სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო მთიანი რეგიონების სოც–ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე) . ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია“ (სტუ). 2011წ. №1-2 (11-12).18-24.

ლ. შატაკიშვილი, ი.ლომიძე; გ. ხელიძე; ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო-მთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ. (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე). ჰიდროინჟინერია. 2011წ. #1-2(11-12) .

ნ. ჩიკვილაძე. მოსაზრებები პ.ლემონჯავასა და ა. აბრალავას წიგნის „ეკონომიკის პრინციპები“ ირგვლივ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. 2010წ. N7, გვ.105–111 (0,4).

ნ. რურუა, ლ.რუხაძე. მოსაზრებები სარკინიგზო რელსების ელექტროკონტაქტური მეთოდით შედუღების ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936. #1(40). –გვ.79-81..

ნ. ჭითანავა. მოსაზრებები საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების შესახებ. ჟურნ. "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ოქტომბერ-ნოემბერი. 2011 წ.. 2011წ. 8 გვ..

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. მოსაზრებები საქართველოში სამთო-ტურიზმის განვითარების პოტენციალის შესახებ. ჟრნალი „სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის პრობლემები“. 2016წ. #3.

თ. თევზაძე, გ.გობეჩია, ს. კანდელაკი. მოსალოდნელი ფერდობული პროცესების პროგნოზი ბჟუჟაჰესის სათავე, ნაგებობაზე.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2007წ. გვ. 58_66..

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის პრინციპი. შრომათა კრებული, სამოქალაქო სამრთლის პრობლემატიკა, სტუ. 2012წ. .

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ფილოსოფიური და თეორიული საფუძვლები. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2012წ. N6(8)-2012, გვ. 108-111.

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2012წ. N 6(8)-2012, გვ. 102-108.

გ. სვიანაძე. მოსამართლეთა წარმომადგენლობა საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმირების პროცესში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება''. 2016წ. 2(38)2016 გვ. 99 - 105.

ნ. მაისურაძე. მოსამართლეობის ინსტიტუტის პერსპექტივები საქართველოში.ილ.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნ-ტი. ილ.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნ-ტი, სამეცნიერო ძიებანი, 2009.. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. მოსაპირკეთებელი ქვები. მათი სახეები და თვისებები. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 6 გვ..

ა. ჩიქოვანი. მოსაპირკეთებელი ხელოვნური ქვა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(22), 2011. 2011წ. .

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების თავისებურებანი საქართველოსა და აზერბაიჯანში.. ჟურნალი ”ეკონომიკა”, № 5-6. 2004წ. 7 გვ..

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების ნეგატიური ტენდენციები საქართველოში და მათი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები.. გამომცემლობა ”უნივერსალი”, დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის შრომები, ტ. I. 2001წ. 16 გვ..

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების ტენდენციები და პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” № 4. 2004წ. 9 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, ცირა ელგენდარაშვილი. მოსახლეობის აღწერაში გამოყენებული სიახლეები. ჟურნ.ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #2(34) გვ.137-143.

მ. ჭელიძე. მოსახლეობის დანაზოგები, როგორც საბანკო რესურსების წყარო და მათ ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორები. „სეუ და მეცნიერება“. 2015წ. N2 (2), თბ., გვ. 28-35.

ნ. ჭიკაიძე. მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველყოფისა და მისი სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. N4.