სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დავითაია. კონტექსტუალიზმის პრობლემა ქართულ არქიტექტურულ რეალობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" N2. 2011წ. ISSN 1512-102X, (გვ.194-198);.

ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები ვიბრატორისთვის. სამეცნიერო ტექნიკური 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. # 1 ISSN 1512-0740.

ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები ტუმბოსათვის. საგამომცემლო სახლი . 2007წ. #4 გვ.57-60 ISSN 1512-0996.

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. კონტროლისა და სტაბილიზაციის მოწყობილობა რამოდენიმე პარამეტრის მქონე ობიექტებისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 160.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ფ. ღურწკაია, თ. კვირიკაშვილი. კონუსური გარდატეხის ზედაპირიანი ტოპილოგიური გარდაქმნების გამოყენება. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2002წ. N4.

ი. ხატისკაცი. კონუსური გარდატეხის ზედაპირიანი ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება. . 0წ. .

მ. დემეტრაშვილი. კონუსური კვეთების გეგმილური,აფინური და მეტრული ინტერპრეტაცია. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" ISSN 1512-3537 თბილისი. 2013წ. №2(27) გვ. 168-175.

რ. ბიწაძე, ს. ბიწაძე, თ. კოკაია. კონუსური კვეთების ერთი თვისების შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, . 2017წ. №1(38), 272-276..

ნ. ხაბეიშვილი. კონუსური კონსოლური დგარის გრძივ დარტყმაზე გაანგარიშება მდგრადობის გათვალისწინებით. სტუ-ს შრომები. 2012წ. #3(485).

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. კონუსური ოპტიმალობის პირობები არაგლუვი არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. №11,გვ.13-24.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. კონუსური ოპტიმალობის პირობები არაგლუვი არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებისათვის. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. №11.

ლ. მეტრეველი. კონფლიქტები და ქალები. „ინტელექტი“. 2015წ. N2(52), გვ. 47-49.

რ. ანდრიაშვილი. კონფლიქტები ჩვენს თვალწინ. „ეთნოპოლიტიკა“. 2009წ. N1-2, გვ. 27-35.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. კონფლიქტების გადაწყვეტის პრეცედენტები მსოფლიოში (ჰონკონგის მაგალითზე). საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,იურისტი“. 2017წ. ,,იურისტი“, №2, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი .

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. კონფლიქტების გადაწყვეტის პრეცედენტები მსოფლიოში (ჰონკონგის მაგალითზე), . საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,იურისტი“, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, . 2017წ. №2.

ქ. ქუთათელაძე, რ. ქუთათელაძე. კონფლიქტების მოგვარება და კულტურა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". შრომები. 2008წ. №3 (469), გვ.81-84.

გ. ბელთაძე, ა. ფრანგიშვილი, თ. ობგაძე. კონფლიქტების მოდელირება და ანალიზი თანამედროვე თამაშთა თეორიის გამოყე ნებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. № 1(8), გვ. 7-20. ISSN: 1512-3979..

მ. გურამიშვილი. კონფლიქტების სისტემურ ინფორმაციული კვლევების პრობლემა. ვერბალურ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2. 2010წ. გვ201-204.

მ. გურამიშვილი. კონფლიქტების სისტემურ ინფორმაციული კვლევების პრობლემა. საქ განათლებისა და მეცნიერების აკად გამომცემლობა "მოამბე". 2009წ. N.2(14),118-122.

მ. გურამიშვილი. კონფლიქტების შესწავლისა და დარეგულირების ინფორმაციული მიდგომები. კონფერენციის შრომები,აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისამი მიძღვნილი ,კონფერენციის შრომების კრებული. 2010წ. გვ.64-66.