სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ხაზარაძე. კონსტრუქციების ელემენტების დაძაბულობის მდგომარეობის განსაზღვრა ძაბვების მოხსნის მეთოდით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი "კერამიკა", . 2006წ. ISSN 1512-325, N1(15).

ი. ხართიშვილი, ლ. ხუციშვილი. კონსტრუქციების მათემატიკური მოდელის დაზუსტების ახალი მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2006წ. №1.

ა. სოხაძე, მ.ჭანტურია, დ.ჭითანავა. კონსტრუქციის ელემენტთა საიმედოობაზე გაანგარიშები საფუძვლები. მშენებლობა. 2009წ. N3(14) გვ.38–40.

. კონსტრუქციის ელემენტთა საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №3(14). 2009წ. 1512-3936.

თ. მაღრაძე. კონსტრუქციის რღვევის აქტიურ ზონებში ვიზიუალური და ინსტრუმენტალური ძიების მეთოდიკა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2011წ. თბილისი, #1(20) .

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. კონსულტანტთა პროფესიული თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების ფორმირება. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2016წ.,. 0წ. N3,10გვ..

მ. თალაკვაძე, გივი ბოკუჩავა. კონტაქტის ტემპერატურის ექსპერომენტალური კვლევა Y7ფოლადის ერთეულოვანი მარცვლით ხეხვისას. სპი–ს შრომათა კრებული,, მანქანათმშენებლობა, 1/74, თბილისი. 1976წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე. კონტაქტური პირაპირა შედუღების დნობის სტადიის ადაპტური მართვის თავისებურებანი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. #10. გვ. 107-112.

ნ. რურუა, კაციტაძე მიხეილ. კონტაქტური ძაბვების გავლენა რელსების ცვეთის ინტენსიურობის ხარისხზე ლიანდის სიგანესთან დამოკიდებულებით. “ინტელექტი”, . 2007წ. ISSN 1512 - 0333 #2(28).–გვ.44-45..

მ. დავითაია. კონტეინერების არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" N3. 2011წ. ISSN 1512-102X, (გვ.156-161).

მ. დავითაია. კონტექსტუალიზმის პრობლემა ქართულ არქიტექტურულ რეალობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" N2. 2011წ. ISSN 1512-102X, (გვ.194-198);.

ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები ვიბრატორისთვის. სამეცნიერო ტექნიკური 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. # 1 ISSN 1512-0740.

ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები ტუმბოსათვის. საგამომცემლო სახლი . 2007წ. #4 გვ.57-60 ISSN 1512-0996.

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. კონტროლისა და სტაბილიზაციის მოწყობილობა რამოდენიმე პარამეტრის მქონე ობიექტებისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 160.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ფ. ღურწკაია, თ. კვირიკაშვილი. კონუსური გარდატეხის ზედაპირიანი ტოპილოგიური გარდაქმნების გამოყენება. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2002წ. N4.

ი. ხატისკაცი. კონუსური გარდატეხის ზედაპირიანი ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება. . 0წ. .

მ. დემეტრაშვილი. კონუსური კვეთების გეგმილური,აფინური და მეტრული ინტერპრეტაცია. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" ISSN 1512-3537 თბილისი. 2013წ. №2(27) გვ. 168-175.

რ. ბიწაძე, ს. ბიწაძე, თ. კოკაია. კონუსური კვეთების ერთი თვისების შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, . 2017წ. №1(38), 272-276..