული მოდელი და საქართველოს რეალიები).. კრ-ში: „ამერიკის შესწავლის საკითხები“. I, თსუ.. 2002წ. .

ნ. ლებანიძე-ასათიანი. კონდუქტომეტრის მგრძნობიარობის მაგნიტურ მასალაზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2012წ. თბილისი 2012, N21, გვ.180-185, 6 თაბახის გვერდი.

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ლებანიძ–ასათიანი ნინო. კონდუქტომეტრის მგრძნობიარობის მაგნიტურ მასალაზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. ჟურნალი "ენერგია" . 2012წ. #21, გვ.180–184.

ნ. ლებანიძე-ასათიანი. კონდუქტომეტრული გარდამქმნელის შემავალი ტრანსფორმატორის პარამეტრების გავლენა მგრძნობიარობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2013წ. თბილისი 2013, N22, გვ.201-204, 4თაბახის გვერდი.

. კონვეირული საჩამოსხმო მანქანების მოდერნიზაცია ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში. ნოვაცია. 2008წ. №3, 45-51.

მ. ჭანტურაია. კონვენტი (საფრანგეთის რევოლუცია) . ჟურნალი „ომეგა''. 2003წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი /G.Robitashvili G. Robitashvili, მ.ტატიშვილი/M.Tatishvili, თ.რობიტაშვილი/T.Robitashvili. კონვექციურ ღრუბლებში ბუნებრივი და ხელოვნური ნალექწარმოქმნის გამოკვლევა ოპერატიული თერმოჰიდროდინამიკური მოდელის საფუძველზე/Investigation of Natural and Artificial Precipitation Formation in Convective Clouds in Terms of Operational Thermohydrodynamical Model. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები"მეტეოროლოგიის პრობლემები"/Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology"Problems of Meteorology". 2010წ. ტ.114,გვ.19-25,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114.p.19-25,publ.of IHM,Tbilisi.

მ. ტატიშვილი, გ.რობიტაშვილი, თ.რობიტაშვილი. კონვექციურ ღრუბლებში ბუნებრივი და ხელოვნური ნალლექწარმოქმნის გამოკვლევა ოპერატიული თერმოჰიდროდინამიკური მოდელის საფუძველზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 19-25.

გ. რობიტაშვილი, მ. ტატიშვილი. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2010წ. ტ. 114, გვ. 32-37.

მ. ტატიშვილი, გ.რობიტაშვილი, ნ.კაპანაძე. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 38-43.

გ.რობიტაშვილი, ნ.კაპანაძე. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 38-43.

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი / G. Robitashvili, ნ.კაპანაძე/N.Kapanadze, მ.ტატიშვილი/M.Tatishvili. კონვექციური ღრუბლის მარგი ქმედების კოეფიციენტის შეფასება თერმოდინამიკური მოდელის გამოყენებითAssessment of Convective Cloud Efficiency Using the Thermodynamical Model. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები"მეტეოროლოგიის პრობლემები"/Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology"Problems of Meteorology". 2010წ. ტ.114,გვ.32-37,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114,p.32-37,publ. of IHM,Tbilisi,2010,(in Georgian).

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, გ. ბესიაშვილი, პ. ქარჩავა, დ. რაძიევსკი. კონკრეტული ავადმყოფისთვის სამკურნალო პრეპარატების არჩევის ინტელექტუალური სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. №20, თბილისი, გვ. 169 - 174.

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. კონკრეტული დაზვერვა-კონკრეტული ბრძოლის ისტრუმენტი. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 4, გვ.41-46.

ჟ. ვარძელაშვილი. კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ - ენობრივი ნიშნის ეგზისტენციურობა. ჟურნალი ,,სემიოტიკა” , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. №8.