სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ტომარაძე. კოჰერენტული დემოდულატორის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის კვლევა. სტუ. 2011წ. 2(11) .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. კრეატიული ადამიანი, როგორც თვითმზარდი ღირებულება, ჟურნალი “ეკონომიკა”. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 7-8.

ნ. ღიბრაძე, ე. ხახუტაშვილი. კრეატიულობის მენეჯმენტი-ბიზნესის წარმატების ფაქტორი. ჟურნალი "განათლება". 2016წ. #3, გვ.101-105.

ი. ახვლედიანი, ქ. ჟორჟოლიანი. კრიალოსნები XVII-XVIII ს.ს. ქართული საერო ყოფაში. კავკასიის მაცნე. 2005წ. #13.

ბ. ცხადაძე. კრიზისი და თვითგანადგურება. "სოციალური ეკონომიკა" (XXl საუკუნის აქტუალური პრობლემები). 2011წ. ქვეყნდება!.

ა. აბრალავა. კრიზისი- ინოვაციების შემაფერხებელი და სტიმულატორი. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #1, გვ.9-14.

თ.ასათიანი. კრიზისის მენეჯმენტი და მისი პრევენციის საშუალებები. თბილისი "ეკონომიკა და ბიზნესი". 2009წ. N 4.

ე. ბალიაშვილი. კრიზისულ ვითარებაში მყოფი კომპანიის სტრატეგ ია . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2012წ. .

ც. ელგენდარაშვილი. კრიზისულ სიტუაციებში საწარმოების გაკოტრების მექანიზმები და რეგულაციები საქართველოში. ეკონომიკა. 2016წ. #17 გვ.141–147.

ე. ხახუტაშვილი. კრიზისული სიტუაციები და პიარი საქართველოში. გამომცემლობა "უნივერსალი".მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო.სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. 165-169გვ. ISBN 978-9941-12-577-5.

ნ. გოგნიაშვილი. კრიმინალისტიკა და მისი როლი დანაშაულის გამოძიებისა და გახსნის პროცესში. მერიდიანი, სტატიათა კრებული (გურამ ნაჭყებია 75 - საიუბილეო კრებული). 2016წ. 89-104გვ..

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ამოცანების გადაწყვეტის მათემატიკური უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2007წ. @# 9 (337 – 342).

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ინფორმაციის გრაფიკული იდენტიფიციურობის მეთოლოგიის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2008წ. @# 10 (2006 – 211).

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური ინფორმაციული პროცესების ალგოროთმიზაცია და მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივი რეგულირების კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; შრომები; მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N1(10) გვ 402 – 404 .

გ. ჯანელიძე. კრიმინალისტიკური კიბერნეტიკა - სასწავლო პროცესების კვლევის ობიექტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2009წ. @# 1/13 (252 – 256) .

ლ. ქობულაშვილი. კრიმინალისტიკური ფოტოგრაფიის, ვიდეო და კინოგადაღების აუდიოჩაწერის გამოყენების საკითხები მტკიცებულებათა ფიქსირების, დამაგრების და გამოკვლევის პროცესში. ჟურნალი "ფემიდა". 2016წ. #5 თბილისი.

მ. ბაძაღუა. კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები (მეორე გამოცემა). გამომცემლობა "საარი". 0წ. გვერდი 78, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები ინგლისური და რუსული შესატყვისობით. "გრ. რობაიძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". 2016წ. გვერდი 78, თბილისი.