სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შაიშმელაშვილი. კონსტიტუცია – სახელმწიფოს ძირითადი კანონი. ჟურნალი ომეგა. 2001წ. #12, გვ. 6–7.

ბ. თინიკაშვილი. კონსტრუქტივიზმის სტილის ფორმების არქიტექტურული ინტერპრეტაცია თანამედროვე ქართულ არქიტექტურაში.. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 3) თბილისი . 2004წ. 80-84.

მ. კუბლაშვილი, მ.წიქარიშვილი, თ.მაღრაძე, კ.ბაბილოძე. კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა ". 2006წ. 2; გვ.68–73;.

მ. წიქარიშვილი, მ.კუბლაშვილი. კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2006წ. # 2 ISSN 1512-3936.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. კონსტრუქციების ელემენტების ანგარიში ”მეორადი” ძაბვების გათვალისწინებით. . წ. .

ო. ხაზარაძე. კონსტრუქციების ელემენტების დაძაბულობის მდგომარეობის განსაზღვრა ძაბვების მოხსნის მეთოდით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი "კერამიკა", . 2006წ. ISSN 1512-325, N1(15).

ი. ხართიშვილი, ლ. ხუციშვილი. კონსტრუქციების მათემატიკური მოდელის დაზუსტების ახალი მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2006წ. №1.

ა. სოხაძე, მ.ჭანტურია, დ.ჭითანავა. კონსტრუქციის ელემენტთა საიმედოობაზე გაანგარიშები საფუძვლები. მშენებლობა. 2009წ. N3(14) გვ.38–40.

. კონსტრუქციის ელემენტთა საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №3(14). 2009წ. 1512-3936.

თ. მაღრაძე. კონსტრუქციის რღვევის აქტიურ ზონებში ვიზიუალური და ინსტრუმენტალური ძიების მეთოდიკა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2011წ. თბილისი, #1(20) .

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსულტანტთა პროფესიული თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების ფორმირება. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.,. 0წ. N3,10გვ..

მ. თალაკვაძე, გივი ბოკუჩავა. კონტაქტის ტემპერატურის ექსპერომენტალური კვლევა Y7ფოლადის ერთეულოვანი მარცვლით ხეხვისას. სპი–ს შრომათა კრებული,, მანქანათმშენებლობა, 1/74, თბილისი. 1976წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე. კონტაქტური პირაპირა შედუღების დნობის სტადიის ადაპტური მართვის თავისებურებანი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. #10. გვ. 107-112.

ნ. რურუა, კაციტაძე მიხეილ. კონტაქტური ძაბვების გავლენა რელსების ცვეთის ინტენსიურობის ხარისხზე ლიანდის სიგანესთან დამოკიდებულებით. “ინტელექტი”, . 2007წ. ISSN 1512 - 0333 #2(28).–გვ.44-45..

მ. დავითაია. კონტეინერების არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" N3. 2011წ. ISSN 1512-102X, (გვ.156-161).

მ. დავითაია. კონტექსტუალიზმის პრობლემა ქართულ არქიტექტურულ რეალობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" N2. 2011წ. ISSN 1512-102X, (გვ.194-198);.

ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები ვიბრატორისთვის. სამეცნიერო ტექნიკური 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. # 1 ISSN 1512-0740.

ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები ტუმბოსათვის. საგამომცემლო სახლი . 2007წ. #4 გვ.57-60 ISSN 1512-0996.