სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე;. კონკურენტულ ელექტრო ბაზარზე გადასვლის წინაპიროებები და მოსალოდნელი შედეგები. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2013წ. #4,.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. კონკურენტული გარემოს სახელმწიფო მხარდაჭერა. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. თბილისი, #6 2012წ. გვ. 42-47.

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენტული დაზვერვა - კონკურენტული ბრძოლის ინსტრუმენტი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. 1, გვ.97-101 ; .

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. კონკურენტული დაზვერვა და მისი უპირატესობები. სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 4.

რ. ოთინაშვილი, ბაგრატიონი გიორგი. კონკურენტული დაზვერვა თანამედროვე მენეჯმენტის სისტემაში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. N 1, გვ.141-147.

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია, კ.ღურწკაია. კონკურენტული სტრატეგია- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N3, გვ.215-221.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. კონკურენტული სტრატეგია-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N5, გვ. 142-162.

კ. ღურწკაია. კონკურენტული სტრატეგია-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N5, 142-162.

გ. ჯოლია. კონკურენტული უპირატესობა ცოდნის ეკონომიკის ეპოქაში (რუსულ ენაზე). ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #1.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. კონკურენტუნარიანი მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების პერსპექტივები საქართველოში. „ეროვნული მეურნეობის აღორძინებისა და სრულყოფის პრობლემები საქართველოს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში“. მოხსენებათა კრებული, ქ. თბილისი, სმმ აკადემიის გამოცემა. 2003წ. .

რ. ოთინაშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ბაგრატიონი გიორგი. კონკურენტუნარიანობა - ბიზნესის უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი პირობა. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. # 2, გვ.40-44.

ე. ბარათაშვილი, ნანა ნადარეიშვილი. კონკურენტუნარიანობა- საქართველო და მსოფლიო.. ჟურნალი "ეკონომიკა'. თბილისი. 0.7 ნ.თ.. 2008წ. # 1-2 .

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენცია ბიზნეს-დაზვერვაში. ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2014წ. N3, გვ.190-194;.

ნ. მამფორია. კონკურენცია-ეკონომიკის სრულყოფის სტიმული. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №1 გვ. 60-62.

თ. ღამბაშიძე. კონკურენციის ბუნების მრავალფეროვნება და ეთიკურობა. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. 9 70–78.

მ. ვანიშვილი, კალატოზიშვილი ლევან. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. საერთაშორისო საძიებო სისტემებში ინდექსირებადი ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2016წ. #2, გვ.88-96.

ნ. გიორგიშვილი. კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში და ნავთობპროდუქტების ბაზრის მიმოხილვა.. საერთაშორისო რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. #2. 208-221გვ.

რ. თაბუკაშვილი. კონოტაციის ცნება ანტროპოცენტრისტულ ჭრილში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2015წ. 1(25)2015.

ნ. მამფორია. კონსალტინგის მნიშვნელობა კლიენტი-ფირმის პრობლემების გადაჭრაში. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2011წ. №1 გვ. 67-70.

თ. ხინიკაძე-გვარამია. კონსალტინგის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. №5.