სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგის როგორც ბაზრის ინფრასტრუქტურის ელემენტის არსი. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.,. 0წ. N6,12 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, თ.ქამხაძე. კონსალტინგის როლი ბიზნესში. ჟურნალი ეკონომიკა #1-2, გვ.71-81. 2013წ. .

თ. ქამხაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. კონსალტინგის როლი ბიზნესში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2013წ. 2013 წ. #1–2; გვ.76–80.

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური საქმიანობის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურების სისტემა. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.,. 0წ. N5,10 გვ..

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური ფირმის ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის იმიტაციური მოდელირება. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.. 0წ. ,N4,12 გვ..

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური მომსახურების ეფექტიანობისშეფასება დაბალანსებულ მაჩვენებელთა სისტემის საფუძველზე . ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.. 0წ. ,N3,15 გვ..

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსალტინგური ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის ანალიზი. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.. 0წ. ,N6,11გვ..

ე. გვენეტაძე. კონსტანტინე I და "აფხაზეთის ისტორია ბაგრატ მეფისა". საისტორიო ძიებანი, წელიწდეული, VII. 2005წ. .

ს. სიგუა. კონსტანტინე გამსახურდია – საეჭვო პერსპექტივის მქონე არასასურველი სასიძო,. ჟურნ. „გზა“, 42, გვ. 53–55. . 2012წ. .

გ. ხეოშვილი, ნანა ტრაპაიძე. კონსტანტინე კაპანელი (რედაქტორის ბოლოსიტყვაობა), წიგნში კ. კაპანელი ,,რენესანსი ლიტერატურაში. ნარკვევები ევროპული ლიტერატურის ისტორიიდან". თბილისი ,გამომცემლობა ,,ნეკერი". 2014წ. გვ.347-354.

გ. ხეოშვილი. კონსტანტინე ლეონტიევის ფილოსოფია (ექსპოზიცია და კრიტიკული ანალიზი). ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში (გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსიტუტი) გვ. 36-38.. 2010წ. .

. კონსტანტინე წერეთელი და ბიბლიური მეშეხ-მოსოხ-ის იდენტიფიკაციის საკითხი. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. 2006წ. გვ.17-20, 24-26.

ს. გრიგალაშვილი. კონსტანტინოპოლის ქართული კულტურის კერის ჩამოყალიბების წინაპირობები. ჟურნალი -,,კლიო''. 1999წ. .

ლ. შაიშმელაშვილი. კონსტიტუცია – სახელმწიფოს ძირითადი კანონი. ჟურნალი ომეგა. 2001წ. #12, გვ. 6–7.

ბ. თინიკაშვილი. კონსტრუქტივიზმის სტილის ფორმების არქიტექტურული ინტერპრეტაცია თანამედროვე ქართულ არქიტექტურაში.. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 3) თბილისი . 2004წ. 80-84.

მ. კუბლაშვილი, მ.წიქარიშვილი, თ.მაღრაძე, კ.ბაბილოძე. კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა ". 2006წ. 2; გვ.68–73;.

მ. წიქარიშვილი, მ.კუბლაშვილი. კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2006წ. # 2 ISSN 1512-3936.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. კონსტრუქციების ელემენტების ანგარიში ”მეორადი” ძაბვების გათვალისწინებით. . წ. .

ო. ხაზარაძე. კონსტრუქციების ელემენტების დაძაბულობის მდგომარეობის განსაზღვრა ძაბვების მოხსნის მეთოდით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი "კერამიკა", . 2006წ. ISSN 1512-325, N1(15).

ი. ხართიშვილი, ლ. ხუციშვილი. კონსტრუქციების მათემატიკური მოდელის დაზუსტების ახალი მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2006წ. №1.